Live Radio Live TV

Diamanten bruidspaar Mia en Tjeu Hendriks-Vaes 12-4-2018 19:45

Het diamanten paar Heythuysen Het echtpaar Mia en Tjeu Hendriks-Vaes in Heythuysen is zestig jaar getrouwd. Ze zijn op 11 april 1958 voor de wet en op 16 april 1958 voor de kerk getrouwd. Ze hebben in Roggel gewoond. Vanaf 18 januari jl. woonde vader Hendriks even alleen in Heythuysen, omdat er geen plaats voor een echtpaar was. Maar sinds 9 maart wonen Mia en Tjeu weer samen onder één dak. Zij zullen hun diamanten huwelijk vieren samen met hun 6 kinderen en partners, 19 kleinkinderen, 3 achterkleinkinderen en 2 kinderen die hun komst aangekondigd hebben.
Koninklijke onderscheiding voor Bob van Brink Geplaatst op: 22-4-2018 20:48

Bob van Brink en burgemeester Arno Verhoeven Foto: Frans DaemenGrathem Op zaterdag 21 april werd aan de heer B.P.W van Brink (49 jaar) in Grathem een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Bob van Brink werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werrden hem opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal tijdens de feestavond van Jong Nederland Grathem in het Jeugdhuis. Van Brink in het dagelijks leven werkzaam als advocaat, is vanaf 1986 betrokken bij Jong Nederland, lokaal- en provinciaal. Hij was/is voorzitter, lid dagelijks bestuur en lid algemeen bestuur van Jong Nederland Grathem en voorzitter, bestuurslid en adviseur van Jong Nederland Limburg. Van Brink was als commissielid kadervorming betrokken bij activiteiten op het gebied van sport en spel, creativiteit en natuurbeleving van Jong Nederland Grathem. Voor Jong Nederland Limburg was hij organisator van de eerste kaderschouw. Van Brink ontwikkelde een trainingsmethodecursus voor bestuurders op het gebied van jeugdwerk. In 2006 werd hij uitgeroepen als prins van de Foekepotters. Tot heden is Van Brink naast bestuurslid, lid van de Raad van Elf en Vorst van Carnavalsvereniging de Foekepotters ook lid van diverse commissies. Na een lange vrijwilligerscarrière gaat Van Brink zijn 'loopbaan' bij Jong Nederland deze maand beëindigen.


Gala eindexamenkandidaten SG Sint Ursula Horn Geplaatst op: 22-4-2018 19:26

Feestelijk uitgedost Regionieuws Op vrijdag 20 april jl. werd bij Cultureel Centrum Don Bosco voor ruim 300 eindexamenkandidaten van Sint Ursula Horn de rode loper uitgelegd tijdens het jaarlijkse galabal. In een lange stoet bijzondere voertuigen arriveerden de leerlingen in hun mooiste galajurken of strak in het pak voor een feestelijke avond. Een reportage is te zien op 3ML-TV.


Bijenoase bij Bezoekerscentrum Leudal Geplaatst op: 23-4-2018 11:00

 Leudal Zondag 22 april jl. werd op feestelijke wijze de bijen- oase bij Bezoekerscentrum Leudal geopend. Deze bijenoase maakt onderdeel uit van het plan om een bijenlint te vormen door de hele gemeente Leudal. Plattelandscoöperatie realiseert dit bijenlint door het inrichten van 40 bijenoases in Limburg in samen- werking met veel partijen, waaronder ook Groen Hart Leudal. Eén van deze bijenoases is nu gerealiseerd in de bloementuin bij het Bezoekerscentrum Leudal. Vanaf maandag 23 april is een reportage te zien op 3ML-TV.


Brandweerwedstrijden in Hunsel Geplaatst op: 22-4-2018 11:06

Brandweer Roggel in actie Hunsel Zaterdag 21 april jl. werd door brandweerkorps Hunsel de Provinciale Vaardigheidstoets in de klasse 112 georganiseerd waaraan 7 brandweerkorpsen uit de regio deelnamen: Grathem, Wessem, Heythuysen, Stevensweert, Roggel, Nederweert en Beesel-Reuver. Hunsel organiseert en mag zelf daarom niet meedoen. Toen Omroep 3ML er was, was net brandweerkorps Roggel aan de beurt. Vanaf maandag 23 januari is een reportage te zien op 3ML-TV.


Opening nieuwe speelplek in Maasbracht Geplaatst op: 22-4-2018 21:00

De opening van de speelplek Maasbracht Zaterdagmiddag 21 april vond de feestelijke opening plaats van de nieuwe speelplek aan de Merkelstraat / Luikstraat in Maasbracht. Buurtbewoners hebben de handen ineen geslagen om het oorspronkelijke grasveldje te veranderen in een speel- en ontmoetingsplek voor buurtbewoners. De opening werd verricht door wethouder Wilms van de gemeente Maasgouw. Omroep 3ML maakte een reportage die wordt uitgezonden op 3ML-TV vanaf maandag 23 april.


