Live Radio Live TV

Financieel toezicht door Provincie in 7 gemeenten 12-7-2017 19:55

Boekhouding Regionieuws De Provincie Limburg heeft in 2017 de financiële toestand van zeven gemeenten in Midden-Limburg met een verdiepingsonderzoek in kaart gebracht. Het zijn Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Dat gebeurt bij elke Limburgse gemeente eens in de vier jaar. Op basis van de onderzoeken concludeert de Provincie Limburg als toezichthouder dat zij hun financiële huishouding dusdanig op orde hebben dat alle zeven gemeenten tot en met 2020 de meest lichte vorm van toezicht, het repressieve toezicht krijgen.Nieuwe toekomst voor Huis ter Beegden Geplaatst op: 20-9-2017 21:53

Carré boerderij Huis ter Beegden Foto: Rijksdienst Cultureel erfgoedMaasgouw Na jaren van verval ziet de toekomst voor hoeve Huis ter Beegden er weer rooskleurig uit. Het gemeentelijke monument aan de zuidelijke entree van Beegden wordt gerestaureerd en uitgebreid met een nieuwbouwvleugel. Het wordt een voorziening voor luxe, kleinschalig wonen met persoonlijke zorg en ondersteuning voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De vergunning is verleend en de restauratie- en bouwwerkzaamheden zijn gestart. Medio volgend jaar moet het gebouw weer in ere hersteld zijn. Bouwgroep Paul Corstjens is initiatiefnemer van de ontwikkeling. Het pand wordt door Compartijn, een landelijke particuliere zorgorganisatie, in exploitatie genomen als Huize Ter Beegden. Er komen 19 zorgappartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag als gevolg van een psychogeriatrische aandoening als dementie, al dan niet in combinatie met fysieke beperkingen. Wethouder Lalieu van Maasgouw is blij met de ontwikkeling.


Informatie over dijkversterkingen en -verleggingen Geplaatst op: 20-9-2017 21:07

Bestuurder Rein Dupont in Nieuw Bergen Regionieuws Waterschap Limburg organiseert in september en november 2017 op meerdere locaties in Noord- en Midden-Limburg informatieavonden over de dijkversterkings- en dijkverleggingsprojecten. Inwoners van Noord- en Midden-Limburg en andere belanghebbenden zijn uitgenodigd aanwezig te zijn. Heel, woensdag 27 september in cultureelcentrum Don Bosco, Monseigneur Savelbergweg 100; Buggenum, dinsdag 21 november in gemeenschapshuis De Roffert, Berikstraat 11; Thorn – Wessem, dinsdag 28 november in Kasteelhoeve de Grote Hegge, Waterstraat 9. Op alle avonden is de zaal open vanaf 19.15 uur. Om 19.30 uur start het programma met een gezamenlijk deel. Aansluitend is er gelegenheid om bij de informatiemarkt informatie te krijgen en in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over de verschillende alternatieven, de techniek en het vervolgtraject.  


Faunabeheerplan waarborgt toekomst bever Geplaatst op: 20-9-2017 20:40

Beversporen in de natuur Regionieuws De bever is weer terug in de waterrijke gebieden van Limburg. Er is sprake van een gezonde en groeiende populatie. In de natuur is de bever van grote ecologische waarde, maar het dier kan ook zorgen voor schade en overlast. Om de bevers een geschikte leefomgeving te bieden en de schade te beperken, is een nieuw Faunabeheerplan Bever 2017-2020 opgesteld door de Faunabeheereenheid Limburg. De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan het Faunabeheerplan. Hiermee blijft er een gezonde populatie bever bestaan en kan er wettelijk  snel worden gehandeld indien de bever onacceptabele  schade veroorzaakt waarmee de maatschappelijke kosten laag blijven. Daarnaast wordt ook ingezet op het uitvoeren van preventieve maatregelen om schade door bevers te voorkomen, zoals het plaatsen van rasters in kwetsbare gebieden.


Koninklijke onderscheiding voor Pierre Camp Geplaatst op: 19-9-2017 21:36

Pierre Camp en burgemeester Arno Verhoeven Heythuysen Op zondagmiddag 17 september werd aan Pierre Camp (75) uit Heythuysen, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats in gemeenschapshuis Oos Hoes na afloop van de H. Mis met als thema Dienstbaarheid. Vanaf 1969 tot op de dag van vandaag is de heer Camp zeer betrokken bij Buurtvereniging Heidebuurt. Het centrale punt in de buurt- gemeenschap is Oos Hoes, ook 't Kirkske genoemd. De heer Camp is een van de oprichters van de buurtvereniging die in 2019 het 50-jarig bestaan hoopt te vieren. Zo was hij een van de oprichters van de Joekskapel, een eigen muziekgezelschap van de Heidebuurt. Ook heeft hij zich verdienstelijk gemaakt met de organisatie van tal van activiteiten zoals 50+ dansen en kienen, om ouderen bij elkaar te brengen. Hij was betrokken bij de oprichting van de sportvereniging Aod Jong Bore en carnavals- vereniging de Fieëstnaze, waarvan hij ook prins is geweest. Ook het beheer van Oos Hoes en het inzamelen van oud papier is in zijn handen.


Dementievrijwilligers gezocht Geplaatst op: 19-9-2017 21:17

 Maasgouw Donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Steeds meer mensen krijgen de diagnose dementie. Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte. Niet alleen voor de mensen die lijden aan dementie, maar ook voor hun partner en familie. De gemeente Maasgouw is op zoek naar mensen die ondersteuning kunnen bieden aan mensen met dementie in de thuissituatie en hun mantelzorger. Hierbij wordt gedacht aan iets ondernemen met de persoon zoals het maken van een wandeling, een bezoekje brengen aan iemand of er gewoon zijn. Verder bent u gesprekspartner voor de mantelzorger en heeft u een signalerende rol. Als u hier interesse in heeft krijgt u een cursus aangeboden om goed voorbereid aan de slag te gaan. U kunt altijd terugvallen op de casemanager Hulp bij Dementie. De casemanager begeleidt ook bij de koppeling tussen u en degene die hulp vraagt. Wilt u meer informatie of heeft u belangstelling om dementievrijwilliger te worden? Neemt u dan contact op met Wmo-adviseurs Carl Lahaije of Björn Maessen: 0475 85 25 00.


