Live Radio Live TV

'Contact met burgers als burgervader' Geplaatst op: 20-11-2017 19:30

Gemeentehuis van Leudal Leudal Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open heeft diverse malen bij burgemeester Arno Verhoeven van Leudal die ook portefeuillehouder Personeel is, aandacht gevraagd voor de wijze waarop burgers vanuit het sociaal domein tegemoet worden getreden. Nieuwe ervaringen zijn voor het raadslid aanleiding zich opnieuw tot de burgemeester te wenden. Het betreft concreet de wijze waarop burgers worden ingeschakeld bij het opdoen van werkervaring. Mathieu Wagemans richt zich nogmaals tot de burgemeester: "Ik roep u op in uw functie van portefeuillehouder Personeel meer aandacht te geven aan de dagelijkse processen binnen de gemeente en tijd vrij te maken om als burgervader burgers te woord te staan wanneer zij behoefte hebben tot contact met u." "Te vaak krijg ik van burgers die een gesprek vragen de reactie dat men wordt doorverwezen naar wethouders of naar ambtenaren waarna de gang van zaken zich herhaalt."


Koninklijke onderscheiding voor Wim Weekers Geplaatst op: 20-11-2017 16:25

De gedecoreerde met echtgenote; rechts burgemeester Arno VerhoevenHaler Op zondag 19 november werd aan Wim Weekers, woonachtig in Haler een Koninklijke onderscheiding uitgereikt bij zijn afscheid van de vrijwillige brandweer post Hunsel. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Weekers (59) was van 1987 tot begin 2017 lid van de vrijwillige brandweer, post Hunsel. Hij fungeerde o.a. als bevelvoerder en is sinds 2002 bestuurslid van Stichting De Oude Pomp in Hunsel. Deze stichting zet zich in voor het behoud van oud brandweermateriaal.


Koninklijke onderscheiding voor Har Brouns Geplaatst op: 20-11-2017 16:24

De gedecoreerde met echtgenote; rechts burgemeester Arno VerhoevenHunsel Op zondag 19 november werd aan Har Brouns, uit Hunsel een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Har Brouns (56) is sinds 1987 lid van de vrijwillige brandweer, post Hunsel. Hij fungeerde onder andere als hoofbrandwacht en chauffeur / pompbediende. De uitreiking van de versierselen vond plaats bij gelegenheid van zijn officiële afscheid van de vrijwillige brandweer, post Hunsel.


KERNgezond Roggel in beweging Geplaatst op: 18-11-2017 19:57

Twee meiden maken kennis met taekwondo Roggel Op donderdagmiddag 16 november stond voor de leerlingen van groep 5-6 van basisschool De Zjwiek in Roggel de tweede activiteit op KERNgezond powered by Aevitae op het programma om hen kennis te laten maken met enkele sporten. Zo leerden de leerlingen de basisbeginselen van taekwondo van THV Leudal. Volleybalvereniging Accretos was aanwezig om de leerlingen kennis te laten maken met het volleybal en dansstudio Pulse bezorgde de leerlingen een leuke middag met een dansclinic. De volgende activiteit is 23 januari 2018.


Tweetalige plaatsnaamborden in Nederweert Geplaatst op: 18-11-2017 19:47

Het tweetalige kombord Foto: Nederweert24Regionieuws Jack van Bilsen en René Knapen kwamen in 2016 met het idee bij de gemeente Nederweert om de komborden van de kernen van een dialect- benaming te voorzien. Burgemeester Evers omarmde het initiatief en betrok de dorpsraden er bij. Afgelopen donderdag werden onder het toeziend oog van dorpsraden, sponsoren, bestuursleden van Heemkundevereniging en het Veldeke de nieuwe ‘dialect komborden‘ onthuld met daarop de kerkdorpen Ni-jwieërt, Doospel, Leivere, d’n Diêk en d’Indj in het dialect.


