Live Radio Live TV

Gemeente Leudal erkend mantelzorgvriendelijk 11-2-2018 17:12

 Leudal Sinds kort mag de gemeente Leudal zich een Mantelzorgvriendelijke Organisatie noemen. De gemeente heeft veel aandacht voor mantelzorg in hun personeelsbeleid. De gemeente vindt het belangrijk om mantelzorgende medewerkers te ondersteunen. Regelmatig wordt dit thema intern 'op de kaart’ gezet via intranet, mail en persoonlijk contact. Jaarlijks (rond 10 november, de Dag van de Mantelzorg) worden tijdens een bijeenkomst de eigen mantelzorgers in het zonnetje gezet. Medewerkers kunnen daarin onder andere ervaringen uitwisselen. Op deze manier probeert men het thema steeds laagdrempeliger te maken. Vanaf woensdag 14 februari is een reportage te zien op 3ML TV.
Twee van de drie gestolen beelden teruggebracht Geplaatst op: 18-2-2018 11:34

Henny van de Vorle en St. Aldegundiskapel Buggenum Twee van de drie beelden gestolen uit Aldegundiskapel in Buggenum zijn terug. Omroep 3ML heeft een reportage gewijd aan de diefstal met o.a een gesprek met Henny van de Vorle uit Buggenum. Zondagmorgen 18 februari kwam Henny van de Vorle in de kerk van Buggenum en trof daar bij de kerkdeur een doos aan met twee van de drie beelden. Het vermoeden is dat dankzij de media aandacht de beelden zijn teruggebracht.


Vragen van het CDA over dijkring in Buggenum Geplaatst op: 17-2-2018 21:12

Buggenum: Sint Aldegundiskapel Leudal De CDA-fractie van Leudal wil meer inzicht krijgen in de gang van zaken tijdens het voortraject en de voorbereidingen van de aanleg van de dijkring bij Buggenum. Daarom vraagt raadslid Peter van Melick het college van B&W van Leudal de volgende zaken: 1. Een datumoverzicht van alle bestuurlijke overleggen die over de aanleg van de nieuwe dijk bij Buggenum door het college en het waterschap zijn gevoerd. 2. Een overzicht van alle stukken die over de aanleg van de dijk tussen het college en het waterschap zijn gewisseld. 3. Welk standpunt heeft het college ingenomen met betrekking tot de plek waar de nieuwe dijk het beste kan worden aangelegd?


Protest tegen uitstel besluit over bouwvergunning Geplaatst op: 15-2-2018 20:44

De locatie aan de Oude Trambaan Leudal Raadslid Thieu Wagemans van de fractie Ronduit Open heeft een beroep gedaan op de fractie- voorzitters in Leudal om een bouwvergunning voor een woning in de achtertuin van een woonhuis aan de Oude Trambaan te Heythuysen te bespreken in de raadsvergadering van 13 maart. Reden is dat deze vergunning in 2010 is geweigerd en bezwaren hiertegen van de eigenaar zijn in 2012 door de Raad van State van tafel geveegd. De advocaat van de betreffende burger heeft nu bericht dat er een meerderheid van de raadsleden deze vergunning alsnog wil verlenen. Hij baseerde zich op gesprekken die hij met de fracties had gehad. Dat besluit wil men echter pas na de komende verkiezingen nemen. Raadslid Wagemans vindt dat dit in de raads- vergadering van 13 maart aan de orde moet komen omdat er sprake is van grove rechtsongelijkheid. Hij vindt ook dat burgers het recht hebben te weten hoe over zo'n zaak wordt geoordeeld en dat dit in een openbare vergadering moet worden besproken. Verzoeken van andere burgers zijn afgelopen najaar door de gemeenteraad namelijk afgewezen.


Cheque voor Jeugdtoneelvereniging Heibloem Geplaatst op: 14-2-2018 22:00

De jeugleden met de cheque Regionieuws Jan Linders supermarkt in Roggel heeft in januari in het kader van de Goede Doel-actie 2017 een groot bedrag uitgekeerd aan de Jeugdtoneelvereniging Het Scherm Open uit Heibloem. In ruil hiervoor heeft deze jeugdtoneelvereniging veel activiteiten in en om de supermarkt ontplooid. De activiteiten waren zeer divers. Zo werd Moederdag en Vaderdag ondersteund door een ontbijtservice en kwamen de paashaas, de Sint en de Kerstman in de winkel op bezoek. Bij verdere acties zoals marktactiviteiten en statiegeldactie werd de opbrengst door Jan Linders supermarkt Roggel verdubbeld. De activiteiten werden door het winkelend publiek erg gewaardeerd en de reacties waren erg positief. Over de besteding van het geld zijn voorzichtige ideeën. Het geld zal onder andere geïnvesteerd worden in technische ondersteuning, het clubhuis, toneelactiviteiten en het laag houden van de contributie zodat de vereniging voor iedere jeugdige goed toegankelijk blijft.


Vijf beelden gestolen in kapelletjes Geplaatst op: 14-2-2018 21:27

St. Antoniuskapel aan de Rohrstraat in Neer Leudal De afgelopen weken zijn uit drie kapelletjes in Nunhem, Neer en Buggenum in totaal vijf beelden gestolen. Stichting St. Antoniuskapel uit Neer en de eigenaresse van de St. Aldegundiskapel in Buggenum zijn via social media een opsporingscampagne begonnen, in de hoop dat de beelden terugkomen. Er is zelfs een beloning voor een tipgever in het vooruitzicht gesteld.Tot op heden echter zonder resultaat. Omroep 3ML maakte een journaal-item dat te zien is op 3ML-TV vanaf donderdag 15 februari.


