Live Radio Live TV

'Leudal bepaalt positie in regionale samenwerking' Geplaatst op: 17-12-2017 21:40

 Leudal Het college van B & W van de gemeente Leudal heeft onlangs aangegeven dat het kansen ziet om in de toekomst intensiever en effectiever samen te werken met gemeenten in de regio. Het college schrijft: “We doen dit in het belang van onze inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen. Als Leudal zijn we immers te klein om een aantal taken volledig zelfstandig op een kwalitatief niveau uit te voeren. Daarom werken we ook op veel terreinen samen, zoals ook andere gemeenten dit doen.” Dit stelt het college in een brief naar de gemeente- raad en naar colleges van omliggende gemeenten in de regio Midden-Limburg. De huidige samenwerking kan in ogen van Leudal wel beter. Leudal heeft een heldere kijk op samenwerking in de regio en wil duidelijkheid scheppen in hoe de gemeente met de huidige en vooral de toekomstige samenwerkingen omgaat. Leudal wil andere gemeenten hiermee aansporen een eigen kijk op regionale samenwerking te ontwikkelen en gezamenlijk de handschoen op te pakken voor een robuuste samenwerking op Midden-Limburgse schaal.


'Inpassing kademuur Neer niet meer belangrijk' Geplaatst op: 17-12-2017 21:23

De kademuur in Neer Leudal Namens de fractie Ronduit Open stelt raadslid Tiemen Brouwer dat het onbegrijpelijk is dat alle andere raadsfracties haar initiatief raadsvoorstel over de kademuur in Neer niet wilden bespreken tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeente Leudal. Deze gang van zaken kan voor wat betreft Ronduit Open niet. Er zijn gedurende de afgelopen maanden nadrukkelijk verwachtingen gewekt richting de omwonenden van de kademuur. Zeker gezien de grote woorden die eerder door alle raadsfracties werden geuit over het belang van een goede inpassing van de kademuur.


Overal in Limburg staan de molens in de vreugd Geplaatst op: 17-12-2017 21:03

Wieken in de vreugdestand Regionieuws Op de UNESCO-conventie in het Zuid-Koreaanse Seoul is onlangs bekendgemaakt dat het molenaarschap op de lijst voor immaterieel erfgoed komt te staan. Molenaars in heel Limburg hebben de windmolens daarom in de vreugdestand gezet. De Molenstichting Limburg en het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg zijn ook zeer verheugd over de plaatsing op de UNESCO-lijst en hopen dat hierdoor het ambacht ook in de toekomst behouden blijft. Nederland heeft het ambacht van molenaar op wind- en watermolens in maart 2016 voorgedragen voor de Representatieve Lijst van het UNESCO-verdrag inzake de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het is voor het eerst dat Nederlands immaterieel erfgoed ook daadwerkelijk is opengenomen op deze lijst.


Evacuatie grote grazers in Maasvallei Geplaatst op: 17-12-2017 20:31

Grote grazer Regionieuws Natuurmonumenten verplaatst momenteel uit voorzorg Konikpaarden en Galloway-runderen uit enkele oevergebieden van de Grensmaas naar veiligere, hoger gelegen weilanden elders. Dit speelt zich nu vooral af in de Koeweide bij Grevenbicht en bij de Huijskensplas en de Molensteense Plas nabij Stevensweert. Aanleiding hiervoor zijn de hogere waterstanden in de begrazingsgebieden. Dit is de eerste evacuatie in dit jaar. De hogere waterstanden van de Maas worden veroorzaakt door de vele regen en het smeltwater van de sneeuwval in Zuid-Limburg en de Ardennen. Natuurmonumenten ziet deze evacuatie als onderdeel van een zorgvuldig beheer van haar kuddes grote grazers die onmisbaar zijn voor het afgesproken natuurbeheer in de Maasvallei.


Kandidatenlijst D66 gemeenteraadsverkiezingen Geplaatst op: 16-12-2017 21:49

Frank Saelmans was bij de foto-shoot verhinderd Leudal D66 Leudal gaat met een kandidatenlijst van 17 personen de gemeenteraadsverkiezingen in. De lijst is een afspiegeling van de samenleving in de gemeente Leudal door de variatie in bijvoorbeeld vrouw man verhouding, achtergrond, leeftijd, kennis en ervaring. De nummers 1, 2 en 3 op de lijst, Robert Martens, Iris Schors en Dirk Voermans, zijn allemaal nieuwkomers. De nummers 4, 5 en 6, Leo Schouten, André Kierkels en Joost van Beek, brengen de noodzakelijke ruime ervaring met zich mee in de politiek, commissies en gemeenteraad. D66 Leudal heeft zeven vrouwelijke kandidaten. Daarnaast staan er twee jongeren onder de 23 jaar op de lijst, waarvan de 22-jarige Iris Schors als running mate van lijsttrekker Robert Martens aan de verkiezingen gaat delen nemen. Een bijzondere plaats op de lijst is voor Eva Custers die als nummer 17 de lijst afsluit. Eva is 17 jaar en kan daarom niet direct gekozen worden voor de gemeenteraad. Zij ondersteunt door haar kandidatuur het standpunt van D66 dat jongeren vanaf 16 jaar voortaan in de gemeenteraad gekozen kunnen worden.


Vier winnaars in de Postcode Loterij Geplaatst op: 14-12-2017 22:01

Wies en Thijs Foto: Roy Beusker Fotografie.Heythuysen Vier bewoners van de Van der Meerstraat in Heythuysen zijn gisteren door Postcode Loterij- ambassadeur Gaston Starreveld verrast. Op hun postcode 6093 BE is in de november- trekking de PostcodeStraatprijs gevallen. De volgende bedragen zijn gewonnen: € 125.000 (1 winnaar); € 50.000 (1 winnaar) en € 25.000 (2 winnaars). Onder de winnaars is tevens een auto verloot. Wies en Thijs winnen een bedrag van maar liefst € 125.000. "Fantastisch! We zijn beiden met pensioen en met deze prijs zijn onze geldzorgen weggenomen. Wat heerlijk om zo het jaar af te sluiten. Natuurlijk gaan we ook onze kinderen verwennen en wellicht kopen we een nieuwe auto." Marjo wint € 50.000 en is blij verrast: "Van dit bedrag gaan we met het hele gezin op vakantie."