Provinciale subsidie voor orgel van kathedraal Geplaatst op: 16-11-2017 22:30

Het orgel van de kathedraal Regionieuws Op initiatief van Provinciale Staten kan met steun van de Provincie Limburg de restauratie van het orgel van de Roermondse Sint Christoffel- kathedraal 'kathedraalwaardig' worden voltooid. De Sint Christoffelkathedraal in Roermond stamt uit de vijftiende eeuw en geldt als de hoofdkerk van het bisdom Roermond. Het orgel van de kathedraal is in 1954 gebouwd door de firma Verschueren uit Heythuysen. Het bedrijf, dat in 1891 is opgericht en thans in Ittervoort is gevestigd, is op een Brabants bedrijf na, nog de enige orgelbouwer in het zuiden van ons land. Na afronding van de eerste fase van de orgelrestauratie was het orgel al bespeelbaar. Met de laatste fase worden onder meer aangepakt: de mechanieken en de pijpen van het orgel, kleine reparaties en schilderwerk aan de inmiddels gerenoveerde houten orgelkast. Voor dit restauratieproject wordt een beroep gedaan op de firma Verschueren. De provinciale subsidie bedraagt in totaal € 100.000. De restauratie dient 1 juli 2018 afgerond  te zijn. Het instrument is o.a. voor het begeleiden van de koor- en samenzang tijdens de erediensten en voor orgelconcerten.


Collectieve zorgverzekering gemeente Maasgouw Geplaatst op: 15-11-2017 08:00

Zorgverzekering Maasgouw Méér zorgvergoeding en toch minder betalen? Met de collectieve zorgverzekering van de gemeente Maasgouw kan dat! De gemeente Maasgouw biedt aan inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten een collectieve zorgverzekering aan bij CZ. Meer informatie bij het Sociaal wijkteam van de gemeente Maasgouw. De collectieve verzekering geldt niet alleen voor bijstandsgerechtigden. Ook mensen met loon of uitkering tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm kunnen gebruik maken van deze regeling. De inwoners kunnen kiezen uit twee aanvullende verzekeringen. Ook wordt binnen dit pakket een vergoeding verstrekt voor de eigen bijdrage die aan het CAK betaald moet worden. De gemeente betaalt een deel van de premiekosten van dit extra verzekeringspakket. Als u denkt in aanmerking te komen kunt u via http://www.gezondverzekerd.nl zien welke pakketten er zijn en deze vergelijken met uw huidige zorgverzekering. Overstappen naar de collectieve verzekering van CZ kan alleen vanaf 1 januari 2018; regelen voor 31 december 2017.


Missionair testament van bisschop Wiertz Geplaatst op: 14-11-2017 16:31

Bischop mgr. Frans Wiertz Regionieuws Bij gelegenheid van het afscheid van mgr. Frans Wiertz als bisschop van Roermond verschijnt een nieuw boek, waarin hij zijn gedachten laat gaan over de toekomst van de katholieke Kerk. De journalist Christian van der Heijden voerde afgelopen zomer vier lange gesprekken met de scheidend bisschop. De weerslag hiervan is verwerkt in het boek ‘Bisschop Frans Wiertz, missionair testament’, dat op donderdag 23 november door uitgeverij Adveniat wordt gepresenteerd. Bisschop Wiertz vertelt in het boek uitgebreid over zijn jeugd in Kerkrade en zijn vorming tot priester in een tijd, waarin in het sterk verzuilde Nederland vertrouwde waarden en normen gingen schuiven. Vervolgens gaat hij uitgebreid in op zijn persoonlijke ervaringen als parochieherder en bisschop. Na een actief leven van bijna 50 jaar als pastor in soms heel woelige tijden, is mgr. Wiertz tot de conclusie gekomen dat de Kerk van de toekomst alleen een missionaire kerk kan zijn.


Herberg Stadt Stevenswaert aan de top Geplaatst op: 14-11-2017 16:24

Interieur van Herberg Stadt Stevenswaert  Stevensweert De 12e editie van de HEERLIJK10Daagse zit er weer op. Van 27 oktober tot en met 5 november stonden honderden toprestaurants extra op scherp om de culinaire liefhebbers voordelig kennis te laten maken met de Nederlandse gastronomie. De gasten hebben na hun etentje een review achter gelaten en de restaurants beoordeeld op eten, service, sfeer en gastvrijheid. De stemmen zijn geteld. Herberg Stadt Stevenswaert in Stevensweert staat op de eerste plaats in de top-5 in Limburg.