Prijswinnaars optocht C.V. de Kwiebusse Neer Geplaatst op: 12-2-2018 21:55

Winnaars van de Sjaak Boonentrofee Neer Zondag 11 februari vond de jubileumoptocht van 13x11 Kwiebuse Naer in Neer plaats. Winnaar van de Sjaak Boonen wisseltrofee werd V.C. De Bäönisse - Mit eine sjiljer en twië raar kwaste, kläöre wae de vastelaovendj toet de Vaste! Categorie Jeugd: 1. V.C. NAAT junior - Vorstelikke vrieje tied van Jeugdvorst LVIII. Categorie Wagens jeugdoptocht : 1. V.C. Noeats Genög - Fiëste V wie de biëste. Categorie kleine groepen: 1. Ónger ós - mèt Thei van links nao rechs Categorie grote groepen: 1. Maedjes V.C. Eine Pot Naat - Ós circus steit al klaor, väör dit jubileum jaor! 3. V.C. De Bäönisse - Mit eine sjiljer en twië raar kwaste, kläöre wae de vastelaovendj toet de Vaste ! Categorie Wagens: 1. V.C. De Amateurs - Flodders 2. V.C. Witj Nemus - Hippy 's 3. V.C. Net Neet - Disney.


Geslaagd Pleinfestijn Geplaatst op: 12-2-2018 21:21

Het Pleinfestijn Foto: Antoine BongersHeythuysen Het Lindeboom Vastelaoves Pleinfestijn dat afgelopen zaterdag 10 februari voor het 8e jaar georganiseerd werd door Omroep 3ML en VV De Kwakkert was ook dit jaar een groot succes. Vanaf 13.11uur werd een zeer gevarieerd programma afgewerkt met een mix van lokale en regionale artiesten, waaronder een viertal LVK finalisten uit de regio. Het is een feest met een eigen kleur, intiem in een gemoedelijke sfeer, zonder polsbandjes, zonder entree en met een dorps en los karakter. Ook het programma valt steeds goed in de smaak. Het Lindeboom Vastelaoves Pleinfestijn is een uniek concept waarbij, naast de wat bekendere artiesten, vooral de meer lokale vastelaoves-artiesten centraal staan. Een goed alternatief voor de Zoepkoel in Venlo of Sjtasie Festasie in Roermond, en door het familiair karakter een evenement voor jong en oud. Ondanks het koude weer waren er dit jaar bijna 3.000 bezoekers op het plein. Vorig jaar waren dit er ruim 2.000. Door een andere indeling van het plein was er meer capaciteit mogelijk en kan het Pleinfestijn de komende jaren nog verder groeien voor wat betreft bezoekersaantallen.


Effecten van Roermondse projecten in de Maas Geplaatst op: 10-2-2018 19:52

Roermond vanaf de Maas Foto: Joos JenniskensLeudal In de Limburger van 2 februari werd uitvoerig gerapporteerd over plannen van de gemeente Roermond met betrekking tot projecten in het watervoerend deel van de Maas. Naar aanleiding hiervan stelt raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open vragen aan het college van B&W van Leudal. Wagemans vraagt aandacht van het college voor de mogelijke effecten van uitvoering van deze plannen voor de gebieden stroomafwaarts. Wat Leudal betreft gaat het concreet om de kernen Buggenum en Neer. Wagemans wijst op het voornemen van dijkverlaging langs het Lateraal Kanaal. Het gevolg zou kunnen zijn dat de maatregelen met betrekking tot hoogwaterbescherming in beide kernen nog omvangrijker zouden moeten worden dan thans reeds het geval is. In Buggenum denkt Rijkswaterstaat nu reeds aan een dijk van 6 meter hoog, dwars door het open landschap van Mooi Buggenum. Hij vindt het onaanvaardbaar dat de plannen op Roermonds grondgebied enig negatief effect hebben of kunnen hebben. Wagemans eindigt met: "Wij vragen uiterste waakzaamheid en alertheid hiervoor van uw College. Nog beter zou zijn wanneer binnen het kader van de gemeentelijke samenwerking een gezamenlijke overeenkomst wordt ondertekend door beide gemeenten waarin wordt verklaard dat negatieve effecten van meet af aan hard en volledig worden uitgesloten, inclusief een aansprakelijkheids- paragraaf."


Palliatieve terminale zorg: waak-koffer Geplaatst op: 9-2-2018 21:30

Waak-koffer Regionieuws Palliatieve terminale zorg is bedoeld voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is. Vrijwilligers kunnen deze mensen dan helpen om hun laatste levensfase ‘zo goed mogelijk’ door te komen. Sinds kort kunnen zij daarvoor in Midden- Limburg gebruik maken van een ‘waak-koffer”. In een waakkoffer zitten bijvoorbeeld hulpmiddelen om een huiselijke sfeer te creëren of die uitnodigen om een gesprek te beginnen. Muziek roept vaak herinneringen op en zorgt voor ontspanning. Olie voor een handmassage kan worden gebruikt om contact te maken als verbale communicatie niet meer mogelijk is of ‘als alles al is gezegd’. Ook pen en papier zit in de waakkoffer om op te kunnen schrijven wat er allemaal gebeurt. Wat voor de nabestaanden een waardevolle herinnering kan zijn aan een hectische periode. Voor het kunnen aanschaffen van waakkoffers heeft het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Limburg een succesvol beroep gedaan op het Monuta Charity Fund. Meer info:Josefien Hoeben, coördinator VPTZ Midden-Limburg, via 06-44349810.