‘L1 Samen voor de voedselbank’ in 3ML-studio Geplaatst op: 14-12-2017 21:46

Het boodschappenlijstje Regionieuws De actie ‘L1 Samen voor de voedselbank’ is gestart. In de hele provincie zijn inzamelpunten ingericht en worden acties opgezet om zoveel mogelijk producten te verzamelen voor de Voedselbank. Zo ook in Heythuysen. Vrijdagmiddag 15 december is een speciale uitzending samen met omroep 3ML van 13.00 uur tot 16.00 uur vanuit de 3ML-studio, Stationsstraat 32a, (achterom) in Heythuysen. U bent welkom met een 'voedselbijdrage' of met een leuk inzamel-idee in de studio. Telefoon: 0475- 497123. Doe je mee?!!


Finalisten Midde Limburgs Leedjes Festival Geplaatst op: 13-12-2017 22:44

Midde Limburgs Leedjes Festival Regionieuws Op zondag 10 december zijn de finalisten bekend gemaakt van het Midde Limburgs Leedjes Festival. Een aantal inzendingen werd automatisch geplaatst, omdat er maar één inzending uit deze dorpen of steden was. De plaatsen die meer liedjes ingezonden hadden, zijn beoordeeld door een deskundige jury. De beste nummers twee en drie zijn toen ook nog toegevoegd aan de finale. De finale zal gehouden worden op vrijdag 5 januari 2018 vanaf 20.00 uur in gemeenschapshuis De Pinnenhof in Nederweert. De organisatie is in handen van Vastelaovesvereniging de Pinmaekers. De finalisten in willekeurige volgorde: Pier en Stuf uit Baexem; Poelie Woelies uit Heel; Haelder Aod Prinse uit Heel; Ha-Rie uit Kelpen; Har Slabbers uit Linne; Djuu Toch!! uit Nederweert; Celine uit Nederweert; DZN uit Nederweert; Om In Te Lieste uit Neer; De Diva's uit Neer; t Graotekoeër uit Neer; Dao Geuns uit Ospel; Kevin Wolters uit Roermond; Toe Mer uit Stramproy; Auwt prinse Zöstere uit Susteren; Ganz Allein uit Susteren; Marij Seevens uit Tungelroy en Patrick Hendrikx uit Weert.


‘Leudal kiest voor meer biodiversiteit’ Geplaatst op: 12-12-2017 21:47

Tungelroyse beek Leudal Afgelopen oktober is de beheerovereenkomst tussen gemeente Leudal en Bosgroep Zuid Nederland verlengd voor de periode 2017 – 2026. Bij het beheer van de bos- en natuurterreinen ligt de nadruk op de natuur-, recreatieve- en belevingswaarden. Daarnaast is duurzaam ondernemen een belangrijke aspect. In totaal gaat het om ongeveer 180 hectare natuur in de nabijheid van Ell, Haelen, Horn en Roggel. Met dit beheer streeft de gemeente Leudal naar een verdere doorontwikkeling in de gemeentelijke bos- en natuurterreinen. Het natuurgebied Heijkersbroek ten zuidwesten van Ell maakt onderdeel uit van de nieuwe beheerovereenkomst. In de weide worden twee boomgroepen aangeplant. Deze werkzaamheden worden op maandagmiddag 18 december in het teken van de nieuwe beheerovereenkomst uitgevoerd. Om 14.30 uur is een officieel moment ingepland waarbij de wethouder Verlinden van gemeente Leudal en de regiomanager van Bosgroep Zuid Nederland een boom planten.


Neeritter eert Jacq Hansen Geplaatst op: 11-12-2017 21:58

Jacq Hanssen en zijn echtgenote Neeritter Zondag 10 december is in de sfeervolle Sint Lambertuskerk te Neeritter tijdens het jaarlijkse Adventsconcert van de Grenszangers de unieke onderscheiding 't Itterke, uitgereikt aan de heer Jacq Hansen. De toekenning aan de heer Hansen geschiedde vanwege zijn enorme en belangeloze inzet voor de Neeritterse gemeenschap. Werkzaamheden voor voetbalvereniging Veritas, de Sint Lambertuskerk, het koor de Grenszangers en andere dorpsactiviteiten liggen ten grondslag aan deze waardering.


'Landgoed Leudal voor Managementtrainingen' Geplaatst op: 9-12-2017 16:37

Landgoed Leudal Leudal Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open richt zich in een brief tot het college van B & W van Leudal omdat hij vernomen heeft dat Landgoed Leudal in Haelen een verzoek heeft ingediend om een indertijd als trainingscentrum vergund paviljoen in gebruik te nemen voor huisvesting van seizoenarbeiders. Wagemans stelt onder andere dat "de plannen uit 2010 voor realisering van een hoogwaardig Landgoed voor Managementtrainingen in wezen een dekmantel zijn geweest voor de huisvesting van zoveel mogelijk seizoenarbeiders." De fractie Ronduit Open heeft daar meerdere malen voor gewaarschuwd. Hij vraagt aan het college van B & W: "dat vanaf heden een stevige koers wordt gevaren, omdat telkens weer een tegemoet tredende houding van de gemeente werd misbruikt voor andere doeleinden dan bedoeld. Strakke en regelmatige controle en handhaving van regels is aan de orde nu de situatie zich ontwikkelt in een geheel andere richting dan bedoeld. De situatie moet worden doorbroken dat de gemeente telkens weer juridische procedures verliest als gevolg van te lankmoedig optreden."