De heer Arno Verhoeven, catechist cluster Tabor Geplaatst op: 13-11-2017 21:56

Mgr. De Jong felicteert de nieuwe catechist; links pastoor Vankan.    Foto: Frans van GalenHeythuysen De heer Arno Verhoeven uit Heythuysen is met ingang van 12 november benoemd tot catechist van de parochies H. Nicolaas te Heythuysen, H. Johannes de Doper te Baexem, H. Severinus te Grathem, H. Liduina te Kelpen-Oler en H. Barbara te Leveroy (cluster Tabor). Samen met nog vijf dames en heren ontving hij afgelopen zondag 12 november in de kathedraal van Roermond de kerkelijke zending (missio canonica) namens bisschop mgr. Wiertz uit handen van hulpbisschop mgr. Everard de Jong. Alle kandidaten die zondag tijdens een speciale Versperdienst de zending hebben ontvangen, zijn opgeleid aan de catechistenopleiding Kairos. Ze krijgen allemaal een benoeming als catechist, een functie die bestaat naast de gewijde ambtsdragers (priesters en diakens) in een parochie of instelling. De heer Arno Verhoeven zal het pastorale team van het cluster Tabor gaan ontlasten vanaf januari 2018 op het gebied van ziekenpastoraat.


Nieuwe hoofdredacteur RTV Roermond en 3ML Geplaatst op: 13-11-2017 12:11

Vivian Huyskens Regionieuws Met ingang van 1 januari 2018 zal Vivian Huyskens aan de slag gaan als hoofdredacteur bij omroep RTV Roermond. Vanaf die datum zal ze ook de functie van hoofdredacteur gaan bekleden bij Omroep 3ML. Vivian is momenteel nog werkzaam als directeur bij Omroep 3ML. Vivian Huyskens woont in Beegden en is al geruime tijd actief bij 3ML. Als vrijwilligster, presentatrice, verslaggeefster, lid van het redactieteam en eindredactrice van het journaal heeft ze snel haar weg weten te vinden in medialand. 3ML en RTV Roermond werken al enige tijd aan een gezamenlijke radioprogrammering. Het gedeelde hoofdredacteurschap van Vivian is een verdere belangrijke stap naar een intensievere samenwerking tussen Omroep 3ML en RTV Roermond. Voor beide omroepen betekent dit een groter uitzendgebied, betere mogelijkheden voor grote producties, kwaliteitsverbetering door uitwisseling van kennis en medewerkers bij krapte. Ze biedt meer mogelijkheden voor reclame waarbij de hoofdredacteur nauw samenwerkt met commerciële adviseurs. Daarnaast begeleidt Vivian Huyskens het samenwerkingsproces tussen beide omroepen en in een latere fase met andere lokale omroepen met als doel deze samenwerking uit te breiden tot een volwaardige Midden-Limburgse streekomroep. Bij dit proces blijven ook bestuursleden van beide omroepen betrokken. De medewerkers blijven in dienst bij zijn of haar omroep. De PBO's van beide omroepen blijven zelfstandig functioneren. Vivian Huyskens is contactpersoon voor de OLON/NLPO, de pers en andere partijen.


Liberale Volkspartij Maasgouw: 'Herindeling komt eraan!' Geplaatst op: 12-11-2017 21:24

Gemeentehuis van Maasgouw Maasgouw De Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) verwacht dat een gemeentelijke herindeling niet lang meer op zich laat wachten, omdat in het recente Regeerakkoord staat dat het kabinet de provincies opdraagt om de herindeling ter hand te nemen van gemeenten die in de uitvoering van essentiële taken grotendeels afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen. Fractievoorzitter Clemens Meerts: “Het gaat goed met Maasgouw. Het is duidelijk dat het college van B en W zijn zaken goed voor elkaar heeft en Maasgouw heeft de financiën op orde. Onze gemeente wordt goed, rustig en respectvol bestuurd. Deze solide situatie past bij de Strategische Visie 2025 van de gemeenteraad, waarin is opgenomen dat Maasgouw zelfstandig wil blijven,” zegt Clemens Meerts. De LVM is daarom geen voorstander van een herindeling, maar vindt wel dat we de komst ervan onder ogen moeten zien. Daarom is de LVM tegen de uitgave van 7 miljoen euro voor de verbouwing van het gemeentehuis in Maasbracht en tegen de interne reorganisatie die meer dan een miljoen euro gaat kosten.