Ontdekkingsreis door Maasgouwse samenleving Geplaatst op: 17-9-2017 19:46

Jacques Pollaert (67) uit Beegden in gesprek met burgemeester Strous (l)Maasgouw Een jaar lang ging burgemeester Stef Strous van Maasgouw op stap samen met wethouders, raadsleden en ambtenaren, actief op zoek naar het onbekende dat leeft in de straat, op het plein, bij de club en op school. Dit alles onder de noemer ‘Expeditie Maasgouw’. Een ontdekkingsreis binnen de eigen gemeente, met als doel er achter te komen wat er leeft en wat er nodig is om de welvaart en het welzijn in de gemeente te verhogen. De expeditie is een (her) ontdekking van Maasgouw, vooral bedoeld om nieuwe mensen te leren kennen. Het vormde een bijzondere uitdaging om in gesprek te komen met mensen die zich niet of nauwelijks bij het lokale bestuur betrokken voelen, of met mensen die niet bereid- of in staat zijn om deel te nemen in maatschappelijke activiteiten. Van iedere ontmoeting is enerzijds een intern verslag en anderzijds een reisverslag voor de website http://www.expeditiemaasgouw.nl gemaakt. Expeditie Maasgouw is als project afgerond, maar het initiatief eindigt daarmee niet. Het college van burgemeester en wethouders blijft actief op zoek gaan naar nieuwe inzichten.


Energieverbruik in Leudal in vijf jaar afgenomen Geplaatst op: 21-9-2017 21:00

Gebruik van zonnepanelen Leudal De afgelopen maanden deed UnitedConsumers onderzoek naar het gemiddelde energieverbruik van Nederlandse huishoudens. Er werd gekeken naar het gemiddelde gas- en energieverbruik van allerlei soorten woningen. Een opvallende conclusie is het feit dat het gemiddelde energieverbruik in Leudal in vijf jaar tijd sterk is afgenomen: met tien procent. Deze daling is te danken aan het feit dat steeds meer huishoudens kiezen voor zonnepanelen en de gemiddelde consument bewuster omgaat met energie. Zie: http://www.unitedconsumers.com/energie


Gebrek informatie over 'incidenten AZC Baexem' Geplaatst op: 15-9-2017 21:20

AZC in Baexem Leudal Naar aanleiding van een artikel in Dagblad De Limburger over het aantal incidenten in de asielzoekerscentra waarbij het AZC in Baexem er behoorlijk negatief uitkomt, vraagt raadslid Berry Hermans van de fractie Ronduit Open aan burgemeester Arno Verhoeven van Leudal onder andere waarom raadsleden dit uit de krant moeten vernemen. Raadslid Hermans: "Mogen wij als raadsleden niet een actievere informatievoorziening verwachten van u als portefeuillehouder en wordt er adequaat gehandeld door de politie bij incidenten?"


50% Leerlingen 'Lataste' naar regulier vervolgonderwijs Geplaatst op: 15-9-2017 20:03

Latasteschool, ook in 2018: Excellente School  Horn "Eens speciaal onderwijs, altijd speciaal onderwijs?" Welnee, dat hoeft zeker niet zo te zijn. De Latasteschool voor speciaal onderwijs van de Aloysius Stichting in Horn, bewijst het tegendeel. Bijna de helft van de leerlingen stroomt na groep 8 uit naar regulier voortgezet onderwijs in de regio. En van die groep doet 95 procent het na twee jaar nog steeds prima, bleek uit een recente peiling. Directeur Ruud van Hertum: “Wij vinden dat ieder kind de meest passende onderwijsplek verdient. Voor verreweg de meeste kinderen is dat de gewone basisschool. Hebben kinderen méér nodig, dan zijn zij van harte welkom bij ons." Van Hertum denkt dat het enthousiasme, de passie en de expertise van het team belangrijke succesfactoren zijn voor het feit dat veel leerlingen naar een reguliere praktijkschool, vmbo, mavo, havo of vwo kunnen.


Nimrod: wedstrijd voor beste jachthond in Limburg Geplaatst op: 14-9-2017 21:07

Jachthond met zijn prooi Foto: Nimrod Limburg 2017Regionieuws Op maandag 13 november vindt de Nimrod plaats, de jaarlijks terugkerende jachthondenwedstrijd voor de beste jachthond van dit jaar. Het gaat om een spectaculair 'nationaal kampioenschap' waar de 18 beste jachthonden van Nederland aan deelnemen. Gedurende de wedstrijddag zullen de ogen van de hele Nederlandse jachtwereld gericht zijn op Limburg. De locatie wordt in oktober bekend gemaakt. Voor Nimrod 2017 worden de 18 best presterende jachthonden uitgenodigd. De deelnemers, in vakjargon voorjagers genoemd, zijn vereerd dat zij mee kunnen doen aan de Nimrod.


Europese medailles voor Lindeboom Bier Geplaatst op: 14-9-2017 19:58

Brouwmeester Jan Willem den Hartog  met twee  awardsNeer Voor 's werelds belangrijkste bierwedstrijd, de European Beer Star 2017 in Gräfelfing, waren meer dan 25.000 bieren uit 46 landen ingestuurd. Het aandeel van de Duitse bieren was de eerste keer onder de 40%. Er was tweemaal een European Beer Star 2017 voor de Lindeboom Bierbrouwerij. Brouwmeester Jan Willem den Hartog van de Neerse Lindeboom nam tijdens de prijsuitreiking twee zilveren awards in ontvangst. De bekroonde bieren waren: Venloosch Alt, gebrouwen volgens een vernieuwde receptuur en Gouverneur Blond.