Reactie van Samen Verder: Studie Park-N280 Geplaatst op: 8-12-2017 21:52

De N280 Leudal Namens de fractie Samen Verder Leudal reageert raadslid Ria Teluij naar aanleiding van het artikel: “Toch nog studie naar park N280” in de Limburger d.d. 30-11-2017 over de N280 Roermond. Raadslid Teluij acht het uitermate zinvol het College van Gedeputeerde Staten in Limburg nogmaals te wijzen op tracé-wijzigingen binnen het grondgebied van de gemeente Leudal. Deze wijzigingen zijn van dien aard dat onderzoek naar alternatieve mogelijkheden relevant zijn. De fractie Samen Verder onderschrijft dit initiatief.


'Roggel is klaar voor de kerst' Geplaatst op: 8-12-2017 21:40

Kapelaan Patrick Lipsch helpt mee Roggel "Door samen te werken, kun je er iets moois van maken", is het motto in Roggel. Met de nieuwe kerstverlichting, negentig kleine kerstbomen en als klap op de vuurpijl een mooi versierde grote boom bij de parochiekerk, is Roggel klaar voor de kerst. Dit jaar hebben een aantal inwoners, de Dorpsraad, de Ondernemersvereniging en enkele horeca- ondernemers in het centrum, hiervoor gezorgd. Zelfs kapelaan Lipsch heeft geholpen om de bomen op te tuigen. Zo is in de donkere dagen rond kerst het centrum van Roggel extra gezellig gemaakt.


Mgr. Hub Schnackers gekozen tot administrator Geplaatst op: 6-12-2017 21:34

Kathedraal van Roermond Regionieuws Het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond heeft maandag 4 december tijdens een vergadering in Roermond mgr. dr. H. (Hub) J. G. M. Schnackers gekozen tot diocesaan administrator van het bisdom Roermond. Hij zal het bisdom besturen totdat paus Franciscus een nieuwe bisschop voor Roermond heeft benoemd en deze zal zijn aangetreden. Het kiezen van een administrator was nodig, omdat mgr. Frans Wiertz afgelopen zaterdag op zijn 75e verjaardag officieel ontslag heeft gekregen als bisschop van Roermond. Mgr. dr. Hub Schnackers werd op 25 november 1946 geboren in Bocholtz. Hij studeerde theologie in Heerlen en in Regensburg. Hij werd in 1974 tot priester gewijd. Sinds 1995 is hij bisschoppelijk vicaris en sinds 1999 vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Tegelijkertijd is mgr. Schnackers pastoor van de H. Martinusparochie in Vlodrop. Hij laat weten dat hij de komende maanden het beleid van mgr. Wiertz zal voortzetten. Ook zal hij zijn taak als administrator uitvoeren in collegiaal overleg met hulpbisschop mgr. Everard de Jong.


Cheque voor Centrummanagement Leudal Geplaatst op: 5-12-2017 21:27

Het Eduard van Wegbergplein Foto: VZO HeythuysenLeudal De meerderheid van de centrumondernemers van Heythuysen heeft ja gezegd tegen de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). De BIZ is een ondernemers investeringsfonds dat staat voor een opwaardering van de openbare ruimte zoals bloemendecoratie, kerstversiering en dergelijke. De ondernemers bepalen zelf op welke wijze de middelen besteed worden; de gemeente verzorgt alleen de jaarlijkse heffing en inning. Het is de bedoeling dat een parttime centrummanager wordt aangesteld. Donderdag 7 december zal wethouder Piet Verlinden van de gemeente Leudal aan het bestuur van Stichting Centrummanagement Leudal een cheque aanbieden met de toegezegde bijdrage van € 7.000,- aan de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Heythuysen. De aanbieding zal plaats vinden in Lunchroom Het Hoofdkantoor, Eduard van Wegbergplein 20 in Heythuysen.


Wijziging bedrijfsactiviteiten en bebouwing Biesstraat Geplaatst op: 5-12-2017 19:32

Wandelen langs de Tungeroyse beek Leudal Naar aanleiding van het besluit van het College van B & W van Leudal om in beginsel in te stemmen met uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten c.q. bebouwing voor het pand Biesstraat op verzoek van de heren Coolen heeft Mathieu Wagemans, raadslid van de fractie Ronduit Open zijn bedenkingen geuit aan het college. Hij stelt dat de aangevraagde uitbreiding voor een belangrijk deel zal plaatsvinden aan de zuidzijde van het perceel in de richting van de Tungelroyse beek. Het perceel grenst aan deze beek die heeft een hoog-ecologische waarde heeft. Als argument wordt door de aanvrager vermeld dat uitbreiding in noordelijke richting een probleem zou vormen vanwege het gebruik van de helikopter. Wagemans vindt dit een omgekeerde redenering: "Meewerken aan die opzet zou betekenen dat economische belangen belangrijker worden geacht dan de omgevingswaarden zoals landschap, natuur en milieu." Ook informeert hij of de aanvraag verband houdt met illegale bouwactiviteiten die bij een controle aan het licht zijn gekomen en er dus sprake kan zijn van legalisatie. Wagemans eindigt zijn brief aan B & W met: "Verder breng ik onder uw aandacht dat in het verleden meerdere malen plannen van agrarische ondernemers nabij het beekdal op problemen zijn gestuit wat de vraag oproept waarom het voornemen bestaat om in dit geval medewerking zou worden verleend. Ik ga graag uit van de veronderstelling dat regels voor iedereen van gelijke zwaarte zijn en dat er op dat punt geen uitzonderingen worden gemaakt."


