Live Radio Live TV

Opening Onderwijsbehandelgroep Latasteschool 17-3-2017 21:29

Rechts Richard Verheul tijdens de opening Leudal Op 15 maart is door wethouder Richard Verheul van de gemeente Leudal de Onderwijsbehandel- groep in Horn officieel geopend. Onder toeziend oog van medewerkers, directies maatschappelijke organisaties, verwijzers en overige professionals werd de ruimte feestelijk geopend. Het logo van de Onderwijsbehandelgroep is door een leerling van de Latasteschool ontworpen. De leerlingen konden middels een prijsvraag hun ontwerp indienen. Sinds 1 oktober 2016 kan de Latasteschool in Horn in samenwerking met Zorgverlening PGZ ook behandelingen onder schooltijd in een speciale behandelgroep aanbieden aan leerlingen met grote ondersteuningsbehoeften. De behandelgroep bevindt zich in een aparte ruimte op het terrein van de Latasteschool. In de behandelgroep werken dagelijks twee behandelaars van Zorgverlening PGZ met ondersteuning van een orthopedagoog. De leerlingen krijgen onderwijs én behandeling waarbij gewerkt wordt vanuit de gedachte: één kind, één plan.Maasgouw krijgt twee wensbussen Geplaatst op: 17-10-2017 21:09

Een wensbus Maasgouw Een enthousiaste groep vrijwilligers is de afgelopen periode gedreven bezig geweest om in Maasgouw twee wensbussen de weg op te krijgen. In werkgroepen hebben zij allen hun steentje bijgedragen om een subsidieaanvraag bij de Provincie in te kunnen dienen. En met succes. Recent zijn aan de Stichting Wensbus Maasgouw twee wensbussen toegezegd. Een bus gaat aan de oostkant van de Maas rijden en een bus bedient de kernen aan de westkant van de Maas. Wethouder Jessie Smeets: "We zijn blij dat er in Maasgouw twee wensbussen komen. Inwoners kunnen de wensbus binnen de gemeente Maasgouw gebruiken om naar de huisarts te gaan, een dagvoorziening te bezoeken, boodschappen te doen, vrienden te bezoeken of anderszins." Voorzitter Ton van der Voort van de Stichting Wensbus Maasgouw: "De volgende stap is het op poten zetten van de organisatie. Gelukkig hebben al veel vrijwilligers zich aangemeld. De verwachting is dan ook dat de eerste wensbus in het voorjaar 2018 zal gaan rijden."


SJG Weert verruimt de bezoektijden Geplaatst op: 17-10-2017 19:09

Lengte van een bezoek tot een half uur beperken Foto:  Alfons LendersRegionieuws Sint Jans Gasthuis Weert verruimt de bezoektijden van de verpleegafdelingen. Hiermee geeft het ziekenhuis gehoor aan de vraag van bezoekers en de Cliëntenraad. Afgelopen maanden heeft er al een proef plaatsgevonden en de ervaringen van patiënten en bezoekers zijn dermate positief dat is besloten om de ruimere toegangstijden blijvend in te voeren. Patiënten geven aan het fijn te vinden om doorlopend bezoek te kunnen ontvangen, omdat het zo de dag een beetje breekt. Voor bezoekers is het prettig dat ze niet meer op gespreide momenten naar het ziekenhuis hoeven. Patiënten geven wel aan dat ze het minder prettig vinden om tijdens het eten – tussen 17.00 en 18.00 uur – bezoek te ontvangen. De huidige bezoektijden zijn n.l. tussen 15.00 en 19.30 uur. Om de rust en privacy van de patiënten te waarborgen, zijn maximaal twee bezoekers aan het bed toegestaan en worden zij verzocht om de lengte van een bezoek tot een half uur te beperken. Voor het Vrouw-Moeder-Kindcentrum (VMK) en de Special Care blijven de bezoektijden uit oogpunt van rust en privacy ongewijzigd.


Ondernemers in Heythuysen boos Geplaatst op: 16-10-2017 19:25

Marktkraam Heythuysen Onaangenaam verrast, verbaasd en tegelijk heel erg boos waren de ondernemers van Heythuysen toen zij op zaterdag 5 oktober de kraampjes en de afzethekken aantroffen in de Dorpstraat. Het bleek achteraf de Oktobermarkt te zijn, georganiseerd door een particuliere organisatie. De ondernemers hebben een klacht ingediend bij de gemeente Leudal, omdat zij niet zijn geïnformeerd. “Deze hele gang van zaken had voorkomen kunnen worden als er tijdig geïnformeerd en zorgvuldig gehandeld was”, geeft Ellie van Tilburg, gemeenteraadslid van de fractie Samen Verder aan. "Dit is niet wat wij nastreven in de gemeente Leudal." In hun brief vragen de ondernemers aan de gemeente Leudal om vergunningaanvragers altijd te verplichten belanghebbenden vooraf te informeren en met elkaar afspraken te maken."


Westa heren winnen, Dames verliezen Geplaatst op: 15-10-2017 21:53

Belgische debutant Nicolas Schenkel in actie Wessem De Anytime Fittness Westa dames verdedigden zondagmiddag in de thuiswedstrijd de koppositie in de eredivisie tegen VTV (N). De dames uit Nieuwegein waren een maatje te groot voor de Wessemse dames, getuige de 0-6 nederlaag. De Wijzenbeek Westa heren wonnen met 4-2 van het Schiedamse Scyedam. Bij de Westa heren behaalde de Belgische debutant Nicolas Schenkel zijn eerste twee winstpunten in de Nederlandse eredivisie. Beide Westa teams zijn na de wedstrijden van zondagmiddag terug te vinden in de middenmoot van de ranglijst


Reactie van Ronduit Open op intrekken subsidies Geplaatst op: 15-10-2017 21:43

Samen Zorgen Huis in Baexem Leudal Naar aanleiding van een collegemededeling van 10 oktober over een voorgenomen besluit van gedeputeerde staten tot het intrekken van een tweetal subsidies m.b.t. het project Mariabosch Baexem (Samen Zorgen Huis) heeft Mathieu Wagemans, raadslid van de fractie Ronduit Open dinsdag 10 oktober tijdens de openbare Raadsinformatiebijeenkomst van Leudal onderstaande vragen gesteld: * "Wie is risicodragend als de provincie onverhoopt bij het voornemen blijft? * Voor zover dat de gemeente is: wat is de geschatte omvang van een eventueel risico? * Wat betekent een dergelijk besluit voor de voortgang? Welke onomkeerbare besluiten zijn genomen waar we op kunnen worden aangesproken? *Heeft provincie in eerdere contacten deze mogelijkheid van intrekking helder gecommuniceerd met gemeente? * Ik neem aan dat vanuit gemeente helder met alle betrokkenen is gecommuniceerd zodat de brief van GS niet als een verrassing zal komen. Klopt dat?"


