Live Radio Live TV

Koninklijke onderscheiding voor Jack Heijnders 7-10-2017 20:36

Lid in de Orde van Oranje Nassau Heythuysen Zaterdag 7 oktober werd aan Jack Heijnders (64) uit Heythuysen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van Leudal tijdens het Lustrumconcert van de Leudalzangers in De Bombardon in Heythuysen. De heer Heijnders is actief voor het Mannenkoor De Leudalzangers. Hij is zanger sinds de oprichting in 1982 en sinds 2002 secretaris. Hij is secretaris van Picturama de tweejaarlijkse kunstmanifestatie voor amateurkunstenaars. Hij was bestuurslid van het CDA, afdeling Heythuysen van 1986 tot 1990 en raadslid van de gemeente Heythuysen van 1990 tot 1992. Voorzitter van de Stichting Basisonderwijs Heythuysen was hij van 1993 tot 1998 en betrokken bij diverse fusies waaruit de Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) is ontstaan. Daarnaast was hij actief als bestuurslid van Tennisclub Rulec, bestuurslid van de gemeenschapsvoorzieningen van de gemeente Heythuysen, bestuurslid van Zaal Marcel en medeoprichter van de Dorpsraad Heythuysen.Vier winnaars in de Postcode Loterij Geplaatst op: 14-12-2017 22:01

Wies en Thijs Foto: Roy Beusker Fotografie.Heythuysen Vier bewoners van de Van der Meerstraat in Heythuysen zijn gisteren door Postcode Loterij- ambassadeur Gaston Starreveld verrast. Op hun postcode 6093 BE is in de november- trekking de PostcodeStraatprijs gevallen. De volgende bedragen zijn gewonnen: € 125.000 (1 winnaar); € 50.000 (1 winnaar) en € 25.000 (2 winnaars). Onder de winnaars is tevens een auto verloot. Wies en Thijs winnen een bedrag van maar liefst € 125.000. "Fantastisch! We zijn beiden met pensioen en met deze prijs zijn onze geldzorgen weggenomen. Wat heerlijk om zo het jaar af te sluiten. Natuurlijk gaan we ook onze kinderen verwennen en wellicht kopen we een nieuwe auto." Marjo wint € 50.000 en is blij verrast: "Van dit bedrag gaan we met het hele gezin op vakantie."


‘L1 Samen voor de voedselbank’ in 3ML-studio Geplaatst op: 14-12-2017 21:46

Het boodschappenlijstje Regionieuws De actie ‘L1 Samen voor de voedselbank’ is gestart. In de hele provincie zijn inzamelpunten ingericht en worden acties opgezet om zoveel mogelijk producten te verzamelen voor de Voedselbank. Zo ook in Heythuysen. Vrijdagmiddag 15 december is een speciale uitzending samen met omroep 3ML van 13.00 uur tot 16.00 uur vanuit de 3ML-studio, Stationsstraat 32a, (achterom) in Heythuysen. U bent welkom met een 'voedselbijdrage' of met een leuk inzamel-idee in de studio. Telefoon: 0475- 497123. Doe je mee?!!


Finalisten Midde Limburgs Leedjes Festival Geplaatst op: 13-12-2017 22:44

Midde Limburgs Leedjes Festival Regionieuws Op zondag 10 december zijn de finalisten bekend gemaakt van het Midde Limburgs Leedjes Festival. Een aantal inzendingen werd automatisch geplaatst, omdat er maar één inzending uit deze dorpen of steden was. De plaatsen die meer liedjes ingezonden hadden, zijn beoordeeld door een deskundige jury. De beste nummers twee en drie zijn toen ook nog toegevoegd aan de finale. De finale zal gehouden worden op vrijdag 5 januari 2018 vanaf 20.00 uur in gemeenschapshuis De Pinnenhof in Nederweert. De organisatie is in handen van Vastelaovesvereniging de Pinmaekers. De finalisten in willekeurige volgorde: Pier en Stuf uit Baexem; Poelie Woelies uit Heel; Haelder Aod Prinse uit Heel; Ha-Rie uit Kelpen; Har Slabbers uit Linne; Djuu Toch!! uit Nederweert; Celine uit Nederweert; DZN uit Nederweert; Om In Te Lieste uit Neer; De Diva's uit Neer; t Graotekoeër uit Neer; Dao Geuns uit Ospel; Kevin Wolters uit Roermond; Toe Mer uit Stramproy; Auwt prinse Zöstere uit Susteren; Ganz Allein uit Susteren; Marij Seevens uit Tungelroy en Patrick Hendrikx uit Weert.


‘Leudal kiest voor meer biodiversiteit’ Geplaatst op: 12-12-2017 21:47

Tungelroyse beek Leudal Afgelopen oktober is de beheerovereenkomst tussen gemeente Leudal en Bosgroep Zuid Nederland verlengd voor de periode 2017 – 2026. Bij het beheer van de bos- en natuurterreinen ligt de nadruk op de natuur-, recreatieve- en belevingswaarden. Daarnaast is duurzaam ondernemen een belangrijke aspect. In totaal gaat het om ongeveer 180 hectare natuur in de nabijheid van Ell, Haelen, Horn en Roggel. Met dit beheer streeft de gemeente Leudal naar een verdere doorontwikkeling in de gemeentelijke bos- en natuurterreinen. Het natuurgebied Heijkersbroek ten zuidwesten van Ell maakt onderdeel uit van de nieuwe beheerovereenkomst. In de weide worden twee boomgroepen aangeplant. Deze werkzaamheden worden op maandagmiddag 18 december in het teken van de nieuwe beheerovereenkomst uitgevoerd. Om 14.30 uur is een officieel moment ingepland waarbij de wethouder Verlinden van gemeente Leudal en de regiomanager van Bosgroep Zuid Nederland een boom planten.


Neeritter eert Jacq Hansen Geplaatst op: 11-12-2017 21:58

Jacq Hanssen en zijn echtgenote Neeritter Zondag 10 december is in de sfeervolle Sint Lambertuskerk te Neeritter tijdens het jaarlijkse Adventsconcert van de Grenszangers de unieke onderscheiding 't Itterke, uitgereikt aan de heer Jacq Hansen. De toekenning aan de heer Hansen geschiedde vanwege zijn enorme en belangeloze inzet voor de Neeritterse gemeenschap. Werkzaamheden voor voetbalvereniging Veritas, de Sint Lambertuskerk, het koor de Grenszangers en andere dorpsactiviteiten liggen ten grondslag aan deze waardering.