'Vele samenwerkingsovereenkomsten getekend' Geplaatst op: 11-11-2017 21:21

Schetsontwerp Park Leudal-Oost Leudal In de afgelopen weken zijn veel samenwerkings- overeenkomsten getekend voor park Leudal-Oost. De Stichting Park Leudal-Oost wil niet alleen bestaande gebruikers van het huidige sportpark ’t Ligteveld in Neer een plek bieden, maar ook nieuwe gebruikers. Inmiddels staat de teller op 35 verenigingen en organisaties, die participeren in de Open Club Park Leudal-Oost in Neer. De gemeente Leudal gaat de knoop inzake Park Leudal-Oost doorhakken op maandag 27 november in de commissievergadering Sociaal. Op dinsdag 12 december neemt de raad van de gemeente Leudal een besluit over het doorgaan van Park Leudal-Oost. Met het oog op die besluitvorming vraagt de raad verklaringen over de verwachte deelname van verenigingen aan Park Leudal-Oost. De verenigingen onderstrepen het belang van het gezamenlijk gebruik van de toekomstige accommodatie en faciliteiten zoals kleedlokalen en horecagelegenheid voor het goed functioneren van Park Leudal-Oost. Toekomstbestendigheid loopt als een rode draad door alles heen.


Bakker Cyrille Dieteren wint Maestro 2017 Geplaatst op: 9-11-2017 22:26

Winnaar van de trofee Maasbracht Zaterdag 4 november streden vijf bekende Maasbrachtenaren om de titel Maestro 2017. Het 30-jarig bestaan van het jeugdorkest van Koninklijk Erkende Harmonie Sint Cecilia werd gevierd met een bijzonder concert naar voorbeeld van het bekende Nederlandse tv programma Maestro. In een versierde zaal genoten de ruim 250 aanwezigen van een geweldige avond. Het jeugdige orkest opende de avond met twee stukken o.l.v. hun eigen dirigent Ruud van Cruchten. Daarna waren de Maestro’s aan de beurt. Achtereenvolgens namen Roelof Fransbergen, Ria Oomen, Robert van Duinen, burgemeester Stef Strous en Cyrille Dieteren de baton ter hand. Iedere Maestro had een eigen stuk ingestudeerd, maar werd op de bok verrast door presentator Bert van Cruchten met de vraag ook een niet- voorbereid stuk te dirigeren. Cyrille Dieteren werd Maestro 2017 en kreeg de trofee uitgereikt uit handen van voorzitter Tim Snijckers. Nog een keer vertolkte het orkest het stuk onder de leiding van 'Toreador' Cyrille,


Prezo-certificaat voor Zorgcentrum Beek & Bos Geplaatst op: 9-11-2017 21:06

Zorgcentrum Beek & Bos Heythuysen Donderdag 9 november heeft Zorgcentrum Beek & Bos in Heythuysen voor de tweede keer het Prezo kwaliteitscertificaat behaald. De eerste keer was in 2013. Bij de toetsing is er gekeken naar kwaliteit, veiligheid, goed werkgeverschap, medezeggenschap en goed bestuur. Het personeel is er trots op dat opnieuw bevestigd is dat Beek & Bos verantwoorde zorg levert, gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van de cliënten.


Burgemeester Evers sluit twee ‘drugspanden’ Geplaatst op: 8-11-2017 21:48

Drugslaboratorium Regionieuws Twee panden aan de Mildert in Nederweert worden op last van burgemeester Evers gesloten, omdat er sprake is geweest van het overtreden van de Opiumwet. De sluiting gebeurt op basis van vastgesteld gemeentelijk beleid en artikel 13b van de Opiumwet. Deze wet, ook wel bekend als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid drugspanden te sluiten. Bij een doorzoeking van de betreffende panden aan de Mildert, begin oktober, werd een productielocatie voor synthetische drugs aangetroffen. Er was op dat moment niemand aanwezig. De politie kwam de locatie op het spoor naar aanleiding van meldingen van inwoners en inspecties van gemeentelijke handhavers. Het onderzoek door de politie is nog lopende. De eigenaar en/of huurder dient beide panden uiterlijk 15 december te sluiten. Gebeurt dat niet dan worden de panden op kosten van de eigenaar/huurder alsnog gesloten.