'Al meer dan 400 mensen in beweging gebracht' Geplaatst op: 14-10-2017 21:13

Ouderen en yoga Neer Het project Sportimpuls Neer en omstreken komt volop tot bloei. Het project is een initiatief van Zaalvoetbalvereniging de Gastronoom en initiatiefgroep Park Leudal-Oost in Neer. Eind 2016 is aan het project, onder begeleiding van Huis voor de Sport Limburg, door het Rijk een subsidie toegekend. “Deze subsidie is kort samengevat bedoeld om de inwoners van Neer en omstreken, met name de vijfenveertig plussers, meer te laten bewegen,” vertelt projectleider Bas Keltjens. “We laten mensen kennismaken met bestaande sporten en andere vormen van beweging. Maar ook door het aanbieden van nieuwe vormen van sport en beweging welke momenteel nog niet in Neer en omstreken worden aangeboden. En dat komt nu, mede met dank aan deze subsidie, volop tot bloei.” “Na het succes van de eerdere projecten hebben we besloten op deze weg met Sportimpuls door te gaan”, vertelt Bas. Binnenkort start o.a. Maurice Graef van Kerngezond en Sportscompany met een aantal leuke activiteiten.


'Geen zonnepanelen ten koste landbouwgronden' Geplaatst op: 14-10-2017 20:52

Gebruik van zonnepanelen Regionieuws De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is groot voorstander van meer duurzaam opgewekte energie, maar wil niet dat dit ten koste gaat van vruchtbare landbouwgrond. Zonnepanelen horen volgens de belangenbehartiger van Limburgse boeren en tuinders thuis op daken of op gronden die niet landbouwkundig in gebruik zijn. De LLTB pleit daarom voor het opschalen van meervoudig ruimtegebruik op niet-agrarische bestemmingen en wil dat er onderzoek wordt verricht naar meervoudig ruimtegebruik op landbouwgronden.


Mislopen subsidie Samen Zorgen Huis Geplaatst op: 14-10-2017 20:44

Mariabosch in Baexem Leudal Raadslid Peter van Melick van de fractie CDA Leudal laat wethouder Richard Verheul weten dat de fractie met grote ontsteltenis kennisgenomen heeft van de collegemededeling van 10 oktober inzake het voorgenomen besluit van de Provincie tot intrekken van een tweetal subsidies voor het Samen Zorgen Huis Mariabosch te Baexem. Raadslid Van Melick: "Recente collegemededeling geeft ons niet het nodige vertrouwen dat dit belangrijke maatschappelijke project de noodzakelijke aandacht krijgt van het college." "De provincie neemt een dergelijk besluit namelijk niet zonder uitvoerige voorbereiding en een deskundige beoordeling van de al of niet geleverde gemeentelijke ondersteuning." Van Melick van het CDA vraagt een overzicht van de recente tijdlijn van dit traject. Hij vervolgt: "Wat heeft de portefeuillehouder al dan niet ondernomen om het Samen Zorgen Huis tot stand te brengen? Uit de besluitvorming van de provincie leiden wij af dat wij essentiële informatie missen die noodzakelijk is om op een adequate manier de controlerende taak vanuit de raad te kunnen invullen."


Vragen over het mogelijk mislopen van subsidie Geplaatst op: 14-10-2017 20:25

Mariabosch, locatie van het Samen Zorgen Huis Leudal De fractie Leudal Sociaal heeft kennisgenomen van het voornemen van de provincie om de toegezegde 1,7 miljoen euro aan subsidies te schrappen voor het Samen Zorgen Huis in Baexem. De fractie is groot voorstander van het Samen Zorgen Huis en vraagt zich af hoe het mogelijk is dat er zo’n miscommunicatie is ontstaan tussen de provincie en de wethouder. De provincie geeft aan dat er duidelijke deadlines waren en er geen enkele onduidelijkheid over is geweest dat deze deadlines over de subsidie afspraken hard waren. Raadslid Rob Flinsenberg van de fractie Leudal Sociaal heeft aan de verantwoordelijke wethouder een aantal vragen gesteld. Deze zijn o.a.: "Wie valt het te verwijten dat er over de deadlines van de provincie is heengegaan? Wat zijn de vervolgstappen van de wethouder als het bezwaar van de gemeente afgewezen gaat worden? De wethouder heeft aangegeven dat het project verder gaat. Waar gaat hij het te kort van 1,7 miljoen euro vandaan halen? Er is namelijk in de begroting van 2018 geen bedrag begroot."


Week tegen de Eenzaamheid Leudal 2017 Geplaatst op: 13-10-2017 20:56

Synthese, thuis in je wijk Leudal Het idee om, in navolging van vele andere gemeenten, ook in de gemeente Leudal in 2017 de ‘Week tegen de Eenzaamheid’ te organiseren, is ontstaan tijdens een themabijeenkomst van Leudal Maatjes begin 2017. Het doel was het motto “niet alleen praten maar ook doen” ook uit te voeren. Er zijn veel initiatieven in Leudal maar nog lang niet overal bekend bij de mensen. De bedoeling was om in deze week hier een extra impuls aan te geven. Alle activiteiten die zich hebben aangemeld bij Synthese werden opgenomen in een Programmaboekje dat werd samengesteld.