Opnieuw vaatkeurmerk voor SJG Weert Geplaatst op: 14-9-2017 19:38

Arthur Sondakh, vaatspecialist en Inge Mutsers,  vaatverpleegkundigeRegionieuws De vaatzorg binnen het Sint Jans Gasthuis in Weert is ook dit jaar erkend met het vaatkeurmerk van de Hart & Vaatgroep. Dit keurmerk laat zien welke ziekenhuizen en behandelcentra in Nederland goede vaatzorg aanbieden. SJG Weert voldoet aan alle kwaliteitscriteria zoals die zijn gesteld. Naast het vaatkeurmerk is SJG Weert ook in het bezit van het spataderkeurmerk. Voor patiënten een bewijs dat zij binnen de muren van SJG Weert verzekerd zijn van goede vaat- en spataderzorg.     De vaatzorg wordt binnen SJG Weert wordt multidisciplinair aangepakt. Dat betekent dat niet alleen de vaatspecialist en vaatverpleegkundige bij de diagnose en behandeling betrokken zijn. Zij werken samen met de internisten, cardiologen, neurologen en radiologen van SJG Weert en de vaatgespecialiseerde fysiotherapeuten in de regio. Arthur Sondakh is vaatspecialist binnen SJG Weert en werkt daarnaast nauw samen met de specialisten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (CZE).


Nationale Ouderen Songfestival Geplaatst op: 13-9-2017 16:44

Halve finalist Chris van Goch Regionieuws Zondagmiddag 10 september vond in Zorgcentrum Sint Jan Baptist te Swalmen de 3e voorronde van het Nationale Ouderen Songfestival plaats. Met 16 deelnemers uit de wijde regio was de middag goed gevuld. Het internationale repertoire was een bonte mengeling van opera, musical en evergreen. Een drietal artiesten gaat door naar de halve finale medio oktober in Heerenveen, dan wel in Houten. Chris van Goch uit Swalmen mocht als halve finalist nogmaals The Wild Rover vertolken en zorgde aldus voor een passend slotakkoord. Hij hield daarmee de Limburgse eer hoog.


Opnieuw Vaatkeurmerk en Spataderkeurmerk Geplaatst op: 13-9-2017 16:36

Radiologen Van Stiphout en Raat  en  vaatchirurgen Schlösser, De Haan en Jiang Regionieuws Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft van de Hart & Vaatgroep (patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening) bij de jaarlijkse toekenning opnieuw zowel het Vaatkeurmerk als het Spataderkeurmerk gekregen. De keurmerken helpen patiënten om een keuze te maken voor een ziekenhuis of behandelcentrum waar goede vaat- en spataderzorg wordt aangeboden. Om de keurmerken te krijgen, moeten ziekenhuizen voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Het Vaatkeurmerk richt zich op de behandeling van aandoeningen in de slagaders van het bekken, de benen, buik, aorta en hals. Het Laurentius Ziekenhuis voldoet aan alle 13 kwaliteitscriteria voor onder andere de certificering van de vaatchirurgen, protocollen, zorg bij spoed en informatievoorziening voor patiënten. Meer informatie: http://www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg


Motortour kinderen die niet thuis kunnen wonen Geplaatst op: 12-9-2017 22:00

Een van de equipes Regionieuws Zaterdag 9 september werd de RubiconRit verreden. Het is een motortour die jaarlijks wordt georganiseerd voor kinderen van Rubicon jeugdzorg, die om uiteenlopende redenen tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen. Omdat flinke regenbuien werden voorspeld, werd de route aangepast en wat ingekort. Door de onverwachte wijziging van de route werden vele zwaaiers teleurgesteld: de stoet verscheen niet en dat was spijtig.


Gewapende overval in Weert Geplaatst op: 11-9-2017 22:28

Oproep voor informatie via Burgernet Regionieuws Maandagavond rond 19.30 uur vond er een overval plaats op een zonnestudio aan het Stationsplein in Weert. Een Engelssprekende, kalende man kwam het bedrijf binnen en bedreigde een medewerker met een vuurwapen. Hij eiste geld om vervolgens te voet het pand te verlaten. Bij de overval raakte niemand gewond. De politie is gestart met een onderzoek. Op dit moment is nog niets bekend over de buit van de overvaller. Via een burgernetbericht vraagt de politie hulp van getuigen die de man voor of na de overval mogelijk hebben zien lopen. Alle tips die kunnen bijdragen aan het oplossen van deze zaak zijn welkom via 0900-8844.


Karter Jules de Bock naar Rotax Grand Final Geplaatst op: 11-9-2017 21:45

 Regionieuws Zes karters hebben zondag 10 september tijdens de voorlaatste raceronde van het Nederlands kampioenschap Karten 2-takt een ticket gewonnen voor de internationale Rotax Grand Final in Portugal. Dit is de hoogste trede voor karters in deze klasse, met de beste karters van de hele wereld. Tot de zes karters behoren het 16-jarige talent Jules de Bock uit Heythuysen en de 11-jarige Dani van Ruiten uit Tegelen.


Jan Hocks ontvangt de gouden KNVB speld Geplaatst op: 11-9-2017 21:23

Jan Hocks en zijn vrouw Mariet Foto: Vic GeerlingsRegionieuws Tijdens het jubileumweekend van RKVV Haelen van 8 tot 10 september jl. heeft Jan Heijnen namens de KNVB aan Jan Hocks de gouden KNVB speld uitgereikt. RKVV Haelen viert dit jaar haar 90-jarig jubileum. Jan Hocks is sinds 1962 lid van RKVV Haelen en heeft vanaf 1966 diverse (kader)functies binnen RKVV Haelen bekleed en voert momenteel als bestuursadviseur de secretariaatsfunctie uit. De toekenning van de gouden KNVB speld is een welverdiende waardering voor een groot verenigingsman.