A.P.M. Rutten: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Geplaatst op: 20-4-2018 21:38

Ridder in de Orde van Oranje Nassau Horn Vrijdag 20 april werd aan de heer August P.M. Rutten (87 jaar) wonende in Horn een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De heer Rutten werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal tijdens de vergadering van de Vereniging het Reewild in Tungelroy. De heer Rutten zet zich al veel jaren met verve in voor de natuur en het wildbeheer. Zeker bestuurlijk heeft hij zijn sporen verdiend. Zo was hij onder andere medeoprichter (1980) van de Wildbeheerseenheid Land van Horne en bestuurslid van de Reewildcommissie. Daarnaast was hij bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en 25 jaar voorzitter van de redactie van het magazine De Jager. Hij was voorzitter en adviseur van de vereniging Het Reewild regio Limburg. Thans is docent van de cursus Reeënbeheer en organiseert hij bijeen- komsten voor reewildcoördinatoren uit de provincie Limburg. Rutten was tot 1992 werkzaam als chirurg in het St. Laurentius ziekenhuis in Roermond.


Maasgouw: brede coalitie Lokaal Belang - CDA - VVD Geplaatst op: 20-4-2018 20:58

Gemeente Maasgouw Maasgouw Informateur Johan Lalieu (lijsttrekker Lokaal Belang) heeft de informatiefase in de gemeente Maasgouw afgerond en maakt bekend dat een brede coalitie gevormd gaat worden van Lokaal Belang, CDA en VVD. Gezamenlijk hebben deze partijen 14 van de 19 zetels in de gemeenteraad van Maasgouw. Johan Lalieu: "De speerpunten in het verkiezingsprogramma van de VVD sluiten goed aan bij de speerpunten van Lokaal Belang en CDA. Bovendien heeft de VVD in de afgelopen periode op een constructieve wijze gedoogsteun verleend aan de coalitie.” In de formatiefase gaan de vertegenwoordigers van Lokaal Belang, CDA en VVD samen werken aan het opstellen van het nieuwe coalitieakkoord 2018- 2022. Op basis daarvan worden ook afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling in het college van B&W. De verwachting bestaat dat medio mei de formatiefase kan worden afgerond met een concept- coalitieakkoord. Ook de niet-coalitiepartijen worden kunnen hierop reageren. De voorlopige planning is dat eind mei de raadsvergadering kan plaatsvinden waarin de wethouders worden benoemd en het coalitieakkoord wordt vastgesteld.


Opnieuw volop bedrijvigheid op Pannenweg Geplaatst op: 19-4-2018 21:42

Start van de bouw van Deco-Nova Foto: Nederweert24Regionieuws Met het plaatsen van een staander van hun nieuwe gebouw is maandag 16 april de komst van het bedrijf Deco-Nova naar bedrijvenpark Pannenweg in Nederweert feestelijk gevierd. Het bedrijf richt zich op de interieurbouwwereld. Eerder werd al bekend dat het Wynmalen & Hausmann (W&H) Nemaasko uit Maasbracht naar het bedrijvenpark komt. W&H startte haar activiteiten in 1977 in Maasbracht en concentreerde zich op verkoop, revisie en service van grondverzetmachines. W&H is ondermeer importeur van Liebherr grondverzet- en overslag machines.


Stichting Wigwam wil in Heel terugkeren Geplaatst op: 19-4-2018 21:28

Wigwams Heel Stichting Wigwam, die meer dan tien jaar vakanties verzorgde voor gezinnen met gehandicapte kinderen, wil terugkeren naar het terrein van de Daelzicht in Heel. Er staan op dit moment drie wigwams op het terrein en de stichting wil terug naar totaal tien wigwams, de oude situatie. In 2017 diende de stichting een verzoek in bij de gemeente Maasgouw om de illegale situatie te legaliseren. De protestgroep BelevenisparkNee staat sceptisch tegenover de tien wigwams. Om de menig te peilen van de inwoners organiseren Daelzicht en de Stichting Wigwam in juni een bewonersavond.


Raad Leudal akkoord met nieuw bestemmingsplan Geplaatst op: 19-4-2018 21:07

Landgoed Leudal in Haelen Leudal Afgelopen dinsdag is de meerderheid van de gemeenteraad van Leudal akkoord gegaan met een nieuw bestemmingsplan voor Landgoed Leudal in Haelen. Tot 2026 mag het landgoed maximaal 300 arbeidsmigranten huisvesten. De eigenaar heeft reeds aangekondigd dat hij bezwaar zal aantekenen tegen dit besluit omdat het inhoudt dat hij vanaf 2026 geen arbeidsmigranten meer op het landgoed mag huisvesten. De in het bestemmingsplan opgenomen hoogte van de gebouwen blijft gehandhaafd om te voorkomen dat er gebouwen met twee etages komen. De actiegroep Houd Haelen Leefbaar heeft eveneens aangekondigd dat ze bezwaar hebben tegen het besluit van de raad en stappen zullen ondernemen.