Opnieuw groene vinkjes stomazorg SJG Weert Geplaatst op: 14-10-2017 08:00

 Regionieuws SJG Weert heeft opnieuw groene vinkjes ontvangen voor goede stomazorg. Dit geldt zowel voor de darmstoma- als voor de urinestomazorg. De Nederlandse Stomavereniging concludeert dat deze zorg binnen SJG Weert helemaal in orde is en voldoet aan de normen die gesteld zijn vanuit het perspectief van stomadragers. Meer informatie is te lezen op http://www.stomazorgwijzer.nl . Het krijgen van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel de patiënt als zijn directe omgeving. Om patiënten om te leren gaan, is goede begeleiding nodig. De Stomazorgwijzer helpt stomapatiënten bij het maken van hun ziekenhuiskeuze. De bijbehorende website laat stomadragers zien of een ziekenhuis voldoet aan de normen voor goede stomazorg, die de vereniging samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen en specialisten heeft vastgesteld. SJG Weert is ook in deze lijst opgenomen.


Nazorg bij verwerking ingrijpende ziekenhuisopname Geplaatst op: 12-10-2017 20:36

Team van de Nazorgpoli Intensieve Care Regionieuws Een opname op de Special Care of Intensive Care (IC) kan heel ingrijpend zijn. Vooral ernstige zieke patiënten die een langere tijd zijn opgenomen, mogelijk in slaap zijn gehouden en geholpen zijn bij de ademhaling, weten niet meer wat er allemaal is gebeurd. Dat ervaren zij vaak als heel onprettig of zelfs traumatisch. Uit onderzoek is gebleken dat deze patiënten later vaak last krijgen van nachtmerries, angst, hallucinaties, nervositeit, onrust, woede en somberheid. Vaak begint de verwerking en het echte herstel pas als de patiënt weer thuis is. Om de patiënt daarbij te helpen, is het Sint Jans Gasthuis in Weert gestart met een nazorgpoli. Irene Creemers, Judith Gruijthuijsen en Laura Ramaekers zijn IC-verpleegkundigen en geven samen vorm aan de nazorgpoli. Irene: “Een paar weken na het ontslag bellen wij met de patiënt om te kijken hoe het met hem gaat en of er behoefte is aan een nazorggesprek. Dan is er ruimte om de fysieke en emotionele problemen die zijn ontstaan na de IC-opname te bespreken en denken wij mee over mogelijke oplossingen. Ook kunnen we alle aspecten van de opname doornemen."


Complimenten en keurmerk Sint Jans Gasthuis Geplaatst op: 12-10-2017 19:49

Het trotse Weerter team Regionieuws Het Sint Jans Gasthuis in Weert mag zich voor de derde keer op rij seniorvriendelijk ziekenhuis noemen. “Er zijn veel keurmerken te behalen, maar dit is er een die we heel graag willen hebben. Het is niet zomaar een afbeelding. Het keurmerk laat zien dat je als ziekenhuis bewust bezig bent met kwetsbare ouderen en continu werkt aan verbeteringen in de zorg”, aldus Inge de Wit, directeur zorg. Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is ontwikkeld door seniororganisatie KBO-PCOB en wordt elke twee jaar uitgereikt. Er zijn veertien verschillende kwaliteitscriteria waar de deelnemende ziekenhuizen op worden beoordeeld. De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar verzwaard. Als absolute voorwaarde blijft de aanwezigheid en inzet van een team geriatrie, alsmede een goede overdracht na ontslag. In deze ronde is daar onder andere nog bijgekomen dat het ziekenhuis de oudere patiënt goed betrekt bij het behandelbeleid en extra aandacht heeft voor ouderen op de spoedeisende hulp. Meer informatie: http://www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl .


Eenzaamheid bij ouderen in Leudal Geplaatst op: 11-10-2017 21:16

Eenzaamheid Leudal Raadslid Rob Flinsenberg van de fractie Leudal Sociaal heeft onlangs vragen gesteld over de rol van de Stichting Synthese tot de WMO die op de site van de gemeente Leudal en in de beschikbare informatiefolders onduidelijk wordt weergegeven. Leudal Sociaal heeft aan de wethouder nog enkele aanvullende vragen gesteld: "1) Heeft de wethouder concrete cijfers of zicht op de hoogte van eenzaamheid onder volwassenen en ouderen binnen Leudal. 2) Wat heeft de wethouder ondernomen om o.a. Synthese zichtbaarder te maken onder de ouderen in Leudal.  3) Wat is de wethouder van plan om te gaan doen nu de rekenkamer heeft aangegeven dat er gemeentes zijn die wel weten hoe ze deze ouderen doelgroep die moeilijk te bereiken is wel te bereiken. Concreet gaat u informatie inwinnen bij deze gemeentes en onderzoeken om deze in te passen zijn binnen Leudal?"


Laurentius keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis Geplaatst op: 11-10-2017 20:46

Laurentiusziekenhuis Roermond Regionieuws Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft voor de derde keer het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis gekregen. Dit keurmerk is ontwikkeld door seniorenorganisatie KBO-PCOB en is voor ziekenhuizen die de organisatie van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van (kwetsbare) ouderen. Om het keurmerk te verkrijgen moet een ziekenhuis aan veertien kwaliteitscriteria voldoen. Zoals de beschikbaarheid en inzet van een team van geriaters, goede afstemming van alle behandelingen en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.


B&W stelt wijzigingen Klachtenverordening voor Geplaatst op: 11-10-2017 19:51

Het gemeentehuis van Leudal Leudal Op dinsdag 10 oktober heeft het college van B & W van Leudal besloten in te stemmen met het verzoek van raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open voor een onafhankelijke klachtenprocedure. Dit betekent dat Wagemans niet met een raadsvoorstel hoeft te komen. Het College zal zelf de gemeenteraad gaan voorstellen om de Klachtenverordening te wijzigen, nieuwe regels opstellen voor de klachtenprocedure en een extern persoon aanstellen die voor burgers aanspreekbaar is wanneer zij klachten hebben over het optreden of het niet optreden van de gemeente.