Verdachte van overval op friture opgepakt Geplaatst op: 5-12-2017 19:03

 Regionieuws De politie heeft dinsdag een 17-jarige inwoner van Weert aangehouden die wordt verdacht van het plegen van een gewapende overval. De politie verdenkt de jongeman ervan dat hij op 17 november samen met een andere persoon een frituur in Nederweert wilde overvallen. Omstreeks 21.00 uur kwamen de twee met bivakmutsen op en gewapend met een mes en een vuurwapen de frituur binnen en eisten geld. Toen de aanwezige eigenaar tegen hen zei dat alles wat ze deden met een beveiligingscamera werd opgenomen, gingen ze er zonder buit weer vandoor. Een uitgebreide zoektocht in de buurt, waarbij een speurhond werd ingezet, leverde die avond geen resultaat op. Het onderzoek naar de tweede verdachte is nog in volle gang


VVD Leudal stelt kandidatenlijst vast Geplaatst op: 5-12-2017 14:21

Ad Thomassen, lijsttrekker VVD Leudal Leudal Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft VVD Leudal haar kandidatenlijst gepresenteerd. Tot lijstaanvoerder is opnieuw Ad Thomassen verkozen. Met Jordi Vissers (22), student bestuurskunde op plek 2, is voor verjonging gekozen. De eerste vijf plaatsen worden verder bezet door Evert Kneepkens, Marjolijn Ouwerkerk- Van den Ende en Rick Beurskens. De verkiezingscampagne wordt ingegaan onder het motto: “VVD Leudal voor een herkenbare koers.”


Aanrijding bij de stoplichten in Kelpen-Oler Geplaatst op: 5-12-2017 13:45

Traumahelikopter Foto: ben DoensenKelpen Oler Dinsdagmorgen 5 december kwamen omstreeks 11.15 uur een politieauto en een personenauto met elkaar in botsing op de Rijksweg Zuid (N280) ter hoogte van de stoplichten bij de Kelpen-Oler. Beide inzittenden, een man en een vrouw, werden uit de auto bevrijd en zijn ter controle naar het ziekenhuis vervoerd. Aanvankelijk werd een traumahelikopter ingezet, maar dit bleek achteraf niet noodzakelijk te zijn. De politieauto was met optische signalen en geluidssignalen onderweg naar een zogenaamde prio1-melding. De politie van de eenheid Oost-Brabant onderzoekt het ongeval.


Bedrijventerrein Windmolenbos: Keurmerk veilig Geplaatst op: 4-12-2017 21:58

Wethouder Verlinden (3e van links) was aanwezig bij de . bij de uitreiking van het  certificaat KVOLeudal Bedrijventerrein Windmolenbos Haelen is opnieuw gekwalificeerd als veilig bedrijventerrein. Onlangs vond in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen de uitreiking plaats van het KVO Certificaat Basis Samenwerken. Gelijktijdig werd tussen de gemeente Leudal, de politie, de brandweer en de Bedrijvenvereniging Windmolenbos hiertoe een convenant ondertekend. In 2017 is in de aanloop naar de audit voor het KVO, een veiligheidsenquête uitgezet onder alle ondernemers op het terrein Windmolenbos.


Formafantasma winnaar Limburg Design Award Geplaatst op: 3-12-2017 21:36

Winnaars van de Limburg Design Award Regionieuws De gemeente Roermond heeft de Limburg Design Award toegekend aan Formafantasma, de studio van Andrea Trimarchi en Simone Farresin. Dat maakte wethouder Ferdinand Pleyte zondag bekend in het Cuypershuis Roermond. De kunstprijs wordt uitgereikt aan het beste actuele vormgevingsbureau dat (inter)nationaal werkzaam is en linkt met de interieurontwerpen van Pierre Cuypers. De prijs omvat een aankoop of opdracht ter waarde van € 7.000,-. De bijbehorende expositie is nog te zien tot en met 25 februari 2018.


Jeugdteam Westa Talent kampioen in Hoofdklasse Geplaatst op: 3-12-2017 21:12

V.l.n.r. Ryan Cranen, Jelle Moris, Barry Berben  en Remi BeelenWessem Barry Berben, Jelle Moris en Ryan Cranen zijn zaterdagavond in Valkenburg kampioen gewonnen in de Hoofdklasse A bij de senioren. Met een grote achterstand werd Maastricht 1 ranglijst tweede. Door dit kampioenschap promoveert het talent team van Westa volgend voorjaar naar de landelijk derde divisie van de NTTB. In Valkenburg werd tegenstander Falco 1 met 3-7 verslagen. Barry Berben bleef ongeslagen met drie overwinningen, Jelle Moris won twee wedstrijden en Ryan Cranen won een wedstrijd. Het dubbelspel met Barry en Jelle leverde ook winst op voor Westa.


LLTB-regio Midden-Limburg van start Geplaatst op: 1-12-2017 21:10

Het LTTB-bestuur regio Midden-Limburg Foto: Maartje van BerkelRegionieuws Een week na de oprichting van de nieuwe Noord- Limburgse LLTB-regio is donderdagavond 30 november in Baexem de LLTB-regio Midden- Limburg officieel opgericht. Fruitteler en varkenshouder Giel van Herten uit Grathem is door de leden van de regio gekozen als regiovoorzitter. Naast Van Herten wordt het gehele regiobestuur gevormd door René Berden uit Sint Odiliënberg, Hans Bovend’eerdt uit Weert, Marlie Coumans uit Reuver, Johan Geraats uit Baexem, Edwin Kurstjens uit Montfort en Simon van Loon uit Nederweert. Door de oprichting van de LLTB-regio Midden- Limburg komen de afdelingen De Winning Limburg, OostMaas en Weerterland te vervallen. De huidige tien LLTB-afdelingen fuseren tot drie krachtige regio’s, namelijk LLTB-regio Noord- Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. De LLTB-regio Zuid-Limburg wordt op 19 december in Klimmen opgericht. Na de oprichting van deze resterende regio zijn alle drie de regio's volledig operationeel.