Onderzoek dood Poolse man afgerond Geplaatst op: 11-9-2017 19:52

 Kelpen Oler De sectie op het lichaam van een 39-jarige Poolse man die vrijdag in het ziekenhuis kwam te overlijden is afgerond. Het slachtoffer bleek meerdere onverklaarbare verwondingen aan zijn lichaam te hebben. Over de aard van de verwondingen en de exacte doodsoorzaak doet de politie op dit moment uit onderzoeksbelang geen nadere mededelingen. De familie is ingelicht over de uitkomst van de sectie. Het is voor het onderzoeksteam op dit moment nog niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf, omdat ook nog steeds andere scenario’s mogelijk zijn. Vrijdagochtend 8 september rond 05.45 uur werd de man gewond aangetroffen bij zijn auto aan de Ensebroekerweg in Kelpen-Oler. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis waar hij vrijdag is overleden. Omdat de omstandigheden waaronder de man het letsel heeft opgelopen niet helder waren en de doodsoorzaak niet direct kon worden vastgesteld, is er een grootschalig politieonderzoek ingesteld. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of meer weten zich bij de politie te melden.


RoermondStormt afgelast Geplaatst op: 11-9-2017 19:35

 Regionieuws De organisatie van RoermondStormt heeft maandag 11 september bekend gemaakt dat de tweede editie van het evenement, die zou plaatsvinden op zondag 24 september is afgelast. Er hebben zich te weinig deelnemers ingeschreven. Stichting RoermondStormt is voornamelijk afhankelijk van inkomsten uit deelnemersbijdrage en sponsoring om het evenement te kunnen financieren. Alle deelnemers die zich hebben aangemeld voor RoermondStormt 2017 krijgen hun inschrijfgeld terug. Zij zijn hierover per e-mail geïnformeerd.


Getuigen gezocht i.v.m. aantreffen gewonde man Geplaatst op: 9-9-2017 19:01

Locatie: Ensebroekerweg Kelpen-Oler Kelpen Oler Vrijdagmorgen 8 september werd rond 05.45 uur een 39-jarige Poolse man door een voorbijganger gewond aangetroffen bij zijn auto aan de Ensebroekerweg in Kelpen-Oler. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hier is het slachtoffer in de loop van de vrijdag overleden. In verband met verdachte omstandigheden omtrent het oplopen van het letsel is de politie een onderzoek gestart. Hieruit blijkt dat de man donderdagavond nog bij een woning aan de Ensebroekerweg is geweest. Daarna is hij naar zijn witte Audi met Poolse kentekenplaten gaan die vlakbij geparkeerd stond. Daar werd hij vrijdagmorgen gewond aangetroffen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben zaterdag een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gevormd om deze zaak nader te onderzoeken. Er zal ook een buurtonderzoek worden gehouden door agenten. Op het lichaam van het slachtoffer zal sectie worden verricht om duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak. Het onderzoeksteam roept dringend getuigen op die informatie hebben om zich bij de politie te melden.


Successen Reddingsbrigade Aoreven op NK Geplaatst op: 8-9-2017 20:01

Enkele van de vele behaalde medailles Heythuysen In het weekend van 26 en 27 augustus werd er in Noordwijk het Nederlands Kampioenschap Ocean voor de Reddingsbrigades uit heel Nederland gehouden voor de categorie A-B-M. Voor Reddingsbrigade Aoreven uit Heythuysen gingen er diverse zwemmers de strijd aan met hun concurrenten dat uiteindelijk het resultaat van tien gouden medailles, dus Nederlands Kampioen, zeven zilveren medailles en drie bronzen medailles opleverden. Op zaterdag 2 september was het de beurt aan de Aspiranten in Reeuwijk. Fenne M. werd maar liefst tweemaal Nederlands Kampioen en op nog een ander onderdeel tweede. Samen met haar teamgenoot Lieke werd ze nog eens overtuigend Nederlands Kampioen op het onderdeel Board rescue. Naast het goud behaalde Lieke G. nog 2 keer brons en 1 keer zilver. Voor Bodewijn L. was er een bronzen medaille op het onderdeel Run-Swim-Run. En als laatste behaalde het meisjes C team ook een bronzen medaille.


Afval scheiden op basisschool St. Martinus Geplaatst op: 8-9-2017 19:49

Leerlingen verzamelen zwerfvuil Beegden De leerlingen en leerkrachten van basisschool St. Martinus in Beegden kunnen tegenwoordig hun afval ook op school goed gescheiden weggooien. Hiervoor heeft Reinigingsdienst Maasland in samenwerking met de gemeente Maasgouw in het hele schoolgebouw afvalbakken voor groente- en fruitafval (GFT), plastic, metaal en drinkpakjes (PMD), papier en restafval geplaatst. RD Maasland startte dit pilotproject om kinderen ervan bewust te maken dat afval een grondstof is en weer gebruikt kan worden om nieuwe producten van te maken. Om het afval scheiden te lanceren hebben alle groepen een gastles gekregen van ‘astronaut Thijs’ over afvalscheiden en het besparen van grondstoffen. Onder toeziend oog van 'Schone Lei’, de afvalmascotte van de gemeente Maasgouw, vond vervolgens een grote zwerfvuilactie plaats. Alle leerlingen van de St. Martinusschool gingen onder begeleiding van leerkrachten en ouders op pad om het zwerfvuil in Beegden op te ruimen. Na evaluatie bekijkt RD Maasland of het project ook op andere scholen geïntroduceerd kan worden.


Commissie Fysiek gedeeltelijk 'besloten' bijeenkomst Geplaatst op: 8-9-2017 16:40

 Leudal Op verzoek van het college van B en W van Leudal is op 12 september een deels besloten bijeenkomst van de commissie Fysiek over het gedoogbesluit Landgoed Leudal in Haelen. Naar mening van D66 Leudal is er geen enkele reden voor een besloten bijeenkomst. D66 Leudal zal daarom alleen deelnemen aan het openbare gedeelte van de vergadering. Aangezien ook de commissie fysiek onderdeel is van het openbaar bestuur dienen alle vergaderingen naar hun mening in principe openbaar te zijn. Aan de voorzitter zijn geen zwaarwegende belangen genoemd om het gedoogbesluit Landgoed Leudal niet in het openbaar te behandelen. D66 Leudal heeft gevraagd aan de voorzitter om het besluit terug te draaien en de volledige vergadering in het openbaar te houden, maar dat verzoek is niet ingewilligd.