'Landgoed Leudal voor Managementtrainingen' Geplaatst op: 9-12-2017 16:37

Landgoed Leudal Leudal Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open richt zich in een brief tot het college van B & W van Leudal omdat hij vernomen heeft dat Landgoed Leudal in Haelen een verzoek heeft ingediend om een indertijd als trainingscentrum vergund paviljoen in gebruik te nemen voor huisvesting van seizoenarbeiders. Wagemans stelt onder andere dat "de plannen uit 2010 voor realisering van een hoogwaardig Landgoed voor Managementtrainingen in wezen een dekmantel zijn geweest voor de huisvesting van zoveel mogelijk seizoenarbeiders." De fractie Ronduit Open heeft daar meerdere malen voor gewaarschuwd. Hij vraagt aan het college van B & W: "dat vanaf heden een stevige koers wordt gevaren, omdat telkens weer een tegemoet tredende houding van de gemeente werd misbruikt voor andere doeleinden dan bedoeld. Strakke en regelmatige controle en handhaving van regels is aan de orde nu de situatie zich ontwikkelt in een geheel andere richting dan bedoeld. De situatie moet worden doorbroken dat de gemeente telkens weer juridische procedures verliest als gevolg van te lankmoedig optreden."


Reactie van Samen Verder: Studie Park-N280 Geplaatst op: 8-12-2017 21:52

De N280 Leudal Namens de fractie Samen Verder Leudal reageert raadslid Ria Teluij naar aanleiding van het artikel: “Toch nog studie naar park N280” in de Limburger d.d. 30-11-2017 over de N280 Roermond. Raadslid Teluij acht het uitermate zinvol het College van Gedeputeerde Staten in Limburg nogmaals te wijzen op tracé-wijzigingen binnen het grondgebied van de gemeente Leudal. Deze wijzigingen zijn van dien aard dat onderzoek naar alternatieve mogelijkheden relevant zijn. De fractie Samen Verder onderschrijft dit initiatief.


'Roggel is klaar voor de kerst' Geplaatst op: 8-12-2017 21:40

Kapelaan Patrick Lipsch helpt mee Roggel "Door samen te werken, kun je er iets moois van maken", is het motto in Roggel. Met de nieuwe kerstverlichting, negentig kleine kerstbomen en als klap op de vuurpijl een mooi versierde grote boom bij de parochiekerk, is Roggel klaar voor de kerst. Dit jaar hebben een aantal inwoners, de Dorpsraad, de Ondernemersvereniging en enkele horeca- ondernemers in het centrum, hiervoor gezorgd. Zelfs kapelaan Lipsch heeft geholpen om de bomen op te tuigen. Zo is in de donkere dagen rond kerst het centrum van Roggel extra gezellig gemaakt.


Mgr. Hub Schnackers gekozen tot administrator Geplaatst op: 6-12-2017 21:34

Kathedraal van Roermond Regionieuws Het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond heeft maandag 4 december tijdens een vergadering in Roermond mgr. dr. H. (Hub) J. G. M. Schnackers gekozen tot diocesaan administrator van het bisdom Roermond. Hij zal het bisdom besturen totdat paus Franciscus een nieuwe bisschop voor Roermond heeft benoemd en deze zal zijn aangetreden. Het kiezen van een administrator was nodig, omdat mgr. Frans Wiertz afgelopen zaterdag op zijn 75e verjaardag officieel ontslag heeft gekregen als bisschop van Roermond. Mgr. dr. Hub Schnackers werd op 25 november 1946 geboren in Bocholtz. Hij studeerde theologie in Heerlen en in Regensburg. Hij werd in 1974 tot priester gewijd. Sinds 1995 is hij bisschoppelijk vicaris en sinds 1999 vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Tegelijkertijd is mgr. Schnackers pastoor van de H. Martinusparochie in Vlodrop. Hij laat weten dat hij de komende maanden het beleid van mgr. Wiertz zal voortzetten. Ook zal hij zijn taak als administrator uitvoeren in collegiaal overleg met hulpbisschop mgr. Everard de Jong.


Cheque voor Centrummanagement Leudal Geplaatst op: 5-12-2017 21:27

Het Eduard van Wegbergplein Foto: VZO HeythuysenLeudal De meerderheid van de centrumondernemers van Heythuysen heeft ja gezegd tegen de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). De BIZ is een ondernemers investeringsfonds dat staat voor een opwaardering van de openbare ruimte zoals bloemendecoratie, kerstversiering en dergelijke. De ondernemers bepalen zelf op welke wijze de middelen besteed worden; de gemeente verzorgt alleen de jaarlijkse heffing en inning. Het is de bedoeling dat een parttime centrummanager wordt aangesteld. Donderdag 7 december zal wethouder Piet Verlinden van de gemeente Leudal aan het bestuur van Stichting Centrummanagement Leudal een cheque aanbieden met de toegezegde bijdrage van € 7.000,- aan de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Heythuysen. De aanbieding zal plaats vinden in Lunchroom Het Hoofdkantoor, Eduard van Wegbergplein 20 in Heythuysen.


Wijziging bedrijfsactiviteiten en bebouwing Biesstraat Geplaatst op: 5-12-2017 19:32

Wandelen langs de Tungeroyse beek Leudal Naar aanleiding van het besluit van het College van B & W van Leudal om in beginsel in te stemmen met uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten c.q. bebouwing voor het pand Biesstraat op verzoek van de heren Coolen heeft Mathieu Wagemans, raadslid van de fractie Ronduit Open zijn bedenkingen geuit aan het college. Hij stelt dat de aangevraagde uitbreiding voor een belangrijk deel zal plaatsvinden aan de zuidzijde van het perceel in de richting van de Tungelroyse beek. Het perceel grenst aan deze beek die heeft een hoog-ecologische waarde heeft. Als argument wordt door de aanvrager vermeld dat uitbreiding in noordelijke richting een probleem zou vormen vanwege het gebruik van de helikopter. Wagemans vindt dit een omgekeerde redenering: "Meewerken aan die opzet zou betekenen dat economische belangen belangrijker worden geacht dan de omgevingswaarden zoals landschap, natuur en milieu." Ook informeert hij of de aanvraag verband houdt met illegale bouwactiviteiten die bij een controle aan het licht zijn gekomen en er dus sprake kan zijn van legalisatie. Wagemans eindigt zijn brief aan B & W met: "Verder breng ik onder uw aandacht dat in het verleden meerdere malen plannen van agrarische ondernemers nabij het beekdal op problemen zijn gestuit wat de vraag oproept waarom het voornemen bestaat om in dit geval medewerking zou worden verleend. Ik ga graag uit van de veronderstelling dat regels voor iedereen van gelijke zwaarte zijn en dat er op dat punt geen uitzonderingen worden gemaakt."