Ondernemersklankbord krijgt 40.000 euro subsidie Geplaatst op: 30-11-2017 21:07

Agrarische sector Regionieuws De provincie Limburg heeft Ondernemersklankbord (OKB) Limburg een subsidie verleend van bijna 40.000 euro. Het doel hiervan is om binnen één jaar minimaal honderd agrarische bedrijven te helpen zodat gedwongen bedrijfssluitingen en faillissementen voorkomen worden en de werkgelegenheid in de agrarische sector wordt behouden. Deze agrarische bedrijven worden gratis, belangeloos en onafhankelijk geholpen bij juridische, financiële en economische vragen en problemen.


Akkoord bij Trespa International B.V. Weert Geplaatst op: 29-11-2017 21:42

Foto: 3ML Regionieuws FNV Procesindustrie heeft met Trespa International in Weert een akkoord bereikt. De medewerkers krijgen 2 procent meer loon en alle 600 medewerkers kunnen vanaf nu kiezen of ze onder de cao willen vallen. De leden hebben unaniem ingestemd met het akkoord, dus de stakingen zijn afgelopen. Bij Trespa valt nu nog de helft van de ruim 600 medewerkers niet onder de cao. Ook is in het akkoord afgesproken dat het sociaal plan wordt verlengd tot april 2018 en met terugwerkende kracht. Ook medewerkers die al waren ontslagen met individuele afspraken, kunnen alsnog gecompenseerd worden bij nadelige verschillen. Adem Akdeniz, bestuurder FNV Procesindustrie: "De medewerkers van Trespa hebben duidelijk samen laten zien dat zij hetzelfde willen worden behandeld. Er heerste in dit bedrijf willekeur door persoonlijke afspraken, maar dat is nu verleden tijd. Met een mooi akkoord en een loonsverhoging van 2 procent als resultaat."


Stan Backus lijsttrekker Ronduit Open Geplaatst op: 29-11-2017 21:30

Stan Backus Leudal Nadat eerder het bestuur en fractie van Ronduit Open Stan Backus als lijsttrekker hebben voorgedragen heeft de Algemene Ledenvergadering unaniem de kandidatenlijst vastgesteld voor deelname aan de verkiezingen van de gemeenteraad van de gemeente Leudal op 21 maart 2018. Dat betekent dat Stan Backus de lijsttrekker is en samen met een team van ervaren en nieuwe kandidaten het verkiezingsprogramma zal gaan uitdragen. De lijst bestaat uit vertrouwde namen aangevuld met enkele nieuwe kandidaten. De eerste tien namen van de kandidatenlijst: 1. Stan Backus; 2. Jordi Custers; 3. Mathieu Wagemans; 4. Gerry Teeuwen; 5. Richard Verheul; 6. Mart Janssen; 7. Berry Hermans; 8. Evert Franzen; 9. Ger Laemers; 10. Baldwin Grabert.


Sluiting panden na aantreffen hennepplantage Geplaatst op: 28-11-2017 21:50

Hennep Maasgouw Burgemeester Stef Strous van Maasgouw heeft met ingang van 28 november drie panden gesloten. In de panden, twee in Heel en een in Maasbracht, werden hennepplantages aangetroffen. De verplichte sluiting duurt zes maanden. Met de sluiting maakt burgemeester Strous een einde aan de illegale situatie. “Wij treden direct op als wij merken dat er hennep wordt geteeld. De aanwezigheid van een hennepplantage zorgt voor gevaarlijke situaties. Er wordt illegaal stroom afgetapt. Dit kan leiden tot brand en is dus ook voor de omgeving onveilig. Dat accepteren wij niet. De veiligheid van onze inwoners gaat boven alles”, aldus de burgemeester. Maasgouw is onlangs samen met achttien andere Limburgse gemeenten de drugspreventiecampagne: Wat staat er op het Spel? gestart. De campagne is erop gericht om mensen te waarschuwen tegen alle negatieve effecten en gevaren van hennepteelt. Ook richt de campagne zich op omwonenden om ze alerter te maken op signalen en te stimuleren verdachte en ook gevaarlijke situaties te melden.


DigitalLab op Scholengemeenschap St. Ursula Geplaatst op: 28-11-2017 21:43

Programmeren van robots en dromes Horn Scholengemeenschap Sint Ursula, locatie Horn is de vorige week van start gegaan met een DigitalLab dat programmeren en coderen inhoudt en een FitLab dat bestaat uit diverse bijzondere sporten te beginnen met FreeRunning. Het DigitalLab wordt in modulevorm aangeboden voor leerlingen van 2-, 3- en 4-VMBO-T. Als een van de slechts drie Apple Distinguished Schools in Nederland heeft de school haar reputatie met betrekking tot integratie van technologie in de klas, hoog te houden. Tijdens dit DigitalLab komt het programmeren van drones en robots dan ook uitgebreid aan bod.


Gouden Keurmerk in de Zorg voor Beek & Bos Geplaatst op: 28-11-2017 21:25

Grote blijschap over de erkenning Heythuysen Zorgcentrum Beek & Bos uit Heythuysen heeft weer het Prezo Gouden Keurmerk in de Zorg behaald. Dat deed het zorgcentrum in 2013 ook al en in 2014 en 2015 werd het keurmerk met tussentijdse controles verlengd. Het keurmerk is 3 jaar geldig dus Beek & Bos ging dit najaar opnieuw op om te laten zien dat het zorgcentrum nog steeds zorg met een gouden randje levert. “Het behalen van dit keurmerk is niet vanzelfsprekend. Medewerkers en vrijwilligers werken hier keihard voor. Samen zijn we in staat onze kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden”, aldus directeur Thijs van den Schoor. Het Prezo Gouden Keurmerk in de Zorg wordt verleend door Stichting Perspekt. Stichting Perspekt is een onafhankelijke organisatie met als doel kwaliteit in de zorg tastbaar en concreet te maken. Perspekt beoordeelt, test en bekijkt de geleverde kwaliteit van zorg intensief voordat zij tot een oordeel komt. Beek & Bos is door Perspekt op 15 prestaties beoordeeld en heeft deze op alle onderdelen met vlag en wimpel behaald. De auditoren van Perspekt waren lovend in hun oordeel: ‘Beek en Bos is zoals de ouderenzorg in heel Nederland zou moeten zijn’ .