Advies locatie fusieschool overgenomen door B&W Geplaatst op: 18-4-2018 21:44

Het gemeentehuis van Leudal Leudal Het college van B&W van Leudal heeft het advies van de stuurgroep om de nieuwe fusieschool voor Haler, Hunsel, Neeritter en Ittervoort te bouwen in Hunsel aan de Kallestraat overgenomen. Alle leden van de stuurgroep, behalve de Dorpsraad van Neeritter, waren het eens over de locatie in Hunsel. Het college zal in de gemeenteraadsvergadering van mei met een uitgewerkt voorstel komen.


Natuuronderzoek Waterschap langs dijktraject Heel Geplaatst op: 18-4-2018 20:27

Een stuk tapijt; de zogenaamde reptielenplaat Heel Waterschap Limburg voert op dit moment diverse natuuronderzoeken uit langs dijktrajecten, onder andere in Heel. Hierbij worden stukken tapijt gebruikt. Benieuwd naar het natuuronderzoek in Heel en naar het waarom van het gebruik van stukken tapijt is Omroep 3ML ter plekke een kijkje gaan nemen samen met iemand van het Waterschap. Vanaf woensdag 18 april is een reportage te zien op 3ML-TV.


Dorpsraad Neeritter oneens locatie fusieschool Geplaatst op: 17-4-2018 19:34

Parochiekerk van Neeritter Foto: Jan GeenenLeudal De stuurgroep die de gemeente Leudal adviseert over de locatie voor een fusieschool voor Haler, Hunsel, Neeritter en Ittervoort, heeft een advies gestuurd naar het college van B & W van Leudal Met uitzondering van de dorpsraad van Neeritter hebben alle leden het advies gegeven dat de Kallestraat in Hunsel de voorkeurslocatie voor de nieuwe school voor de vier dorpen is. De stuurgroep bestaat uit de vier dorpsraden van de betrokken dorpen, de betrokken basisscholen, scholenkoepel SPOLT, Hoera kindcentra, de stichting Bibliocenter en S.G. Sint Ursula. Alleen de dorpsraad van Neeritter, Itter Laeftj, is het niet eens met de nieuwe locatie en heeft dit in een brief aan het college van B & W van Leudal laten weten. De dorpsraad vreest dat kinderen naar België zullen gaan als de school in Hunsel wordt gesitueerd. Ook is men bang er een basisschool komt met nauwelijks voorzieningen dan alleen een voor- en naschoolse opvang omdat er weinig concreets vast staat.


Start samenwerking 3ML en RTV Roermond Geplaatst op: 17-4-2018 12:24

Vivian Huyskens Heythuysen Tijdens een feestelijke bijeenkomst voor alle medewerkers, werden de toekomstplannen van beide omroepen gepresenteerd. Alleen door samenwerking kunnen de lokale omroepen in de toekomst overleven. De andere lokale omroepen in Midden-Limburg worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij deze samenwerking. De samenwerking start met het samenvoegen van de radio- en tv-uitzendingen onder een gezamenlijke hoofdredacteur. De radio- en tv- uitzendingen worden op korte termijn onder de naam ML5 gepresenteerd. Later gaat men samenwerken op technisch, financieel en organisatorisch gebied. Een gesprek met Vivian Huyskens, die sinds 1 januari 2018 Hoofdredacteur is bij beide lokale omroepen en vanaf nu dus bij ML5 is vanaf dinsdag 17 april te zien op 3ML-TV.


Nieuwe website voor zwangeren in Midden-Limburg Geplaatst op: 16-4-2018 19:48

De nieuwe website Regionieuws Sinds kort kunnen alle nieuwe zwangeren in Midden- Limburg zich op één punt aanmelden voor verloskundige zorg via de nieuwe website van het VSV Roermond: http://www.vsvroermond.nl . Alle verloskundigen in de regio en de gynaecologen van het Laurentius Ziekenhuis zijn verenigd in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Deze samenwerking is erop gericht de verloskundige zorg in de regio optimaal op elkaar te laten aansluiten: zowel tijdens de zwangerschap en de bevalling als in de kraamtijd. Recent is de samenwerking verder geïntensiveerd en dit heeft onder meer geleid tot de oprichting van een gezamenlijke website. Op de nieuwe website van het VSV kunnen zwangeren zich aanmelden en een keuze maken door wie ze begeleid willen worden tijdens de zwangerschap. Ook biedt de website betrouwbare informatie over de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Daarnaast is het mogelijk om je via de website in te schrijven voor de voorlichtingsbijeenkomsten over zwangerschap en bevalling en het geven van borstvoeding.


