Live Radio Live TV

Koninklijke onderscheiding voor Jack Heijnders 10-10-2017 12:08

Jack Heijnders en zijn echtgenote. Rechts burgemeester Verhoeven. Foto: Antoine BongersHeythuysen Zaterdag 7 oktober werd aan Jack Heijnders (64) uit Heythuysen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van Leudal tijdens het Lustrumconcert van de Leudalzangers in De Bombardon in Heythuysen.'Functioneren Plangroep' ingehuurd door Leudal Geplaatst op: 20-10-2017 21:30

Gemeentehuis van Leudal Leudal Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open vraagt het college van B&W van Leudal aandacht voor het functioneren van de Plangroep. Deze organisatie is door de gemeente ingehuurd op het terrein van schuldhulpverlening en budget- beheer. Wagemans: "Zeer regelmatig bereiken ons klachten over de wijze waarop de Plangroep deze taken uitvoert. Die klachten hebben betrekking op een trage afwikkeling van zaken waardoor de financiële problemen van de betreffende burgers nog verder toenemen terwijl de Plangroep deze problemen juist zou moeten oplossen." Hij geeft verder aan dat door de gemeente een opstelling wordt gekozen waarbij men stelt dat de Plangroep verantwoordelijk is. Die houding is volgens hem niet alleen opmerkelijk, maar wekt ook verbazing omdat de Plangroep door de gemeente Leudal wordt ingehuurd en betaald. Wagemans verzoekt het college "deze afstandelijke houding te beëindigen, de uitvoering van de aan de Plangroep opgedragen taken te controleren, daarbij burgers te betrekken die ervaringen hebben met de Plangroep en maatregelen te nemen wanneer daar aanleiding toe is."


Provincie steunt Nederweerter Lambertustoren Geplaatst op: 20-10-2017 21:08

De Sint Lambertuskerk van Nederweert Foto: website Sint LambertusparochieRegionieuws Met een forse financiële bijdrage ondersteunt de Provincie Limburg de noodzaak om de Sint Lambertustoren van Nederweert, het Nederweerter symbool van onverzettelijkheid in oude glorie, te herstellen. Daarmee erkent het provinciebestuur het provinciaal belang van dit historisch monument. De toren bezit de beschermde status van rijksmonument. Belangrijkste voorwaarde van de provinciale projectsubsidie van € 313.810,85 is dat de Lambertustoren na de restauratie in een goede bouwkundige staat verkeert waarbij authenticiteit en karakter van de toren bewaard blijven. Dit houdt onder meer in: het herstellen van natuursteen-, metsel- en voegwerk, het constructief herstel van de eikenhouten klokkenstoel, schilderwerk en herstelwerk aan luidklokken, uurwerk en aandrijvingen. De eerste steen van de Lambertustoren werd op 13 juli 1467 gelegd. In de loop der tijd is de toren drie keer verhoogd. Al eeuwenlang is de gemeente Nederweert eigenaar van de Lambertustoren. Zo is zij één van de weinige gemeenten in Limburg, die een grote toren in eigendom heeft.


Heuse raceauto in Max Verstappen store Geplaatst op: 19-10-2017 19:14

Scuderia Toro Rosso STR10 Foto: Rob Smits  't GebaortehoesRegionieuws Afgelopen juni is aan de Bosstraat 91A in Swalmen de Max Verstappen store geopend. Het is veel meer dan de fysieke locatie van Verstappenshop.nl. Bij binnenkomst is direct duidelijk waarom. Er is daar heuse Formule 1-auto gestald en wel de originele Scuderia Toro Rosso STR10. Het is de raceauto waarin Max op 15 maart 2015 zijn Formule 1-debuut maakte tijdens de Grand Prix van Australië in Melbourne. De toen 17-jarige coureur was daarmee tot op heden de jongste Formule 1-coureur ooit. In zijn tweede race op 29 maart in Maleisië finishte Max als zevende.


Maasgouw krijgt twee wensbussen Geplaatst op: 17-10-2017 21:09

Een wensbus Maasgouw Een enthousiaste groep vrijwilligers is de afgelopen periode gedreven bezig geweest om in Maasgouw twee wensbussen de weg op te krijgen. In werkgroepen hebben zij allen hun steentje bijgedragen om een subsidieaanvraag bij de Provincie in te kunnen dienen. En met succes. Recent zijn aan de Stichting Wensbus Maasgouw twee wensbussen toegezegd. Een bus gaat aan de oostkant van de Maas rijden en een bus bedient de kernen aan de westkant van de Maas. Wethouder Jessie Smeets: "We zijn blij dat er in Maasgouw twee wensbussen komen. Inwoners kunnen de wensbus binnen de gemeente Maasgouw gebruiken om naar de huisarts te gaan, een dagvoorziening te bezoeken, boodschappen te doen, vrienden te bezoeken of anderszins." Voorzitter Ton van der Voort van de Stichting Wensbus Maasgouw: "De volgende stap is het op poten zetten van de organisatie. Gelukkig hebben al veel vrijwilligers zich aangemeld. De verwachting is dan ook dat de eerste wensbus in het voorjaar 2018 zal gaan rijden."


SJG Weert verruimt de bezoektijden Geplaatst op: 17-10-2017 19:09

Lengte van een bezoek tot een half uur beperken Foto:  Alfons LendersRegionieuws Sint Jans Gasthuis Weert verruimt de bezoektijden van de verpleegafdelingen. Hiermee geeft het ziekenhuis gehoor aan de vraag van bezoekers en de Cliëntenraad. Afgelopen maanden heeft er al een proef plaatsgevonden en de ervaringen van patiënten en bezoekers zijn dermate positief dat is besloten om de ruimere toegangstijden blijvend in te voeren. Patiënten geven aan het fijn te vinden om doorlopend bezoek te kunnen ontvangen, omdat het zo de dag een beetje breekt. Voor bezoekers is het prettig dat ze niet meer op gespreide momenten naar het ziekenhuis hoeven. Patiënten geven wel aan dat ze het minder prettig vinden om tijdens het eten – tussen 17.00 en 18.00 uur – bezoek te ontvangen. De huidige bezoektijden zijn n.l. tussen 15.00 en 19.30 uur. Om de rust en privacy van de patiënten te waarborgen, zijn maximaal twee bezoekers aan het bed toegestaan en worden zij verzocht om de lengte van een bezoek tot een half uur te beperken. Voor het Vrouw-Moeder-Kindcentrum (VMK) en de Special Care blijven de bezoektijden uit oogpunt van rust en privacy ongewijzigd.