Einde staking bij Trespa International BV Weert Geplaatst op: 28-11-2017 21:14

Trespa boeiboord Regionieuws De stakingen bij Trespa in Weert zijn ten einde. Bij de maker van kunststofplaten werd sinds vrijdag gestaakt door medewerkers uit de ochtendploeg. Trespa telt ruim zeshonderd medewerkers. De CAO onderhandelingen zijn ten einde en er is een principe akkoord bereikt tussen de FNV (werknemers) en de werkgever (Trespa). Vanaf donderdagmorgen worden de werkzaamheden weer hervat bij Trespa International.
Kwekerij Meuter Rolstoeltocht in Heythuysen

Impressie rolstoeltocht Op woensdag 23 augustus (reservedatum woensdag 30 augustus) organiseert Atletiek Leudal de jaarlijkse Kwekerij Meuter Rolstoeltocht. Deze twaalfde editie start om 18.00 uur vanaf het plein bij Penders Voetzorg in het centrum van Heythuysen. Van daaruit gaat de wandeling richting Restaurant De Busjop. Daar krijgt iedereen een hapje en drankje en kan (evenals onderweg) genoten worden van gezellige muziek. Na de pauze wordt de wandeling vervolgd en eindigt uiteindelijk weer op het plein bij Penders Voetzorg. Hier is nog een korte afsluiting. Heeft u interesse om deel te nemen aan deze tocht dan kunt u zich tot en met dinsdag 15 augustus opgeven bij Els Lemmen: 0475-493 765. Woont u in een zorgcentrum dan kunt u zich daar aanmelden. De kosten zijn € 5,00 per deelnemer. Vrijwilligers wandelen gratis mee. Rollators zijn niet toegestaan. Voor verdere informatie: www.atletiekleudal.nl/vierdaagse/rolstoeltocht .


Versleten heup of knie: een prothese?

Dinsdag 19 december Op dinsdag 19 december organiseert SJG Weert een informatiebijeenkomst over de versleten heup of knie. Deze vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. Aanmelden via het inschrijfformulier op: www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de afdeling Patiënteninformatie: 0495-572 205. Als een heup of knie versleten is, kan een gewrichtsvervangende prothese een oplossing bieden. Bij een versleten heup of knie is het kraakbeen in het gewricht aangetast of in zijn geheel verdwenen. De orthopedisch chirurg, fysiotherapeut en een verpleegkundige geven uitleg over de 'versleten' knie en heup, behandelingsmogelijkheden, soorten protheses, het plaatsen van een prothese en de revalidatieperiode. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.


In Leudal gratis naar klimaatfilm ‘Before the Flood’

Dinsdag 19 december Dinsdag 19 december draait voor de derde keer de klimaatfilm ‘Before the Flood’. Deze spraakmakende documentaire van National Geographic wordt gratis vertoond bij Bezoekerscentrum Leudal in Haelen, Roggelseweg 58. Acteur Leonardo DiCaprio wordt gevolgd in zijn rol als vredesambassadeur van de Verenigde Naties. DiCaprio reist over de wereld om de gevolgen van het veranderend klimaat te aanschouwen. Aanmelden via: studiegroep.leudal@hetnet.nl . De film begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend en wordt een kop koffie of thee aangeboden door de gemeente Leudal. Na de film kan men napraten in Bezoekerscentrum Leudal. Een initiatief van de gemeente Leudal in samenwerking met Studiegroep Leudal als onderdeel van een activiteitenreeks rond de tentoonstelling 'Duurzaamheid en Energietransitie', meer dan alleen ambitie.


Europees Schutterstreffen zoekt 1500 vrijwilligers

Vendel zwaaien tijdens het Lentecongres Vijf schutterijen uit Leudal zijn gezamenlijk de motor achter de organisatie van het Europees Schutterstreffen Leudal 2018. Nu de datum waarop het Europees Schutterstreffen 2018 gehouden wordt, dichterbij komt, hebben we uw hulp nodig. Op maandag 18 december is er om 20.00 uur een informatieavond voor verenigingen die vrijwilligers willen leveren in zaal De Postkoets te Horn. Tijdens deze infoavond praten we u bij over de werkzaamheden, de vergoedingen en de aanmeldprocedure. U kunt zich voor deze infoavond aanmelden via het aanmeldformulier op http://www.est2018.eu Vrijwilligers kunnen hun gewerkte uren alleen ten gunste laten komen voor uw vereniging indien uw vereniging staat ingeschreven. Van 17 tot en met 19 augustus is Leudal gastheer voor het Europees Schutterstreffen 2018. Meer dan 50.000 schutters en andere belangstellenden zullen elkaar dan ontmoeten in Neer. Op het terrein waar in 2009 het OLS gehouden werd, wordt het feestterrein ingericht. Ook de grote optocht op zondag is in Neer. Het Europees Schutterstreffen wordt één keer in de drie jaar gehouden. De schutterijen St. Aldegundis uit Buggenum, St. Severinus uit Grathem, St. Martinus uit Horn, St. Sebastianus uit Neer en St. Petrus uit Roggel zijn er trots op dat het hun samen gelukt is om dit geweldige, internationale evenement naar Leudal te halen. Ze willen er een groot succes voor de hele regio van maken. Daarom nodigen ze verenigingen, stichtingen en inwoners van Leudal uit om hen te helpen.