Camiel Lemmens Nederlands kampioen blazers Geplaatst op: 10-10-2017 16:47

Camiel Lemmens en Anki Mofers Thorn Op het Nederlands Kampioenschap voor Blazers, solisten en ensembles, op zaterdag 7 oktober, in Theater Zuilen in Utrecht is de 17-jarige Camiel Lemmens op hoorn met 93 punten met lof van de jury in de 1e divisie Nederlands kampioen geworden. Hij werd op de piano begeleid door Anki Mofers. Beiden zijn lid van de Koninklijke Harmonie van Thorn. De jury werd gevormd door Geert Jacobs en Dick Bolt. De overwinning betekent ook dat hij mag soleren bij de Marinierskapel. Tijdens het Koninklijk Matinee op zondag 12 november in TheaterHotel De Oranjerie in Roermond voert de Koninklijke Harmonie van Thorn de première van het werk ‘Mythical Creatures, Concert voor Hoorn en Harmonie Orkest’ van Christiaan Jannsen uit. Dit werk is speciaal geschreven voor Camiel Lemmens.


Giocoso: Limburgs Koor van het Jaar 2017 Geplaatst op: 10-10-2017 14:17

Jongerenkoor Giocoso  Foto: Pascal MoorsRegionieuws Afgelopen weekend stond TheaterHotel De Oranjerie in Roermond in het teken van de Limburgse Koordagen, georganiseerd door het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK- Limburg) en het Huis voor de Kunsten Limburg. Met als thema ‘Groots in zingen’ stonden grote koren dit jaar centraal. Er waren onder andere twee concertavonden met meer dan 100 zangers en 50 instrumentalisten, diverse workshops en 23 koren die deelnamen aan het Open Limburgs Korenfestival. Tijdens het Open Limburgs Korenfestival, in samenwerking met het Nederlands Koorfestival, streden de koren om een aantal mooie prijzen. Limburgs Koor van het Jaar 2017 werd jongerenkoor Giocoso uit Weert onder leiding van Rita Scheffers. Giocoso mag daarom op 2 juni 2018 in Muziekcentrum Enschede deelnemen aan de Landelijke Finale.


Koninklijke onderscheiding voor Jack Heijnders Geplaatst op: 10-10-2017 12:08

Jack Heijnders en zijn echtgenote. Rechts burgemeester Verhoeven. Foto: Antoine BongersHeythuysen Zaterdag 7 oktober werd aan Jack Heijnders (64) uit Heythuysen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van Leudal tijdens het Lustrumconcert van de Leudalzangers in De Bombardon in Heythuysen.


Tevreden toeristische ondernemers Geplaatst op: 9-10-2017 20:43

Avondje uit in Roermond Regionieuws Toeristische ondernemers uit Noord en Midden- Limburg zijn tevreden over de geboekte bedrijfsresultaten tijdens de zomervakantie. Dit blijkt uit een jaarlijks tevredenheidonderzoek uitgevoerd door VVV Midden-Limburg en Leisure Port. In Midden-Limburg geeft maar liefst 54% van de ondernemers aan deze zomervakantie een stijging van het aantal gasten gemeten te hebben ten opzichte van de zomervakantie in 2016. Bij de ondernemers in de dagrecreatie zijn de resultaten beïnvloed door het weer. Enkele ondernemers geven aan dat het mindere weer gezorgd heeft voor minder gasten en een (lichte) omzetdaling. Onder de horecaondernemers zag maar 9% minder gasten binnen komen. Dit ondanks het feit, dat de helft van de ondernemers de prijzen recentelijk iets verhoogd heeft. In Midden-Limburg ziet men naast een groot aantal Duitse bezoekers met name het aantal Belgische (dag)toeristen toenemen.


Campagne: Geen prut in de put Geplaatst op: 9-10-2017 19:58

Campagne van de Waterpanels Limburg Regionieuws Straatputten raken steeds vaker verstopt door vervuiling met frituurvet, verfresten en hondenpoepzakjes. Bij hevige regenval overstromen de putten en dat zorgt voor veel overlast. Om dit probleem onder de aandacht te brengen gaat van 9 oktober t/m 3 november in heel Limburg de campagne: Geen prut in de put, van start. Deze campagne is een initiatief van Waterpanels Limburg, het samenwerkingsverband van 33 Limburgse gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Limburg, Waterleiding- maatschappij Limburg en de Provincie Limburg. Klimaatverandering zorgt voor meer regen in korte tijd. Door vervuiling van de straatputten kan het regenwater niet goed afgevoerd worden. Met als gevolg: onnodig hoge herstelkosten en water vermengd met poep, verf en frituurvet op straat. De helft van de straatputten is inmiddels niet meer aangesloten op de zuiveringsinstallatie, waardoor het afval rechtstreeks in de beek terecht komt. Zie: http://www.geenprutindeput.nl .


Vragen over geluidsoverlast in kern Heythuysen Geplaatst op: 9-10-2017 11:00

Geluidsboxen Leudal Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open heeft afgelopen dagen weer diverse klachten ontvangen van inwoners over geluidsoverlast in de kern van Heythuysen. Hun herhaalde klachten hebben te maken met geluidsoverlast en in het bijzonder met het feit dat er in de late uren en ook een periode namiddernacht, geen grens is gesteld aan het produceren van geluid. Hij vraagt burgemeester Arno Verhoeven van Leudal "alsnog een maximum geluidsniveau in de verordening op te nemen, bijvoorbeeld vanaf 22.00 uur" "en voorts zeker te stellen dat ambtelijke capaciteit aanwezig is om in voorkomende gevallen handhavend op te treden." Wagemans vervolgt: "Ik ga er echter van uit dat u de redelijkheid van het voorstel inziet en tot conforme actie besluit, uiteraard het liefst na overleg met de betreffende ondernemers." Hij stelt verder dat als actie uitblijft, hij het voorstel aan de gemeenteraad zal voorleggen.