Ondernemers in Heythuysen boos Geplaatst op: 16-10-2017 19:25

Marktkraam Heythuysen Onaangenaam verrast, verbaasd en tegelijk heel erg boos waren de ondernemers van Heythuysen toen zij op zaterdag 5 oktober de kraampjes en de afzethekken aantroffen in de Dorpstraat. Het bleek achteraf de Oktobermarkt te zijn, georganiseerd door een particuliere organisatie. De ondernemers hebben een klacht ingediend bij de gemeente Leudal, omdat zij niet zijn geïnformeerd. “Deze hele gang van zaken had voorkomen kunnen worden als er tijdig geïnformeerd en zorgvuldig gehandeld was”, geeft Ellie van Tilburg, gemeenteraadslid van de fractie Samen Verder aan. "Dit is niet wat wij nastreven in de gemeente Leudal." In hun brief vragen de ondernemers aan de gemeente Leudal om vergunningaanvragers altijd te verplichten belanghebbenden vooraf te informeren en met elkaar afspraken te maken."


Westa heren winnen, Dames verliezen Geplaatst op: 15-10-2017 21:53

Belgische debutant Nicolas Schenkel in actie Wessem De Anytime Fittness Westa dames verdedigden zondagmiddag in de thuiswedstrijd de koppositie in de eredivisie tegen VTV (N). De dames uit Nieuwegein waren een maatje te groot voor de Wessemse dames, getuige de 0-6 nederlaag. De Wijzenbeek Westa heren wonnen met 4-2 van het Schiedamse Scyedam. Bij de Westa heren behaalde de Belgische debutant Nicolas Schenkel zijn eerste twee winstpunten in de Nederlandse eredivisie. Beide Westa teams zijn na de wedstrijden van zondagmiddag terug te vinden in de middenmoot van de ranglijst


Reactie van Ronduit Open op intrekken subsidies Geplaatst op: 15-10-2017 21:43

Samen Zorgen Huis in Baexem Leudal Naar aanleiding van een collegemededeling van 10 oktober over een voorgenomen besluit van gedeputeerde staten tot het intrekken van een tweetal subsidies m.b.t. het project Mariabosch Baexem (Samen Zorgen Huis) heeft Mathieu Wagemans, raadslid van de fractie Ronduit Open dinsdag 10 oktober tijdens de openbare Raadsinformatiebijeenkomst van Leudal onderstaande vragen gesteld: * "Wie is risicodragend als de provincie onverhoopt bij het voornemen blijft? * Voor zover dat de gemeente is: wat is de geschatte omvang van een eventueel risico? * Wat betekent een dergelijk besluit voor de voortgang? Welke onomkeerbare besluiten zijn genomen waar we op kunnen worden aangesproken? *Heeft provincie in eerdere contacten deze mogelijkheid van intrekking helder gecommuniceerd met gemeente? * Ik neem aan dat vanuit gemeente helder met alle betrokkenen is gecommuniceerd zodat de brief van GS niet als een verrassing zal komen. Klopt dat?"


'Al meer dan 400 mensen in beweging gebracht' Geplaatst op: 14-10-2017 21:13

Ouderen en yoga Neer Het project Sportimpuls Neer en omstreken komt volop tot bloei. Het project is een initiatief van Zaalvoetbalvereniging de Gastronoom en initiatiefgroep Park Leudal-Oost in Neer. Eind 2016 is aan het project, onder begeleiding van Huis voor de Sport Limburg, door het Rijk een subsidie toegekend. “Deze subsidie is kort samengevat bedoeld om de inwoners van Neer en omstreken, met name de vijfenveertig plussers, meer te laten bewegen,” vertelt projectleider Bas Keltjens. “We laten mensen kennismaken met bestaande sporten en andere vormen van beweging. Maar ook door het aanbieden van nieuwe vormen van sport en beweging welke momenteel nog niet in Neer en omstreken worden aangeboden. En dat komt nu, mede met dank aan deze subsidie, volop tot bloei.” “Na het succes van de eerdere projecten hebben we besloten op deze weg met Sportimpuls door te gaan”, vertelt Bas. Binnenkort start o.a. Maurice Graef van Kerngezond en Sportscompany met een aantal leuke activiteiten.


'Geen zonnepanelen ten koste landbouwgronden' Geplaatst op: 14-10-2017 20:52

Gebruik van zonnepanelen Regionieuws De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is groot voorstander van meer duurzaam opgewekte energie, maar wil niet dat dit ten koste gaat van vruchtbare landbouwgrond. Zonnepanelen horen volgens de belangenbehartiger van Limburgse boeren en tuinders thuis op daken of op gronden die niet landbouwkundig in gebruik zijn. De LLTB pleit daarom voor het opschalen van meervoudig ruimtegebruik op niet-agrarische bestemmingen en wil dat er onderzoek wordt verricht naar meervoudig ruimtegebruik op landbouwgronden.