Verdachte van overval op friture opgepakt Geplaatst op: 5-12-2017 19:03

 Regionieuws De politie heeft dinsdag een 17-jarige inwoner van Weert aangehouden die wordt verdacht van het plegen van een gewapende overval. De politie verdenkt de jongeman ervan dat hij op 17 november samen met een andere persoon een frituur in Nederweert wilde overvallen. Omstreeks 21.00 uur kwamen de twee met bivakmutsen op en gewapend met een mes en een vuurwapen de frituur binnen en eisten geld. Toen de aanwezige eigenaar tegen hen zei dat alles wat ze deden met een beveiligingscamera werd opgenomen, gingen ze er zonder buit weer vandoor. Een uitgebreide zoektocht in de buurt, waarbij een speurhond werd ingezet, leverde die avond geen resultaat op. Het onderzoek naar de tweede verdachte is nog in volle gang


VVD Leudal stelt kandidatenlijst vast Geplaatst op: 5-12-2017 14:21

Ad Thomassen, lijsttrekker VVD Leudal Leudal Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft VVD Leudal haar kandidatenlijst gepresenteerd. Tot lijstaanvoerder is opnieuw Ad Thomassen verkozen. Met Jordi Vissers (22), student bestuurskunde op plek 2, is voor verjonging gekozen. De eerste vijf plaatsen worden verder bezet door Evert Kneepkens, Marjolijn Ouwerkerk- Van den Ende en Rick Beurskens. De verkiezingscampagne wordt ingegaan onder het motto: “VVD Leudal voor een herkenbare koers.”


Aanrijding bij de stoplichten in Kelpen-Oler Geplaatst op: 5-12-2017 13:45

Traumahelikopter Foto: ben DoensenKelpen Oler Dinsdagmorgen 5 december kwamen omstreeks 11.15 uur een politieauto en een personenauto met elkaar in botsing op de Rijksweg Zuid (N280) ter hoogte van de stoplichten bij de Kelpen-Oler. Beide inzittenden, een man en een vrouw, werden uit de auto bevrijd en zijn ter controle naar het ziekenhuis vervoerd. Aanvankelijk werd een traumahelikopter ingezet, maar dit bleek achteraf niet noodzakelijk te zijn. De politieauto was met optische signalen en geluidssignalen onderweg naar een zogenaamde prio1-melding. De politie van de eenheid Oost-Brabant onderzoekt het ongeval.


Bedrijventerrein Windmolenbos: Keurmerk veilig Geplaatst op: 4-12-2017 21:58

Wethouder Verlinden (3e van links) was aanwezig bij de . bij de uitreiking van het  certificaat KVOLeudal Bedrijventerrein Windmolenbos Haelen is opnieuw gekwalificeerd als veilig bedrijventerrein. Onlangs vond in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen de uitreiking plaats van het KVO Certificaat Basis Samenwerken. Gelijktijdig werd tussen de gemeente Leudal, de politie, de brandweer en de Bedrijvenvereniging Windmolenbos hiertoe een convenant ondertekend. In 2017 is in de aanloop naar de audit voor het KVO, een veiligheidsenquête uitgezet onder alle ondernemers op het terrein Windmolenbos.


Formafantasma winnaar Limburg Design Award Geplaatst op: 3-12-2017 21:36

Winnaars van de Limburg Design Award Regionieuws De gemeente Roermond heeft de Limburg Design Award toegekend aan Formafantasma, de studio van Andrea Trimarchi en Simone Farresin. Dat maakte wethouder Ferdinand Pleyte zondag bekend in het Cuypershuis Roermond. De kunstprijs wordt uitgereikt aan het beste actuele vormgevingsbureau dat (inter)nationaal werkzaam is en linkt met de interieurontwerpen van Pierre Cuypers. De prijs omvat een aankoop of opdracht ter waarde van € 7.000,-. De bijbehorende expositie is nog te zien tot en met 25 februari 2018.


Jeugdteam Westa Talent kampioen in Hoofdklasse Geplaatst op: 3-12-2017 21:12

V.l.n.r. Ryan Cranen, Jelle Moris, Barry Berben  en Remi BeelenWessem Barry Berben, Jelle Moris en Ryan Cranen zijn zaterdagavond in Valkenburg kampioen gewonnen in de Hoofdklasse A bij de senioren. Met een grote achterstand werd Maastricht 1 ranglijst tweede. Door dit kampioenschap promoveert het talent team van Westa volgend voorjaar naar de landelijk derde divisie van de NTTB. In Valkenburg werd tegenstander Falco 1 met 3-7 verslagen. Barry Berben bleef ongeslagen met drie overwinningen, Jelle Moris won twee wedstrijden en Ryan Cranen won een wedstrijd. Het dubbelspel met Barry en Jelle leverde ook winst op voor Westa.


LLTB-regio Midden-Limburg van start Geplaatst op: 1-12-2017 21:10

Het LTTB-bestuur regio Midden-Limburg Foto: Maartje van BerkelRegionieuws Een week na de oprichting van de nieuwe Noord- Limburgse LLTB-regio is donderdagavond 30 november in Baexem de LLTB-regio Midden- Limburg officieel opgericht. Fruitteler en varkenshouder Giel van Herten uit Grathem is door de leden van de regio gekozen als regiovoorzitter. Naast Van Herten wordt het gehele regiobestuur gevormd door René Berden uit Sint Odiliënberg, Hans Bovend’eerdt uit Weert, Marlie Coumans uit Reuver, Johan Geraats uit Baexem, Edwin Kurstjens uit Montfort en Simon van Loon uit Nederweert. Door de oprichting van de LLTB-regio Midden- Limburg komen de afdelingen De Winning Limburg, OostMaas en Weerterland te vervallen. De huidige tien LLTB-afdelingen fuseren tot drie krachtige regio’s, namelijk LLTB-regio Noord- Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. De LLTB-regio Zuid-Limburg wordt op 19 december in Klimmen opgericht. Na de oprichting van deze resterende regio zijn alle drie de regio's volledig operationeel.