Verklaring van burgemeester Arno Verhoeven DNA-Onderzoek Geplaatst op: 8-2-2018 21:28

Burgemeester Verhoeven Leudal Burgemeester Arno Verhoeven van Leudal heeft een statement afgegeven in aanloop naar het DNA- verwantschapsonderzoek in de zaak Nicky Verstappen. "Als burgervader van Leudal, van Heibloem, hoop ook ík op antwoorden. Antwoorden die de nabestaanden én onze inwoners van Heibloem, duidelijkheid en rust zullen bieden. Heibloem toont zich in mijn ogen als een krachtig dorp dat samen de schouders eronder zet en zonder meer bereid is deel te nemen aan het DNA-verwantschaps- onderzoek om zo antwoorden te krijgen. Onze inwoners van Heibloem hebben duidelijk te kennen gegeven zoveel mogelijk in de luwte te willen deelnemen aan het DNA-verwantschaps- onderzoek. Ik begrijp en respecteer dit volkomen." "Aanwezigheid van de media wordt in Heibloem niet op prijs gesteld en heeft mogelijk een negatief effect op de bereidheid tot deelname. Ik doe als burgervader van Heibloem dan ook een nadrukkelijk appèl op de media om de behoefte van onze burgers te respecteren en de afname periode in Heibloem in alle rust te laten plaatsvinden. Als burgemeester van Leudal is dit het eerste en enige moment dat ik mij in de openbaarheid uitlaat in aanloop naar het DNA-verwantschapsonderzoek, om op deze wijze zelf ook de behoefte van onze inwoners kracht bij te zetten." Omroep 3ML zal de wens van de inwoners van Heibloem en burgemeester Arno Verhoeven van Leudal respecteren in deze periode.


Vrouw in de Media Award voor Marianne Smitsmans Geplaatst op: 8-2-2018 19:14

Mevrouw Marianne Smitsmans-Burhenne Regionieuws Marianne Smitsmans-Burhenne, wethouder van Roermond, wint de Vrouw in de Media Award voor Limburg. Zij heeft zich in 2017 volgens 41 procent van de stemmers het beste in de media geprofileerd. Ze wordt door de stemmers geroemd om haar betrokkenheid zonder dat dit ten koste gaat van haar professionele houding en haar talent voor communicatie. De Maastrichtse ondernemer/mede- eigenaar 2BMedical Nele Valkeneers eindigde met 37 procent op de tweede plaats. Lieke Martens, profvoetballer Nederlands elftal en FC Barcelona uit Nieuw-Bergen ontving 8 procent van de stemmen en werd daarmee derde. De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden.


Gemeente Peel en Maas beste werkgever 2017-2018 Geplaatst op: 7-2-2018 21:14

Gemeente Peel en Maas Regionieuws De medewerkers van Nederland hebben gesproken. Totaal negentien organisaties zijn uitgeroepen tot dé Beste Werkgevers van 2017-2018. Effectory maakte de winnaars op 6 februari bekend tijdens het Beste Werkgevers Ontbijt in Amsterdam. De best scorende organisaties zijn het afgelopen jaar beloond met het ‘Beste Werkgevers Keurmerk’: Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. De gemeente Peel en Maas is de winnaar in de branche: Openbaar bestuur en mag zich nu een jaar lang ‘Beste Werkgever 2017-2018’ noemen.


Leudal bindt strijd aan met ondermijnende criminaliteit Geplaatst op: 7-2-2018 19:46

 Leudal Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag 6 februari het Actieplan Ondermijning Leudal 2018-2020 vastgesteld. Dit actieplan omschrijft de acties die de gemeente de komende tijd oppakt om georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Er is sprake van criminele ondermijning, wanneer de onderwereld een plek probeert te veroveren in de 'bovenwereld'. Voorbeelden zijn: hennepkwekerijen in woonwijken, drugslaboratoria in boerenstallen, afvaldumpingen, afpersing in de horeca door criminele motorclubs en uitbuiting van buitenlandse werknemers. Maar ook pogingen van criminelen om invloed op lokale politieke besluitvorming uit te oefenen, zijn hier een voorbeeld van. Criminaliteit is niet meer enkel het probleem van de politie en het Openbaar Ministerie. Zonder hulp van inwoners en ondernemers kunnen gemeenten, politie, belastingdienst, provincie en Openbaar Ministerie de strijd tegen ondermijning niet winnen. Zie jij iets verdachts? Gebruik je gezond verstand, volg je onderbuikgevoel. Meld situaties bij de Politie: 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.


Kelpen-Oler locatie voor nieuwe voetbalaccommodatie Geplaatst op: 7-2-2018 19:34

Locatie: Oranjestraat in Kelpen-Oler Leudal De gemeenteraad van Leudal heeft dinsdag 6 februari besloten de Oranjestraat in Kelpen-Oler aan te wijzen als voorkeurslocatie voor een nieuwe voetbalaccommodatie voor de dorpen Hunsel, Ell, Grathem en Kelpen-Oler. Op die locatie worden vier nieuwe voetbalvelden en bijbehorende gebouwen aangelegd. Vorig jaar liet het gemeentebestuur onderzoek doen naar de meest geschikte locatie waar de fuserende voetbalclubs zich gezamenlijk zouden kunnen vestigen. Conclusie van het onderzoekrapport was dat locatie Kelpen-Oler op basis van deze uitgangspunten de meest geschikte locatie is voor de gezamenlijke voetbalclubs. Daarbij heeft met name de lokale verkeersveiligheid de doorslag gegeven. De gezamenlijke verenigingen, die nadrukkelijk in het proces zijn betrokken, kunnen zich vinden in de locatie Kelpen-Oler. De gemeente zal de locatie verder laten onderzoeken en de planologische procedures in het werk stellen. Er zal nog aanvullend onderzoek worden gedaan naar de bodemgesteldheid van het terrein.


