Live Radio Live TV

Advies locatie fusieschool overgenomen door B&W Geplaatst op: 18-4-2018 21:44

Het gemeentehuis van Leudal Leudal Het college van B&W van Leudal heeft het advies van de stuurgroep om de nieuwe fusieschool voor Haler, Hunsel, Neeritter en Ittervoort te bouwen in Hunsel aan de Kallestraat overgenomen. Alle leden van de stuurgroep, behalve de Dorpsraad van Neeritter, waren het eens over de locatie in Hunsel. Het college zal in de gemeenteraadsvergadering van mei met een uitgewerkt voorstel komen.


Natuuronderzoek Waterschap langs dijktraject Heel Geplaatst op: 18-4-2018 20:27

Een stuk tapijt; de zogenaamde reptielenplaat Heel Waterschap Limburg voert op dit moment diverse natuuronderzoeken uit langs dijktrajecten, onder andere in Heel. Hierbij worden stukken tapijt gebruikt. Benieuwd naar het natuuronderzoek in Heel en naar het waarom van het gebruik van stukken tapijt is Omroep 3ML ter plekke een kijkje gaan nemen samen met iemand van het Waterschap. Vanaf woensdag 18 april is een reportage te zien op 3ML-TV.


Dorpsraad Neeritter oneens locatie fusieschool Geplaatst op: 17-4-2018 19:34

Parochiekerk van Neeritter Foto: Jan GeenenLeudal De stuurgroep die de gemeente Leudal adviseert over de locatie voor een fusieschool voor Haler, Hunsel, Neeritter en Ittervoort, heeft een advies gestuurd naar het college van B & W van Leudal Met uitzondering van de dorpsraad van Neeritter hebben alle leden het advies gegeven dat de Kallestraat in Hunsel de voorkeurslocatie voor de nieuwe school voor de vier dorpen is. De stuurgroep bestaat uit de vier dorpsraden van de betrokken dorpen, de betrokken basisscholen, scholenkoepel SPOLT, Hoera kindcentra, de stichting Bibliocenter en S.G. Sint Ursula. Alleen de dorpsraad van Neeritter, Itter Laeftj, is het niet eens met de nieuwe locatie en heeft dit in een brief aan het college van B & W van Leudal laten weten. De dorpsraad vreest dat kinderen naar België zullen gaan als de school in Hunsel wordt gesitueerd. Ook is men bang er een basisschool komt met nauwelijks voorzieningen dan alleen een voor- en naschoolse opvang omdat er weinig concreets vast staat.


Start samenwerking 3ML en RTV Roermond Geplaatst op: 17-4-2018 12:24

Vivian Huyskens Heythuysen Tijdens een feestelijke bijeenkomst voor alle medewerkers, werden de toekomstplannen van beide omroepen gepresenteerd. Alleen door samenwerking kunnen de lokale omroepen in de toekomst overleven. De andere lokale omroepen in Midden-Limburg worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij deze samenwerking. De samenwerking start met het samenvoegen van de radio- en tv-uitzendingen onder een gezamenlijke hoofdredacteur. De radio- en tv- uitzendingen worden op korte termijn onder de naam ML5 gepresenteerd. Later gaat men samenwerken op technisch, financieel en organisatorisch gebied. Een gesprek met Vivian Huyskens, die sinds 1 januari 2018 Hoofdredacteur is bij beide lokale omroepen en vanaf nu dus bij ML5 is vanaf dinsdag 17 april te zien op 3ML-TV.


Nieuwe website voor zwangeren in Midden-Limburg Geplaatst op: 16-4-2018 19:48

De nieuwe website Regionieuws Sinds kort kunnen alle nieuwe zwangeren in Midden- Limburg zich op één punt aanmelden voor verloskundige zorg via de nieuwe website van het VSV Roermond: http://www.vsvroermond.nl . Alle verloskundigen in de regio en de gynaecologen van het Laurentius Ziekenhuis zijn verenigd in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Deze samenwerking is erop gericht de verloskundige zorg in de regio optimaal op elkaar te laten aansluiten: zowel tijdens de zwangerschap en de bevalling als in de kraamtijd. Recent is de samenwerking verder geïntensiveerd en dit heeft onder meer geleid tot de oprichting van een gezamenlijke website. Op de nieuwe website van het VSV kunnen zwangeren zich aanmelden en een keuze maken door wie ze begeleid willen worden tijdens de zwangerschap. Ook biedt de website betrouwbare informatie over de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Daarnaast is het mogelijk om je via de website in te schrijven voor de voorlichtingsbijeenkomsten over zwangerschap en bevalling en het geven van borstvoeding.


'Leer­lin­gen ver­be­te­ren de Don­der­berg' Geplaatst op: 16-4-2018 19:28

Donderberg in Roermond Foto: Google EarthRegionieuws Leerlingen van BC Broekhin en Lyceum Schöndeln zijn vanaf november vorig jaar aan de slag geweest met de vraag: “Hoe zou jij de Donderberg verbeteren?” Daarmee bieden ze jeugdige inspiratie aan het wijkontwikkelingsproces (WOP) dat de Roermondse wijk Donderberg rijk is. Tegelijk deden ze, buiten de schoolmuren, ervaring op met maatschappelijke vraagstukken in de samenleving. Op dinsdag 17 april is de finale van het zogenoemde Jeugd-WOP. Dan presenteren de leerlingen hun verbetervoorstellen aan een jury in het Gouvernement in Maastricht.