'Leer­lin­gen ver­be­te­ren de Don­der­berg' Geplaatst op: 16-4-2018 19:28

Donderberg in Roermond Foto: Google EarthRegionieuws Leerlingen van BC Broekhin en Lyceum Schöndeln zijn vanaf november vorig jaar aan de slag geweest met de vraag: “Hoe zou jij de Donderberg verbeteren?” Daarmee bieden ze jeugdige inspiratie aan het wijkontwikkelingsproces (WOP) dat de Roermondse wijk Donderberg rijk is. Tegelijk deden ze, buiten de schoolmuren, ervaring op met maatschappelijke vraagstukken in de samenleving. Op dinsdag 17 april is de finale van het zogenoemde Jeugd-WOP. Dan presenteren de leerlingen hun verbetervoorstellen aan een jury in het Gouvernement in Maastricht.


Onthulling infoborden historische wandelroute Stevensweert Geplaatst op: 16-4-2018 11:00

Unieke Historische Momenten Stevensweert De historische kern Stevensweert is dit jaar 25 jaar beschermd dorpsgezicht en vereniging Amici Insulae en het Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak bestaan dit jaar 35 jaar. Dit dubbele jubileum uit zich in een bijzonder project: de historische wandelroute ‘Unieke Historische Momenten’ over de geschiedenis van het Eiland in de Maas. Zondag 15 april werden de informatieborden van de wandelroute officieel onthuld. Vanaf maandag 16 april is een reportage te zien op 3ML-TV.


Natuuronderzoeken langs dijktrajecten Geplaatst op: 14-4-2018 20:57

Reptielen plaat waar de dieren onder kruipen Regionieuws Waterschap Limburg verricht voor de dijk- versterkingsprojecten diverse natuuronderzoeken. Nu het voorjaar is begonnen en het blad aan de bomen komt, start het onderzoek naar vleermuizen, flora, amfibieën en reptielen. Voor amfibieën worden voortplantingswateren actief bemonsterd met een schepnet om bijvoorbeeld alpenwater- salamanders en kamsalamanders te kunnen vinden. Om onderzoek te doen naar de levendbarende hagedis worden zogenaamde reptielenplaten uitgelegd langs de beoogde tracés onder andere in Heel en Beesel. Dit zijn vierkante stukken tapijt, waar de dieren onder kruipen. In de controlerondes kunnen deze dieren zo eenvoudig worden aangetroffen zonder dat het terrein minutieus hoeft te worden onderzocht. Het publiek wordt gevraagd deze platen niet aan te raken in verband met het onderzoek. De platen liggen van april tot en met september in het gebied. Het waterschap ruimt ze daarna weer op.


Werkbezoek Rens Raemakers aan Latasteschool Geplaatst op: 14-4-2018 11:00

 Horn Tweede Kamerlid Rens Raemakers bracht op vrijdag 13 april een werkbezoek aan de Latasteschool in Horn, die speciaal basisonderwijs biedt aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Hier werd Rens bijgepraat over passend onderwijs en hoe deze school hier invulling aan geeft. De school maakt deel uit van de Aloysius Stichting. Vanaf maandag 16 april is een reportage te zien op 3ML-TV.


Meer mogelijkheden pijnbestrijding tijdens bevalling Geplaatst op: 15-4-2018 08:00

Toedienen van lachgas Regionieuws Zwangere vrouwen die onder leiding van hun eigen verloskundige in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond bevallen, kunnen gebruik maken van lachgas om de bevalling minder pijnlijk te laten verlopen. Lachgas ofwel Relivopan is een mengsel van stikstof en zuurstof. Het wordt ingeademd via een masker. Lachgas is een middel dat snel verlichting biedt en veilig is voor moeder en kind. Bovendien kan de vrouw de bevalling bij volle bewustzijn meemaken. Iedere bevalling verloopt anders, maar zeker is dat een bevalling gepaard gaat met pijn. Soms is er behoefte aan pijnbestrijding. Voorheen moest de eerstelijns verloskundige de barende vrouw dan overdragen aan het ziekenhuis. Nu is het ook voor de verloskundigen mogelijk pijnstilling aan te bieden in de vorm van lachgas. Dat betekent dus geen nieuwe gezichten aan bed tijdens de bevalling.


VVV Midden-Limburg wordt: Limburg Marketing Geplaatst op: 15-4-2018 08:00

LM  Limburg Marketing VVV workgroup Regionieuws VVV Midden-Limburg is als marketing organisatie het VVV-jasje ontgroeid. Tijd om de expertise nadrukkelijker te etaleren onder een nieuwe naam: Limburg Marketing. Limburg Marketing is dé toeristische marketing-organisatie voor de regio. Het team is verantwoordelijk om (Midden-)Limburg nationaal en internationaal op de kaart zetten als culturele, gastvrije, groene, waterrijke regio in het hart van Limburg. Door middel van vernieuwende marketing inspanningen worden bezoekers verleid om langer te verblijven, meer te besteden en tot herhalingsbezoek over te gaan.