Mislopen subsidie Samen Zorgen Huis Geplaatst op: 14-10-2017 20:44

Mariabosch in Baexem Leudal Raadslid Peter van Melick van de fractie CDA Leudal laat wethouder Richard Verheul weten dat de fractie met grote ontsteltenis kennisgenomen heeft van de collegemededeling van 10 oktober inzake het voorgenomen besluit van de Provincie tot intrekken van een tweetal subsidies voor het Samen Zorgen Huis Mariabosch te Baexem. Raadslid Van Melick: "Recente collegemededeling geeft ons niet het nodige vertrouwen dat dit belangrijke maatschappelijke project de noodzakelijke aandacht krijgt van het college." "De provincie neemt een dergelijk besluit namelijk niet zonder uitvoerige voorbereiding en een deskundige beoordeling van de al of niet geleverde gemeentelijke ondersteuning." Van Melick van het CDA vraagt een overzicht van de recente tijdlijn van dit traject. Hij vervolgt: "Wat heeft de portefeuillehouder al dan niet ondernomen om het Samen Zorgen Huis tot stand te brengen? Uit de besluitvorming van de provincie leiden wij af dat wij essentiële informatie missen die noodzakelijk is om op een adequate manier de controlerende taak vanuit de raad te kunnen invullen."


Vragen over het mogelijk mislopen van subsidie Geplaatst op: 14-10-2017 20:25

Mariabosch, locatie van het Samen Zorgen Huis Leudal De fractie Leudal Sociaal heeft kennisgenomen van het voornemen van de provincie om de toegezegde 1,7 miljoen euro aan subsidies te schrappen voor het Samen Zorgen Huis in Baexem. De fractie is groot voorstander van het Samen Zorgen Huis en vraagt zich af hoe het mogelijk is dat er zo’n miscommunicatie is ontstaan tussen de provincie en de wethouder. De provincie geeft aan dat er duidelijke deadlines waren en er geen enkele onduidelijkheid over is geweest dat deze deadlines over de subsidie afspraken hard waren. Raadslid Rob Flinsenberg van de fractie Leudal Sociaal heeft aan de verantwoordelijke wethouder een aantal vragen gesteld. Deze zijn o.a.: "Wie valt het te verwijten dat er over de deadlines van de provincie is heengegaan? Wat zijn de vervolgstappen van de wethouder als het bezwaar van de gemeente afgewezen gaat worden? De wethouder heeft aangegeven dat het project verder gaat. Waar gaat hij het te kort van 1,7 miljoen euro vandaan halen? Er is namelijk in de begroting van 2018 geen bedrag begroot."


Week tegen de Eenzaamheid Leudal 2017 Geplaatst op: 13-10-2017 20:56

Synthese, thuis in je wijk Leudal Het idee om, in navolging van vele andere gemeenten, ook in de gemeente Leudal in 2017 de ‘Week tegen de Eenzaamheid’ te organiseren, is ontstaan tijdens een themabijeenkomst van Leudal Maatjes begin 2017. Het doel was het motto “niet alleen praten maar ook doen” ook uit te voeren. Er zijn veel initiatieven in Leudal maar nog lang niet overal bekend bij de mensen. De bedoeling was om in deze week hier een extra impuls aan te geven. Alle activiteiten die zich hebben aangemeld bij Synthese werden opgenomen in een Programmaboekje dat werd samengesteld.


Opnieuw groene vinkjes stomazorg SJG Weert Geplaatst op: 14-10-2017 08:00

 Regionieuws SJG Weert heeft opnieuw groene vinkjes ontvangen voor goede stomazorg. Dit geldt zowel voor de darmstoma- als voor de urinestomazorg. De Nederlandse Stomavereniging concludeert dat deze zorg binnen SJG Weert helemaal in orde is en voldoet aan de normen die gesteld zijn vanuit het perspectief van stomadragers. Meer informatie is te lezen op http://www.stomazorgwijzer.nl . Het krijgen van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel de patiënt als zijn directe omgeving. Om patiënten om te leren gaan, is goede begeleiding nodig. De Stomazorgwijzer helpt stomapatiënten bij het maken van hun ziekenhuiskeuze. De bijbehorende website laat stomadragers zien of een ziekenhuis voldoet aan de normen voor goede stomazorg, die de vereniging samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen en specialisten heeft vastgesteld. SJG Weert is ook in deze lijst opgenomen.


Nazorg bij verwerking ingrijpende ziekenhuisopname Geplaatst op: 12-10-2017 20:36

Team van de Nazorgpoli Intensieve Care Regionieuws Een opname op de Special Care of Intensive Care (IC) kan heel ingrijpend zijn. Vooral ernstige zieke patiënten die een langere tijd zijn opgenomen, mogelijk in slaap zijn gehouden en geholpen zijn bij de ademhaling, weten niet meer wat er allemaal is gebeurd. Dat ervaren zij vaak als heel onprettig of zelfs traumatisch. Uit onderzoek is gebleken dat deze patiënten later vaak last krijgen van nachtmerries, angst, hallucinaties, nervositeit, onrust, woede en somberheid. Vaak begint de verwerking en het echte herstel pas als de patiënt weer thuis is. Om de patiënt daarbij te helpen, is het Sint Jans Gasthuis in Weert gestart met een nazorgpoli. Irene Creemers, Judith Gruijthuijsen en Laura Ramaekers zijn IC-verpleegkundigen en geven samen vorm aan de nazorgpoli. Irene: “Een paar weken na het ontslag bellen wij met de patiënt om te kijken hoe het met hem gaat en of er behoefte is aan een nazorggesprek. Dan is er ruimte om de fysieke en emotionele problemen die zijn ontstaan na de IC-opname te bespreken en denken wij mee over mogelijke oplossingen. Ook kunnen we alle aspecten van de opname doornemen."


Complimenten en keurmerk Sint Jans Gasthuis Geplaatst op: 12-10-2017 19:49

Het trotse Weerter team Regionieuws Het Sint Jans Gasthuis in Weert mag zich voor de derde keer op rij seniorvriendelijk ziekenhuis noemen. “Er zijn veel keurmerken te behalen, maar dit is er een die we heel graag willen hebben. Het is niet zomaar een afbeelding. Het keurmerk laat zien dat je als ziekenhuis bewust bezig bent met kwetsbare ouderen en continu werkt aan verbeteringen in de zorg”, aldus Inge de Wit, directeur zorg. Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is ontwikkeld door seniororganisatie KBO-PCOB en wordt elke twee jaar uitgereikt. Er zijn veertien verschillende kwaliteitscriteria waar de deelnemende ziekenhuizen op worden beoordeeld. De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar verzwaard. Als absolute voorwaarde blijft de aanwezigheid en inzet van een team geriatrie, alsmede een goede overdracht na ontslag. In deze ronde is daar onder andere nog bijgekomen dat het ziekenhuis de oudere patiënt goed betrekt bij het behandelbeleid en extra aandacht heeft voor ouderen op de spoedeisende hulp. Meer informatie: http://www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl .


Eenzaamheid bij ouderen in Leudal Geplaatst op: 11-10-2017 21:16

Eenzaamheid Leudal Raadslid Rob Flinsenberg van de fractie Leudal Sociaal heeft onlangs vragen gesteld over de rol van de Stichting Synthese tot de WMO die op de site van de gemeente Leudal en in de beschikbare informatiefolders onduidelijk wordt weergegeven. Leudal Sociaal heeft aan de wethouder nog enkele aanvullende vragen gesteld: "1) Heeft de wethouder concrete cijfers of zicht op de hoogte van eenzaamheid onder volwassenen en ouderen binnen Leudal. 2) Wat heeft de wethouder ondernomen om o.a. Synthese zichtbaarder te maken onder de ouderen in Leudal.  3) Wat is de wethouder van plan om te gaan doen nu de rekenkamer heeft aangegeven dat er gemeentes zijn die wel weten hoe ze deze ouderen doelgroep die moeilijk te bereiken is wel te bereiken. Concreet gaat u informatie inwinnen bij deze gemeentes en onderzoeken om deze in te passen zijn binnen Leudal?"


Laurentius keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis Geplaatst op: 11-10-2017 20:46

Laurentiusziekenhuis Roermond Regionieuws Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft voor de derde keer het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis gekregen. Dit keurmerk is ontwikkeld door seniorenorganisatie KBO-PCOB en is voor ziekenhuizen die de organisatie van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van (kwetsbare) ouderen. Om het keurmerk te verkrijgen moet een ziekenhuis aan veertien kwaliteitscriteria voldoen. Zoals de beschikbaarheid en inzet van een team van geriaters, goede afstemming van alle behandelingen en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.


B&W stelt wijzigingen Klachtenverordening voor Geplaatst op: 11-10-2017 19:51

Het gemeentehuis van Leudal Leudal Op dinsdag 10 oktober heeft het college van B & W van Leudal besloten in te stemmen met het verzoek van raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open voor een onafhankelijke klachtenprocedure. Dit betekent dat Wagemans niet met een raadsvoorstel hoeft te komen. Het College zal zelf de gemeenteraad gaan voorstellen om de Klachtenverordening te wijzigen, nieuwe regels opstellen voor de klachtenprocedure en een extern persoon aanstellen die voor burgers aanspreekbaar is wanneer zij klachten hebben over het optreden of het niet optreden van de gemeente.


Camiel Lemmens Nederlands kampioen blazers Geplaatst op: 10-10-2017 16:47

Camiel Lemmens en Anki Mofers Thorn Op het Nederlands Kampioenschap voor Blazers, solisten en ensembles, op zaterdag 7 oktober, in Theater Zuilen in Utrecht is de 17-jarige Camiel Lemmens op hoorn met 93 punten met lof van de jury in de 1e divisie Nederlands kampioen geworden. Hij werd op de piano begeleid door Anki Mofers. Beiden zijn lid van de Koninklijke Harmonie van Thorn. De jury werd gevormd door Geert Jacobs en Dick Bolt. De overwinning betekent ook dat hij mag soleren bij de Marinierskapel. Tijdens het Koninklijk Matinee op zondag 12 november in TheaterHotel De Oranjerie in Roermond voert de Koninklijke Harmonie van Thorn de première van het werk ‘Mythical Creatures, Concert voor Hoorn en Harmonie Orkest’ van Christiaan Jannsen uit. Dit werk is speciaal geschreven voor Camiel Lemmens.


Giocoso: Limburgs Koor van het Jaar 2017 Geplaatst op: 10-10-2017 14:17

Jongerenkoor Giocoso  Foto: Pascal MoorsRegionieuws Afgelopen weekend stond TheaterHotel De Oranjerie in Roermond in het teken van de Limburgse Koordagen, georganiseerd door het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK- Limburg) en het Huis voor de Kunsten Limburg. Met als thema ‘Groots in zingen’ stonden grote koren dit jaar centraal. Er waren onder andere twee concertavonden met meer dan 100 zangers en 50 instrumentalisten, diverse workshops en 23 koren die deelnamen aan het Open Limburgs Korenfestival. Tijdens het Open Limburgs Korenfestival, in samenwerking met het Nederlands Koorfestival, streden de koren om een aantal mooie prijzen. Limburgs Koor van het Jaar 2017 werd jongerenkoor Giocoso uit Weert onder leiding van Rita Scheffers. Giocoso mag daarom op 2 juni 2018 in Muziekcentrum Enschede deelnemen aan de Landelijke Finale.


Tevreden toeristische ondernemers Geplaatst op: 9-10-2017 20:43

Avondje uit in Roermond Regionieuws Toeristische ondernemers uit Noord en Midden- Limburg zijn tevreden over de geboekte bedrijfsresultaten tijdens de zomervakantie. Dit blijkt uit een jaarlijks tevredenheidonderzoek uitgevoerd door VVV Midden-Limburg en Leisure Port. In Midden-Limburg geeft maar liefst 54% van de ondernemers aan deze zomervakantie een stijging van het aantal gasten gemeten te hebben ten opzichte van de zomervakantie in 2016. Bij de ondernemers in de dagrecreatie zijn de resultaten beïnvloed door het weer. Enkele ondernemers geven aan dat het mindere weer gezorgd heeft voor minder gasten en een (lichte) omzetdaling. Onder de horecaondernemers zag maar 9% minder gasten binnen komen. Dit ondanks het feit, dat de helft van de ondernemers de prijzen recentelijk iets verhoogd heeft. In Midden-Limburg ziet men naast een groot aantal Duitse bezoekers met name het aantal Belgische (dag)toeristen toenemen.