Onthulling infoborden historische wandelroute Stevensweert Geplaatst op: 16-4-2018 11:00

Unieke Historische Momenten Stevensweert De historische kern Stevensweert is dit jaar 25 jaar beschermd dorpsgezicht en vereniging Amici Insulae en het Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak bestaan dit jaar 35 jaar. Dit dubbele jubileum uit zich in een bijzonder project: de historische wandelroute ‘Unieke Historische Momenten’ over de geschiedenis van het Eiland in de Maas. Zondag 15 april werden de informatieborden van de wandelroute officieel onthuld. Vanaf maandag 16 april is een reportage te zien op 3ML-TV.


Natuuronderzoeken langs dijktrajecten Geplaatst op: 14-4-2018 20:57

Reptielen plaat waar de dieren onder kruipen Regionieuws Waterschap Limburg verricht voor de dijk- versterkingsprojecten diverse natuuronderzoeken. Nu het voorjaar is begonnen en het blad aan de bomen komt, start het onderzoek naar vleermuizen, flora, amfibieën en reptielen. Voor amfibieën worden voortplantingswateren actief bemonsterd met een schepnet om bijvoorbeeld alpenwater- salamanders en kamsalamanders te kunnen vinden. Om onderzoek te doen naar de levendbarende hagedis worden zogenaamde reptielenplaten uitgelegd langs de beoogde tracés onder andere in Heel en Beesel. Dit zijn vierkante stukken tapijt, waar de dieren onder kruipen. In de controlerondes kunnen deze dieren zo eenvoudig worden aangetroffen zonder dat het terrein minutieus hoeft te worden onderzocht. Het publiek wordt gevraagd deze platen niet aan te raken in verband met het onderzoek. De platen liggen van april tot en met september in het gebied. Het waterschap ruimt ze daarna weer op.


Werkbezoek Rens Raemakers aan Latasteschool Geplaatst op: 14-4-2018 11:00

 Horn Tweede Kamerlid Rens Raemakers bracht op vrijdag 13 april een werkbezoek aan de Latasteschool in Horn, die speciaal basisonderwijs biedt aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Hier werd Rens bijgepraat over passend onderwijs en hoe deze school hier invulling aan geeft. De school maakt deel uit van de Aloysius Stichting. Vanaf maandag 16 april is een reportage te zien op 3ML-TV.


Meer mogelijkheden pijnbestrijding tijdens bevalling Geplaatst op: 15-4-2018 08:00

Toedienen van lachgas Regionieuws Zwangere vrouwen die onder leiding van hun eigen verloskundige in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond bevallen, kunnen gebruik maken van lachgas om de bevalling minder pijnlijk te laten verlopen. Lachgas ofwel Relivopan is een mengsel van stikstof en zuurstof. Het wordt ingeademd via een masker. Lachgas is een middel dat snel verlichting biedt en veilig is voor moeder en kind. Bovendien kan de vrouw de bevalling bij volle bewustzijn meemaken. Iedere bevalling verloopt anders, maar zeker is dat een bevalling gepaard gaat met pijn. Soms is er behoefte aan pijnbestrijding. Voorheen moest de eerstelijns verloskundige de barende vrouw dan overdragen aan het ziekenhuis. Nu is het ook voor de verloskundigen mogelijk pijnstilling aan te bieden in de vorm van lachgas. Dat betekent dus geen nieuwe gezichten aan bed tijdens de bevalling.


VVV Midden-Limburg wordt: Limburg Marketing Geplaatst op: 15-4-2018 08:00

LM  Limburg Marketing VVV workgroup Regionieuws VVV Midden-Limburg is als marketing organisatie het VVV-jasje ontgroeid. Tijd om de expertise nadrukkelijker te etaleren onder een nieuwe naam: Limburg Marketing. Limburg Marketing is dé toeristische marketing-organisatie voor de regio. Het team is verantwoordelijk om (Midden-)Limburg nationaal en internationaal op de kaart zetten als culturele, gastvrije, groene, waterrijke regio in het hart van Limburg. Door middel van vernieuwende marketing inspanningen worden bezoekers verleid om langer te verblijven, meer te besteden en tot herhalingsbezoek over te gaan.


Geslaagden Ruitersportvereniging Haelen Geplaatst op: 12-4-2018 21:11

V.l.n.r.: Lynn Diederen, Fleur Wullms en Indy van RossumHaelen Drie leden van Ruitersportvereniging Haelen zijn onlangs geslaagd zijn voor het B-diploma. Indy van Rossum, Fleur Wullms en Lynn Diederen slaagden voor het theorie- en praktijkexamen. Het praktijkexamen bestond uit een dressuur- en springproef. Tijdens het theorie-examen moest het drietal vragen beantwoorden over de verzorging en huisvesting van paarden.