Geslaagden Ruitersportvereniging Haelen Geplaatst op: 12-4-2018 21:11

V.l.n.r.: Lynn Diederen, Fleur Wullms en Indy van RossumHaelen Drie leden van Ruitersportvereniging Haelen zijn onlangs geslaagd zijn voor het B-diploma. Indy van Rossum, Fleur Wullms en Lynn Diederen slaagden voor het theorie- en praktijkexamen. Het praktijkexamen bestond uit een dressuur- en springproef. Tijdens het theorie-examen moest het drietal vragen beantwoorden over de verzorging en huisvesting van paarden.


Nu ook Speelgoedbank in Leudal Geplaatst op: 12-4-2018 20:59

In het midden: Eric Mestrom van Synthese  Foto: Omroep 3MLLeudal Sinds kort heeft de gemeente Leudal ook een Speelgoedbank. Het uitgangspunt is dat elk kind een mooi cadeau verdient voor zijn verjaardag. De Speelgoedbank helpt daarom ouders die zelf geen verjaardagscadeau voor hun kinderen kunnen kopen. Speelgoedbank Peel en Maas bestaat al wat langer en is nu uitgebreid naar de gemeente Leudal, vandaar de nieuwe naam: Speelgoedbank Peel&Maas - Leudal. Onze verslaggever sprak met Eric Mestrom van Synthese en met mensen van een speelgoedwinkel. Het journaalitem is te zien vanaf 13 april op 3ML-TV.


Website koppelt kwetsbare jongeren en mentoren Geplaatst op: 15-4-2018 08:00

 Regionieuws Onlangs is de website www.nextturnroermond.nl online gegaan. Het project NextTurn richt zich op jongeren die zelf niet meer zo goed weten hoe ze hun leven kunnen en willen vormgeven. Vrijwillige mentoren helpen deze jongeren bij het zetten van nieuwe stappen en het maken van keuzes. NextTurn biedt een platform voor ontmoetingen tussen deze jongeren en vrijwilligers. Meer informatie: http://www.roermond.nl/?id=141104.


Informatiemarkt door Provincie over de N280 Geplaatst op: 11-4-2018 16:57

Impressie van de informatieavond Leudal Er wordt al jarenlang over gesproken: de oplossing voor de problematiek van de N280, waar het 'wegvak Leudal' onderdeel van uitmaakt. Dit is het stuk N280 tussen de Napoleonsweg en de A2. Onlangs hebben de gemeente Leudal en de provincie Limburg een realisatieovereenkomst ondertekend voor de herinrichting van dit traject van de N280. Op dinsdag 10 april vond in Baexem een informatiemarkt plaats over het verkeersontwerp dat nu bijna gereed is. Omroep 3ML was erbij en een reportage is te zien op 3ML- TV vanaf woensdag 11 april.


Nationale Buitenlesdag bij BS De Sleye Heel Geplaatst op: 11-4-2018 11:00

Beter presteren door buiten leren Heel Dinsdag 10 april was Nationale Buitenlesdag. Deze dag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie, waarbij leerlingen op meer dan 2100 scholen in Nederland buiten les kregen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat buiten leren leidt tot betere prestaties. Ook de leerlingen van Basisschool De Sleye in Heel kregen dinsdag buiten les. Vanaf woensdag 11 april is een reportage te zien op 3ML-TV.


Coalitie-onderhandelingen in het teken van inwoner Geplaatst op: 10-4-2018 19:35

Gemeentehuis van Leudal Leudal De drie Leudalse partijen Samen Verder, Ronduit Open en D66 zijn in gesprek om te komen tot een nieuwe coalitie. De eerste gesprekken verliepen in een goede en constructieve sfeer; de eerste contouren van een akkoord staan op papier. De drie partijen Samen Verder (7), Ronduit Open (6) en D66 (3) hebben een ruime meerderheid van zestien van de vijfentwintig zetels in de nieuwe raad. Dat wil echter niet zeggen dat er bij de onderhandelingen slechts gekeken wordt naar eigen partijprogramma’s. Ook andere politieke partijen uit Leudal worden gevraagd hun inbreng te leveren. Naast de inbreng uit de politiek, kunnen ook inwoners, verenigingen, instellingen en organisaties input leveren. "Het uiteindelijke coalitieakkoord is er niet voor de politiek, maar juist voor onze inwoners”, aldus fractievoorzitter Michel Graef van Samen Verder, die tevens de coalitieonderhandelingen coördineert. "We gaan als gemeente nog beter luisteren naar wat er leeft in onze zestien kernen en aansluiting zoeken bij de goede en kansrijke ideeën uit onze samenleving. Iedereen kan ideeën inbrengen voor maandag 23 april via e-mail: m.graef@leudal.nl."