Locaties DNA-verwantschapsonderzoek Nicky Geplaatst op: 7-2-2018 17:34

Website Politie: onderzoek Nicky Verstappen Heibloem Het Openbaar Ministerie heeft meer dan 22000 mannen een uitnodiging verzonden om deel te nemen aan een DNA-verwantschapsonderzoek. Het gaat om mannen die in bepaalde delen van de gemeenten rondom de Brunssummerheide of in Heibloem wonen of hier in 1998 gewoond hebben. Het kan ook zijn dat men familie is van iemand die daar in 1998 woonde. Het OM stelt in de brief: "Met uw deelname helpt u ons bij het onderzoek naar Nicky Verstappen die in 1998 dood werd gevonden tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide." Er zijn in Landgraaf 4 locaties waar het DNA wordt afgenomen, in Heerlen 1 en in Heibloem 1. Gemeenschapshuis de Klokkestoel, Sint Isidoorstraat 15 in Heibloem is geopend van zaterdag 24 tot en met dinsdag 27 februari. Tijdstippen: zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur en maandag en dinsdag van 13.00 tot 21.00 uur. Meer info: http://www.onderzoeknickyverstappen.nl .


8e editie Lindeboom Vastelaoves Pleinfestijn Geplaatst op: 6-2-2018 21:49

Zaterdag 10 februari in Heitse Leudal Op vastelaoveszaterdag 10 februari staat het centrum van Heythuysen in het teken van de 8e editie van het Lindeboom Vastelaovespleinfestijn. Het plein bij het voormalige gemeentehuis in het centrum van Heythuysen wordt dan feestelijk omgetoverd voor een uniek carnavalsfeest waarbij lokale artiesten uit Leudal, Maasgouw, Peel en Maas en omstreken hun carnavalssjlager op de bühne brengen. Het plein gaat open om 12.30 uur. Het programma begint om 13.11 uur en de eindtijd van het Lindeboom Vastelaoves Pleinfestijn is 17.30 uur. Kunt u er niet bij zijn? Niet getreurd... Omroep 3ML zendt het Lindeboom Vastelaoves Pleinfestijn 2018 LIVE uit via 3ML TV en via http://www.3ML.nl . Dus ook de thuisblijvers hoeven niks te missen!


Irene van de Kruijs 3e bij Buuttekampioenschap Geplaatst op: 5-2-2018 13:31

Irene van de Kruijs in de buut Foto: Still Carnavalskriebels Leon van LierRoggel In Susteren vonden afgelopen weekend de Limburgse kampioenschappen voor Buut, Dans en Parodie plaats die georganiseerd werden door de LVKA (Limburgse Bond van Karnavalsartiesten). Winnaar in de categorie Jeugdbuut werd Isa Meuwissen (12) uit Hingen en in de categorie Jongerenbuut Eva Dewaide (12) uit Susteren. Irene van de Kruijs uit Roggel werd in de categorie Jongerenbuut derde; vorige jaar was ze eerste. In het 3ML tv-programma Carnavalskriebels is vanaf komende vrijdag een interview met Irene te zien.


FlixBus steeds populairder Geplaatst op: 4-2-2018 21:22

De FlixBus Regionieuws In het gehele jaar 2017 gebruikten twee miljoen passagiers de FlixBus, het groene mobiliteits- alternatief vanuit, naar en binnen Nederland. Ook in Roermond was de FlixBus heel populair. In 2017 reisden er drie keer zo veel passagiers dan in 2016 Sinds 2015 rijdt FlixBus op diverse rechtstreekse verbindingen vanuit Roermond naar het binnen- en buitenland, inmiddels naar twintig bestemmingen. Elke dag rijden er directe bussen naar o.a. Parijs, Brussel, Antwerpen, Eindhoven, Dortmund, Hannover, Frankfurt en Keulen. Naar Düsseldorf rijdt de FlixBus zelfs tot vijf keer per dag. Via overstap is het gehele FlixBus netwerk met inmiddels 1400 bestemmingen in 26 landen bereikbaar. Er is veel animo voor de groene bussen; de passagierscijfers stijgen continue en dit jaar worden er weer nieuwe passagiersrecords verwacht. De Top 3-bestemmingen zijn vanuit Roermond Düsseldorf, Essen en Brussel. Zie: https://www.flixbus.nl/over-ons


Basisschool De Kwir Limburgse Kerstschool 2018 Geplaatst op: 5-2-2018 13:00

Basisschool De Kwir in Neer Neer Basisschool De Kwir in Neer mag zich een jaar lang ‘Limburgse Kerstschool 2018’ noemen. Op maandag 5 februari werd de oorkonde uitgereikt aan acht leerlingen van de Leerlingenraad door de bisschoppelijke gedelegeerde. Aanwezig waren verder Ron Crutzen, directeur van de basisschool, Axel Hendriks, teamleider en kapelaan Lipsch van de parochies Roggel-Neer-Heibloem. De school krijgt de prijs, omdat ze volgens de jury de meest originele kerstviering had. Deze kerstwedstrijd voor scholen is een initiatief van het de bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs van het bisdom. Scholen die hieraan deelnemen worden beoordeeld op de wijze waarop ze de kerstboodschap op kinderen overbrengen. De winnende school krijgt een oorkonde uitgereikt en mag zich een jaar lang ‘Limburgse Kerstschool 2018’ noemen. Omroep 3ML was er bij en maakte een reportage die te zien is vanaf dinsdag 6 februari.