Nu ook Speelgoedbank in Leudal Geplaatst op: 12-4-2018 20:59

In het midden: Eric Mestrom van Synthese  Foto: Omroep 3MLLeudal Sinds kort heeft de gemeente Leudal ook een Speelgoedbank. Het uitgangspunt is dat elk kind een mooi cadeau verdient voor zijn verjaardag. De Speelgoedbank helpt daarom ouders die zelf geen verjaardagscadeau voor hun kinderen kunnen kopen. Speelgoedbank Peel en Maas bestaat al wat langer en is nu uitgebreid naar de gemeente Leudal, vandaar de nieuwe naam: Speelgoedbank Peel&Maas - Leudal. Onze verslaggever sprak met Eric Mestrom van Synthese en met mensen van een speelgoedwinkel. Het journaalitem is te zien vanaf 13 april op 3ML-TV.


Diamanten bruidspaar Mia en Tjeu Hendriks-Vaes Geplaatst op: 14-4-2018 08:00

Het diamanten paar Heythuysen Het echtpaar Mia en Tjeu Hendriks-Vaes in Heythuysen is zestig jaar getrouwd. Ze zijn op 11 april 1958 voor de wet en op 16 april 1958 voor de kerk getrouwd. Ze hebben in Roggel gewoond. Vanaf 18 januari jl. woonde vader Hendriks even alleen in Heythuysen, omdat er geen plaats voor een echtpaar was. Maar sinds 9 maart wonen Mia en Tjeu weer samen onder één dak. Zij zullen hun diamanten huwelijk vieren samen met hun 6 kinderen en partners, 19 kleinkinderen, 3 achterkleinkinderen en 2 kinderen die hun komst aangekondigd hebben.


Website koppelt kwetsbare jongeren en mentoren Geplaatst op: 15-4-2018 08:00

 Regionieuws Onlangs is de website www.nextturnroermond.nl online gegaan. Het project NextTurn richt zich op jongeren die zelf niet meer zo goed weten hoe ze hun leven kunnen en willen vormgeven. Vrijwillige mentoren helpen deze jongeren bij het zetten van nieuwe stappen en het maken van keuzes. NextTurn biedt een platform voor ontmoetingen tussen deze jongeren en vrijwilligers. Meer informatie: http://www.roermond.nl/?id=141104.


Informatiemarkt door Provincie over de N280 Geplaatst op: 11-4-2018 16:57

Impressie van de informatieavond Leudal Er wordt al jarenlang over gesproken: de oplossing voor de problematiek van de N280, waar het 'wegvak Leudal' onderdeel van uitmaakt. Dit is het stuk N280 tussen de Napoleonsweg en de A2. Onlangs hebben de gemeente Leudal en de provincie Limburg een realisatieovereenkomst ondertekend voor de herinrichting van dit traject van de N280. Op dinsdag 10 april vond in Baexem een informatiemarkt plaats over het verkeersontwerp dat nu bijna gereed is. Omroep 3ML was erbij en een reportage is te zien op 3ML- TV vanaf woensdag 11 april.


Nationale Buitenlesdag bij BS De Sleye Heel Geplaatst op: 11-4-2018 11:00

Beter presteren door buiten leren Heel Dinsdag 10 april was Nationale Buitenlesdag. Deze dag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie, waarbij leerlingen op meer dan 2100 scholen in Nederland buiten les kregen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat buiten leren leidt tot betere prestaties. Ook de leerlingen van Basisschool De Sleye in Heel kregen dinsdag buiten les. Vanaf woensdag 11 april is een reportage te zien op 3ML-TV.


Coalitie-onderhandelingen in het teken van inwoner Geplaatst op: 10-4-2018 19:35

Gemeentehuis van Leudal Leudal De drie Leudalse partijen Samen Verder, Ronduit Open en D66 zijn in gesprek om te komen tot een nieuwe coalitie. De eerste gesprekken verliepen in een goede en constructieve sfeer; de eerste contouren van een akkoord staan op papier. De drie partijen Samen Verder (7), Ronduit Open (6) en D66 (3) hebben een ruime meerderheid van zestien van de vijfentwintig zetels in de nieuwe raad. Dat wil echter niet zeggen dat er bij de onderhandelingen slechts gekeken wordt naar eigen partijprogramma’s. Ook andere politieke partijen uit Leudal worden gevraagd hun inbreng te leveren. Naast de inbreng uit de politiek, kunnen ook inwoners, verenigingen, instellingen en organisaties input leveren. "Het uiteindelijke coalitieakkoord is er niet voor de politiek, maar juist voor onze inwoners”, aldus fractievoorzitter Michel Graef van Samen Verder, die tevens de coalitieonderhandelingen coördineert. "We gaan als gemeente nog beter luisteren naar wat er leeft in onze zestien kernen en aansluiting zoeken bij de goede en kansrijke ideeën uit onze samenleving. Iedereen kan ideeën inbrengen voor maandag 23 april via e-mail: m.graef@leudal.nl."