'Splitsing portefeuille P&O' Geplaatst op: 8-9-2017 16:23

Raadszaal van Leudal Leudal De gemeenteraad van Leudal heeft zich afgelopen dinsdag positief uitgelaten over het ingrijpende veranderingsproces dat nu aan de orde is. Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open heeft vernomen dat binnen het College wordt overwogen de portefeuille Personeel & Organisatie te splitsen waarbij de verantwoordelijkheid voor personeelszaken bij de burgemeester zou blijven en de organisatieverandering door een van de wethouders wordt geregisseerd. Wagemans is van mening "dat het een volstrekt verkeerd signaal is wanneer de burgemeester een positie aan de zijlijn inneemt met betrekking tot het ingrijpende veranderingsproces." Hij vervolgt: "De burgemeester heeft mijn volle steun wanneer hij als portefeuillehouder daadwerkelijk leiding gaat geven aan een lastig en ingrijpend proces waarin ieder (burgemeester, wethouder, raadslid, managers, medewerkers) continu moet worden aangesproken op verantwoordelijkheid."


Nieuwe gebouw Waterschap Limburg geopend Geplaatst op: 7-9-2017 14:05

Het nieuwe gebouw Regionieuws Woensdag 6 september is het nieuwe gebouw van Waterschap Limburg feestelijk geopend door gouverneur Theo Bovens, burgemeester Rianne Donders en dijkgraaf Patrick van der Broeck.  De nieuwe locatie van Waterschap Limburg bevindt zich in Roermond. Hiervoor is gekozen omwille van de centrale ligging van Roermond in de provincie en de uitstekende verbindingsmogelijkheden. Waterschap Limburg is gevestigd in hetzelfde pand als dochterorganisatie Waterschapsbedrijf Limburg (WBL).


Motortour kinderen die niet thuis kunnen wonen Geplaatst op: 7-9-2017 13:59

Motorrijders in het Limburgse land Regionieuws Voor het zesde jaar op rij organiseert Rubicon jeugdzorg op zaterdag 9 september een motortour voor kinderen die om uiteenlopende redenen tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen. Het zijn kinderen met een moeilijke achtergrond. Ze hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt. Rubicon wil hen graag eens een onvergetelijke dag bezorgen. In een lange stoet motoren, zijspannen, trikes en jeeps rijden vrijwilligers door het Limburgse landschap. Er is een tour uitgezet van ongeveer 75 kilometer. Voor de route: http://: www.rubicon-jeugdzorg.nl De kinderen, ouders of opvoeders, motorrijders, verkeersregelaars, politie en medewerkers verzamelen zich vanaf 12.00 uur bij Rubicon, Bergerweg 23 in Horn. Om 13.00 uur vertrekt de tocht en om 17.00 verwacht men terug te zijn. De motortour is mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de bijdrage van gulle sponsors.


Stan Backus, lijsttrekker Ronduit Open Geplaatst op: 6-9-2017 21:03

Gemeentehuis van Leudal Leudal Het bestuur en de fractie van Ronduit Open hebben Stan Backus uit Heythuysen unaniem voorgedragen als lijsttrekker van Ronduit Open voor de komende verkiezingen voor de gemeenteraad van de gemeente Leudal. Stan laat weten trots te zijn op deze unanieme voordracht. Op maandag 20 november is er een extra Ledenvergadering van Ronduit Open. In deze vergadering kunnen alle leden zich uitspreken over deze voordracht. De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn gepland op 21 maart 2018.


€ 7700,- voor KWF bij elkaar gefietst Geplaatst op: 5-9-2017 19:59

Het succesvolle team Geert van Bilsen Transport Regionieuws Een groep fietsers met deelnemers uit Baexem, Heythuysen, Horn en Roggel heeft zeer succesvol deelgenomen aan de Ride for the Roses. Dit is een sponsorfietstocht ten behoeve van het KWF. In het weekend van 2 en 3 september is er door de deelnemers gezamenlijk ruim 7000 km afgelegd, waardoor er een bedrag overgemaakt kon worden van € 7700,-. Het team heeft dit prachtige resultaat bereikt door de vele vrijwilligers die hebben meegewerkt en de talrijke gulle sponsoren.


Werkzaamheden aan wegen in Maasgouw Geplaatst op: 4-9-2017 21:00

Nieuwe slijtlaag aanbrengen Maasgouw Deze week krijgen diverse wegen in Maasgouw een nieuwe slijtlaag. Aannemer Hoogmartens BV uit Maasbree gaat dit werk doen, als het weer goed genoeg is. Het gaat om de volgende wegen: Stevensweert - kruispunt Schuttersweg/ Oude Maasweg/ verlengde Oude Kruisweg Ohé en Laak - pad kerk en parkeerplaats            Wessem - Oude Rijksweg N566 St. Antoniusstraat, van kom Wessem tot brug nabij Edelchemie Wessem - Polstraat , onder A2 Maasbracht - Heuvelstraat, Heerenweg -  kom Maasbracht - Tramlaan Linne - Bergerkampweg Linne - Grachtweg, gedeelte van 30 m Aanwonenden en gebruikers van de rijweg kunnen last van de werkzaamheden krijgen. De aannemer probeert deze overlast zo kort mogelijk te houden en zet verkeersregelaars in als dat nodig is.
Activiteit Jongerenwerkgroep Wesjo Wessem