Westa talent met vier spelers naar finales NJM 2018 Geplaatst op: 4-2-2018 19:35

Barry, Jelle en Karlijn weer geplaatst voor de finale Nationale Jeugd MeerkampenWessem Zondag 4 februari vonden in Assen de halve finales plaats van de Nationale Jeugd Meerkampen 2018. De wedstrijden werden gespeeld in een poules systeem waarvan de beste drie zich plaatsen voor de finales van de NJM op 2 en 3 juni in De Heuf in Panningen. Voor de finalerondes in Panningen hebben zich vier Westa spelers geplaatst. Door naar de tweedaagse finale rondes gaan Karlijn van Lierop bij de meisjes junioren en Barry Berben, Jelle Moris en Jim Hendrix bij de jongens kadetten. Pechvogel was Jasper Laumen die een game tekort kwam voor plaatsing. Ook succes voor de Heren van Westa In de eredivisie heren tafeltennis won Wijzenbeek Westa 1 zaterdagmiddag 3 februari de uitwedstrijd tegen Scyedam in Schiedam in een ware thriller met 2-4. In vier van de zes wedstrijden viel de beslissing pas in de vijfde game. Na de pauze ging het gaspedaal helemaal open en wist Westa alle wedstrijden naar zich toe te trekken.


Nieuw in Leudal: Jeugdorkest Concilia Geplaatst op: 4-2-2018 19:23

Jeugdorkest Concilia o.l.v. Jan van Hamond Regionieuws Uit de samenwerking van Jeugdfanfare Sint Cecilia uit Hunsel en Jeugdfanfare Concordia uit Ittervoort is een nieuw jeugdorkest geboren: Jeugdorkest Concilia. Bijzonder is dat de naam van het jeugdorkest door de jeugdleden zelf is bedacht en gekozen. De naam is een samenvoeging van de namen van de twee moederverenigingen en bovendien heeft Concilia ook een bijzondere betekenis. Concilia betekent in het Spaans namelijk verzoening; toepasselijker kan bijna niet. Bewust is gekozen voor een jeugdorkest, omdat iedere jeugdmuzikant met ongeacht harmonie- of fanfare-instrument bij het jeugdorkest welkom is. Het Jeugdorkest Concilia staat onder leiding van Jan van Hamond. De jeugdleden en dirigent van Concilia nodigen u graag uit om bij een concert in Ittervoort of Hunsel te komen luisteren. Ook mag u gerust de repetitie komen bekijken, die voorlopig plaatsvindt op zaterdag tussen 17.00 en 18.15 uur in CC De Mortel in Ittervoort.


Hoge onderscheiding voor Niek Janssen Geplaatst op: 3-2-2018 21:45

Jasper Bongers en rechts Niek Janssen Foto: ElkeS Fotografische VormgevingNeer Afgelopen zondag werd tijdens een druk bezochte receptie van de Jeugdvorst in Neer een onderscheiding uitgereikt aan Niek Janssen. Niek is niet minder dan 5 x 11 jaar lid van Jeugdvastelaovendj de Kwiebusse in Neer. Voor zijn vele verdiensten voor nagenoeg alle voorkomende werkzaamheden, ontving hij van voorzitter Jasper Bongers een Jeugdkwiebus in de vorm van een mooie gouden speld.


Kandidatenlijst van Samen Verder Geplaatst op: 3-2-2018 21:38

Stembiljet Leudal De partij Samen Verder heeft de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De lijst telt totaal 37 kandidaten: 1 Michel Graef Horn; 2 Arno Walraven Horn; 3 Hen Sleven Hunsel; 4 Pieke Houben Nunhem; 5 Piet Verlinden Grathem; 6 Heleen Wijers Buggenum; 7 Ria Teluij Heythuysen; 8 Anita van Vlodrop Horn; 9 Leon Linssen Nunhem; 10 Ellie van Tilburg Heythuysen.


Carla Peters nieuwe lijsttrekker VVD Maasgouw Geplaatst op: 3-2-2018 21:21

 Maasgouw De VVD afdeling Maasgouw heeft in haar ledenvergadering van 1 december 2017 Carla Peters uit Linne, unaniem gekozen als lijstrekker van de VVD Maasgouw voor de komende verkiezingen op 21 maart 2018. Ze is sedert 2004 woonachtig in Linne, getrouwd, moeder, vrijwilliger bij de Weerderhof en behartigt sinds 2014 de dorpsbelangen als raadslid voor de VVD. Eerder was ze werkzaam als intercedent, manager mobiele surveillance en projecten coördinator tussen de gemeente en het bedrijfsleven. Sinds 2017 is ze naast ZZP’er werkzaam in de zorg. Tijdens opgedane werkervaring in het buitenland, heeft zij ervaren dat democratie niet altijd vanzelfsprekend is. Haar advies is dan ook: Breng uw stem uit!


'Harde confrontatie gemeente en bedrijven' Geplaatst op: 3-2-2018 20:55

Buitengebied  Foto: GoogleLeudal Op 20 december 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het geschil tussen 23 burgers en bedrijven in het buitengebied van Leudal en de gemeente Leudal. Dit naar aanleiding van 'De vaststelling van het reparatie en veegplan Buitengebied Leudal 2016'. In die uitspraak valt het de CDA-fractie Leudal op dat op tal van onderdelen de gemeente Leudal in het ongelijk wordt gesteld. CDA-raadslid Peter van Melick vraagt zich af "of het College een niet veel te harde confrontatie met de 23 burgers en bedrijven in het buitengebied opzoekt?" Een vraag die mede wordt ingegeven daar het College van mening is, dat deze harde confrontatie tussen de gemeente en de agrarische bedrijven te wijten zou zijn aan een kwalijke opstelling van adviesbureaus die de agrariërs bijstaan. Van Melick: "Wij zien graag in de eerstvolgende commissie fysiek van 27 februari een planning tegemoet op welke wijze het College de gemeenteraad in stelling brengt bij de laatste 23 conflicten tussen burgers en bedrijven en de gemeente, en om het dan ook over deze planning te hebben."