Programma 36e editie van Sjwaampop bekend Geplaatst op: 9-4-2018 20:51

Miss Montreal Regionieuws Het programma van de 36e editie van Sjwaampop is compleet. Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus staan tal van dj’s en bands op de Markt in Swalmen. Miss Montreal, Van Dik Hout, Dune, The Overslept, La Fuente, Puinhoop Kollektiv, The Ragtime Rumours, Jägerstrike, ProdigyXL, Phantom Elite en DJ Admin staan op het programma. Voor meer informatie: www.sjwaampop.com en Facebook.com/sjwaampop voor alle ins & outs over de artiesten.


Expositie in het kader van de Mariamaand Geplaatst op: 9-4-2018 12:03

  Heythuysen Vrijdagavond 6 april vond de informele opening plaats van de expositie ‘Voor een hoger doel’ in de Missiekapel te Heythuysen in aanwezigheid van burgemeester Verhoeven. Beeldend kunstenaar Maria Stams is de 26ste kunstenaar die mag exposeren in de Missiekapel sinds de opening in 2012. Jan Peeters is projectleider van de Missiekapel en kiest de kunstenaars en de exposities altijd uit. Maria Stams exposeert gedurende de maanden april en mei tekeningen en een expressionistisch beeld in twee-eenheid van religieuze en wereldse betekenis. In de Missiekapel staan twee identieke sculpturen met verschillende kleur en hoofddoek tentoongesteld tot één universeel Mariabeeld. Vanaf maandag 9 april is een reportage te zien op 3ML-TV.


Project Connect en Maasparel Geplaatst op: 9-4-2018 11:55

 Stevensweert Het onderwijs aanpassen aan het kind. Dat kan door middel van het '10-14 onderwijs’. Het Connect College in Echt en de Maasparel in Stevensweert starten een pilot. Er is gekozen voor een nieuw onderwijsconcept dat vier jaar lang hetzelfde is. De winst voor kinderen zit in de afstemming tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ouders vinden dat naast zo veel mogelijk kennis vergaren ook algemene en studievaardigheden belangrijk zijn. Kinderen willen juist de kennis toepassen in de praktijk. Ook aandacht voor persoonlijke talenten is belangrijk. Komend schooljaar wil men starten met de gefaseerde invoering van ‘10-14 onderwijs’ op de Maasparel. Hoe kun je elk kind op zijn eigen niveau het best passende onderwijs aanbieden? Door alle ruimte voor ontwikkeling te geven en continu te blijven uitdagen. Dat is het doel. Bron: De Limburger


Leudal heeft nu ook een Speelgoedbank Geplaatst op: 8-4-2018 19:28

Aanbieding van de eerste cheque Regionieuws "Elk kind verdient een mooi cadeau voor zijn verjaardag!" Daarom helpt de Speelgoedbank ouders die zelf geen verjaardagscadeau voor hun kind kunnen kopen. Sinds kort doet de Speelgoedbank dat ook in de gemeente Leudal. Dit is gelukt met hulp van Lions Club Leudal, Rabobank Peel, Maas en Leudal en Synthese. In Peel en Maas is de Speelgoedbank al enkele jaren actief. Vanaf nu kunnen ook inwoners van de gemeente Leudal hiervan gebruik maken. De naam is Speelgoedbank Peel & Maas - Leudal. Dimass, de winnaar van de Ondernemersprijs Leudal doneerde € 1000,-. De Speelgoedbank is het goede doel voor de Ondernemersprijs Leudal 2018 die op 3 oktober georganiseerd wordt. Wethouder Richard Verheul van Leudal is blij dat de speelgoedbank in zijn gemeente actief wordt. Speelgoedbank Peel & Maas – Leudal geeft ouders die het financieel moeilijk hebben een waardebon van € 30,- voor de verjaardag van hun kind. Deze bon kan in de gemeente Leudal besteed worden bij Top1Toys Coenen in Roggel. Ouders met kinderen tussen de 4 en 14 jaar kunnen de bon bij Synthese in het Businesscentrum Leudal, Markt 6 in Roggel aanvragen. Eric Mestrom van Synthese is de contactpersoon. Stichting Leergeld, De Hertjes van Limburg en het Centrum voor Jeugd en Gezin zullen ouders op de Speelgoedbank wijzen. Kijk voor meer informatie op: http://www.speelgoedbankpeelenmaas.nl