Campagne: Geen prut in de put Geplaatst op: 9-10-2017 19:58

Campagne van de Waterpanels Limburg Regionieuws Straatputten raken steeds vaker verstopt door vervuiling met frituurvet, verfresten en hondenpoepzakjes. Bij hevige regenval overstromen de putten en dat zorgt voor veel overlast. Om dit probleem onder de aandacht te brengen gaat van 9 oktober t/m 3 november in heel Limburg de campagne: Geen prut in de put, van start. Deze campagne is een initiatief van Waterpanels Limburg, het samenwerkingsverband van 33 Limburgse gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Limburg, Waterleiding- maatschappij Limburg en de Provincie Limburg. Klimaatverandering zorgt voor meer regen in korte tijd. Door vervuiling van de straatputten kan het regenwater niet goed afgevoerd worden. Met als gevolg: onnodig hoge herstelkosten en water vermengd met poep, verf en frituurvet op straat. De helft van de straatputten is inmiddels niet meer aangesloten op de zuiveringsinstallatie, waardoor het afval rechtstreeks in de beek terecht komt. Zie: http://www.geenprutindeput.nl .


Vragen over geluidsoverlast in kern Heythuysen Geplaatst op: 9-10-2017 11:00

Geluidsboxen Leudal Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open heeft afgelopen dagen weer diverse klachten ontvangen van inwoners over geluidsoverlast in de kern van Heythuysen. Hun herhaalde klachten hebben te maken met geluidsoverlast en in het bijzonder met het feit dat er in de late uren en ook een periode namiddernacht, geen grens is gesteld aan het produceren van geluid. Hij vraagt burgemeester Arno Verhoeven van Leudal "alsnog een maximum geluidsniveau in de verordening op te nemen, bijvoorbeeld vanaf 22.00 uur" "en voorts zeker te stellen dat ambtelijke capaciteit aanwezig is om in voorkomende gevallen handhavend op te treden." Wagemans vervolgt: "Ik ga er echter van uit dat u de redelijkheid van het voorstel inziet en tot conforme actie besluit, uiteraard het liefst na overleg met de betreffende ondernemers." Hij stelt verder dat als actie uitblijft, hij het voorstel aan de gemeenteraad zal voorleggen.


Boottocht in de Week van de Eenzaamheid Geplaatst op: 8-10-2017 20:37

Zicht op Roermond vanaf het bovendek Foto: Joos JenniskensHeythuysen In het kader van de Week van de Eenzaamheid organiseerde de Seniorenvereniging Heythuysen een boottocht waar iedereen uit Heythuysen aan kon deelnemen, lid of geen lid, oud of jong. Op woensdag 27 september gingen rond het middaguur ruim honderd personen aan boord van de rondvaartboot De Veerman in Neer om een tocht te maken over de Maas in Midden-Limburg. Deze ging van Neer via Roermond naar Oolderhuuske en weer terug. Intussen konden allen bij stralende weer genieten van een heerlijke lunch. Tijdens de lunch en ook daarna op het bovendek was er veel gelegenheid om met elkaar in contact te komen, dat ook het doel van deze boottocht was. Clown Guit zorgde voor de vrolijke noot. Omstreeks vier uur werd er weer afgemeerd in Neer en kwam een einde aan een geslaagde dag.


50Plus komt met lijst in Maasgouw Geplaatst op: 7-10-2017 22:29

 Maasgouw De 50Plus partij gaat in Maasgouw meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar die op 21 maart worden gehouden. In totaal waren er zo’n vijftig afdelingen in Nederland die mee wilden doen. Het landelijke partijbestuur heeft er zaterdag drieëntwintig van goedgekeurd. In Limburg hoopte de partij met minstens tien lijsten te komen; het werden er maar drie: in Maasgouw, Maastricht en Sittard-Geleen.


Koninklijke onderscheiding voor Jack Heijnders Geplaatst op: 7-10-2017 20:36

Lid in de Orde van Oranje Nassau Heythuysen Zaterdag 7 oktober werd aan Jack Heijnders (64) uit Heythuysen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van Leudal tijdens het Lustrumconcert van de Leudalzangers in De Bombardon in Heythuysen. De heer Heijnders is actief voor het Mannenkoor De Leudalzangers. Hij is zanger sinds de oprichting in 1982 en sinds 2002 secretaris. Hij is secretaris van Picturama de tweejaarlijkse kunstmanifestatie voor amateurkunstenaars. Hij was bestuurslid van het CDA, afdeling Heythuysen van 1986 tot 1990 en raadslid van de gemeente Heythuysen van 1990 tot 1992. Voorzitter van de Stichting Basisonderwijs Heythuysen was hij van 1993 tot 1998 en betrokken bij diverse fusies waaruit de Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) is ontstaan. Daarnaast was hij actief als bestuurslid van Tennisclub Rulec, bestuurslid van de gemeenschapsvoorzieningen van de gemeente Heythuysen, bestuurslid van Zaal Marcel en medeoprichter van de Dorpsraad Heythuysen.


KERNgezond ontbijt als start in Roggel Geplaatst op: 6-10-2017 22:30

Candy Jacobs en enkele leerlingen Roggel Op dinsdagmorgen 3 oktober werd op basisschool De Zjwiek in Roggel gestart met een nieuw jaar KERNgezond Fris & Fruitig powered by Aevitae. De kinderen van de groepen 5-6 kregen na een sportieve opening een heerlijk ontbijt voorgeschoteld. Maurice Graef opende KERNgezond officieel samen met Candy Jacobs. Candy is de nummer 2 op de wereldranglijst bij het freestyle skateboarden bij de vrouwen. Nadat Candy enkele trucjes had voorgedaan, werd er begonnen met het in beweging zetten van alle kinderen van De Zjwiek. Een ervaren sportinstructeur verzorgde een leuke warming-up op muziek. Nadat iedereen warm was, stond er voor de groepen 5-6 een heerlijk ontbijt klaar in de klas. Het ontbijt werd beschikbaar gesteld door Jumbo Heerschap en Bakkerij Heerschap. Maurice Graef nam ondertussen de ouders apart om ook hun te informeren over het belang van KERNgezond.