Latasteschool zamelt geld in voor Tour du ALS Geplaatst op: 2-2-2018 22:04

Aanbieding van de cheque Horn De opbrengsten van de jaarlijkse kerstmarkt bij de Latasteschool in Horn worden gedoneerd aan een goed doel of initiatief. Ieder jaar kiest de school een ander lokaal doel en/of initiatief. De keuze viel dit jaar op Wiel Peeters uit Horn en zijn deelname aan de Tour du ALS. Afgelopen vrijdag, 26 januari, overhandigden een afvaardiging van de Latasteschool in Horn een cheque aan Wiel Peeters. Wiel gaat deelnemen aan de Tour du ALS, met als doel geld in te zamelen voor onderzoek naar de oorzaak van ALS. “Als school zijn wij trots op onze leerlingen, die het mogelijk gemaakt hebben dat wij een cheque van € 500,- hebben kunnen overhandigen”, zegt directeur Ruud van Hertum. “Wij wensen Wiel dan ook heel veel succes met het beklimmen van de berg; we gaan hem zeker volgen!”


Ronduit Open: Hoogwaterbescherming Buggenum Geplaatst op: 2-2-2018 21:40

Buggenum Foto: Jan GeenenLeudal Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open heeft kennisgenomen van de plannen met betrekking tot hoogwaterbescherming in de kern Buggenum. Hij is deze plannen in Buggenum gaan bekijken en hebben hem verontrust. Het belang van hoogwaterbescherming staat voor de fractie Ronduit Open niet ter discussie maar wel aard en locatie van de te treffen maatregelen. De fractie vindt een dijklichaam van ongeveer zes meter hoog langs de Dorpsstraat en Berikstraat volstrekt ongewenst. Mathieu Wagemans: "Mij valt verder op dat de problematiek en de plannen met een enge blik worden bekeken, met name door Rijkswaterstaat. Er is een nadruk op techniek en centen terwijl er alle aanleiding is vanuit een breder en maatschappelijk perspectief plannen te ontwikkelen. Er dient het besef te zijn dat dit project het aangezicht van Buggenum voor de toekomst ingrijpend kan verpesten." Hij vraagt het college met klem de Dorpsraad en inwoners van Buggenum nauw bij de verdere gang van zaken te betrekken. Dat vraagt volgens hem meer dan informatie verschaffen maar moet ook inhouden dat er ruimte is voor de creativiteit die binnen Buggenum aanwezig is. Wagemans besluit: "Wij vertrouwen er graag op dat in de verdere procedure uw College zowel inhoudelijk als procesmatig in bovenstaande zin optreedt en zullen dat proces krachtig ondersteunen."


Motie over plaatsing wildreflectoren Geplaatst op: 2-2-2018 21:01

Een gedeelte van de wildreflector Leudal De hoeveelheid grofwild zoals reeën en wilde zwijnen neemt landelijk toe. Zeker in een landelijke gemeente als Leudal met veel open groene ruimte en landbouw. Positief nieuws dat echter ook zijn keerzijde heeft, want met de toename van grofwild nemen ook het risico op wildaanrijdingen toe. Op initiatief van de lokale Wildbeheerseenheden Land van Horne en de Waterbloem is door jagers op een drietal wegen een zeer succesvolle pilot gestart met een nieuw soort wildreflector die zij zelf hebben geplaatst en onderhouden. Op één weg leidde dit zelfs tot een terugloop van 17 naar 1 wildaanrijdingen per jaar. Nu willen de jagers deze zelfde reflectoren ook plaatsen en onderhouden op risicovolle provinciale wegen maar vinden daarvoor nog geen gehoor bij de provincie. Pieke Houben van Samen Verder ziet het als taak van de fractie en die van de gemeente om deze betrokken burgers te ondersteunen in hun oproep aan de provincie tot medewerking. Daarom heeft de fractie een motie die oproept tot unanieme steun vanuit de gemeente ingediend voor de raadsvergadering van dinsdag februari.


Woonwensenonderzoek door gemeenten Geplaatst op: 2-2-2018 20:49

Merenveld in Nederweert Regionieuws De komende weken houden alle gemeenten in Midden-Limburg een onderzoek naar de woonwensen van hun inwoners. Het betreft een samenwerking tussen de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Via een internetenquête kunnen bewoners aangeven wat zij belangrijk vinden aan hun woning en in hun woonomgeving, of zij verhuisplannen hebben en wat voor woning zij in dat geval wensen. De regiogemeenten worden bij dit onderzoek ondersteund door onderzoeksbureaus Etil en Companen. De gemeenten in Midden-Limburg vinden het belangrijk dat iedereen prettig kan wonen in de regio en dat mensen bij verhuisplannen hun gewenste woning kunnen vinden. Vandaar dat zij graag meer willen weten over de woonwensen van inwoners. Met behulp van de resultaten gaan de gemeenten in de regio Midden-Limburg aan de slag om het woonbeleid te actualiseren, zodat zij beter kunnen inspelen op de woonwensen van inwoners. Het is daarom belangrijk dat iedereen die een uitnodiging krijgt, meedoet aan de enquête.


Amendement inzake N280 van Samen Verder Geplaatst op: 1-2-2018 21:04

De rotonde in Baexem Foto: 3MLLeudal In de raadsvergadering van Leudal op dinsdag 6 februari staat de N280 op de agenda. De fractie Samen Verder zal een amendement indienen. Raadslid Ria Teluij: "We doen dit omdat de oorspronkelijke kaders van de provinciale voorkeursvariant 3C inmiddels significant zijn opgerekt en in dat kader op veiligheid milieu en gezondheid niet zijn onderzocht in de eerste Milieu Effect Reportage." "Aan de keuze van de Provincie, die niet de keuze van de inwoners en de gemeente Leudal was, kunnen we blijkbaar niets meer doen." Teluij eindigt met: "Wel willen wij het best haalbare en vooral veilige resultaat voor mens en natuur in Baexem en Kelpen eruit slepen, daar kan toch geen verstandig en weldenkend mens iets tegen inbrengen vandaar ons amendement."
Eetcafé Lekker & Gezellig bij St. Charles

Iedere 4e maandag van de maand is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij het Eetcafé Lekker & Gezellig. Het eetcafé vindt plaats op maandag 26 februari in het restaurant Karibu van Woonzorgcentrum St. Charles in Heythuysen. Het begint om 18.00 uur en de kosten bedragen € 8,50 (exclusief consumpties). Opgeven en betalen kan tot en met maandag 19 februari bij Joos Jenniskens, Stationsstraat 17b Heythuysen of Gasterij Karibu, St. Charles, Op de bos 2, Heythuysen.