Koninklijke onderscheiding voor Luc Jakobs Geplaatst op: 8-4-2018 14:37

Luc Jakobs en echtgenote en burgemeester Verhoeven Links koorlid dat afscheid neemt. Foto: Leon v. LierHeythuysen Zondag 8 april werd aan Luc Jakobs (61 jaar) uit Heythuysen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal. De uitreiking vond plaats na de feestelijke H. Mis bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia in de H. Nicolaaskerk in Heythuysen. Luc Jakobs is werkzaam als docent muziektheorie en is dirigent van het jubilerende kerkkoor St. Caecilia. Daarnaast componeert en schrijft hij nieuwe liederen alsmede complete missen. Hij maakt zich op meerdere fronten op muzikaal- en cultureel gebied verdienstelijk voor de gemeenschap Heythuysen, de gemeente Leudal en daarbuiten. Hij is medeoprichter en organisator van het Cultureel Café te Heythuysen dat podium biedt aan jonge muzikanten. Hij ondersteunt tevens diverse (muzikale) projecten waaronder de uitvoering van het Requiem van Gabriel Faure, de Cantates van Bach. Jakobs stelt de film samen die jaarlijks op de foto- expositie van de heemkundevereniging Heitse wordt vertoond. Verder was hij vrijwilliger bij de vastelaoves- vereniging De Kwakkert; pianist en arrangeur van de Heytser Hofzengers; dirigent van het Gemengd Koor Con Amore in Baexem en medeoprichter en dirigent van het Kamerkoor Couleur Vocale. Tevens was hij twintig jaar bestuurslid van de Stichting Kindervakantiewerk Heythuysen. Vanaf maandag is een reportage te zien bij 3ML-TV.


'Woodstoks' op Stokershorst gaat niet door Geplaatst op: 8-4-2018 12:27

Stokershorst Foto: website StokershorstRegionieuws Het Benefiet festival Breezyconcerts@Stokershorst dat vorig jaar in juni plaatsvond, was een schot in de roos. De opbrengst van het festival kwam ten goede aan het KWF en het Toon Hermanshuis in Weert. De talloze positieve reacties hebben ertoe geleid om een nieuw festival te organiseren met als naam Woodstoks op 16 juni op Stokershorst in Nederweert. De voorbereidingen voor dit festival waren in volle gang en tien bands waren al geboekt. Vanwege de onzekere toekomst van 'Stokershorst' en persoonlijke omstandigheden heeft de organisatie besloten om 'Woodstoks' te cancelen.


Maasgouw stelt zich kandidaat intocht Sinterklaas 2019 Geplaatst op: 6-4-2018 20:58

Aankomst van de Sint in Maasbracht enkele  jaren geleden. Foto: 3MLMaasgouw De gemeente Maasgouw heeft zich bij de NTR aangemeld als gastheer voor de landelijk Sinterklaasintocht in 2019. Maasgouw wil de landelijke intocht in 2019 organiseren in de haven van Maasbracht. Vanwege een verbouwing van het gemeentehuis en een grote reconstructie in de oude kern van Maasbracht was een kandidaatstelling voor de intocht van 2018 niet mogelijk. Burgemeester Strous wil de intocht graag naar zijn gemeente halen: "De haven van Maasbracht is een vande grootste binnenhavens van Nederland. Recent hebben wij het havengebied volledig opgeknapt. Maasbracht is daardoor erg geschikt voor de organisatie van dit bijzondere evenement. Het verzorgen van de landelijke intocht van Sinterklaas is een prachtige promotie van onze waterrijke gemeente met haar pittoreske historische kernen en van het schippersdorp Maasbracht in het bijzonder". De aanmelding van Maasgouw is 6 april naar de NTR verstuurd.


In­for­ma­tie­markt N280 West-weg­vak Leu­dal Geplaatst op: 6-4-2018 20:42

N280  Leudal Na een periode van eisen verzamelen en ontwerpen is het verkeersontwerp voor de reconstructie van de N280 wegvak Leudal bijna gereed. De inhoud hiervan wil het projectteam graag met alle belangstellenden delen tijdens een informatiemarkt. U bent daarom van harte welkom op de informatiemarkt op dinsdag 10 april tussen 18.00 en 21.00 uur in de Baexheimerhof, Kerkstraat 1A te Baexem. Het projectteam staat klaar om al uw vragen over het verkeersontwerp te beantwoorden. Daarnaast wordt er om 19.00 uur en om 20.15 uur een plenaire presentatie gegeven. U kunt tussen 18.00 uur en 21.00 uur binnenlopen, op een moment dat voor u het beste uitkomt. Aanmelden is niet nodig. Het verkeersontwerp is sinds vrijdag 6 april al te zien in de centrale hal van het gemeentehuis van Leudal, Leudalplein 1 te Heythuysen en op http://www.limburg.nl/N280 .


Zaligverklaring ‘Limburgse’ zuster Clara Fey Geplaatst op: 5-4-2018 19:36

Zalige Clara Fey, 1815-1894 Regionieuws Zuster Clara Fey, die nauw verbonden is met Limburgs wordt op zaterdag 5 mei in de Dom in Aken zaligverklaard. Zij is de stichteres van de congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus, die lange tijd haar moederhuis en generalaat in Simpelveld heeft gehad. De zaligverklaring wordt uitgesproken door kardinaal Angelo Amato s.d.b., de prefect van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringen van het Vaticaan. Het proces tot zaligverklaring is grotendeels in het bisdom Roermond gevoerd. Op dinsdag 8 mei is er een dankviering in de H.-Remigiuskerk in Simpelveld. Clara Fey werd op 11 april 1815 in Aken geboren. Ze trok zich het lot aan van kinderen die al op jonge leeftijd in de fabrieken moesten werken. Samen met enkele gelijkgestemden richtte zij zich op opvang van en onderwijs aan kinderen. Dit leidde in 1844 tot de oprichting van de congregatie van de Zusters van de Arme Kind Jezus. In Nederland had de congregatie in het verleden enkele tientallen huizen. De zusters hebben in het verleden het bekende kindertehuis ‘De Steenen Trappen’ in Roermond gerund. Op dit moment is er een kleine communiteit in Maastricht.