Programma 36e editie van Sjwaampop bekend Geplaatst op: 9-4-2018 20:51

Miss Montreal Regionieuws Het programma van de 36e editie van Sjwaampop is compleet. Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus staan tal van dj’s en bands op de Markt in Swalmen. Miss Montreal, Van Dik Hout, Dune, The Overslept, La Fuente, Puinhoop Kollektiv, The Ragtime Rumours, Jägerstrike, ProdigyXL, Phantom Elite en DJ Admin staan op het programma. Voor meer informatie: www.sjwaampop.com en Facebook.com/sjwaampop voor alle ins & outs over de artiesten.


Expositie in het kader van de Mariamaand Geplaatst op: 9-4-2018 12:03

  Heythuysen Vrijdagavond 6 april vond de informele opening plaats van de expositie ‘Voor een hoger doel’ in de Missiekapel te Heythuysen in aanwezigheid van burgemeester Verhoeven. Beeldend kunstenaar Maria Stams is de 26ste kunstenaar die mag exposeren in de Missiekapel sinds de opening in 2012. Jan Peeters is projectleider van de Missiekapel en kiest de kunstenaars en de exposities altijd uit. Maria Stams exposeert gedurende de maanden april en mei tekeningen en een expressionistisch beeld in twee-eenheid van religieuze en wereldse betekenis. In de Missiekapel staan twee identieke sculpturen met verschillende kleur en hoofddoek tentoongesteld tot één universeel Mariabeeld. Vanaf maandag 9 april is een reportage te zien op 3ML-TV.


Project Connect en Maasparel Geplaatst op: 9-4-2018 11:55

 Stevensweert Het onderwijs aanpassen aan het kind. Dat kan door middel van het '10-14 onderwijs’. Het Connect College in Echt en de Maasparel in Stevensweert starten een pilot. Er is gekozen voor een nieuw onderwijsconcept dat vier jaar lang hetzelfde is. De winst voor kinderen zit in de afstemming tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ouders vinden dat naast zo veel mogelijk kennis vergaren ook algemene en studievaardigheden belangrijk zijn. Kinderen willen juist de kennis toepassen in de praktijk. Ook aandacht voor persoonlijke talenten is belangrijk. Komend schooljaar wil men starten met de gefaseerde invoering van ‘10-14 onderwijs’ op de Maasparel. Hoe kun je elk kind op zijn eigen niveau het best passende onderwijs aanbieden? Door alle ruimte voor ontwikkeling te geven en continu te blijven uitdagen. Dat is het doel. Bron: De Limburger
Specialist Ouderengeneeskunde in Alzheimercafé

Op dinsdag 24 april vindt het Alzheimercafé Leudal plaats in Zorgcentrum Beek en Bos in Heythuysen. De toegang is gratis. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur, het programma zal starten om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Het thema is: Veiligheid versus vrijheid. Marianne van Woerden, specialist ouderengenees- kunde komt in het Alzheimercafé vertellen over de dillema’s in de zorg voor thuiswonende mensen met dementie. Wat mag wel en wat mag niet volgens de wetgeving. Mag je de voordeur sluiten om te voorkomen dat iemand gaat dwalen? Mag je een leugentje vertellen omtrent het doel van medicatie? Kun je als mantelzorger beslissen of de persoon met dementie opgenomen moet worden? Ze gaat hierover in gesprek met de bezoekers. Meer informatie over het Alzheimercafé vindt men op de Facebookpagina: Alzheimercafe Leudal.


Zwanger? Bezoek de informatieavond 'de bevalling'

 Als je gaat bevallen wil je daarover goed geïnformeerd zijn. Daarom geven een verloskundige uit de regio en een verloskundige en gynaecoloog uit het ziekenhuis uitleg over de bevalling, eventuele pijnstilling en over 'wat er anders kan gaan'. Als het mogelijk is, volgt een rondleiding over de verpleegafdeling en de verloskamers. Natuurlijk is er ruimte voor het stellen van vragen. Deze avond is bestemd voor zwangere vrouwen en hun partner als voorbereiding op de bevalling. De informatieavond vindt plaats op dinsdag 24 april van 19.00 tot 21.00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. Aanmelden via het inschrijfformulier op de website: www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de afdeling Patiënteninformatie: 0495 – 57 22 05.


Vogelbeurs in Ittervoort

Zondag 29 april Zondag 29 april van 09.00 tot 11.30 uur houdt Vogelvereniging De Grensvogels een vogelbeurs in CC De Mortel, Leliestraat 2 te Ittervoort. Iedereen kan vogels meebrengen, wel in tentoonstellingskooien en die te ruil en te koop aanbieden. Er is een grote collectie vogels aanwezig onder andere kanaries, postuurkanaries, tropen en alle soorten parkieten. Kwartels zijn niet toegestaan. Ook kan men tentoonstellingskooien en alle soorten broedblokken kopen, kortom ook alles voor de kweek. Voor inlichtingen: 0475-565 987.