Ondernemersklankbord krijgt 40.000 euro subsidie Geplaatst op: 30-11-2017 21:07

Agrarische sector Regionieuws De provincie Limburg heeft Ondernemersklankbord (OKB) Limburg een subsidie verleend van bijna 40.000 euro. Het doel hiervan is om binnen één jaar minimaal honderd agrarische bedrijven te helpen zodat gedwongen bedrijfssluitingen en faillissementen voorkomen worden en de werkgelegenheid in de agrarische sector wordt behouden. Deze agrarische bedrijven worden gratis, belangeloos en onafhankelijk geholpen bij juridische, financiële en economische vragen en problemen.


Akkoord bij Trespa International B.V. Weert Geplaatst op: 29-11-2017 21:42

Foto: 3ML Regionieuws FNV Procesindustrie heeft met Trespa International in Weert een akkoord bereikt. De medewerkers krijgen 2 procent meer loon en alle 600 medewerkers kunnen vanaf nu kiezen of ze onder de cao willen vallen. De leden hebben unaniem ingestemd met het akkoord, dus de stakingen zijn afgelopen. Bij Trespa valt nu nog de helft van de ruim 600 medewerkers niet onder de cao. Ook is in het akkoord afgesproken dat het sociaal plan wordt verlengd tot april 2018 en met terugwerkende kracht. Ook medewerkers die al waren ontslagen met individuele afspraken, kunnen alsnog gecompenseerd worden bij nadelige verschillen. Adem Akdeniz, bestuurder FNV Procesindustrie: "De medewerkers van Trespa hebben duidelijk samen laten zien dat zij hetzelfde willen worden behandeld. Er heerste in dit bedrijf willekeur door persoonlijke afspraken, maar dat is nu verleden tijd. Met een mooi akkoord en een loonsverhoging van 2 procent als resultaat."


Stan Backus lijsttrekker Ronduit Open Geplaatst op: 29-11-2017 21:30

Stan Backus Leudal Nadat eerder het bestuur en fractie van Ronduit Open Stan Backus als lijsttrekker hebben voorgedragen heeft de Algemene Ledenvergadering unaniem de kandidatenlijst vastgesteld voor deelname aan de verkiezingen van de gemeenteraad van de gemeente Leudal op 21 maart 2018. Dat betekent dat Stan Backus de lijsttrekker is en samen met een team van ervaren en nieuwe kandidaten het verkiezingsprogramma zal gaan uitdragen. De lijst bestaat uit vertrouwde namen aangevuld met enkele nieuwe kandidaten. De eerste tien namen van de kandidatenlijst: 1. Stan Backus; 2. Jordi Custers; 3. Mathieu Wagemans; 4. Gerry Teeuwen; 5. Richard Verheul; 6. Mart Janssen; 7. Berry Hermans; 8. Evert Franzen; 9. Ger Laemers; 10. Baldwin Grabert.


Sluiting panden na aantreffen hennepplantage Geplaatst op: 28-11-2017 21:50

Hennep Maasgouw Burgemeester Stef Strous van Maasgouw heeft met ingang van 28 november drie panden gesloten. In de panden, twee in Heel en een in Maasbracht, werden hennepplantages aangetroffen. De verplichte sluiting duurt zes maanden. Met de sluiting maakt burgemeester Strous een einde aan de illegale situatie. “Wij treden direct op als wij merken dat er hennep wordt geteeld. De aanwezigheid van een hennepplantage zorgt voor gevaarlijke situaties. Er wordt illegaal stroom afgetapt. Dit kan leiden tot brand en is dus ook voor de omgeving onveilig. Dat accepteren wij niet. De veiligheid van onze inwoners gaat boven alles”, aldus de burgemeester. Maasgouw is onlangs samen met achttien andere Limburgse gemeenten de drugspreventiecampagne: Wat staat er op het Spel? gestart. De campagne is erop gericht om mensen te waarschuwen tegen alle negatieve effecten en gevaren van hennepteelt. Ook richt de campagne zich op omwonenden om ze alerter te maken op signalen en te stimuleren verdachte en ook gevaarlijke situaties te melden.


DigitalLab op Scholengemeenschap St. Ursula Geplaatst op: 28-11-2017 21:43

Programmeren van robots en dromes Horn Scholengemeenschap Sint Ursula, locatie Horn is de vorige week van start gegaan met een DigitalLab dat programmeren en coderen inhoudt en een FitLab dat bestaat uit diverse bijzondere sporten te beginnen met FreeRunning. Het DigitalLab wordt in modulevorm aangeboden voor leerlingen van 2-, 3- en 4-VMBO-T. Als een van de slechts drie Apple Distinguished Schools in Nederland heeft de school haar reputatie met betrekking tot integratie van technologie in de klas, hoog te houden. Tijdens dit DigitalLab komt het programmeren van drones en robots dan ook uitgebreid aan bod.


Gouden Keurmerk in de Zorg voor Beek & Bos Geplaatst op: 28-11-2017 21:25

Grote blijschap over de erkenning Heythuysen Zorgcentrum Beek & Bos uit Heythuysen heeft weer het Prezo Gouden Keurmerk in de Zorg behaald. Dat deed het zorgcentrum in 2013 ook al en in 2014 en 2015 werd het keurmerk met tussentijdse controles verlengd. Het keurmerk is 3 jaar geldig dus Beek & Bos ging dit najaar opnieuw op om te laten zien dat het zorgcentrum nog steeds zorg met een gouden randje levert. “Het behalen van dit keurmerk is niet vanzelfsprekend. Medewerkers en vrijwilligers werken hier keihard voor. Samen zijn we in staat onze kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden”, aldus directeur Thijs van den Schoor. Het Prezo Gouden Keurmerk in de Zorg wordt verleend door Stichting Perspekt. Stichting Perspekt is een onafhankelijke organisatie met als doel kwaliteit in de zorg tastbaar en concreet te maken. Perspekt beoordeelt, test en bekijkt de geleverde kwaliteit van zorg intensief voordat zij tot een oordeel komt. Beek & Bos is door Perspekt op 15 prestaties beoordeeld en heeft deze op alle onderdelen met vlag en wimpel behaald. De auditoren van Perspekt waren lovend in hun oordeel: ‘Beek en Bos is zoals de ouderenzorg in heel Nederland zou moeten zijn’ .