Wessel Landzaat : Erelid Muziekplein Geplaatst op: 5-4-2018 19:15

Wessel Landzaat met de oorkonde Neer Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Muziekplein op donderdag 29 maart is Wessel Landzaat benoemd tot Erelid. Wessel, vorig jaar gehuldigd voor zijn 40-jarig jubileum, was als bariton-saxofonist actief muzikant bij Fanfare De Eendracht. Daarnaast coördineerde hij sinds de oprichting van Music Home binnen Muziekplein verschillende samenspeelgroepen en had als zodanig ook een belangrijke functie binnen het verenigingsbestuur. Als geluidstechnicus regelt Wessel bij vele muzikale activiteiten het geluid, met name bij de Sunday Sessions.


Afwezigen bij DNA-onderzoek staan toch wangslijm af Geplaatst op: 5-4-2018 16:56

Het monument voor Nicky op de Brunssummerheide Regionieuws Na een telefoontje van de politie blijkt dat een groot aantal mannen toch bereid is aan het DNA-onderzoek deel te nemen in verband met de dood van Nicky Verstappen. De redenen om aan de eerste oproep geen gehoor te geven, waren zeer divers, zoals vergeten deel te nemen op het aangegeven tijdstip. Ongeveer een vierde deel van de bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aangeleverde DNA-monsters is onderzocht. Wat het resultaat is, is niet bekend gemaakt.


Festeijnder stopt, Eynderhoof blijft voortbestaan Geplaatst op: 5-4-2018 11:00

Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof Regionieuws Het traditionele evenement Festeynder in Nederweert- Eind stopt na 42 jaar net als het Festeynderplein dat na 8 jaar stopt. Beide evenementen trokken jarenlang bezoekers van heinde en ver, maar teruglopende inkomsten en bezoekersaantallen hebben geleid tot het besluit om te stoppen. Of Nederweert-Eind een nieuw dorpsevenement gaat organiseren, zal blijken. Het is wel zo dat een groot deel van de ambachten en tradities nog standhouden in het door Festeynder ontstane Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert-Eind. Vanaf donderdag 5 april is een reportage te zien op 3ML-TV.
'Op zoek naar een moment voor jezelf?'

Reflexzone therapie Limburg Foto: Rob van GeffenOp woensdag 24 januari organiseert Steunpunt Mantelzorg Leudal een themabijeenkomst Reflexzonetherapie voor mantelzorgers in het businesscentrum Markt 6 in Roggel van 13.30 tot 16.00 uur. Naast de nodige informatie kunnen mantelzorgers zelf ervaren tijdens een korte behandeling wat deze therapie kan betekenen. Er kunnen maximaal 12 personen behandeld worden; indeling gaat op volgorde van aanmelding. De middag wordt verzorgd door Vakgroep Reflexzonetherapie Limburg. Heeft u vragen dan kunt u de vakgroep bereiken door een e-mail te sturen naar info@reflexzonetherapielimburg.nl. Wilt u aan deze bijeenkomst deelnemen dan kunt u zich aanmelden bij info@synthese.nl of via 0475-745138. U kunt zich aanmelden tot maandag 15 januari. Er zijn geen kosten aan verbonden.


Eetcafé Lekker & Gezellig bij St. Charles

Iedere 4e maandag van de maand is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij het Eetcafé Lekker & Gezellig. Het eetcafé vindt plaats op maandag 23 april in het restaurant Karibu van Woonzorgcentrum St. Charles in Heythuysen. Het begint om 18.00 uur en de kosten bedragen € 8,50 (exclusief consumpties). Opgeven en betalen kan tot en met 19 april bij Joos Jenniskens, Stationsstraat 17b Heythuysen of Gasterij Karibu, St. Charles, Op de Bos 2, Heythuysen.


Benefietfestival 'Mama met MS'

Zaterdag 29 april Niets doen is geen optie. De tijd begint te tikken voor Tanja Berkx (35) uit Maasbracht, die sinds 2014 Multiple Sclerose heeft. Als jonge moeder van twee kinderen heeft ze dringend hulp nodig. Er moet binnen korte tijd € 70.000,- worden ingezameld voor een stamceltransplantatie in het buitenland. Dat is voor haar de enige manier om het agressieve verloop van haar ziekte een halt toe te roepen. Op zaterdag 28 april wordt daarom in haar geboortedorp Maasbracht het Benefietfestival Mama met MS georganiseerd. Vanaf 15.30 uur treden in zalencentrum De Spil zes bands op: Blo Ya Top, Fever of Life, Once (Pearl Jam tribute), Rage against the system (RATM tribute), Ultimate Guns 'n Roses Tribute en LikeU2. De entree bedraagt € 20,-. Tickets zijn nu al online te koop via www.facebook.com/benefietfestivalMamametMS. De opbrengst komt volledig ten goede aan de Stichting Mama met MS.