Beweeg mee op het beweegplein in Linne

Op het nieuwe beweegplein aan de Nieuwe Markt in Linne kan men vanaf maandag 19 februari elke maandag bewegen onder deskundige begeleiding van beweegcoaches Lia en Tineke. Het beweeguurtje is elke maandag van 11.00 tot 12.00 uur. Men kan meedoen als men lekker sportief wilt trainen. Ook als men minder mobiel is of gebruik moet maken van een stok, rollator of scootmobiel. De beweegcoach zorgt ervoor dat elke deelnemer passende oefeningen krijgt. Het beweegplein in Linne is eind vorig jaar geopend. Het is een plek in de open lucht waar iedereen op een prettige manier aan zijn/haar gezondheid kan werken. Jong en oud kunnen, zelfstandig of in een groep, gebruikmaken van de aanwezige toestellen. Het is een sociale ontmoetingsplaats waar bewegen centraal staat. Men hoeft zich niet vooraf aan te melden. Deelname is gratis.


Presentatie in 't Paradies door John Vaessen

Mathieu Koch Kunstenaars en musici, maar ook medici zijn de hoofdpersonen in een presentatie die gegeven wordt door John Vaessen op dinsdag 20 februari van 14.00 tot 16.15 uur in MFC ’t Paradies te Roermond. Onder meer zal de aandacht gevestigd worden op kunstschilders, glaskunstenaars, beeldhouwers en bouwkunstenaars. Op muzikaal gebied zullen diverse musici uit de periode 1850- 1950 de revue passeren. Het gedeelte na de pauze zal geheel gewijd zijn aan de ‘photograph d’art’, Mathieu Koch (1900-1976). Deelname bedraagt € 3,00 per persoon.


Vogelbeurs in Ittervoort

Zondag 25 februari Zondag 25 februari van 09.00 tot 11.30 uur houdt Vogelvereniging De Grensvogels een vogelbeurs in CC De Mortel, Leliestraat 2 te Ittervoort. Iedereen kan vogels meebrengen, wel in tentoonstellingskooien en die te ruil en te koop aanbieden. Er is een grote collectie vogels aanwezig onder andere kanaries, postuurkanaries, tropen en alle soorten parkieten. Kwartels zijn niet toegestaan. Ook kan men tentoonstellingskooien en alle soorten broedblokken kopen, kortom ook alles voor de kweek. Voor inlichtingen: 0475-565 987.


Lezing Klimaatverandering en vogels

Bijeneter De lezing Klimaatverandering en vogels is op dinsdag 20 februari in Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert. Aanvang 19.30 uur. De entree is € 2,00. Henk Sierdsema vertelt in deze lezing welke gevolgen klimaatverandering heeft voor onze vogelpopulaties. Alle aspecten passeren daarbij de revue, van veranderingen in de fysiologie van vogels, via veranderingen in fenologie (zoals timing van eileg en trekpatronen), tot veranderingen in verspreiding en populatiegroottes.


Waterschap Limburg sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

Kinderen zamelen zwerfvuil in Waterschap Limburg wil dat er op alle blikjes en plastic drinkflessen statiegeld ingevoerd wordt. Het heffen van statiegeld heeft een positieve invloed op het milieu en specifiek voor het waterschap, op de waterkwaliteit. Daarom sluit het waterschap zich aan bij de Statiegeldalliantie. Die is opgericht om druk uit te oefenen op de Tweede Kamer die op 15 maart een besluit neemt over de uitbreiding van het statiegeld. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval. Dieren worden ziek of sterven als zij zwervende stukjes blik of plastic eten. Veel zwerfafval belandt via wind en watergangen in de zee waar het onderdeel wordt van de plastic soep. Vissen, vogels en andere zeedieren raken erin verstrikt of stikken erin. Het opruimen van zwerfafval kost de (lokale) overheden tientallen miljoenen per jaar


Cursus 'Tuinreservaten' van het IVN

Op donderdag 8 maart start IVN Roermond e.o. met een cursus Tuinreservaten. In 5 avonden en 2 excursies leer je hoe je je eigen tuin, klein of groot, kan omtoveren in een plek waar behalve jijzelf, ook kleine dieren graag komen. Van grijze stenen naar een groene oase. Vanaf het begin ga je aan de slag met je eigen buitenplek. Dat kan een balkon, dakterras, gevel- of achtertuin zijn; alles is goed. Je leert hoe je tuinbodem is opgebouwd, welke planten je kunt planten, welke dieren je tuin aantrekt, hoe je de tuin onderhoudt. Je krijg ook tips om je (klein) kinderen erbij te betrekken. De theorielessen worden gegeven in het Roerstreek museum te Sint Odiliënberg. De kosten zijn € 60,00 per persoon. Leden krijgen € 10,00 korting en betalen € 50,00. Je krijgt hiervoor 5 avonden ±2 uur les, 2 excursies, cursusmap, handboek Diervriendelijk Tuinieren (t.w.v. € 68,99) en praktijkproefjes. Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen. Zie http://www.ivnroermond.nl .