Kofferbakmarkt in Heythuysen

Zondag 29 april zijn verkopers en bezoekers van harte welkom op de maandelijkse kofferbakmarkt van Mannenkoor De Leudalzangers in Heythuysen. De locatie is naast Machinehandel Frank Coolen, Biesstraat 57 te Heythuysen (aan de provinciale weg Heythuysen/Horn). De markt is voor het publiek open van 09.00 tot 15.30 uur. Entree € 2,00 per persoon. Meer info en inschrijven (verplicht) via: http://www.kofferbakmarkt- heythuysen.nl .


'Aldegundis in concert' een geweldige belevenis

De verlichte parochiekerk in Buggenum Foto: Jan WilmsZaterdag 14 april vond in Buggenum 'Aldegundis in concert' plaats. Het publiek was erg onder de indruk van de prachtige muziek, zang en vertelling. Dit gold ook voor de spectaculaire en sfeervolle uitlichting van de Buggenumse Sint Aldegundiskerk. De uitvoerenden waren Fanfareorkest Excelsior & De Eendracht onder leiding van Ruud Geelen, Marjolein Heijltjes, Barbara de Vries, Els Denessen en Sven Lijssen. Dit alles onder regie van Ruud van Bree en georganiseerd door Fanfare Excelsior en Muziekplein.


'Puike percussiemuziek' in Neer

Impressie van het concert Foto: Jo WaegemansPercussiegroep Zinvol Geweld en de slagwerkgroep van St. Paulus Roggel kunnen terugkijken op een super geslaagd zondagmiddagconcert dat op 15 april in De Haammaeker te Neer plaatsvond. De gevarieerde muziekwerken van Zinvol Geweld, waaronder veel filmmuziek, vormden een boeiend geheel voor het publiek. Ook kon worden genoten van het optreden van St. Paulus met solo optredens van enkele jonge en veelbelovende muzikanten.


Tentoonstelling 'Zwart op Wit'

Hofstraat in Thorn, lino van Frans van den Berg In het Museum Het Land van Thorn te Thorn wordt tot en met zaterdag 30 juni de tentoonstelling: Zwart op Wit gehouden. Geëxposeerd worden: Lino-snedes van Frans van den Berg (1919-1989) en hout-snedes van Piet Wiegman (1885-1963).


Activiteit Wesjo Wessem

Woensdag 25 april kun je bij Wesjo je fiets versieren voor de versierde fietsoptocht op Koningsdag. Van 18.30 tot 19.30 uur in Jeugdhuis De Sprong aan de Thornerweg 4 in Wessem. Als je niet kunt komen met je fiets dan mag je de versierspullen ophalen.


Happening van coverband Mad Men

Hemelvaartsdag in Maasbracht Op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, vindt in De Spil te Maasbracht een happening plaats met als titel The Road to Music Heaven. De aanvang is om 20.00 uur. Er treden bekende nationale en internationale gasten op en er is een heuse show van de coverband 'Mad Men' samen met een Trance dj Ruud Kretzers. Ook presenteert Mad Men twee eigen nummers geschreven door Anthony Krizan. Na twee jaar is de band klaar voor een concertreis naar de States. De band bestaat uit tien muzikanten.


Alle kinderen naar buiten

Woensdag 25 april Woensdag 25 april kun je bij Bezoekerscentrum Leudal aan de Roggelseweg 58 in Haelen samen met jeugdgidsen bekijken wat voor leven er in de poel achter het Bezoekerscentrum zit. Kosten € 3,50 per persoon. Je begint om 14.00 uur en het duurt tot 16.00 uur. Aanmelden via: ghl.balieteam@gmail.com of 0475-497 010. Je zult zien dat er veel meer te bekijken is dan alleen maar kikkervisjes. Heb je weleens vlokreeftjes door een vergrootglas gezien? Een middag voor echte jonge onderzoekers.


Lezing Roermond Frontstad

Roermond Frontstad Van september 1944 tot maart 1945 was Roermond frontstad. Over deze periode, maar ook over hetgeen er aan vooraf ging, geeft John Vaessen op dinsdag 1 mei van 14.00 tot 16.00 uur een presentatie in MFC 't Paradies, Munsterstraat 61. Deelname bedraagt € 3,-per persoon. De rol van Abschnitts Kommandant der Fallschirmjäger majoor Ulrich Matthaeas staat daarbij centraal. Info: http://www.oudekerkhofroermond.nl