Nederweert verwelkomt Suze als 17.000e inwoner Geplaatst op: 6-10-2017 21:42

In het midden de 17.000ste inwoner Foto: Nederweert24Regionieuws Suze Strijbos uit Nederweert-Eind is de 17.000ste inwoner van de gemeente Nederweert. Ze is de eerste dochter van Rob Strijbos en Lianne Strijbos- Lagarde. Suze werd op 13 augustus in het ziekenhuis geboren. Bij haar geboorte woog ze 3.370 gram en was ze 52 cm groot. Na een kort verblijf in het ziekenhuis konden moeder en Suze iets later naar huis. Bij de aangifte bleek ze de 17.000ste inwoonster te zijn. Op woensdag 4 oktober gingen burgemeester Evers en zijn echtgenote Thea op kraamvisite bij het gelukkige gezinnetje.


Bisschop Frans Wiertz treedt terug in december Geplaatst op: 6-10-2017 13:00

Het Bisschoppelijk paleis in Roermond Foto: WikimediaRegionieuws Bisschop Frans Wiertz (74) van Roermond treedt per 2 december, op zijn 75e verjaardag, terug. De paus heeft zijn verzoek ingewilligd om terug te treden. Mgr. Wiertz lijdt al enige tijd aan de oogziekte macula degeneratie, hetgeen hem ernstig belemmert bij het uitoefenen van zijn taak. In verband met zijn sterk verminderd gezichts- vermogen acht de bisschop zich niet meer in staat om het bisdom te besturen. Het kapittel zal op korte termijn een waarnemend bestuurder laten aanwijzen. Het kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop en bestaat uit twaalf priesters van het bisdom Roermond. De waarnemend bestuurder zal in naam van mgr. Wiertz het bisdom Roermond besturen, totdat een nieuwe bisschop is benoemd en kan aantreden. Op zaterdag 9 december is er om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een feestelijke dankviering. Aansluitend vindt een receptie plaats in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond. Na zijn terugtreden gaat de bisschop in Maastricht wonen.
Paddenstoelenexcursie in Swalmen

Wimperzwammetjes Foto: Hermien HendrikxZondag 22 oktober organiseert IVN Roermond een paddenstoelenexcursie in de bossen nabij Swalmen. Aanvang: 13.00 uur; duur 3 uur. Startplaats: Parkeerplaats achter Herberg Bos, Bosstraat 115 in Swalmen. Kosten: Kinderen en IVN-leden gratis; niet-leden € 2,50. De gidsen zijn Twan Brouwers en Hermien Hendrikx. Deze excursie is vooral een boeiende belevenis voor kinderen. De gidsen nemen je mee in de wonderbaarlijke wereld van de paddenstoelen, samen op zoek naar deze natuurwondertjes. Er wordt voldoende uitleg gegeven over wat je tegenkomt.


Internationale vogelshow in Meijel

Een impressie van vorig jaar Vogelvereniging Meijels Pracht uit Meijel is er in geslaagd ook dit jaar weer vele topkwekers, waaronder wereldkampioenen uit Limburg, Brabant, Gelderland, maar ook uit Duitsland en België naar Meijel te halen. Twee duizend vogels bevolken op zaterdag 21 oktober van 13.00 uur tot 22.00 uur en zondag 22 oktober van 10.00 tot 15.30 uur de grote zaal van gemeenschapshuis d’n Binger, Alexanderplein 2 in Meijel. Zoals overal is er ook in de vogelsport een grote drang naar specialisatie. Op deze show zullen zich vijf speciaalclubs presenteren: de Nederlandse Kleurkanarie Club, speciaalclub vorm- en postuurkanaries van het rayon Limburg, de speciaalclub voor Australische prachtvinken en papegaaiamadines, de zebravinkenclub regio Limburg en de Japanse Meeuwen Club Limburg. Er is een aparte stand ingericht met informatie over VV Meijels Pracht. Leden geven uitleg over de vereniging en het lidmaatschap.


22ste Boekenbeurs Vincentius Roermond

Duizenden boeken Op zaterdag 21 en zondag 22 oktober organiseert de Stichting Boekenbeurs Vincentius Roermond voor de 22e keer de jaarlijkse Boekenbeurs. De beurs in het gebouw van de Gilde Opleidingen aan de Kasteel Hillenraedtstraat 1 te Roermond, is op beide dagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. De boeken hebben een vriendelijk prijsje en de kwaliteit is uitstekend. Ook het aanbod is uitgebreid: er zijn meer dan 40.000 titels om uit te kiezen. Meer informatie: http://www.vincentiusroermond.nl


15 jaar Theaterhoeve Horckerhof Baexem

Zondag 22 oktober: Wandern Dit jaar bestaat Theaterhoeve Horckerhof, Horckerstraat 5 in Baexem 15 jaar. Dat betekent onder andere 75 voorstellingen met meer dan 5000 bezoekers. Ook meer dan 10000 weekendgasten en duizenden evenementen bezoekers. Een rijk verleden. Zondag 22 oktober aanvang 16.00 uur Wandern. Entree € 15,00. Bariton Sef Thissen zingt liederen die pianist-componist Egbert Derix speciaal voor hem en zijn stem gecomponeerd heeft. Een duo dat elkaar muzikaal gevonden heeft. Piano: Egbert Derix. Wat brengt de toekomst? Programma oktober 2017 tot en met april 2018 zie: http://www.TheaterhoeveHorckerhof.nl . Reserveren: 0475-451 238 of info@theaterhoevehorckerhof.nl . Zondag 26 november Matiz Matiz. Dinsdag 26 december (2de kerstdag) Vertelconcert over het leven van Ekaterina Levental. Zondag 21 januari 2018 El Cambio. Zondag 18 februari 2018 Suzan Seegers. Maandag 2 april 2018 (2de paasdag) Nyx Ananda en Charlotte Puijk.