Boek tijdperk Norbert Nozy bij Koninklijke Harmonie Geplaatst op: 8-11-2017 21:41

‘Merci Norbert Nozy’ Thorn Tijdens het seizoens-afsluitingsconcert op zaterdagavond 15 juli nam Norbert Nozy officieel afscheid van de Koninklijke harmonie van Thorn. Op die avond hoorde dirigent dat ‘zijn periode bij de Bokken’ zou worden vastgelegd in een boek. Het eerste exemplaar is hem op zaterdag 4 november voorafgaand aan het traditionele Caeciliadiner door samensteller Peter Parren, overhandigd. In het verschenen boek is kort en bondig veertien jaar muziekhistorie van de Koninklijke vastgelegd. De hoogtepunten zijn drie concoursen in de concertafdeling met het behalen van een nationale en twee Europese titels. De musicerende leden van de harmonie kregen zondag 5 november na afloop van de repetitie eveneens een exemplaar uitgereikt, omdat zij samen met de dirigent dit muzikaal tijdperk voor de Koninklijke zo succesvol hebben gemaakt. Het boek kan besteld worden via het e-mailadres c.hilbrant-metten@hetnet.nl. De prijs is € 15,00 en per post € 19,50. Het is ook verkrijgbaar op het Matinee Concert op 12 november in de Oranjerie.


Ouderen wonen niet toekomstbestendig Geplaatst op: 7-11-2017 21:54

Blik op de toekomst... Regionieuws Driekwart van de ouderen vanaf 70 jaar heeft nog geen maatregelen in huis genomen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Zij gaan er pas over nadenken, wanneer ze door hun gezondheid worden gedwongen en komen dus pas in actie als het te laat is. Dit blijkt uit onderzoek van stichting Zilver Wonen (ZW) onder meer dan 5000 ouderen met een gemiddelde leeftijd van ruim 72 jaar. Voorzitter Coen Staal: “Op basis hiervan kunnen we over vijf tot acht jaar enorme problemen verwachten." Staal: "Er is namelijk een groot tekort aan seniorenwoningen, ongeveer 60.000, en het merendeel van de senioren woont in een niet- aangepaste woning.” Uit het onderzoek blijkt verder dat 64% van de alleenstaanden niet in een toekomstbestendige woning woont. Voor samenwonenden is dat 55%. Verder wil 31% van de ouderen graag verhuizen naar een gelijkvloerse of aangepaste woning die geschikt is voor de toekomst. Het liefst met winkels en openbaar vervoer op loopafstand.


Reddingsbrigade Aoreven 6 maal goud op NK Geplaatst op: 7-11-2017 20:57

De succesvolle leden van Reddingbrigade Aoreven Heythuysen Op zondag 5 november werd in Gouda het Nederlands Kampioenschap Lifesaving Pool gehouden voor de aspiranten. Zo’n 124 zwemmers, afkomstig van verschillende brigades in de leeftijd tussen 7 en 14 jaar gingen op diverse onderdelen de strijd met elkaar aan. Vanuit Reddingsbrigade Aoreven uit Heythuysen namen 17 zwemmers deel. Ze waren zeer succesvol. Er werden 6 gouden, 10 zilveren en 2 bronzen medailles behaald. Zo werd Selina Stokbroeckx Nederlands kampioen op het onderdeel 100 meter ringduiken met zwemvliezen. Sabine Brugge mag zich Nederlands kampioen noemen op het onderdeel hinderniszwemmen in de jongste leeftijdscategorie 7-8 jaar. Lieke Geraats werd Nederlands kampioen op 50 meter ringduiken met vliezen. Fenne Mennen werd drie keer Nederlands kampioen op respectievelijk reddingswisselslag, lifesaver en ringduiken.


Opening fiets- en wandelpad Thorn en Wessem Geplaatst op: 7-11-2017 20:41

Fietspad Maasgouw Op donderdag 9 november wordt het nieuwe fiets- en wandelpad samen met groep 6 en 7 van basisschool Medardus uit Wessem en groep 7 en 8 van basisschool Koningsspil uit Thorn geopend. Het nieuwe fiets- en wandelpad van bijna 3 kilometer legt een verbinding tussen Thorn en Wessem. De opening vindt plaats om 09.00 uur bij de ingang van Natuurgebied Koningssteen in Thorn. Het fietspad is met hulp van GOML subsidie gerealiseerd. Vanaf het toeristisch seizoen 2018 gaat de fietsroute ook onderdeel uitmaken van het knooppuntennetwerk. Wethouder Lalieu: "Met dit fiets- en wandelpad is een toeristisch-recreatieve route gerealiseerd langs de Maasplassen en door een prachtig natuurgebied. De route loopt tussen Wessem en Thorn en sluit aan op het Belgisch achterland. Fietsers en wandelaars kunnen genieten van de combinatie van natuur en water".