Vlooienmarkt Linne

Zondag 29 april Zondag 29 april organiseert Mannenkoor St. Caecilia Linne een vlooienmarkt op het terrein van Hansen Dranken, Veestraat 6 in Linne. Entree € 1,50. U bent welkom van 11.00 tot 15.00 uur. Bij voorkeur parkeren op de Nieuwe Markt of elders. Voor koopjes, curiosa of andere leuke spotgoedkope spulletjes.


Alle kinderen naar buiten

Woensdag 25 april Woensdag 25 april kun je bij Bezoekerscentrum Leudal aan de Roggelseweg 58 in Haelen samen met jeugdgidsen bekijken wat voor leven er in de poel achter het Bezoekerscentrum zit. Kosten € 3,50 per persoon. Je begint om 14.00 uur en het duurt tot 16.00 uur. Aanmelden via: ghl.balieteam@gmail.com of 0475-497 010. Je zult zien dat er veel meer te bekijken is dan alleen maar kikkervisjes. Heb je weleens vlokreeftjes door een vergrootglas gezien? Een middag voor echte jonge onderzoekers.


Koningsdag in Maasbracht

Vrijdag 27 april viert Maasbracht Koningsdag. Om 12.00 uur worden alle kinderen met versierde fietsen verwacht bij de cruiseterminal, ter hoogte van kruising Wilhelminalaan en Havenstraat Maasbracht. Hier wordt samen met de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club de vlag gehesen. Ook Harmonie Sint Cecilia uit Maasbracht is aanwezig. Samen met de harmonie ga je in een grote oranje optocht richting het Emmaplein. Daar wordt, na inzegening, de traditionele Meiboom geplaatst door buurtvereniging 'Oad Brach'. Vervolgens trekt de stoet naar de De Spil waar de mooiste fietsen beloond worden met een leuke prijs. Na de prijsuitreiking worden diverse leuke spelen gehouden op het terras van De Spil. Bij slecht weer is er een binnenprogramma in De Spil. Deelname is gratis en het levert zomaar iets leuks of lekkers op. Ook is er een Koningsdag vrijmarkt. Meer info: vrijmarkt@brach.nl.


Topprogramma voor Lightfield Festival

Rowwen Hèze Foto: Mijntje WismansOp vrijdag 20 en zaterdag 21 april vindt in Neer voor de derde keer het Lightfield Festival plaats. Op vrijdag staan Dj Rob van Soest, de Zuid Limburgse topband Wir Sind Spitze en Rowwen Hèze op het affiche. Voor Rowwen Hèze is het alweer de tweede keer op dit festival. Op zaterdag 21 april pakt het festival voor de tweede dag op rij groots uit. De avond wordt geopend door een groep lokale muzikanten die onder de vlag van Sunday Sessions powered bij Café Maneslust en Musichome in diverse samenstellingen op de bühne zullen verschijnen. Verder draaien de bekende jaren 90-dj’s Paul Elstak en Mental Theo beide een flinke set op het hoofdpodium. De beste coverband van het land The Dirty Daddies zal acte de presence geven evenals het hitkanon Snollebollekes, o.a. bekend van 'Links, Rechts'. Beck & Bauer zal daarnaast een eigen tent hosten op het buitenterrein met gastoptredens van Bjorn & Mieke, Frits Verhoeven en Mr. Loco Loco. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.lightfieldfestival.nl


Boek: 127 jaar Handboogsport in Beegden

Een gedeelte van de kaft van het boek Regelmatig verschijnen onder de vlag van de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden boeken met als onderwerp elementen uit de geschiedenis van Beegden. Dit keer zal een uitgave verschijnen met als onderwerp 'Boogsport' in Beegden. Dit naar aanleiding van het 110-jarig bestaan van de Alpenjagers in 2015. Samensteller Jan Derckx beschrijft in dit boek niet alleen de historie van De Alpenjagers (opgericht in 1905), maar ook van De Maasoever (opgericht in 1889), Ons Genoegen (opgericht in 1918) en De Boschroos (opgericht in 1933). Ook kruisboogvereniging De Vriendschap komt kort ter sprake. Deze uitgave van 108 bladzijden is gedeeltelijk in kleur met vele foto’s en krantenknipsels. De officiële aanbieding van deze uitgave zal op zaterdag 21 april plaatsvinden in het clubgebouw van De Alpenjagers (’t Praothoes). Locatie: Kruisstraat 20 Beegden. Het officiële gedeelte zal beginnen om 11.00 uur. Vanaf 13.00 tot 17.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom. Het schietlokaal zal als museum ingericht zijn en is dan vrij te bezichtigen.


Wandeling stichting Omgaan Met Angst

Poort van het Leudal Op zaterdag 21 april kan men weer deelnemen aan een wandeling van de stichting Omgaan met Angst. De wandeling is bedoeld voor angstpatiënten, hun partners en vrienden. De wandeling is uitgezet in het Leudal. De tocht is 8 kilometer. De wandeling is ook geschikt voor de minder geoefende wandelaar en gaat ongeacht de weersomstandigheden door. De start is om 13.30 uur vanaf Restaurant De Busjop, Busschopsweg 9 te Heythuysen. Na afloop is er gelegenheid om samen nog wat te drinken en/of te eten. Er zijn geen kosten aan de wandeling verbonden.