Workshop ‘Appelboor’

De aarde is de 'grond’ van het bestaan Zondag 22 oktober van 10.00 tot 12.00 uur wordt bij Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58 in Haelen een workshop ‘Appelboor’ gehouden. De kosten bedragen € 3,50 voor volwassenen en € 1,00 voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor aarde dien je goed te zorgen om de toekomst te waarborgen. Door biodiversiteit na te streven kun je bijdragen aan een rijk bodemleven. In de workshop met een beetje theorie en praktijk, een beetje binnen en een beetje buiten ga je dit proberen te doorgronden.


Maak je eigen ‘pompoenspook’

Halloween Halloween komt eraan. Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58 in Haelen organiseert voor kinderen van 8 tot 12 jaar een echte workshop. De kinderen gaan onder deskundige begeleiding hun eigen pompoenspook maken. Deze activiteit staat gepland voor woensdag 25 oktober van 13.30 tot 15.00 uur. De kosten voor deelname bedragen € 3,50 inclusief een pompoen. Aanmelden kan tot en met dinsdag 24 oktober via: ghl.balieteam@gmail.com .


Fietsroute 'Molens en Duurzaamheid'

Fietstocht Molens en Duurzaamheid Vanaf woensdag 11 oktober ligt er bij de balie van Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58 in Haelen een routebeschrijving van een nieuwe fietsroute. Deze fietsroute is samengesteld in het kader van de tentoonstelling Duurzaamheid en Energietransitie die nog tot en met zondag 7 januari 2018 te zien is in het Leudalmuseum. De route gaat langs 3 watermolens: de Leumolen, de Friedessemolen en de St. Elisabethsmolen; de St. Petrusmolen (windmolen) en ook langs het Windmolenpark in Neer. De St. Elisabethsmolen en de windmolens wekken ‘energieschone’ elektriciteit op. Bij de verschillende molens is voldoende informatie te vinden om er een leerzame fietstocht van te maken.


Een steuntje in de rug voor ouders en kinderen

Hulp van 'Ondersteuning Ouders en Kinderen' Soms weten ouders niet wat ze moeten doen als hun kind niet luistert, kunnen zij even wat extra hulp gebruiken om zelf weer tot rust te komen of ze vinden het prettig om de lastige momenten in de opvoeding die zij tegenkomen met iemand te delen. Dan kan OOK, Ondersteuning Ouders en Kinderen, een handje helpen. Vrijwilligers van OOK helpen gezinnen die om verschillende redenen, tijdelijk, een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het opvoeden en opgroeien van de kinderen. De hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit samen met ouders een boekje lezen met hun kind(eren), ouders helpen hun kind(eren) te ondersteunen met schoolzaken of uit het delen van ervaringen met opvoeden en het geven van praktische tips. Wilt u iets betekenen voor een gezin? Of kunt u tijdelijk hulp gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met Synthese via 0475-745138 of met Irma Versteegen, coördinator OOK Leudal, via i.versteegen@synthese.nl.


Opera ontmoet Musical

Zondag 5 november Op zondag 5 november om 20.00 uur is in het Parkstad Limburg Theater Heerlen een uitvoering van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor, het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius en de Koninklijke Philharmonie Bocholtz te horen in Opera meets Musical, een groots gezamenlijk project. De mooiste muziek uit opera en musical wordt gespeeld en gezongen. Opera meets Musical staat onder muzikale leiding van harmoniedirigent Matty Cilissen en koordirigent John Gerits. Info en kaartverkoop via KRM-website à € 12,50 (€ 20 aan de kassa). Zie: www.roermonds-mannenkoor.nl 


Herfstconcert in Harmonie Paviljoen Roermond

 Op zondag 5 november om 14.30 uur organiseert de Koninklijke Harmonie in samenwerking met fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand een herfstconcert in het Harmonie Paviljoen te Roermond. Gratis entree. De muzikale aftrap wordt gegeven door de Koninklijke Harmonie onder leiding van Roy Derix en Harrie Wolters. Beide dirigenten zullen afwisselend de Keuninklijke dirigeren. Aansluitend zal Fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand aantreden. De Famfaar vanne Kapel staat onder muzikale leiding van trompettist en dirigent Patrick Spelthaen.


Open Dag met Expositie in Linne

De teken- en schilderclub Perspektief uit Linne organiseert op zaterdag 21 oktober een open dag met expositie in het verenigingsgebouw Kloosterhof, Kloosterhof 16 in Linne (achter de parkeerplaats bij Jan Linders). Geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Entree is gratis. Wil je schilderen in een groep of alleen de expositie bekijken? Iedereen is welkom. Kijk ook op: www.facebook.com/LinnePerspektief .


Dansen voor 55-plussers

Zondag 22 oktober is van 14.00 tot 17.00 uur in Zaal De Mert (naast de kerk) in Swalmen dansen voor 55-plussers. Entree € 2,50. Een middag lekker dansen op een vertrouwd en nostalgisch repertoire met DJ Sjaak Bloemers.


Genieten van de herfst in het Leudal

Herfst in het Leudal Paddenstoelen en kastanjes zoeken, regenlaarzen aan en in de plassen stampen maar. De herfst is het ideale seizoen om er met het hele gezin op uit te trekken. De hort op met grijze lucht, wind en regen om daarna heerlijk te ontspannen. Liefde voor Limburg selecteert vijf tips voor het naseizoen in het Leudal! Tot en met 4 november kan een bezoek gebracht worden aan de bijzondere PompoenTuin bij Huys en Hof Christien Reinders in Buggenum. De romantische tuin rondom de oude gevelboerderij is aangekleed met herfstdecoraties. Het natuurgebied van zo’n 900 hectare staat bekend om haar beekdalen, landduinen en bosvennen. In deze periode zijn er tal van paddenstoelen te zoeken rond de vele uitgezette wandelroutes. Blijf wel van de paddenstoelen af, ze kunnen giftig zijn. Het bezoekerscentrum in Haelen is bij uitstek een vertrekpunt voor wandelingen van allerlei afstanden. Erg leuk is bijvoorbeeld de kinderroute ‘Natuurinformatiepad’ van ongeveer twee kilometer. Meer herfsttips? Zie http://www.liefdevoorlimburg.nl .