Boottocht in de Week van de Eenzaamheid Geplaatst op: 8-10-2017 20:37

Zicht op Roermond vanaf het bovendek Foto: Joos JenniskensHeythuysen In het kader van de Week van de Eenzaamheid organiseerde de Seniorenvereniging Heythuysen een boottocht waar iedereen uit Heythuysen aan kon deelnemen, lid of geen lid, oud of jong. Op woensdag 27 september gingen rond het middaguur ruim honderd personen aan boord van de rondvaartboot De Veerman in Neer om een tocht te maken over de Maas in Midden-Limburg. Deze ging van Neer via Roermond naar Oolderhuuske en weer terug. Intussen konden allen bij stralende weer genieten van een heerlijke lunch. Tijdens de lunch en ook daarna op het bovendek was er veel gelegenheid om met elkaar in contact te komen, dat ook het doel van deze boottocht was. Clown Guit zorgde voor de vrolijke noot. Omstreeks vier uur werd er weer afgemeerd in Neer en kwam een einde aan een geslaagde dag.


50Plus komt met lijst in Maasgouw Geplaatst op: 7-10-2017 22:29

 Maasgouw De 50Plus partij gaat in Maasgouw meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar die op 21 maart worden gehouden. In totaal waren er zo’n vijftig afdelingen in Nederland die mee wilden doen. Het landelijke partijbestuur heeft er zaterdag drieëntwintig van goedgekeurd. In Limburg hoopte de partij met minstens tien lijsten te komen; het werden er maar drie: in Maasgouw, Maastricht en Sittard-Geleen.


Koninklijke onderscheiding voor Jack Heijnders Geplaatst op: 7-10-2017 20:36

Lid in de Orde van Oranje Nassau Heythuysen Zaterdag 7 oktober werd aan Jack Heijnders (64) uit Heythuysen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van Leudal tijdens het Lustrumconcert van de Leudalzangers in De Bombardon in Heythuysen. De heer Heijnders is actief voor het Mannenkoor De Leudalzangers. Hij is zanger sinds de oprichting in 1982 en sinds 2002 secretaris. Hij is secretaris van Picturama de tweejaarlijkse kunstmanifestatie voor amateurkunstenaars. Hij was bestuurslid van het CDA, afdeling Heythuysen van 1986 tot 1990 en raadslid van de gemeente Heythuysen van 1990 tot 1992. Voorzitter van de Stichting Basisonderwijs Heythuysen was hij van 1993 tot 1998 en betrokken bij diverse fusies waaruit de Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) is ontstaan. Daarnaast was hij actief als bestuurslid van Tennisclub Rulec, bestuurslid van de gemeenschapsvoorzieningen van de gemeente Heythuysen, bestuurslid van Zaal Marcel en medeoprichter van de Dorpsraad Heythuysen.


KERNgezond ontbijt als start in Roggel Geplaatst op: 6-10-2017 22:30

Candy Jacobs en enkele leerlingen Roggel Op dinsdagmorgen 3 oktober werd op basisschool De Zjwiek in Roggel gestart met een nieuw jaar KERNgezond Fris & Fruitig powered by Aevitae. De kinderen van de groepen 5-6 kregen na een sportieve opening een heerlijk ontbijt voorgeschoteld. Maurice Graef opende KERNgezond officieel samen met Candy Jacobs. Candy is de nummer 2 op de wereldranglijst bij het freestyle skateboarden bij de vrouwen. Nadat Candy enkele trucjes had voorgedaan, werd er begonnen met het in beweging zetten van alle kinderen van De Zjwiek. Een ervaren sportinstructeur verzorgde een leuke warming-up op muziek. Nadat iedereen warm was, stond er voor de groepen 5-6 een heerlijk ontbijt klaar in de klas. Het ontbijt werd beschikbaar gesteld door Jumbo Heerschap en Bakkerij Heerschap. Maurice Graef nam ondertussen de ouders apart om ook hun te informeren over het belang van KERNgezond.


Nederweert verwelkomt Suze als 17.000e inwoner Geplaatst op: 6-10-2017 21:42

In het midden de 17.000ste inwoner Foto: Nederweert24Regionieuws Suze Strijbos uit Nederweert-Eind is de 17.000ste inwoner van de gemeente Nederweert. Ze is de eerste dochter van Rob Strijbos en Lianne Strijbos- Lagarde. Suze werd op 13 augustus in het ziekenhuis geboren. Bij haar geboorte woog ze 3.370 gram en was ze 52 cm groot. Na een kort verblijf in het ziekenhuis konden moeder en Suze iets later naar huis. Bij de aangifte bleek ze de 17.000ste inwoonster te zijn. Op woensdag 4 oktober gingen burgemeester Evers en zijn echtgenote Thea op kraamvisite bij het gelukkige gezinnetje.


Bisschop Frans Wiertz treedt terug in december Geplaatst op: 6-10-2017 13:00

Het Bisschoppelijk paleis in Roermond Foto: WikimediaRegionieuws Bisschop Frans Wiertz (74) van Roermond treedt per 2 december, op zijn 75e verjaardag, terug. De paus heeft zijn verzoek ingewilligd om terug te treden. Mgr. Wiertz lijdt al enige tijd aan de oogziekte macula degeneratie, hetgeen hem ernstig belemmert bij het uitoefenen van zijn taak. In verband met zijn sterk verminderd gezichts- vermogen acht de bisschop zich niet meer in staat om het bisdom te besturen. Het kapittel zal op korte termijn een waarnemend bestuurder laten aanwijzen. Het kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop en bestaat uit twaalf priesters van het bisdom Roermond. De waarnemend bestuurder zal in naam van mgr. Wiertz het bisdom Roermond besturen, totdat een nieuwe bisschop is benoemd en kan aantreden. Op zaterdag 9 december is er om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een feestelijke dankviering. Aansluitend vindt een receptie plaats in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond. Na zijn terugtreden gaat de bisschop in Maastricht wonen.