Jongeren gezocht voor Roermondse jongerenraad

De gemeente Roermond zoekt minimaal 6 tot 8 jongeren die willen mee bouwen aan de toekomst van hun gemeente door lid te worden van de Jongerenraad. Jongeren tot 27 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden. Deze jongerenraad gaat het college in Roermond gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwerpen die jongeren raken. Jongeren krijgen hiermee een directe stem in het gemeentebeleid. Jongeren die interesse hebben of meer informatie willen hebben, kunnen dat krijgen via http://www.roermond.nl/jongerenraad .


Fotowedstrijd met als thema: Verspilling

22 april in Beesel Stichting Sint-Jorisdag Beesel organiseert in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg en Fotobond Afdeling Limburg een fotowedstrijd met als thema ‘Verspilling’. De fotowedstrijd is onderdeel van de Sint-Jorisdag die dit jaar in het teken staat van De Draak van de Verspilling. Kom op zondag 22 april naar Knooppunt 91, Burgemeester Janssenstraat 51 te Beesel en ga samen met anderen de strijd aan tegen deze draak. Behalve de fotowedstrijd is er veel te beleven, boeiende demonstraties, muziek, theater en dans. Alles onder het genot van een hapje en een drankje en geschikt voor alle leeftijden. De entree bedraagt slechts 2 euro per persoon inclusief consumptie. Maak een originele foto van het thema en misschien win je die geweldige hoofdprijs van € 150,00. Meer informatie, inschrijven en uploaden van jouw foto(s) op de website van de stichting: https://sintjorisdagbeesel.com/fotowedstrijd .


Logopedie en ademhaling

Longpunt Weert organiseert op woensdag 21 februari haar maandelijkse bijeenkomst voor longpatiënten en hun naasten. Locatie: zaal Keenterhart, St. Jozefskerkplein 3 in Weert. De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Deelname is gratis. Doe geen geurtje op als je de bijeenkomt bezoekt; veel longpatiënten hebben daar last van. Ellen Schouten, logopediste, vertelt wat het belang is van goede ademhaling. Voor de meeste mensen is ademen iets heel vanzelfsprekends. Toch is ontspannen ademhalen voor mensen met een longaandoening soms moeilijk. Hoe kun je zo optimaal mogelijk omgaan met je eigen longinhoud? En wat kan logopedie hierin betekenen?


De vijftigste Walk & Talk voor werkzoekenden

Woensdag 21 februari Foto: Marcel KrijgsmanWoensdag 21 februari van 09.30 tot 11.30 uur zijn op de vijftigste Walk & Talk deelnemers en oud- deelnemers van harte welkom bij Bibliocenter aan de Wilhelminasingel 250 in Weert. De deelname is gratis. Graag van tevoren aanmelden: www.bibliocenter.nl . Laat je inspireren door ontmoetingen met mensen en hun verhalen. De Walk & Talk bijeenkomsten voor werkzoekenden in de bibliotheek Weert zijn de afgelopen vier jaar door 1551 werkzoekenden bezocht.


Laat je verrassen in De Groote Peel

Weids en open landschap Foto: Marijke Vaes-Schroën/StaatsbosbeheerOp zondag 25 februari houdt Staatsbosbeheer een Verrassende Veentocht in Nationaal Park De Groote Peel. De activiteit start om 13.00 uur bij Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Deelname kost € 10,00 per persoon, inclusief koffie en vlaai. Reserveren kan online via: http://www.staatsbosbeheer.nl/pelenveentocht . De Peelgids die deze excursie begeleidt heeft een route van 8 kilometer uitgestippeld. In natte perioden zijn sommige paden in De Peel modderig. Zorg dus voor stevige, waterdichte schoenen. Elk seizoen en iedere route is anders dus het is elke keer verrassend wat je beleeft. Na afloop staat er een kopje koffie of thee en een stuk Limburgse vlaai voor je klaar om na te genieten.


Kempen-Broek in een notendop

Zondag 25 februari Zondag 25 februari kun je kennismaken met Grens Park Kempen-Broek. De wandeling start om 14.00 uur vanaf Infobord Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man te Weert, Geurtsvenweg 4. Kosten: € 2,00 per persoon en € 5,00 per gezin. Op korte afstand van elkaar zijn alle kenmerkende landschappen van Kempen-Broek aanwezig: moerassen, plassen, vennen, zandverstuiving, naaldbos, loofbos, beekdalletjes, droge en natte heide. Elk landschapstype heeft een eigen geschiedenis en kenmerkende planten en dieren. Ook kent dit gebied vele recreatieve mogelijkheden zoals het Klimbos, Kinderboerderij en het onlangs gerealiseerde Zintuigenpark. Een verkenner leidt je langs de mooiste plekjes in het IJzeren Man gebied.


Cursisten tonen hun werk

Schaduw op Corfu Werk van Richard KouprieZondag 25 februari toont een groot aantal cursisten in teken- en schilderschool Atelier Leudal, Dorpstraat 65B in Heythuysen hun werk. De expositie is geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De werken die getoond worden zijn zeer divers, van jong en ouder, van realistisch tot abstract, van potlood, krijt, inkt en verf en van klein tot groot. Veel werken zijn ook te koop.


Versleten heup of knie, ben ik aan een prothese toe?

Woensdag 21 februari Op woensdag 21 februari organiseert SJG Weert een informatiebijeenkomst met als thema de versleten heup of knie. Aanvang 19.00 tot 21.00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. Aanmelden via: www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de afdeling Patiënteninformatie: 0495-572 205. De orthopedisch chirurg, fysiotherapeut en een verpleegkundige geven uitleg over de 'versleten' knie en heup, behandelingsmogelijkheden, soorten protheses, het plaatsen van een prothese en de revalidatieperiode. Vragen stellen kan ook.