Najaarsconcert van Maas- en Neergalm

Zaterdag 28 oktober organiseert Zangvereniging Maas- en Neergalm in gemeenschapshuis In d’n Haammaeker in Neer het traditionele Najaarsconcert. Aanvang 20.00 uur. Gratis entree. Deelnemers zijn Zangvereniging Maas- en Neergalm, Animo Steyl '33 en Zangvereniging Oranje uit Schinveld. Zangvereniging Maas- en Neergalm staat onder leiding van Sylvia Berghs en wordt begeleid door Jean-Pierre Steijvers. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn met volop gelegenheid is om het gezamenlijk Thekezingen te beoefenen.


Tentoonstelling: Horn tussen 1914 en 1940

De naaischool van de zusters opgericht in het  Patronaatsgebouw (1910)Heemkundevereniging Horn organiseert op zondag 22 oktober een tentoonstelling die in het teken staat van de ontwikkeling van Horn tussen 1914 en 1940. De tentoonstelling is open van 11.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in basisschool De Mussenberg, Gravin Annastraat te Horn. De toegang is gratis. In vijfentwintig jaar tijd verandert een landelijk dorp met veel landbouw in een moderne woongemeente. Er zijn bijzondere foto’s, documenten, tekeningen en gebruiksvoorwerpen te zien over de periode tussen de twee wereldoorlogen. De film ‘Levensgang’ uit 1938 laat zien hoe het gezinsleven in die tijd was.


Theatervoorstelling 'Toon, 100 jaar liedjesman'

TOON, Liedjesman Zondagmiddag 5 november om 14.30 uur zal de theatervoorstelling 'Toon, 100 jaar liedjesman' plaatsvinden in De Bombardon te Heythuysen. Met veel trots kondigen De Bombardon in samenwerking met de Stichting Cultuurpodium De Bombardon de theatervoorstelling aan van niet minder dan Maurice Hermans, de zoon van Toon Hermans. Met: Patricia van Haastrecht, Sanne Verboom, Marco de Kramer en Johnny van Elk. Maurice Hermans was van 1971 tot 1991 de manager van Toon en maakte de groei van zijn vader van zeer dichtbij mee. Met Toon, de Liedjesman vertelt Maurice zijn verhaal over een man, die lief en leed in prachtige nummers kon verwoorden. Het ware verhaal achter de schermen van de glamour. Zo mooi, maar ook zo onwerkelijk. Het orkest staat o.l.v. Harrie Herfst. In zijn tour door Nederland doet hij slechts twee keer Limburg aan, dus reserveer snel uw ticket voor deze prachtige voorstelling in Heythuysen. Reserveer tijdig uw theaterplaats! Vol=vol. Kaarten à € 21,50 te bestellen via http://www.debombardon.com of aan de kassa.


Najaarsconcert St. Joost

Zaterdag 21 oktober organiseren de Wiejerdzangers St. Joost een korenavond. Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur in het Patronaat in St. Joost. De toegang is gratis. Gasten zijn het Venloos Mannenkoor De Meulenzengers, het Duitse Arnold-Chor 1902 e.V. uit Kempen en het Mannenkoor DSM-Sabic.


Heitser Vastelaovesleedjes Kónkoer

 Op zondag 7 januari 2018 organiseert vastelaovesvereniging De Kwakkert uit Heythuysen weer het Heitser Vastelaovesleedjes Konkoer. De reglementen zijn soepel waardoor iedereen, ouder dan 16 jaar, gemakkelijk mee kan doen. Getalenteerd of minder getalenteerd, gezelligheid staat voorop. Voor meer informatie en aanmelden: http://www.de-kwakkert.nl


Herfstfeest op het Kabouterpad

Kabouters Foto: Marijke Vaes-Schroën/StaatsbosbeheerZondag 22 oktober is het extra gezellig op het Kabouterpad bij De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Dan vieren de kabouters dat het Herfst is. Starten kan tussen 11.00 en 14.30 uur. Bij de balie van het Buitencentrum krijg je een deelnamekaart, een rode muts en rode wangen en dan kun je op pad. Rugzak en proviand hoeft dan niet want opdrachten en lekkers krijg je onderweg. Deelname kost € 5,00 per kind. Ouders en/of begeleiders hoeven niet te betalen. Je kunt het Kabouterpad elke dag lopen maar tijdens de Kabouterweken tot en met zondag 29 oktober is de speurtocht nog spannender. Want dan is er langs het Kabouterpad een schatkist verstopt. Het kind dat de schat vindt krijgt een verrassing. De (groot)ouders maken kans op een weekendverblijf voor vier personen in een vakantiewoning van Staatsbosbeheer. Meer informatie: www.kabouterweek.nl .


Seniorenvereniging Roggel en Toneelgroep Weert

 Dinsdag 24 oktober presenteert Toneelvereniging Weert: Moog ut un bitje mieër zeen?! Een toneelstuk dat de lachspieren traint speciaal van 55-plussers. Locatie: La Rochelle, Pastoor Hanraetsstraat 7A in Roggel. Aanvang 13.30 uur. In de pauze wordt koffie/ thee geserveerd. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Opgeven kan nog tot maandag 23 oktober op: 0475-493 438. Uw bijdrage van € 5,00 per persoon kunt u voor aanvang van de voorstelling bij de entree betalen.


Open repetitie Remunjs Theaterkoor

Remunjs Theaterkoor Op maandag 23 oktober kun je meezingen tijdens de open repetitie van het Remunjs Theaterkoor onder leiding van Max Smeets. Van 20.15 tot 22.15 uur in ’t Paradies in Roermond (Munsterstraat 61, tegenover de Munsterkerk). Voor de pauze wordt een nieuw nummer ingestudeerd. Na de pauze zingt het koor een aantal bekende nummers om een idee te geven van het repertoire. Meer informatie: Marc Jacobs 0475-851 199 (na 19.00 uur).