Einde staking bij Trespa International BV Weert Geplaatst op: 28-11-2017 21:14

Trespa boeiboord Regionieuws De stakingen bij Trespa in Weert zijn ten einde. Bij de maker van kunststofplaten werd sinds vrijdag gestaakt door medewerkers uit de ochtendploeg. Trespa telt ruim zeshonderd medewerkers. De CAO onderhandelingen zijn ten einde en er is een principe akkoord bereikt tussen de FNV (werknemers) en de werkgever (Trespa). Vanaf donderdagmorgen worden de werkzaamheden weer hervat bij Trespa International.


Percussiegroep Zinvol Geweld Limburgs kampioen Geplaatst op: 27-11-2017 21:56

Zinvol Geweld na het geslaagde optreden in Heel Neer Percussiegroep Zinvol Geweld uit Neer heeft op 26 november groot succes geboekt tijdens het LBT concours in Heel onder leiding van Sjoerd Ceelen. De zéér gevarieerde melodieuze slagwerkmuziek werd door het enthousiaste publiek en de deskundige jury gewaardeerd met het Limburgs kampioenschap in de 2e divisie en promotie naar de 1e divisie. Sinds de oprichting heeft Percussiegroep Zinvol Geweld drie keer deelgenomen aan het LBT concours en is drie keer gepromoveerd. Zinvol Geweld is onderdeel van ww.muziekplein.eu.


Initiatiefraadsvoorstel Kademuur Neer Geplaatst op: 27-11-2017 14:33

De kademuur met een kartonnen ondoorzichtige verhogingLeudal Namens de fractie Ronduit Open heeft raadslid Thiemen Brouwer een initiatiefraadsvoorstel ingediend betreffende de verhoogde kademuur langs de Maas bij Hanssum in Neer. Dit houdt in dat conform het overleg met het Waterschap €200.000,- beschikbaar wordt gesteld met als doel een glaswand te realiseren in de te realiseren kademuur over een afstand van minimaal 25 meter vanaf de toegang naar de jachthaven in noordelijke richting.


Nieuw jeugdprinsenpaar van de Lemkes Geplaatst op: 26-11-2017 20:50

Prinses Kiki en prinsVince Horn In Horn werd het nieuwe jeugdprinsenpaar van de Jeugdcarnavalsvereniging De Lemkes gepresenteerd. Prins Vince I (Vince Janssen) en prinses Kiki I (Kiki Driesen) vormen het nieuwe prinsenpaar. Ze worden bijgestaan door de adjudanten Sara Derikx en Stef Meuwissen.


Vragen over Edelchemie aan B&W van Maasgouw Geplaatst op: 26-11-2017 19:52

Bas Busschops Maasgouw Naar aanleiding van berichtgeving in diverse media over de casus van het recyclingbedrijf Edelchemie in Panheel stelt raadslid Bas Busschops van de CDA fractie vragen aan het college van B & W van Maasgouw: 1) De rechtbank lijkt in haar oordeel, gezien het forse verschil in de eis van het O.M. en het uiteindelijke vonnis, de aanklacht fors af te zwakken. Kan het College reeds een inhoudelijke reactie geven op de uitspraak? 2) Het mag niet zo zijn dat de inwoners van Maasgouw opdraaien voor de kosten van dit dossier. Uitgangspunt in het handhavingstraject is steeds geweest 'de vervuiler betaalt.' Hoe verhoudt zich dit uitgangspunt tot de uitspraak van de Rechtbank? 3) Hoe ziet het vervolgtraject van de casus Edelchemie er uit?


Geen celstraf voor Leo Nevels Geplaatst op: 23-11-2017 21:36

Edelchemie in Panheel Panheel De rechtbank Limburg heeft op woensdag 22 november Leo Nevels, directeur van het afvalverwerkingsbedrijf Edelchemie in Panheel voor het opzettelijk in werking hebben van het bedrijf zonder de daarvoor vereiste vergunningen beboet. Hij krijgt een geldboete van 25.000 euro. De eis was eerder dit jaar zestien maanden cel. Het bedrijf Edelchemie krijgt een geldboete van 25.000 euro. Het bedrijf Phoenica eveneens in Panheel krijgt vanwege het kleinere aandeel een geldboete van 5.000 euro. De echtgenote van Nevels, bestuurder van dit bedrijf, krijgt geen straf of maatregel opgelegd vanwege de kleine rol die zij in het geheel heeft gespeeld en de grote impact van het strafrechtelijk onderzoek. De twee zonen van Nevels waren ook gedagvaard. Dat geldt ook voor de vestiging van Edelchemie in België. Zij zijn vrijgesproken. Hun betrokkenheid was te gering voor een veroordeling.
Levende Kerststal in Baexem

Zondag 17 december Schutterij/Drumband Sint Jan organiseert op zondag 17 december een Levende Kerststal. Tussen 13.00 en 17.00 uur kunt u een kijkje nemen bij Baronsberg en Kasteel Baexem gelegen aan de Kasteelweg 7 in Baexem. Parkeren is mogelijk bij Crematorium Midden-Limburg. Vanaf hier rijdt een pendeldienst van en naar Kasteel Baexem. Met een wandeling door de tuin van Kasteel Baexem wordt u in kerststemming gebracht. Herders hoeden hun schapen, ambachtslieden oefenen met passie hun ambacht uit, muzikanten spelen kerstliederen en ten slotte wordt u door engelen en de drie koningen naar de Levende Kerststal geleid. U kunt genieten van een glaasje Glühwein en een kijkje nemen op de Kerstmarkt. Ook is het mogelijk om op de foto te gaan met echte uilen en roofvogels.


Toch weer thoes mit Kersmis

Heel Vocaal Op zondag 17 december om 14.00 uur presenteert zangvereniging Heel Vocaal een bijzonder en eigentijds kerstverhaal in Cultureel Centrum Don Bosco in Heel. Entree: Kinderen tot en met 14 jaar gratis; volwassenen € 8,00 inclusief kleine kerstverrassing. Iedereen is van harte welkom. Het verhaal, deels in dialect en deels in het Nederlands verteld, verbindt eigentijdse en klassieke kerst- en sfeernummers op originele wijze met elkaar.