Vrijdag 22 september organiseert Jongerenwerkgroep Wesjo een chillavond. Jongens en meisjes vanaf groep 4 kunnen van 19.00 tot 21.00 uur chillen in jeugdhuis De Sprong aan de Thornerweg 4 in Wessem. Je kunt spelen op de Wii, Playstation, biljarten, tafeltennissen of air-hockeyen. Of wil je zelf eens achter de dj-draaitafel staan? Bij goed weer zijn er buitenspelen op de Driehoek achter het jeugdhuis. Zie ook: http://www.wesjo.nl


Duchenne Heroes

Trap samen Duchenne de wereld uit Zondag 17 september jl. werd in Saarburg het startschot gegeven voor de 12de editie van Duchenne Heroes. Peter van Heugten en Rommy Smeets fietsen dit jaar voor het team THORNados4swen. Vrijdag 22 september (dag 6) komen de Heroes aan op Camping Heelderpeel, De Peel 13 in Heel. Dit zal zijn tussen 14.30 en 18.30 uur. Iedereen die dit spektakel wil meemaken en de Heroes wil aanmoedigen is welkom.


Kleurrijk Leudal Festijn in en om het gemeentehuis

Kleurrijk Leudal Festijn….mis het niet Zondag 24 september van 10.00 tot 17.00 uur wordt in het kader van 10 jaar Leudal een soort open dag gehouden: het Kleurrijk Leudal Festijn. In en rond het gemeentehuis in Heythuysen zijn de gehele dag activiteiten. Er worden verbindingen gelegd en je kunt zien hoe kleurrijk Leudal is op het gebied van kunst, cultuur, muziek, bedrijven en verenigingen. Iedereen is welkom. Bij eventueel slecht weer worden er voorzieningen getroffen om alles te laten doorgaan. Het programma is verdeeld in Binnen, Buiten en Sfeer.


Lezing: De Romeinen in Limburg

Maandag 25 september aanvang 20.00 uur organiseert de Geschiedkundige en Heemkundige Kring Land van Thorn een lezing in Zaal ‘Oad Thoear’, Steegputstraat 4 te Thorn. Onderwerp: De Romeinen in Limburg. De lezing wordt verzorgd door Karen Jeneson, conservator van het Thermenmuseum te Heerlen. De transformatie van Limburg in de eerste vier eeuwen van de jaartelling staat centraal. Ook de regio rond Thorn komt in de lezing aan bod.


Alzheimercafé Leudal

Het nieuwe seizoen van het Alzheimercafé gaat dinsdag 26 september weer van start. Thema: Hij of zij vergeet wel erg veel, wat nu? Gastspreker is huisarts Kruijssen uit Neer. Alle belangstellenden zijn van harte welkom in Zorgcentrum Beek en Bos, L’Unionlaan 1 te Heythuysen . De toegang is gratis. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur; het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Besproken worden de zorgen die er leven bij mensen (en familie) die merken dat ze steeds vergeetachtiger worden in hun dagelijkse leven.


LeudalBosloop 404 te Heythuysen

Bij de LeudalBosloop loop je nooit alleen Zondag 24 september vindt in de bossen bij Restaurant de Busjop, Busschopsweg 9 in Heythuysen de 404de door Atletiek Leudal georganiseerde trimloop plaats. Om 09.45 uur: start Bishop Shorttrack (1 km jeugd- loop); om 10.00 uur: start Leudalbosloop (3, 6, 9, 12 of 15 km). Inschrijfgeld: Bishop Shorttrack € 1,00; Leudalbosloop € 2,00; leden van Atletiek Leudal gratis. Meer info: Annemiek Gielen: 0475-493 857 of http://www.atletiekleudal.nl .


Koningschieten Schutterij St. Petrus Roggel

Zondag 24 september houdt Schutterij St. Petrus in Roggel het jaarlijks koningschieten. De leden komen deze dag om 08.45 uur bij elkaar bij Café Sjrake om het koningspaar Nelly en Dré Peeters-Vrenken thuis op te halen. Daarna begint om 09.30 uur in de parochiekerk de H. Mis opgeluisterd door de drumband. Diverse leden zullen de priester assisteren. Na de H. Mis staat in Café Sjrake spek met eieren klaar. Omstreeks 12.00 uur gaat men naar de schietboom waar na de openingsschoten de strijd om koningstitel begint. Ook voor de jeugd is er schieten voor de titel jeugdkoning. Rond 16.00 uur zal de nieuwe jeugdkoning gehuldigd worden bij het schutterslokaal. Als de koning bij de volwassenen bekend is, wordt deze een uur na het laatste schot gehuldigd bij Café Sjrake.


Mobiel Openlucht Koffieconcert Bigband Xpero

Bigband Xpero uit Roggel Bigband Xpero bestaat dit jaar 40 jaar en de Gemeente Leudal bestaat 10 jaar. Omdat het een goede gewoonte is dat jarigen cadeautjes uitwisselen, wil Bigband Xpero graag de gemeente Leudal een Mobiel Openlucht Koffieconcert aanbieden. Op zondag 24 september zal Bigband Xpero door de gemeente trekken om op 5 plaatsen een kort concert houden met onvervalste bigbandmuziek waarbij aan de toehoorders een kopje koffie wordt aangeboden. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00-10.30 Ell nabij Café-restaurant De Prairie; 11.30-12.00 Heythuysen op het binnenplein van het gemeentehuis; 14.00-14.30 Horn op het Raadhuisplein; 16.00-16.30 Neer op het Kerkplein; 18.00-18.30 Roggel op de Markt.