Schoonmaakactie Maas, Asselt/Swalmen

Schoonmaak Zaterdag 21 april organiseert IVN Roermond een schoonmaakactie op de sterk vervuilde oevers langs de Maas in de Hansummerweerd, iets ten noorden van Asselt. Aanvang: 09.00 uur, duur 3,5 uur. Startpunt: picknick-/parkeerplaats hoek Vissersweg/Eind, Asselt/Swalmen. Voor deze schoonmaak worden handschoenen en andere materialen ter beschikking gesteld. Het is onvoorstelbaar hoeveel afval er weer na het hoogwater in de winter op de oevers van de Maas is achtergebleven.


Internationale korenontmoeting in Roermond

Zaterdag 21 april Zaterdag 21 april ontvangt close-harmonykoor Briskly uit Roermond twee Belgische koren: Volwassenenkoor La-Why? en jongerenkoor Groot Lawijt uit Antwerpen. Samen verzorgen deze koren een avond vol muziek. Het gezamenlijke optreden begint om 20.00 uur in het Witte Kerkje in de Voorstad Sint Jacob Roermond. Een toegangskaart kost € 10,00. Kinderen tot 12 jaar betalen € 5,00. Kaarten reserveren: 06 542 542 62 of gewoontallie@gmail.com .


RKVB Baexem bestaat 75 jaar

Dinsdag 15 mei Voetbalvereniging RKVB Baexem bestaat dit jaar 75 jaar. In maart is al een feestavond geweest. Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 april is een feestweekend. Op vrijdag wordt er een reünie avond georganiseerd voor alle leden die ooit lid zijn geweest van RKVB. Op zaterdag 21 april worden er diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. De spellen voor de jeugd zijn van 11.00 tot 15.00 uur. Na de jeugd starten de JO17, JO19, senioren en dames rond 15.30 uur met hun activiteiten. Hierbij zijn alle inwoners van Baexem welkom. Op zondag 22 april wordt er fruhshoppen georganiseerd voor de JO17, JO19, senioren en dames. Alle wedstrijden zijn uitgesteld voor de senioren en dames, met uitzondering van RKVB 1. De start is om 11.00 uur met spek en eieren. In het kader van het 75-jarig jubileum speelt op dinsdag 15 mei om 19.30 uur RKVB een voetbalwedstrijd tegen VVV Venlo op sportpark Het Kerkveld in Baexem. Entree 16 jaar en ouder: € 5,- en jonger dan 16 jaar: € 2,-.


Een maagverkleining of –omleiding; en nu?

Dinsdag 8 mei Op dinsdag 8 mei organiseert het Obesitas-team een informatieavond rond het thema: Ik heb een maagverkleining of maagomleiding gehad; en nu? De informatieavond is van 19.00 tot 21.00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. Aanmelden via: www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de afdeling Patiënteninformatie: 0495 – 572 205. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een maagverkleining of –omleiding is een ingrijpende gebeurtenis. De periode voorafgaand aan de operatie is een intense periode maar dat geldt zeker ook voor de tijd erna. Vaak voelt de ingreep als het begin van een nieuw leven maar zijn er ook nieuwe vragen en onzekerheden. Waar moet je na de ingreep op letten met eten? Hoe zit het met vitamines? Hoe zorg je ervoor dat je meer beweegt zodat je op gewicht blijft? Wat kun je doen aan de overtollige huid als je veel bent afgevallen? Hoe zorg je ervoor dat je niet terugvalt in oude (eet)gewoontes en hoe ga je om met je ‘nieuwe ik’?


Wafels van 'De Vrienden van Magdalena'

Verse wafels p vrijdagmiddag 20 en zaterdagmorgen 21 april bakken 'De Vrienden van Magdalena' bij de Coop in Haelen wafels. De Coop heeft 'De Vrienden' tevens het eerste kwartaal van dit jaar uitgekozen voor de statiegeldactie. Door op de oranje knop te drukken doneert u uw statiegeld dan aan de Vrienden van Magdalena. Van deze opbrengsten kunnen zij de bewoners van Zorgcentrum St. Magdalena elke maand een of twee extra leuke activiteiten aanbieden.


Lezing Beeldende Kunst in Limburg 1900-1965

Werk van Robert Graafland: Kinderen in de wei Maandag 30 april aanvang 20.15 uur organiseert de Geschiedkundige en Heemkundige Kring Land van Thorn een lezing in Zaal Oad Thoear, Steegputstraat 4 te Thorn. Het onderwerp: 'Beeldende kunst in Limburg tussen 1900 en 1965. De lezing wordt verzorgd door Monique Dickhaut. Kort voor 1900 kwam de schilder Rob Graafland (1874-1940) naar Maastricht. Als docent aan het Stadstekeninstituut en initiator van de Zondagsschool voor Decoratieve Kunsten stond hij aan de basis van de opbloei van de beeldende kunst in Limburg.