Modernste ambachtelijke bakkerij van Nederland Geplaatst op: 7-11-2017 19:41

Artist impression  Regionieuws De Heerschap Groep in Roggel heeft een perceel van ruim 8.000 m2 verworven op bedrijvenpark Pannenweg II langs de A2 in Nederweert, waar binnenkort het nieuwe hoofdkantoor en een hypermoderne ambachtelijke bakkerij gaat verrijzen. Het hoofdkantoor gaat tevens fungeren als opleidingslocatie voor alle medewerkers. Het bedrijf zetelt sinds de oprichting in 1966 in Roggel, maar is daar de afgelopen jaren uit z’n jasje gegroeid. Vanaf het voorjaar van 2019 zal Nederweert de modernste ambachtelijke bakkerij van Nederland herbergen. De bakkerij voorziet de zes Jumbosupermarkten van Heerschap in de regio en de bakkerijwinkel in Roggel dagelijks van vers brood en banket. Hoewel het bedrijf de modernste bakkerijapparatuur gaat gebruiken, zal het ambachtelijk karakter de boventoon blijven voeren. Ook duurzaamheid zal bij de realisatie van de plannen hoog in het vaandel staan. Het bedrijf biedt inmiddels werkgelegenheid aan ongeveer 700 mensen in Midden-Limburg. "De nieuwe locatie garandeert de continuïteit van ons bedrijf en de hoge kwaliteit van onze ambachtelijke producten," aldus directeur Stan Heerschap.


Inspiratieprijs Cultuurfonds Limburg 2017 Geplaatst op: 4-11-2017 22:05

De drie prijswinnaars Foto: Jonathan Vos Photography  Regionieuws Het Cultuurfonds Limburg heeft de Inspiratieprijs 2017 toegekend aan drie bijzondere natuurprojecten in de provincie. Stichting Sjweikeser Rèngelao ontving de eerste prijs, Vlinderwerkgroep Nederweert de tweede prijs en op de derde plaats kwam Stichting Landschap Horst aan de Maas/Groengroep Sevenum. Op 2 november werden in Maastricht de prijzen uitgereikt door Theo Bovens, Commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Limburg. De prijs bestaat uit € 10.000, verdeeld over drie prijzen. 


Vondst historisch biervat in Haelen Geplaatst op: 4-11-2017 20:17

Vrijwilligers vonden dit biervat in de kikkerpoel Horn Op de natuurwerkdag is zaterdag 4 november in Haelen een historisch vat opgedoken bij het schoonmaken van de kikkerpoel achter Bezoekers- centrum Leudal. Volgens de vrijwilligers van IKL zou het gaan om een oud biervat van de voormalige bierbrouwerij Huyben 'De Kroon' uit Horn. Meer over deze bijzondere vondst maandag op www.3ml.nl en op 3ML tv.


Duo 'Om in te Lieste' gaat er mee stoppen Geplaatst op: 3-11-2017 21:37

Chantal en Roger nemen afscheid Neer Het Neerse duo 'Om in te Lieste' dat gevormd wordt door Chantal van der Leeden en Roger Theelen gaat in het elfde artiestenjaar er mee stoppen. Het duo heeft met veel succes tijdens carnaval in heel Limburg opgetreden en veel prijzen behaald. Zes keer hebben ze in de halve finale van het LVK gestaan, waarvan twee keer in de finale. Chantal en Roger: "Wae gaon dit jaor väör de elfde kieër d’r alles aan daon en dit kieër same met Bas en Mark, om d’r ein geweldig aafsjiet van te make mèt ozze sjlager ‘t Lempke van de keulkas."


Uitslag ballonnenwedstrijd kermis Ittervoort Geplaatst op: 3-11-2017 21:00

 Ittervoort Op 10 september, tijdens de kermis, hebben de kinderen van Ittervoort meegedaan aan een ballonnenwedstrijd. Er zijn 55 ballonnen de lucht ingegaan en er zijn 7 kaartjes retour gekomen. Afgelopen weekend hebben de prijswinnaars hun prijs in ontvangst mogen nemen. De eerste plaats met de winnende afstand van 204 km is voor Nina Schaefer. Zij heeft het luchtkussen voor een dag gewonnen. Als tweede met 203 km, Simone Corsten; zij kan met een vriend(in) naar de bioscoop en op de derde plaats met 59 km Fiene Minkenberg; zij kan genieten van een snoeptaart.