Darttoernooi voor mensen met een beperking

 Stichting G Darts Leudal organiseert op zondag 22 oktober voor de 10e keer een darttoernooi voor mensen met een beperking in Trefcentrum Aldenghoor in Haelen. Dit jaar zijn drie prominente dartspelers aanwezig. Iedere deelnemer maakt kans op een wedstrijdje tegen een van deze spelers te gooien (als men dat wil). Ook wordt iedere deelnemer de mogelijkheid geboden om met deze spelers op de foto te gaan. De inschrijving is gratis; voorwaarde voor deelname is dat men het bord treft met iedere gegooide dartpijl. Deelnemen is belangrijker dan winnen, vandaar dat iedere deelnemer een leuke herinnering krijgt. Er zijn speciale wedstrijdbanen voor spelers die vanuit een rolstoel gooien. Het hele toernooi en de wedstrijden staan onder toezicht van vrijwilligers en worden door vrijwilligers begeleid. Voorinschrijven kan via de mail: gdartsleudal@live.nl. Meer informatie op website:  http://www.gdartsleudal.nl


Tweede editie van Piarock in Heel

Piarock  Op zaterdag 23 september organiseert Koraal- locatie St. Anna in Heel voor de tweede keer het festival Piarock. Piarock biedt een podium aan nieuw en jong talent uit Limburg. Op het terrein van Park Piahoeve in Heel kan men vanaf 13.00 uur genieten van uiteenlopende rock acts en andere activiteiten. Zo is er voor de jonge festivalbezoekers een kinderboerderij en speeltuin op het terrein. Entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeker gewaardeerd. De line-up van 2017 bestaat uit vijf top acts uit de Limburgse rock/pop scene: The Ten Bells: hebben ‘Nu of Nooit’ gewonnen en waren daardoor de openingsact op Pinkpop. Junkfood Lunchbox: winnaars van Popsport. Sem Dylan: bekend van De beste singer/songwriter van Nederland. Shoot the Monkey: zou nog wel eens de verassing van de dag kunnen worden. Austin Leaves: zorgen voor de rust in het programma met hun lieve, rustige country songs.


Open Dag Asielzoekers Centra

Wij heten u welkom op het AZC! Op zaterdag 23 september is van 12.00 tot 16.00 uur de Open AZC dag. Het is een initiatief van het COA, het Ministerie van Veiligheid & Justitie en VluchtelingenWerk Nederland. Overal in Nederland worden omwonenden en andere belangstellenden uitgenodigd om kennis te maken met de bewoners, de medewerkers en het leven op een azc.   Ontmoeting staat centraal. Op veel opvanglocaties lopen bewoners rond met een koffierugzak om een ‘bakkie’ te doen met bezoekers. Ook in het ontmoetingscafé is de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Organisaties vertellen meer over hun werkzaamheden op een opvanglocatie; de toelating, registratie, opvang en de begeleiding van asielzoekers naar een Nederlandse gemeente of naar het land van herkomst.


Open Rondleiding Neer en het Water

Zaterdag 23 september organiseert Heemkunde- vereniging Oos Naer een open rondleiding: Neer en het Water. Tijdens deze 1,5 tot 2 uur durende wandeling maak je kennis met de rijke historie van het dorp Neer. Vertrek bij de Heemkamer aan de Hoogstraat om 16.00 uur. Deelname is gratis. Reserveren is niet noodzakelijk.


Grenzeloos Concert: Deurne en Horn in Heel

 Zaterdag 30 september geven twee zangkoren: één uit Deurne en één uit Horn samen een concert in Heel. Locatie: Cultureel Centrum Don Bosco, Mgr. Savelbergweg 100 in Heel. Aanvang: 20.00 uur. Toegangskaarten à € 10,00 te koop bij supermarkt Vermeulen in Horn en aan de kassa van CC Don Bosco. Zangkoor Animato uit Horn onder leiding van Ron Hanssen telt 55 leden en de Walsbergse Zang- vereniging onder leiding van Mario Geurtjens uit het Brabantse Deurne telt ruim 60 leden. De twee gemengde koren laten zich kennen in hun enthousiasme voor een gevarieerd en eigentijds repertoire, waarin ruimte is voor zang in vele talen en in heel verschillende stijlen. De songs kunnen vrolijk zijn of gedragen, jazzy klinken of meer popsongs zijn en in de reeks Europese talen die voorbij komen passen ook de Limburgse en de Brabantse dialecten. Grenzeloos!


'Gelukkig dromen van vervlogen tijden'

Kasteelbewoners Op zondag 8 oktober om 14.00 uur vertelt Frank Huygens, als curator van de tentoonstelling: Kastelen om van te dromen, over het wel en wee van historische kasteelbewoners. Het zijn anekdotes van uitbundig vertier, politiek vertoon, familiale intimiteit en stil verdriet. De verhalen brengen het geluk weer tot leven van de kasteelheren (én hun echtgenotes!) van de mooiste neogotische kastelen in West-Europa. De toegang tot de lezing in het Cuypershuis in Roermond is gratis. Na afloop wordt gezamenlijk de expositie 'Kastelen om van te dromen - Kasteel de Haar in internationaal perspectief' bezocht. Van te voren aanmelden is gewenst en kan via museum@roermond.nl of 0475 – 359 102.


Torna Cultura in het nieuw

Achter de schermen zit de Programmaraad van Torna Cultura niet stil. Er wordt het nodige voorwerk verricht voor het nieuwe seizoen, in het bijzonder voor het Openingscafé op zondag 8 oktober. De Cafés in het seizoen 2017-2018 vinden plaats op zondag en wel 8 oktober, 26 november, 14 januari 2018 en 4 maart 2018. Telkens om 14.30 uur in Café-restaurant Aod Thoear, Steegputstraat 2 in Thorn. Op website http:// www.tornacultura.nl is alle nieuws over Torna Cultura te lezen.