"Is de WOZ-waarde van mijn huis juist geschat?" Geplaatst op: 5-10-2017 21:52

Gemeentehuis van Leudal Leudal Dagblad De Limburger berichtte op 30 september over problemen rond de vaststellimg van de WOZ. Er staat o.a. in dat artikel dat gebleken is dat de BSGW vaak in het ongelijk wordt gesteld door de rechter met betrekking tot de door hun geschatte WOZ-waarde. Volgens Berry Hermans, raadslid van de fractie Ronduit Open roept de berichtgeving het beeld op dat burgers die geen bezwaar hebben gemaakt of geen bureau hebben ingeschakeld, onterecht nadeel hebben ondervonden nu er sprake is van een kennelijk belangrijk verzuim van de BSGW. Raadslid Hermans stelt het college van Leudal een drietal vragen: "Hoe kunnen deze burgers de zekerheid hebben dat de WOZ-waarde van hun woning correct is vastgesteld? Welke stappen gaat u ondernemen met als doel te voorkomen dat burgers te hoge aanslagen zijn opgelegd? Hoe gaat u burgers hieromtrent informeren?"


"Staan Neeritterse verenigingen in de kou?" Geplaatst op: 5-10-2017 20:46

Itter in in Neeritter Leudal De fractie van Samen Verder Leudal heeft afgelopen zaterdag tijdens de Bindingsdag vernomen dat 'Itter Inn' als gemeenschapshuis voor de kern Neeritter zou zijn gesloten. Diverse verenigingen zouden daar niet meer terecht kunnen voor hun verenigingsactiviteiten. Raadslid Hen Sleven van de fractie Samen Verder heeft het college van B en W laten weten dat de sluiting de fractie grote zorgen baart. Hij vraagt "de verenigingen niet in de kou te laten staan." Als mogelijk alternatief geeft hij de leegstaande klaslokalen bij de basisschool.
PompoenTuin in Buggenum elke werkdag geopend

Groot assortiment pompoenen Tot en met 4 november is er 'PompoenTuin' bij Huys en Hof, Christien Reinders, Holstraat 19 in Buggenum. De tuin is elke dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur, op zondag gesloten en de toegang is gratis. De mooie romantische tuin rondom een oude gevelboerderij (5000 m2) is dan extra aangekleed met prachtige herfstdecoraties met onder andere pompoenen, kalebasjes en andere herfstvruchten / materialen. Men vindt er meer dan 150 soorten pompoenen en sierfruit. Ook zijn er vele soorten deco-komkommers en andere herfstvruchten.


Cursus stamboomonderzoek voor beginners

Bij voldoende deelname start vanaf november 2017 in het RHIDOC (voormalige gemeentehuis van Thorn) Wijngaard 8 weer een cursus stamboomonderzoek (genealogie). Cursusleider is Thieu Wieërs uit Geistingen. De cursus bestaat uit 6 lessen en het cursusgeld bedraagt € 40,00; te voldoen tijdens de eerste bijeenkomst op maandag 13 november (onder voorbehoud). Aanvang 19.30 uur. Dan worden ook de verdere data afgesproken. Het is een cursus voor beginners, voor zoekers die de weg nog onvoldoende kennen of afgeschrikt worden door het onbekende. Informatie en aanmelding: Peter Roost: 0475-565 132 of op dinsdag, woensdag en donderdag: 0475-769 044 (RHIDOC) of: p.roost@gemeentemaasgouw.nl . Zie ook: www.ghklandvanthorn.nl .


De laatste kaartjes voor de Linner Revue 2017

 Op vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober; vrijdag 3 en zaterdag 4 november om 20.00 uur en zondag 5 november om 14.30 uur is de Linner Revue 2017. Entreekaarten bestellen/reserveren voor € 12,50 per stuk. Meer informatie: http://www.linner-revue.nl of: Frans Janssen: 06 505 467 90 of: secretaris@linner-revue.nl .


Vakantiewandeling Thorn - Boottocht

Dinsdag 17 en 24 oktober De VVV Thorn organiseert op dinsdag 17 en 24 oktober een wandeling onder leiding van een VVV-gids. Aansluitend is het mogelijk een boottocht te maken over de Maasplassen. Start: 13.00 uur vanaf VVV Thorn, Wijngaard 8. Duur: ongeveer 1 uur; einde boottocht om 16.15 uur bij de aanlegsteiger Thorn. Deelname: € 5,00 per persoon, kinderen tot en met 12 jaar gratis; € 14,50 p.p. in combinatie met boottocht, kinderen 4 tot en met 11 jaar € 6,50 p.p. Met de Limburg Card € 1,00 korting p.p. Reserveren is niet nodig. Adellijke dames zwaaiden 800 jaar lang de scepter over Thorn en kwamen uit de oudste Europese vorstenhuizen. Tijdens deze wandeling ontdek je dat deze jonkvrouwen leefden naar hun stand en kun je je even wanen in de hoogadellijke sferen van vervlogen tijden. De VVV-gids brengt je aansluitend naar de aanlegsteiger waar je inscheept voor een 2 uur durende rondvaart en kennismaakt met het Maasplassengebied in Midden-Limburg.


Themawandeling Paddenstoelen

Paddenstoelen Op vrijdag 20 oktober kun je om 10.00 uur bij Restaurant De Busjop Busschopsweg 9 in Heythuysen starten met een themawandeling over Paddenstoelen. De tocht duurt tot 12.00 uur. De kosten bedragen € 3,50 voor volwassenen en € 1,00 voor kinderen tot en met 12 jaar. Aanmelden is niet nodig. De herfst is bij uitstek het seizoen van de paddenstoelen. Dit najaar zijn er meer paddenstoelen dan ooit. Welke paddenstoel is dat? Waarvoor dienen paddenstoelen? Zijn ze eetbaar?