Intensive Care (IC) Laurentius naar nieuwbouw Geplaatst op: 2-11-2017 20:46

De nieuwe IC-afdeling Regionieuws Op 1 november verhuisde de Intensive Care (IC) van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond naar een geheel nieuwe afdeling binnen de nieuwbouw. De verhuizing van de patiënten is goed verlopen, al was het een hele klus. Het vergde veel zorgvuldige voorbereidingen om de ernstig zieke patiënten die afhankelijk zijn van medische apparatuur, te verplaatsen. De belangrijkste verandering ten opzichte van de huidige IC is dat alle patiënten beschikken over een eigen kamer en niet meer op een zaal liggen. Dat betekent meer privacy en meer rust. Door de komst van éénpersoonskamers is het tevens mogelijk om de bezoektijden te verruimen. Voortaan kunnen patiënten tussen 11.00 en 20.00 uur bezoekers ontvangen. Dit biedt aanmerkelijk meer flexibiliteit voor familieleden en het bevordert de betrokkenheid van de familie bij de behandeling van de patiënt. In de toekomst komen er nog twee familiekamers bij waardoor het voor familieleden zelfs mogelijk is om te overnachten. Iedere patiëntenkamer beschikt over een eigen tillift, een hulpmiddel waarmee patiënten eenvoudig en comfortabel verplaatst kunnen worden.


Kleine vrachtauto met vaten in brand Geplaatst op: 1-11-2017 20:59

Brandweer Maasgouw Dinsdag 31 oktober omstreeks 20.00 uur werd de brandweer van Thorn gealarmeerd voor een buitenbrand in de omgeving van de Panheeldersteeg. Vanuit de snelweg A2 werden vlammen gezien. Er bleek een kleine vrachtwagen met vaten, vermoedelijk chemicaliën, in brand te staan. Vanwege diverse ontploffingen werd het grootste deel van de brand geblust tot er geen uitbreidingsgevaar meer was met assistentie van de Wessemse brandweer. De politie doet onderzoek en de gemeente zorgt voor het opruimen van de resten.


A2 bij Weert enige tijd afgesloten wegens incidenten Geplaatst op: 31-10-2017 22:00

 Regionieuws Dinsdagvond is op de A2 bij Kelpen-Oler rond 21.00 uur een ongeluk gebeurd. Ongeveer tegelijkertijd vatte ter hoogte van het wegrestaurant bij Weert een auto vlam tijdens het rijden. De bestuurder kon de personenauto op de vluchtstrook tot stilstand brengen en kon tijdig het voertuig verlaten. Door beide incidenten is de A2 richting Maastricht rondom Weert enige tijd volledig afgesloten geweest.


'Ombouw van varkensstallen tot LIVAR-bedrijf' Geplaatst op: 31-10-2017 21:39

Varkens  Leudal Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open heeft vernomen dat het voornemen bestaat aan de Begijnhofweg nabij huisnummer 7 in Kelpen- Oler bestaande stallen om te bouwen tot een LIVAR-bedrijf. Wagemans: "De vrije uitloop van varkens betekent een forse toename van zowel geur als stof naar de omgeving. Ik wijs naar de ombouw van een pluimveebedrijf aan de Beekkant te Baexem waar sprake is van een enorme toename van geuroverlast ten opzichte van de voorheen bestaande situatie." Wagemans vervolgt: "Het beleid in Leudal is gericht op vermindering van overlast hetgeen realisering van de plannen ongewenst maakt." Naar aanleiding van het voornemen tot ombouw van stallen tot een LIVAR-bedrijf vraagt hij het college van B&W van Leudal of er vergunning is afgegeven voor sloop- en verbouwwerkzaamheden en een nieuwe gerealiseerde uitrit. Tenslotte informeert hij of er bij het overleg over de plannen van gemeentewege toezeggingen zijn gedaan of verwachtingen zijn gewekt vooruitlopend op besluitvorming door het college.