Rondleiding Tweede Wereldoorlog op Oude Kerkhof

Graven verzetsstrijders Hendrickx, Reulen en FrenckenZondag 6 mei organiseert de Stichting Oude Kerkhof de jaarlijkse WO II rondleiding op het Oude Kerkhof te Roermond, waarbij diverse locaties en laatste rustplaatsen van gesneuvelde geallieerden, verzetslieden en oorlogsslachtoffers bezocht zullen worden. De wandeling start om 13.00 uur met een korte inleiding in zaal 'Aad Remunj', Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. Deelname bedraagt Rondleiding Tweede Wereldoorlog op Oude Kerkhof Zondag 6 mei organiseert de 'Stichting Oude Kerkhof' de jaarlijkse WO II rondleiding op het Oude Kerkhof te Roermond, waarbij diverse locaties en laatste rustplaatsen van gesneuvelde geallieerden, verzetslieden en oorlogsslachtoffers bezocht zullen worden. De wandeling start om 13.00 uur met een korte inleiding in zaal Aad Remunj, Herkenbosscherweg 10, schuin tegenover de begraafplaats. Deelname bedraagt €3,- per persoon. Informatie: http://www.oudekerkhofroermond.nl


Expositie 'Kleur in de zorg' in Sterrebosch

Francien Schers In Zorgcentrum Proteion Sterrebosch, Onder de Bomen 4 in Thorn, is tot en met zondag 24 juni werk te zien van Francien Schers. De schilderijen zijn dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur te bezichtigen. De toegang is gratis, bezoekers kunnen zich melden in het restaurant bij de servicemedewerker. Belangstellenden zijn daar ook van harte welkom voor een kop koffie/thee of een glaasje fris. Tevens is Proteion Sterrebosch een ideaal vertrekpunt voor een wandeling door het witte stadje Thorn. Francien Schers in1947 geboren in Mierlo, is woonachtig in Meijel. In 2002 is ze cursus gaan volgen aan de vrije academie in Deurne waar ze haar interesse voor schilderen verder heeft ontwikkeld. Daar heeft ze haar kennis van het werken met acryl en de kunst van aquarelleren verder uitgebreid. Sinds 2011 is ze overgestapt naar de Peelse school in Asten en gaan toeleggen op het werken met olieverf, wat tot op heden haar favoriet schildermedium is. In deze expositie geeft Francien een overzicht van haar diversiteit aan schilderwerken.


Beleef de meivakantie in de natuur

Waterdieren vangen Foto: Marijke Vaes-Schroën/StaatsbosbeheerStaatsbosbeheer biedt in de vakantieweek (30 april tot en met 4 mei) activiteiten met, maar ook zonder gids in Nationaal Park De Groote Peel. Alle activiteiten starten bij het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Er zijn Peel Ontdektochten Lentekriebels, sPEELse Expedities en een Vollemaanwandeling. Voor kleuters is er het Kabouterpad en voor kinderen van 6 tot 11 jaar de Boswachter academie en de Billy Bell Doekoffer. Kijk voor meer informatie op: http://www.staatsbosbeheer.nl/depelen .


Lezing: Fout in de koude oorlog

Nederland in tweestrijd 1945-1989 Historicus Martin Bossenbroek geeft op dinsdag 8 mei een lezing over zijn boek: Fout in de koude oorlog. Hierin verweeft hij de levens van de aartsconservatieve politicus Joseph Luns en de verstokte communistische filmmaker Joris Ivens. Aanvang 19.30 uur. Toegang € 10,- voor niet-leden en € 7,50 voor leden. Aanmelden via www.bibliocenter.nl . Men vindt de bibliotheek aan Wilhelminasingel 250 in Weert.


Het bijzondere oorlogsverhaal van Jack Aldewereld

Jack Aldewereld  Op zondag 6 mei vertelt Jack Aldewereld uit Brunssum in de Credozaal naast de kerk van Heythuysen, Biesstraat 2a, over zijn ervaringen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Aanvang 14.00 uur en de bijdrage bedraagt € 3,-. Jack is geboren op 2 maart 1943 in de joodse wijk van Amsterdam. Door de zogenaamde N.V. groep, een verzetsgroep, wordt Jack naar Zuid Limburg gesmokkeld. De pasgeboren Jack groeit op in Brunssum bij zijn pleegouders Henk en Cato Muis. Opgave via www.cliotravel.nl of 6-19675394.


Zolder, berging, kelder of garage opgeruimd ?

Kom jouw overbodige, nieuwe, tweedehandse of zelfgemaakte spullen verkopen op de Snuffelmarkt van Zangroep Eige Wies in Roggel. De Lente Snuffelmarkt is op zondag 29 april in gemeenschapshuis La Rochelle van 10.00 tot 16.00 uur. Men kan nog 2 of meer tafels huren voor € 5,- per stuk. Informatie of tafels huren: mail naar m.houtum@home.nl of 0637545577.


Activiteiten Toon Hermans Huis Roermond

Voor een overzicht van activiteiten voor mensen met kanker en hun naasten die vanaf maandag 30 april tot en met donderdag 3 mei plaatsvinden in het Toon Hermans Huis Roermond, Willem II Singel 17 zie: http://www.toonhermanshuisroermond.nl of bel: 0475-856 801. Het Toon Hermans Huis Roermond is een inloophuis voor mensen – jong en oud – die met kanker worden geconfronteerd en hun naasten. Er wordt noodzakelijke begeleiding en ondersteuning geboden.