Kerst-poppenkastvoorstelling in Roermond

Zaterdag 23 december speelt Poppentheater 'Poppen en meer' een bijzondere voorstelling voor kinderen van 3 tot 11 jaar. Tijdstip: 16.00 tot 17.00 uur. Locatie: Ontmoetingscentrum naast de Minderbroederskerk, Minderbroederssingel 15F in Roermond. Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Alle kinderen uit Roermond e.o. zijn van harte uitgenodigd met hun ouders/verzorgers. In de voorstelling ‘Bonje op de boerderij’ moet Driekus op de boerderij van oma passen. Maar dat valt niet mee en tussen de dieren onderling botert het ook al niet. Komt dit allemaal nog wel goed?


LeudalBosloop 407 te Heythuysen

Bij de Leudalbosloop loop je nooit alleen Zondag 24 december vindt in de bossen bij Restaurant de Busjop, Busschopsweg 9 in Heythuysen de 407de door Atletiek Leudal georganiseerde trimloop plaats. Om 09.45 uur: start Bishop Shorttrack (1 km jeugd- loop); om 10.00 uur: start Leudalbosloop (3, 6, 9, 12 of 15 km). Inschrijfgeld: Bishop Shorttrack € 1,00; Leudalbosloop € 2,00; leden van Atletiek Leudal gratis. Meer info: Annemiek Gielen: 0475-493 857 of http://www.atletiekleudal.nl . Het parcours door de bossen van het Leudalgebied is geheel onverhard.


Muzikaal Kerstverhaal in Maasbracht

 Kerstavond zondag 24 december organiseert Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek om 19.00 uur een muzikaal kerstverhaal in de kerk te Maasbracht-Beek. Gratis toegankelijk voor jong en oud. Omlijst met verhalen en afbeeldingen neemt Jeugdfanfare Eensgezindheid onder leiding van dirigent Wiek Maessen u mee in het alom bekende Kerstverhaal en de helden van deze tijd. Helaas zijn er ook in de huidige samenleving nog altijd vele mensen die het minder goed hebben. Gelukkig zijn er vele helden (en instellingen) die deze mensen het hele jaar door op tal van manieren ondersteunen. Zij proberen minder bedeelde medemensen het hele jaar door het Kerstgevoel te bezorgen door hen te ondersteunen waar nodig. Tijdens dit Muzikale Kerstverhaol worden zij in het zonnetje gezet. Zie: www.eensgezindheid.com .


Kerstwandeling in en om Neer

Foto: Hermien Hendrikx Dinsdag 26 december (tweede kerstdag) organiseert IVN Roermond een kerstwandeling in en om Neer. Aanvang: 13.00 uur. Startpunt: Keyserbosch, Keizerbos 1 in Neer. Kosten: Kinderen en IVN-leden gratis, niet-leden € 2,50. Gidsen: Hermien Hendrikx, Michiel Stemkens en René Horsten. De wandeling duurt ongeveer 3 uur en wordt in kerstsfeer afgesloten. De Maas heeft hier door de jaren heen een belangrijke invloed gehad op het landschap, leven en werken in dit maasdorp.


In december geen Eetcafé Lekker & Gezellig

Iedere vierde maandag van de maand is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij het Eetcafé Lekker & Gezellig in het restaurant Karibu van Woonzorgcentrum St. Charles in Heythuysen. In de maand december is er echter geen Eetcafé Lekker & Gezellig. Het eerstvolgende is op maandag 22 januari 2018


Alzheimercafé Leudal in teken van Kerstmis

Het Alzheimercafé Leudal van dinsdag 19 december staat in het teken van Kerstmis. Het is een kerstviering met het thema ‘Rituelen als herkenning’. Locatie is Zorgcentrum Beek & Bos in Heythuysen. De aanvang is 19.30 en het einde om 21.30 uur. Zaal open om 19.00 uur. Drs. Roel Hekking vertelt over het belang van rituelen bij mensen met dementie. De bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door jonge gitaristen en het ensemble Soetse. Dat alles onder het genot van een hapje en een drankje. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.


Kerstconcert 'Dormi Jesu' door Quartz

Vocaal kwartet Quartz Foto: Foto Studio Bongers HeythuysenIn de aanloop naar Kerstmis kan men op woensdag 20 december alvast in de stemming komen bij de meditatieve Kerstrecital van Vocaal kwartet Quartz. Het vindt plaats van 19.30 tot 20.30 uur in de Ursulakapel, Voogdijstraat 24 in Roermond. De toegang is vrij, na afloop gelegenheid tot een vrijwillige gave. Na dit meditatieve concert kan men onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig even napraten. Op zaterdag 16 december presenteert Quartz hetzelfde programma van 14.30 tot 15.30 uur in de kapel van Zorgcentrum De Kreppel in Heythuysen.


ZZP, ja of nee?

Woensdag 20 december Woensdag 20 december van 09.30 tot 11.30 uur is in de Bibliotheek Weert, Wilhelminasingel 250 de maandelijkse ‘Walk & Talk' voor werkzoekenden. Het thema is: ZZP, ja of nee? Sjra Clerkx van het Ondernemersklankbord team Limburg geeft informatie over het starten van een eigen bedrijf. Graag van tevoren aanmelden op: http://www.bibliocenter.nl . Sjra Clerkx gaat in op de voor- en nadelen van het starten van een eigen onderneming. Hoe gaat het op fiscaal en belastingtechnisch gebied? Hoe staat het met verzekeringen en pensioen als ZZP’er? Er is ruime gelegenheid om vragen te stellen en dieper op een onderwerp in te gaan. Het Ondernemersklankbord is een landelijke non- profit organisatie en bestaat uit ex-ondernemers met een rijke praktijkervaring en kennis. Zij geven belangeloos en onafhankelijk advies.