Boekenmarkt in de parochiekerk van Horn

De kerk van Horn tijdens de dakrenovatie Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober van 10.00 tot 17.00 uur organiseert het kerkbestuur van de St. Martinusparochie in Horn een grote boekenmarkt in de parochiekerk van Horn. Entree is gratis. In verband met de restauratie van de verlichting in het uurwerk van de kerktoren van de kerk worden er allerlei acties op touw gezet waaronder deze grote boekenmarkt. Het motto van deze actie is: “Het is tijd voor verlichting.” Kom naar het gezellige Horn, geniet van een kop koffie en een lekker stuk Limburgse cake terwijl u in een prachtige religieuze omgeving tussen duizenden boeken kunt snuffelen. Tevens is er een expositie in de kerk met als thema: De Eerste H. Communie over honderden communicanten die de afgelopen eeuw in de kerk hun Eerste H. Communie deden. Ook is er een modeshow van communiepakjes en communiejurkjes die de afgelopen decennia door de communicantjes zijn gedragen. Zie ook: http://www.martinuskerkhorn.nl


Concertreeks Cuypers’ Podium

Sonja en Saskia in concert Op zondag 15 oktober verzorgt het ensemble Sonja & Saskia (combinatie van harp en fluit) een optreden in de sfeervolle Cuyperszaal van het Cuypershuis in Roermond. Het concert is van 11.30 tot circa 13.00 uur, de entree is € 10,-. Reserveren kan via 0475 – 359 102 of museum@roermond.nl. Sonja Tavormina en Saskia Duelen leerden elkaar kennen tijdens hun studie aan het Conservatorium van Maastricht. Tegenwoordig zijn ze collega’s aan de muziekacademie van Lanaken, net over de grens in België.


Latijns-Amerikaanse zang en muziek

Claudia en Manito De duo Claudia y Manito opent op zondag 1 oktober het seizoen 2017-2018 van Stichting Cultureel Aerwinkel. Vanaf 14.00 uur is het duo op Kasteel Aerwinkel in Posterholt te beluisteren met Latijns-Amerikaanse muziek en liederen. De titel van het programma is ‘Arpamor’; liefde voor de harp. Meer weten? http://www.cultureelaerwinkel.nl.


We hebben de wereld geleend van onze ouders

 "We hebben de wereld geleend van onze ouders" Onder deze naam organiseert KBO Baexem i.s.m. KBO Regio Midden-Limburg een themamiddag op dinsdag 10 oktober rondom duurzaamheid, wooncomfort en energietransitie. Alle senioren uit de Midden-Limburgse gemeenten die belangstelling hebben, zijn welkom 13.30 uur in Baexheimerhof, Kerkstraat 1a te Baexem. Het programma start om 14.00 uur. Aanmelden is niet noodzakelijk en de toegang is gratis. De middag duurt tot ongeveer 17.00 uur. De titel spreekt voor zich. Wij hebben de wereld van onze ouders gekregen en moeten ervoor zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen een fatsoenlijk leven kunnen leiden op deze planeet. In de bijeenkomst krijgt u algemene informatie over het klimaat en klimaatveranderingen; over wind en zonne-energie en over de mogelijkheid hoe u zelf kunt bijdragen aan de groei van het gebruik van zon en wind als energiebron. Een ervaringsdeskundige neemt u mee in het verhaal van verbetering van persoonlijk wooncomfort als gevolg van energiebesparing.


Vogelbeurs in Ittervoort

Zondag 24 september van 09.00 tot 11.30 uur houdt vogelvereniging De Grensvogels een vogelbeurs in CC De Mortel, Leliestraat 2 te Ittervoort. Iedereen kan vogels meebrengen, wel in tentoonstellingskooien en die te ruil en te koop aanbieden. Er is een grote collectie vogels aanwezig onder andere kanaries, postuurkanaries, tropen en alle soorten parkieten. Kwartels zijn niet toegestaan. Ook kan men tentoonstellingskooien en alle soorten broedblokken kopen, kortom ook alles voor de kweek. Voor inlichtingen: 0475-565 987. 


PompoenTuin in Buggenum elke werkdag geopend

Een van de prachtige creaties Tot en met 4 november is er 'PompoenTuin' bij Huys en Hof, Christien Reinders, Holstraat 19 in Buggenum. De tuin is elke dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur, op zondag gesloten en de toegang is gratis. De mooie romantische tuin rondom een oude gevelboerderij (5000 m2) is dan extra aangekleed met prachtige herfstdecoraties met onder andere pompoenen, kalebasjes en andere herfstvruchten / materialen. Men vindt er meer dan 150 soorten pompoenen en sierfruit. Ook zijn er vele soorten deco-komkommers en andere herfstvruchten. .


PompoenTuin in Buggenum elke werkdag geopend

Een van de prachtige creaties Tot en met 4 november is er 'PompoenTuin' bij Huys en Hof, Christien Reinders, Holstraat 19 in Buggenum. De tuin is elke dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur, op zondag gesloten en de toegang is gratis. De mooie romantische tuin rondom een oude gevelboerderij (5000 m2) is dan extra aangekleed met prachtige herfstdecoraties met onder andere pompoenen, kalebasjes en andere herfstvruchten / materialen. Men vindt er meer dan 150 soorten pompoenen en sierfruit. Ook zijn er vele soorten deco-komkommers en andere herfstvruchten. .


Vrijwilligers gezocht: Natuur- en Milieucentrum

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man  Het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man is al 25 jaar een gastvrij centrum en een inspirerende ontmoetingsplek en leeromgeving waar natuur en duurzaamheid centraal staan. Het centrum is vrij toegankelijk, alle dagen open en trekt jaarlijks zo’n 27.500 bezoekers. Bij alle activiteiten spelen vrijwilligers een grote rol. Zonder de enthousiaste inzet van deze vrijwilligers zou het centrum niet kunnen functioneren. Om ook in de toekomst al deze activiteiten veilig te stellen zijn ze op zoek naar versterking van het vrijwilligersteam. Zij hebben vrijwilligers nodig: * als gastheer of gastvrouw om in het weekend baliedienst te verrichten; * als tuinmedewerk(st)er voor tuin onderhoud; * als schoolbegeleider om mee te helpen bij de voorbereiding en uitvoering van lesprogramma’s; * als activiteitenbegeleider om mee te helpen bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten voor kinderen van ongeveer 10 jaar. Info-middag is zondag 8 oktober van 13.00 tot 17.00 uur. Info avond is op maandag 16 oktober van 19.30 tot 20.30 uur.