Kerstsfeer met een knipoog

Zanggroep Biejeingeraaptj Zanggroep ‘Biejeingeraaptj’ organiseert zondag 17 december een muzikale middag onder het motto: Kerstsfeer met een knipoog. Locatie: Cultureel Centrum De Bombardon, Sint Antoniusstraat 2 in Heythuysen. Aanvang 14.30 uur, entree € 2,50, kinderen tot 12 jaar gratis. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij: Verheggen Sport en Mode te Heythuysen en CC De Bombardon (tijdens openingsuren). Meer info: René Joris 492 601; Lei Hendriks 491 860.


Winterconcert in de Moost in Neerkant

Op zondag dag 17 december vindt het jaarlijkse Winterconcert plaats in Gemeenschapshuis de Moost in Neerkant. De organisatie is in handen van de vrijwilligers van de vierdeelnemende muziekverenigingen: gemengd koor De Veengalm, Fanfare St Willibrordus, seniorenkoor De Oude Weelde en zanggroep Musical Voices. Presentator is Gerard Derix. Aanvang van het Winterconcert is 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is de zaal open en staat de koffie en thee klaar. En uiteraard wordt er aan het einde van het concert glühwein geserveerd om samen nog even na te genieten. Gratis entree.


Winterwandeling De Grenszangers Neeritter

Op zondag 17 december organiseren De Grenszangers hun 10e Winterwandeling door de omgeving van Neeritter. Dit jaar is er weer een leuke prijsvraag voor de kinderen op de 6 km route. Deze route is dan ook geschikt voor kinderwagens. Er zijn 3 afstanden: 6, 10 en 20 km. Inschrijven kan vanaf 08.00 uur. Inschrijfgeld: € 2,- p.p./leden KWBN € 1,- p.p.; kinderen tot 12 gratis. Startlocatie: Sjötteheukse, Huikenstraat 1A, Neeritter. Er is gelegenheid tot parkeren bij Voetbalvereniging Veritas.


Kerstconcert Vocaal Ensemble Vocomotion

Vocaal Ensemble Vocomotion  Foto: Peter FlekkenOp zondag 17 december organiseert Vocaal Ensemble Vocomotion voor het zesde jaar op rij een kerstconcert in de sfeervolle Ursulakapel, Voogdijstraat 24 in Roermond. Aanvang 15.00 uur. Onder leiding van dirigent Har van Pol zullen diverse sfeervolle kerstliederen uitgevoerd worden, daarbij begeleid door Jos van Pol op piano en Annemarie de Jong op dwarsfluit/fagot. Het gastkoor van dit jaar is het Roermondse gemengd zangkoor Les Amis du bon Coeur onder leiding van Naud Reyners. Meer informatie: http://www.vocomotion.nl


Galaconcert van Brass Band Merum

Brass Band Merum Brass Band Merum geeft op zondag 17 december om 15.00 uur in de St. Christoffelkathedraal in Roermond een Galaconcert. De toegang is gratis. Aan dit concert nemen naast de Brassband het Jeugdorkest HEMEO en het koor F:e-m@il uit het Belgische Lummen deel. Het koor staat onder leiding van Nadia Loenders en de Brassband staat onder leiding van Theo Wolters. Het koor zal o.a. werken uitvoeren van Karl Jenkins, Kurt Bestor en Kim Arnesen. De Brassband en het koor voeren gezamenlijk o.a. het Ave Maria van Caccini en het Panis Angelicus van Franck uit.


Big Band Boesten swingt de kerst in

Zondag 17 december aanvang 15.00 uur Op zondag 17 december van 15.00 tot 17.00 uur is de Salle de Fete in de Oranjerie Roermond het decor van de zesde kerstparty in bigband-stijl. Diverse kerstklassiekers passeren de revue in een twee uur durend kerstspektakel. Het X-Mas Party Cocert is gratis toegankelijk. Big Band Boesten, onder leiding van Hub Boesten brengt u op de vooravond van kerst alvast in de stemming. Dit jaar werkt de band voor dit swingende concert samen met gospelkoor Join Us. Solistische medewerking verlenen Ton Janssen en Renée Steenvoorden.


Dansen voor 55-plussers

Zondagmiddag 17 december is van 14.00 tot 17.00 uur dansen voor 55-plussers met dj Sjaak Bloemers. De locatie is Zaal De Mert, naast de kerk in Swalmen. Men kan dan dansen op een vertrouwd, nostalgisch repertoire: Foxtrot, Engelse wals, tango, losse polka, line-dance, en chachacha. Entree € 2,50.


Wintersnuffelmarkt in La Rochelle

Dit jaar wordt de Wintersnuffelmarkt in Roggel op zondag 17 december van 11.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis La Rochelle, Pastoor Hanraetsstraat 7A gehouden. Deze wordt georganiseerd door Big Band Expero. La Rochelle is het juiste adres als u op zoek bent naar wat gezelligheid en leuke ideeën voor onder de kerstboom of een warme wafel met een kopje thee of koffie. De entree bedraagt € 1,- .


Kerstconcert Harmonie Philomena Haelen

Britt Eberson Het traditionele kerstconcert van Harmonie Philomena zal dit jaar op zondag 17 december plaatsvinden in de grote zaal van Trefcentrum Aldenghoor. Vanaf 15.00 uur zal de harmonie in de volledig in kerstsfeer aangeklede zaal een kerstconcert verzorgen. Ook leveren de blokfluiters en de leerlingen uit het opleidingsorkest G-Junior hun bijdrage. Speciale gast op deze middag is de 18-jarige Britt Eberson uit Oud-Roosteren. De vrienden van Harmonie Philomena zullen na afloop de bezoekers weer trakteren op koffie of thee met het bijbehorende kerstbrood.


Winters genieten in Nationaal Park De Groote Peel

Wandelen over knuppelbruggen Foto: Marijke Vaes-SchroënStaatsbosbeheer houdt op zondag 17 december een Snertwandeling in Nationaal Park De Groote Peel. Starten om 11.00 uur bij Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. De lengte van de wandeling is ongeveer 3 km en duurt 1,5 tot 2 uur. Deelname kost € 10,00 per volwassene en € 7,50 per kind, inclusief soep. Reserveren is noodzakelijk via: www.staatsbosbeheer.nl/pelensnert . De Peelgids die de excursie begeleidt, vertelt bijzonderheden over het gebied en springt ook in op dingen die spontaan gebeuren. Tijdens deze heerlijke weer-en-wind gezinswandeling ontdek je het gebied op een ontspannen manier. Na afloop brandt de vuurkorf en staat er een stevige kop erwtensoep voor de deelnemers klaar. De excursie is geschikt voor het hele gezin.