Concert Lenny Kuhr in Stevensweert

Op zondag 26 november om 15.00 uur verzorgt de zangeres Lenny Kuhr het concert: Gekust door de eeuwigheid. Het vindt plaats in het Protestants kerkje te Stevensweert, Jan van Steffensweertplein. Prijs van kaartjes is € 25,-. Reserveren via: http://www.protestants-kerkje- stevensweert.nl/events/concert-lenny-kuhr . De voorstelling steunt op twee pilaren. De ene is het diepe heimwee, dat ik als kind voelde en dat de grondtoon is van ieder mens. De tweede pilaar is waar de heimwee ons naar toe trekt. Een spannende, ontroerende en vitale voorstelling die menig hart zal raken, zowel om de inhoud en de zeer persoonlijke verbindende teksten als door de muziek die zich zeer transparant, vurig en verfijnd laat horen. Er wordt met minimale geluidsversterking gewerkt. De voorstelling wordt verder opgeluisterd door Reinier Voet op gitaar en Mischa Kool op basgitaar.


Concert: Joie de vivre van De Symphonie

De Symphonie De Symphonie uit Roermond en Kamerkoor Florilegium uit Leuven verkennen samen de levenslust van de romantiek. Vocale, instrumentale en gezamenlijke werken wisselen elkaar af. Het concert Joie de vivre vindt plaats op zaterdag 4 november om 20.00 uur in het Forum, Elmpterweg 50 te Roermond. Kaarten kosten € 12,50 bij vooraf reserveren en € 15,00 aan de kassa. € 7,50 voor jeugdigen tot 18 jaar. Voor kaarten kunt u mailen naar: kaarten@symphonie-roermond.nl Het gevarieerde koorrepertoire bezingt de schoonheid van de natuur en van het leven, ook het bitterzoete wedervaren van sprookjesfiguren. Componisten als Mendelssohn, Schumann, Elgar, Fauré en Saint-Saëns staan garant voor een internationale mix van stijlen. Bovendien bewijzen John Rutter en Morton Lauridsen dat het romantische vuur ook in de twintigste eeuw nog lang niet gedoofd was. Verhalende en dansende creaties van Schubert, Dvorak en Reed, uitgevoerd door het orkest, maken het concert compleet.


La Rosa de Maastricht in Kasteel Aerwinkel

La Rosa de Maastricht  Foto: Thom Neil FrijnsLa Rosa de Maastricht treedt op zondag 5 november op in Kasteel Aerwinkel te Posterholt met Layla Layla. Aanvang 14.00 uur. Na het gepassioneerde concert van Claudia y Manito presenteert Stichting Cultureel Aerwinkel La Rosa de Maastricht. Onder de noemer Layla Layla brengt dit kleurrijke gezelschap op ‘mit herts un mit gefil’ Joodse volksmuziek ten gehore. Meer weten? http://www.cultureelaerwinkel.nl .


Baby- en kinderbeurs in Thorn

Een impressie van vorig jaar De ouderraad van basisschool De Koningsspil in Thorn organiseert voor de derde keer een baby- en kinderbeurs op zaterdag 28 oktober van 14.00 tot 17.00 uur. Deze vindt plaats in de brede maatschappelijke voorziening De wieken aan de Molenweg 8 in Thorn. Er is verkoop van baby- en /kinderkleding (alle maten), speelgoed, spelletjes, babyuitzet en autostoeltjes. Iedereen kan zich inschrijven en deelnemen! Het is de bedoeling dat je zelf je eigen spullen gaat verkopen en de opbrengst is dan ook volledig voor jezelf. Het enige wat wij vragen is € 10,- inschrijfgeld per tafel van 1,5 meter lang. Schrijf je meteen in want vol=vol! Voor vragen kun je terecht bij Jeanine Janssen. Mail: janssenthorn@ziggo.nl of bel:06-51709065. De entree is uiteraard gratis en er is voldoende parkeergelegenheid rondom het gebouw. Volg ons op facebook: ouderraad basisschool de koningsspil.


Alzheimercafé Leudal op dinsdag 24 oktober

Dinsdag 24 oktober is weer Alzheimercafé Leudal in Zorgcentrum Beek en Bos, L’Unionlaan 1 te Heythuysen. De toegang is gratis. Het programma zal starten om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Thema is Zorg regelen in de thuissituatie. De gastspreeksters van deze avond zijn casemanager Elly van Zijl van Hulp bij Dementie, en Monique Keeren, klantadviseur bij Proteion. Besproken worden de zorgmogelijkheden thuis. Door veranderingen in de wijze waarop zorg ingezet kan worden, zien veel mensen door de bomen het bos niet meer.


Een veteraan vertelt: Wilbert Beurskens

Op vrijdag 20 oktober om 19.00 uur geeft Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo de veteraan Wilbert Beurskens weer een podium om zijn verhaal te vertellen over hoe het, twee jaar na dato, met hem gaat. Op 26 februari 2016 stond Wilbert in het Generaal Spoorpaviljoen en vertelde over zijn uitzending naar Bosnië in het voormalige Joegoslavië in 1995. Iedereen is welkom. De bijeenkomst is in het Generaal Spoorpaviljoen in het Nationaal Herdenkingspark Roermond aan de Maastrichterweg 19. Aanmelden via 06 37194396 of veteranentreffen1roermond@gmail.com.


Gezocht: Buurtbus chauffeurs

Arriva is op zoek naar vrijwilligers die als chauffeur willen rijden op een nieuwe buurtbus in Roermond. Deze gaat vanaf 12 december rijden tussen Leeuwen, Station Roermond, Asenray en Boukoul. De buurtbus vervangt de OV-shuttle die de drie kernen nu met Station Roermond verbindt. Meer informatie:   http://www.roermond.nl/?id=134451  


Eetcafé Lekker & Gezellig

Iedere 4e maandag van de maand is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij het eetcafé Lekker & Gezellig. Het begint om 18.00 uur en de kosten bedragen € 8,50 (exclusief consumpties) Het eetcafé vindt plaats op maandag 23 oktober in het restaurant Karibu van Woonzorgcentrum St. Charles in Heythuysen. Opgeven en betalen kan uiterlijk voor de derde maandag van de maand bij Joos Jenniskens, Stationsstraat 17b Heythuysen of Gasterij Karibu, St. Charles, Op de bos 2, Heythuysen.