Kerstactie Voedselbank Midden-Limburg

Voedselbank Midden-Limburg doet een oproep aan personen die een kerstpakket ontvangen dit te delen met mensen die een extraatje misschien nog meer nodig hebben. Dat kan door het pakket (of een deel daarvan) af te geven in de Marijkezaal, Gebroek 12 in Roermond. Vanaf dinsdag 19 december tot en met zaterdag 23 december tussen 09.00 en 12.00 uur. Daarnaast op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 december ook weer tussen dezelfde tijden. Schikken genoemde tijden niet dan kunt u contact opnemen via: 06 136 682 75. Zonder steun kunnen gezinnen die voor hun primaire levensbehoeften afhankelijk zijn van de voedselbank onvoldoende worden geholpen. Op uw betrokkenheid en steun wordt gerekend. Zie ook: www.voedselbankmiddenlimburg.nl .


Kerstviering in Roggel

Zangvereniging Maas- en Neergalm Neer Op dinsdag 26 december (tweede kerstdag) om 09.30 uur luistert Zangvereniging Maas- en Neergalm uit Neer onder leiding van Sylvia Berghs de H. Mis op. Let op: wegens renovatie van de kerk in Neer vindt deze H. Mis plaats in de Sint-Petruskerk in Roggel. Het koor begint al met zingen om 09.15 uur. Ook sopraan Ellen Valkenburg, trompettist Pieter Smeets en organist Sjef Streukens geven acte de présence. Een greep uit het programma: Stille Nacht, Tollite Hostias, Cantique de Noël, Mis van Filke, Gloria van Vivaldi, King all Glorious.


Vertelconcert bij Theaterhoeve Horckerhof

Ekaterina Levental Dinsdag 26 december (tweede kerstdag) is bij Theaterhoeve Horckerhof, Horckerstraat 5 in Baexem een vertelconcert door Ekaterina Levental. Aanvang: 15.00 uur. Entree: € 12,00. Reservering via: info@theaterhoevehorckerhof.nl . Zie: www.theaterhoevehorckerhof.nl . In het vertelconcert ‘De Weg’ zingt en vertelt operazangeres-harpiste Ekaterina Levental over haar vlucht uit de voormalige Sovjet Unie. Een verhaal over afwijzing, verlies, veerkracht en hoop, gezien door de ogen van een tiener. Ze begeleidt zichzelf op de harp.


Kerstavondviering in Beegden

Kerststal in de kerk van Beegden De Kerstavondviering op zondag 24 december in de St. Martinuskerk te Beegden wordt muzikaal opgeluisterd door een gecombineerd optreden van Harmonie Crescendo en het kerkkoor. Aanvang 19.00 uur. Voorafgaand aan de viering brengt de harmonie diverse kerstwerken ten gehore. Orkest en kerkkoor zullen gezamenlijk de traditionele volkszangliederen uitvoeren en het hele kerstverhaal wordt uitgebeeld door leerlingen van de Martinusschool. Na afloop kan natuurlijk het mooie kersttableau worden bewonderd: de authentieke stal en de meer dan honderd jaar oude beeldengroep.


Beleef de stilte in Nationaal Park De Groote Peel

Winterstiltewandeling Foto: Marijke Vaes-SchroënStaatsbosbeheer houdt op zondag 24 december een Winterstiltewandeling waarin je samen met een Peelgids een wandeling kunt maken in dit prachtige natuurgebied. De excursie start om 11.00 uur bij het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Deelname kost € 5,00 per persoon en de excursie is vooral geschikt voor volwassenen. Online reserveren via: www.staatsbosbeheer.nl/pelenstilte . De excursie is ongeveer zes kilometer lang en duurt ongeveer 2,5 uur. Houd er rekening mee dat in de winter sommige paden nat en/of modderig kunnen zijn. Zorg daarom voor goede, liefst waterdichte schoenen. Je wandelt over Peelbanen en knuppelbruggen in dit uitgestrekte veenmoeras. Onderweg zijn een paar bijzondere belevingsmomenten waarbij de zintuigen worden geprikkeld. Zo ervaar je de natuur nog bewuster en intenser. De Winterstiltewandeling biedt de gelegenheid om even ontsnappend aan de hectiek van alle dag, helemaal tot rust te komen en optimaal te genieten van de natuur.


Kaartverkoop Bospop start 27 januari om 10.00 uur

De eerste elf namen voor Bospop 2018 zijn een feit met Live, a-ha, Billy Idol, Jonathan Jeremiah, Southside Johnny & The Asbury Jukes, Venice, Graveyard, The Cadillac Three, The Band Of Heathens, Con Brio en Jetbone. De 38ste editie van het festival vindt plaats op zaterdag 14 en zondag 15 juli 2018 op Evenemententerrein A2 Weert Noord. De kaartverkoop start zaterdag 27 januari 2018 om 10.00 uur via http://www.bospop.nl en http://www.ticketmaster.nl .


Kerstexpositie in St. Martinuskerk Horn

Kerstkribbe in Horn Op maandag 25 december, dinsdag 26 december en woensdag 27 december staan de deuren van de Parochiekerk St. Martinus in Horn voor iedereen open van 14.00 tot 17.00 uur. Men kan dan de sfeervol versierde parochiekerk bezoeken om de kerstexpositie te bezichtigen die is ingericht rondom het thema Op weg naar geborgenheid. Ook kan men een kaarsje laten branden, luisteren naar mooie kerstverhalen of genieten van kerstliederen. De toegang is gratis.


Limburgs Museum: expositie ‘Seizoenen’

Het Reigersbroek van Ingrid Steijvers   Vanaf 16 december is de expositie van de fotowedstrijd ‘Seizoenen’ te zien in het Limburgs Museum in Venlo. De wedstrijd werd georganiseerd door Stichting Het Limburgs Landschap, Drukkerij Schrijen-Lippertz en Dagblad De Limburger. Tot 8 januari 2018 is de fototentoonstelling met de 36 genomineerde beelden, allemaal gemaakt in de natuurgebieden van Stichting het Limburgs Landschap, te bezichtigen. Daarna blijven tot 13 februari ‘de beste 12’, te zien in het kabinet van het Limburgs Museum.