Grenslaup Vosseven 34 Stramproy

Conditie en uithoudingsvermogen testen Foto: Jos SmeetsZondag 17 december is er weer een Grenslaup Vosse- ven in Stramproy. Start om 10.00 uur (jeugd 1,1 km) en 10.15 uur de overige afstanden (1 tot en met 5 ronden van 3,175 km). Voor ieder niveau geschikt. Inschrijven vanaf 09.00 uur bij Pannenkoeken en meer Nieuw Vosseven aan de Lochtstraat 28 in Stramproy. Inschrijfgeld € 2,00 en jeugd tot en met 12 jaar gratis. Elke aflevering worden 3 waardebonnen van Nieuw Vosseven verloot onder de deelnemers. Het parcours is grotendeels onverhard en voert door de bossen en over de fietspaden achter en door het Vosseven. Wandelen is ook mogelijk. Vanaf het Vosseven voeren diverse wandelroutes door de grensstreek. Parkeergelegenheid is er voldoende. Meer informatie: http://www.degrenslaupers.nl of wilmavanmuijen@concepts.nl .


Verzamelaarsbeurs in Meijel

Zondag 17 december organiseert Verzamelaars- vereniging De Peelstreek uit Meijel haar maandelijkse ruilbeurs in de Rabozaal van Gemeenschapshuis D’n Binger, Alexanderplein 2 in Meijel. De openingstijd is van 10.00 tot 13.00 uur. Entree: € 1,00; kinderen gratis. Er is voldoende parkeergelegenheid. Het is een ideale gelegenheid voor verzamelaars om hun collectie uit te breiden of aan te vullen. Op verzamelgebied is van alles te vinden zoals postzegels, munten, pennen, bidprentjes, geboortekaartjes, ansichtkaarten, bankbiljetten, suikerzakjes en voetbalplaatjes. Er zijn ook tafels voor ruilers.


Abdijconcertino’s in Abdijkerk Thorn

Zondag 17 december Op zondag 17 december organiseert de Koninklijke Harmonie Thorn een afwisselende concertmiddag in de Abdijkerk in Thorn. Toegang is gratis. Tussen 13.00 en 17.00 uur is iedereen welkom om vrijblijvend de optredens van diverse ensembles en solisten bij te wonen. Er kan geluisterd worden naar koperkwintet Itter Brass en het Lucia Kwartet uit Neeritter; a-capella groep Pure uit Posterholt en een koperensemble onder leiding van Stefan Arits. Ook staat er een optreden gepland door Camiel Lemmens (17 jaar) op hoorn. Samenwerking is ook gezocht met Myouthic, centrum voor kunst en cultuur in de vorm van een uitvoering door een fluitensemble onder leiding van docent Emmy Stultiens-Vries. De Abdijconcertino’s vormen jaarlijks een podium voor professionele en semi-professionele ensembles en/of solisten. Het is inmiddels een vast en goed bezocht onderdeel van de grote kerstmarkt in Thorn op zondag 17 december van 11.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over de kerstmarkt en de Abdijconcertino’s: http://www.kerstmarktthorn.nl .


Cultuur ontmoet Cultuur in Nederweert

Gitaarles Zondag 17 december vindt in de Pop Up Galerie in Nederweert, Kerkstraat 53 een muziekmiddag plaats voor jong en oud, voor de kunstliefhebber en voor de muziekliefhebber. De organisatie is in handen van ‘Lokaal Muziekles’ en PUGN. De toegang is gratis. Parkeren: (in de nabijheid van) Lambertushof en parkeerplaats Beuldersweg. Meer info: http://www.lokaalmuziekles.nl en http://www.popup-galerie.nl . Vanaf ongeveer 13.30 uur worden bezoekers verrast met een ‘voorzingmiddag’. Het gezelschap bestaat uit kinderen en volwassen in de leeftijd tussen 7 en 40 jaar. Er wordt niet alleen gezongen. Er wordt ook gebruik gemaakt van gitaar, contrabas, keyboards en andere bandinstrumenten. De galerie en Art Shop is geopend zodat bezoekers onder het genot van een drankje en muziek de kunst kunnen bewonderen.


Themawandeling: Abdijkerk in Kerstsfeer

Kerstkribbe in de Abdijkerk Thorn Stichting Abdijkerk en Gidsenteam Toertje Thorn organiseren op zondag 24 december een gratis themawandeling: De Abdijkerk in Kerstsfeer. Aanmelden om 13.45 uur bij de nieuwe abdijwinkel nabij ingang Abdijkerk. Graag vooraf reserveren: +31 (0)6 208 384 58 of http://www.toertjethorn.nl of toertjethorrn@live.nl . Het imposante hoogaltaar met de voorstelling van de geboorte van het kindje Jezus, geeft vooral in de kersttijd een bijzondere uitstraling. Ook wordt aandacht gegeven aan de fraaie kerstgroep in de Abdijkerk en is ook de nieuwe abdijwinkel geheel in kerstsfeer ingericht.


Speciale kerstactiviteit in het Cuypershuis

Zondag 17 december Zondag 17 december tussen 14.00 en 15.30 uur organiseert het Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1 in Roermond een Wintersterren Workshop. Heb je nog nooit met een 3d-printer gewerkt maar wil je dat wel eens proberen? Ontwerp je eigen ster op de computer. Daarna kun je de ster 3d-printen met de Ultimaker2+. Of probeer eens te tekenen met een 3d-printpen. Of je nu 18 bent of 81 jaar, er is geen ervaring vereist. Tijdens de kerstvakantie zijn er in de weekenden instaprondleidingen en doordeweeks verhalen op zaal. Er geldt een toegangsprijs tot het Cuypershuis. Kijk voor meer informatie op: www.cuypershuis.nl .