KunstPodium Maasgouw bij VVV Thorn

MAASGOUW VVV Midden-Limburg biedt kunstenaars (zowel aanstormend talent als kunstenaars die hun sporen al hebben verdiend) uit de gemeente Maasgouw een podium hun werk te tonen en bezoekers aan de VVV te interesseren voor kunst in de meest brede zin van het woord. Vanaf 1 september tot en met dinsdag 14 november tonen bij het KunstPodium Maasgouw weer 2 nieuwe exposanten hun kunst. Dit keer van Cinthya in 't Zandt uit Maasbracht; Juttertje in 't groen met keramiek en kunst van droogbloemen. Dit is haar eerste expositie. Daarnaast keramiek van Atelier Mattée gemaakt door Mathea Mestrom uit Linne. De toegang is gratis. Meer info en openingstijden: http://www.vvvmiddenlimburg.nl . VVV is van mening dat kunst niet alleen thuishoort in een museum maar onderdeel moet zijn van het dagelijks leven: thuis, op de werkplek en in de openbare ruimte. Tevens wordt de bezoeker de mogelijkheid geboden om de tentoongestelde kunst bij de VVV te kopen. Elke 2 maanden wordt er werk van andere kunstenaars tentoongesteld.


Informatieavond levenstestament, erven & schenken

Familie Op donderdag 26 oktober van 19.30 tot 21.30 uur is in de Bibliotheek Maasbracht, Europlein 7 een informatieavond over het Levenstestament. De toegang is € 7,50. Aanmelden op: http://www.bibliocenter.nl . Nancy Simons van Notariskantoor Zuid informeert over wat er komt kijken bij het levenstestament. Daarnaast komt alles over erven en schenken aan bod. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen. Zijn jouw zaken goed geregeld in het geval van overlijden? Heb je een testament en sluit dat nog aan bij de huidige regelgeving? Hoe kun je slim schenken, een erfenis nalaten of juist verwerpen? Hoe houd je rekening met erfbelasting?


Toneel in Hunsel

Toneelvereniging Zeeversbas Toneelvereniging Zeeversbas uit Hunsel brengt weer een nieuwe voorstelling op de planken. Het publiek wordt een avond lang getrakteerd op een mooie voorstelling. Samen met regisseur Hugo Weerens is gekozen voor het stuk: ‘Kom óp, wae gaon nao Venetië’ van Jan Tol en Astrid Baijs, in het dialect vertaald door Thijs Nijskens; een rasechte klucht die garant staat voor een avond vol humor. De uitvoeringen zijn op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 oktober en op vrijdag 3 en zaterdag 4 november. Locatie: Parochiezaal Hunsel; aanvang 20.00 uur. Voorverkoop kaarten zondag 22 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in de Parochiezaal, Jacobusstraat 9 te Hunsel. Kaarten kosten € 9,00. De kaartjes zijn vanaf dinsdag 17 oktober ook telefonisch te bestellen bij Mia Breukers: 0475-565 632 tussen 17.00 en 19.00 uur.


Nieuwe expositie in Pop Up Galerie Nederweert

Schilderij van Mien Huijskens uit Horn Pop Up Galerie Nederweert opent op donderdag 19 oktober om 19.30 uur een nieuwe expositie met werk van zeven exposanten. Iedereen is van harte welkom om de opening van de expositie bij te wonen, onder het genot van het gebruikelijke, gecombineerd met live muziek. Bij de opening van de expositie wordt de muziek verzorgd door een Nederweerter trio op gitaar: Cyrill Wulms, Tom Kluskens en Ilse Jeurnink. De expositie is te bezoeken van vrijdag 20 oktober t/m 31 december. Adres: Kerkstraat 53 Nederweert Meer informatie: http://www.popup-galerie.nl


Wandeling stichting Omgaan met Angst.

Op zaterdag 21 oktober kan men weer deelnemen aan een wandeling van de stichting Omgaan met Angst. De wandeling is bedoeld voor angstpatiënten, hun partners en vrienden. Deze keer wandelt men in de omgeving van Asenray bij Roermond. De start is om 13.30 uur vanaf camping Het Spikkendal, Spik 165a Roermond. Na afloop is er gelegenheid om samen nog wat te drinken en/of te eten. Er zijn geen kosten aan de wandeling verbonden.


Fototentoonstelling Heemkundevereniging Heitse

Garage Janssen aan de Walk Weet u het nog? De ronddraaiende bar bij Bar La Palma in Heythuysen. De bar behoort tot het verleden en is zelfs gesloopt. Deze en vele andere foto’s toont Heemkundevereniging Heitse op haar jaarlijkse foto-expositie met Allerheiligen. Dit jaar vindt deze plaats op zondag 29 oktober van 13.00 tot 17.00 uur in de Bombardon in Heythuysen. Entree voor niet-leden is € 1,50. Ruim 120 foto’s, verdeeld over diverse periodes van de vorige eeuw laten zien hoe men toen leefde, werkte en woonde. Dit jaar is extra aandacht voor het buurtschap de Walk en de 'verdwenen' Heitser horeca. Tijdens de expositie zal ook elk half uur een nieuwe, speciaal voor deze dag samengestelde film met oude beelden over Heitse te zien zijn. De bezoekers hebben de mogelijkheid om de boeken 'Heitser Minse vertellen' en 'Meer dan alleen namen' te kopen. Ook de nieuwste uitgave van het verenigingstijdschrift De Bössel met o.a. Mr. Balino, Studentenclub St. Alphonsus, De kerk in het midden en Mien herinneringen aan Heitse, en de Heitser kalender 2018 zijn te koop. Speciaal voor de heemkundevereniging is een verzamelmap op maat gemaakt voor deze uitgaven.