Kerstactie Voedselbank Midden-Limburg

Voedselbank Midden-Limburg doet een oproep aan personen die een kerstpakket ontvangen dit te delen met mensen die een extraatje misschien nog meer nodig hebben. Dat kan door het pakket (of een deel daarvan) af te geven in de Marijkezaal, Gebroek 12 in Roermond. Vanaf dinsdag 19 december tot en met zaterdag 23 december tussen 09.00 en 12.00 uur. Daarnaast op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 december ook weer tussen dezelfde tijden. Schikken genoemde tijden niet dan kunt u contact opnemen via: 06 136 682 75. Zonder steun kunnen gezinnen die voor hun primaire levensbehoeften afhankelijk zijn van de voedselbank onvoldoende worden geholpen. Op uw betrokkenheid en steun wordt gerekend. Zie ook: www.voedselbankmiddenlimburg.nl .


Interactieve website over historie van Limburg

Lancering van de website Eén van de wensen van de initiatiefnemers van de herdenking ‘150 jaar Limburg’ was het makkelijk kunnen ontsluiten van beschikbare informatie over de ontstaansgeschiedenis van Limburg. In dat kader is een interactieve kaart ontwikkeld die deel uit maakt van de provinciale website. Vrijdag 15 december werd deze in de vergadering van Provinciale Staten gelanceerd door de initiatiefnemers: de Statenleden J. van den Akker en L. Vaessen. De website is te bezoeken via http://www.limburg.nl/150jaarlimburg .


Wintersnuffelmarkt in Roggel

De Wintersnuffelmarkt wordt dit jaar gehouden op zondag 17 december van 11.00 tot 16.00 uur in LaRochelle, Pastoor Hanraetstraat 7A in Roggel. Deze wordt georganiseerd door bigband Xpero. Op zoek naar wat gezelligheid en leuke ideeën voor Kerstmis? Dan is dit een uitstekende gelegenheid. Ook zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar voor standhouders. Dus heb je nog iets te verkopen: meld je aan via markten@xpero.nl voor een plekje op een van de gezelligste snuffelmarkten van Limburg.


Beleef de kerstsfeer in Thorn

De Grote Hegge in Thorn Het witte stadje Thorn is ook dit jaar weer decor voor een romantische kerstsfeer. Op zondag 17 december zal van 11.00 tot 17.00 uur de traditionele Kerstmarkt plaats vinden in de sfeervol aangeklede historische kern en op Kasteelhoeve De Grote Hegge. De meer dan 70 standhouders bieden de bezoeker een uitgebreid en zeer gevarieerd assortiment. Valkeniers van Birds@work zijn aanwezig met verschillende roofvogels om demonstraties en uitleg te geven. De demonstraties vinden plaats om 13.00 uur en 15.00 uur op locatie De Grote Hegge. De entree is € 3,00 per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis). Er is voldoende parkeergelegenheid en tussen De Grote Hegge en de historische kern pendelt gratis een paardentram. Kijk voor meer informatie op http://www.kerstmarktthorn.nl


Kerst met het Remunjs Theaterkoor

 Op maandag 18 december brengt het Remunjs Theaterkoor onder leiding van Max Smeets de kerstsfeer naar het Munsterplein. Aanvang 20.00 uur in het Munsterpleinpaviljoen. Op zaterdag 23 december is de wensboom op het Munsterplein het podium. Aanvang 15.00 uur. Op maandag 25 december (eerste kerstdag) verzorgt het Remunjs Theaterkoor de hoogmis in de Heilig Hart kerk, Mgr. Driessenstraat 2 in Roermond. Aanvang 11.30 uur. Toegang bij alle evenementen is gratis.


Kerst-poppenkastvoorstelling in Roermond

Zaterdag 23 december speelt Poppentheater 'Poppen en meer' een bijzondere voorstelling voor kinderen van 3 tot 11 jaar. Tijdstip: 16.00 tot 17.00 uur. Locatie: Ontmoetingscentrum naast de Minderbroederskerk, Minderbroederssingel 15F in Roermond. Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Alle kinderen uit Roermond e.o. zijn van harte uitgenodigd met hun ouders/verzorgers. In de voorstelling ‘Bonje op de boerderij’ moet Driekus op de boerderij van oma passen. Maar dat valt niet mee en tussen de dieren onderling botert het ook al niet. Komt dit allemaal nog wel goed?


LeudalBosloop 407 te Heythuysen

Bij de Leudalbosloop loop je nooit alleen Zondag 24 december vindt in de bossen bij Restaurant de Busjop, Busschopsweg 9 in Heythuysen de 407de door Atletiek Leudal georganiseerde trimloop plaats. Om 09.45 uur: start Bishop Shorttrack (1 km jeugd- loop); om 10.00 uur: start Leudalbosloop (3, 6, 9, 12 of 15 km). Inschrijfgeld: Bishop Shorttrack € 1,00; Leudalbosloop € 2,00; leden van Atletiek Leudal gratis. Meer info: Annemiek Gielen: 0475-493 857 of http://www.atletiekleudal.nl . Het parcours door de bossen van het Leudalgebied is geheel onverhard.


Muzikaal Kerstverhaal in Maasbracht

 Kerstavond zondag 24 december organiseert Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek om 19.00 uur een muzikaal kerstverhaal in de kerk te Maasbracht-Beek. Gratis toegankelijk voor jong en oud. Omlijst met verhalen en afbeeldingen neemt Jeugdfanfare Eensgezindheid onder leiding van dirigent Wiek Maessen u mee in het alom bekende Kerstverhaal en de helden van deze tijd. Helaas zijn er ook in de huidige samenleving nog altijd vele mensen die het minder goed hebben. Gelukkig zijn er vele helden (en instellingen) die deze mensen het hele jaar door op tal van manieren ondersteunen. Zij proberen minder bedeelde medemensen het hele jaar door het Kerstgevoel te bezorgen door hen te ondersteunen waar nodig. Tijdens dit Muzikale Kerstverhaol worden zij in het zonnetje gezet. Zie: www.eensgezindheid.com .


Kerstwandeling in en om Neer

Foto: Hermien Hendrikx Dinsdag 26 december (tweede kerstdag) organiseert IVN Roermond een kerstwandeling in en om Neer. Aanvang: 13.00 uur. Startpunt: Keyserbosch, Keizerbos 1 in Neer. Kosten: Kinderen en IVN-leden gratis, niet-leden € 2,50. Gidsen: Hermien Hendrikx, Michiel Stemkens en René Horsten. De wandeling duurt ongeveer 3 uur en wordt in kerstsfeer afgesloten. De Maas heeft hier door de jaren heen een belangrijke invloed gehad op het landschap, leven en werken in dit maasdorp.