Verdachte steekpartij met beroving aangehouden Geplaatst op: 31-10-2017 21:00

Beroofd en verwond tijdens geld 'pinnen' Regionieuws Een 22-jarige man uit Roermond is dinsdag aangehouden op verdenking van een beroving waarbij het slachtoffer werd gestoken met een mes. De beroving vond maandag 16 oktober rond 21.20 uur plaats bij een pinautomaat op de Emile Seipgensstraat. Een 50-jarige man uit Roermond werd daarbij gestoken toen hij geld pinde. Hij liep een steekwond op en werd daarvoor opgenomen in het ziekenhuis. Na onderzoek kwam de recherche de verdachte op het spoor. Mogelijk was er nog een tweede verdachte bij de beroving betrokken. De politie sluit meer aanhoudingen dan ook niet uit.
Avondexcursies vanaf Buitencentrum De Pelen

Nachtzwaluw Foto: ©Jos van de KerkhofStaatsbosbeheer houdt op zaterdag 22 juli en op zaterdag 5 augustus Nachtzwaluwwandelingen in Nationaal Park De Groote Peel. De excursies starten telkens om 21.00 uur bij de ingang van het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Deelname kost € 5,00 voor volwassenen en € 3,50 per kind (geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar). De route is 2,5 kilometer lang en duurt 1,5 tot 2 uur. Online reserveren (noodzakelijk) via: http://www.staatsbosbeheer.nl/nachtzwaluwpelen . Je gaat op zoek naar deze mysterieuze vogel en met een beetje geluk kun je zijn opvallende ratel horen. De nachtzwaluw is vooral in het donker actief want dan gaat hij op zoek naar voedsel. Nachtzwaluwen zijn vogels van halfopen tot open gebieden.


Introductiebijeenkomst nieuwe leden

Iedere maand verwelkomt de Seniorenvereniging Heythuysen nieuwe leden. Door dit lidmaatschap kunnen ook zij profiteren van een scala aan activiteiten en diensten die de vereniging haar leden biedt. Om de nieuwe leden wegwijs te maken binnen de vereniging houdt het bestuur op woensdag 22 november van 10.00 tot 12.00 uur een introductie- bijeenkomst in De Bombardon. Aan de hand van een PowerPointpresentatie worden de activiteiten van de seniorenvereniging door diverse commissies toegelicht. Ook kunnen de aanwezigen zelf aangeven of er behoefte is aan bepaalde activiteiten en nieuwe ideeën aandragen. Alhoewel de bijeenkomst gehouden wordt voor de nieuwe leden, zijn alle belangstellenden, dus ook niet-leden van harte welkom.


Mad Science kindercollege: Ruimte

Woensdag 22 november Woensdag 22 november van 14.00 tot 16.00 uur is bij Bibliocenter, Wilhelminasingel 250 in Weert een kindercollege. Thema: Dit gebeurt als je cola drinkt in de ruimte. Hoe voelt het als je ruimtevaarder bent? Hoe kan het dat je in de ruimte groter en dikker bent dan op aarde? Waarom houd je lastig voet aan de grond op de maan? Nieuwsgierige kinderen van 6 tot en met 12 jaar leren en ervaren hoe zwaartekracht en luchtdruk werkt. Ben jij klaar voor een ruimtereis? Aanmelden op: http://www.bibliocenter.nl .


Heel Wesjo bakt pannenkoeken

Vrijdag 24 november organiseert Jongerenwerkgroep Wesjo weer een Chill-avond voor jongens en meisjes vanaf groep 4. Van 19.00 tot 21.00 uur kun je chillen in jeugdhuis De Sprong aan de Thornerweg 4 in Wessem. Vanavond ga je pannenkoeken bakken en smullen maar. Je kunt ook spelen op de Wii, Playstation, biljarten, tafeltennissen of air-hockeyen. Of wil je zelf eens achter de dj-draaitafel staan? Kijk op de website: www.wesjo.nl of de facebookpagina of er wijzigingen in het programma zijn.


LeudalBosloop 406 te Heythuysen

Bij de Leudalbosloop loop je nooit alleen Zondag 26 november vindt in de bossen bij Restaurant de Busjop, Busschopsweg 9 in Heythuysen de 406de door Atletiek Leudal georganiseerde trimloop plaats. Om 09.45 uur: start Bishop Shorttrack (1 km jeugd- loop); om 10.00 uur: start Leudalbosloop (3, 6, 9, 12 of 15 km). Inschrijfgeld: Bishop Shorttrack € 1,00; Leudalbosloop € 2,00; leden van Atletiek Leudal gratis. Meer info: Annemiek Gielen: 0475-493 857 of http://www.atletiekleudal.nl . Het parcours door de bossen van het Leudalgebied is geheel onverhard.


32ste Een veteraan vertelt: Frits van Dooren

Wapenbroeders, veteranen en oud-gedienden maar ook alle overige belangstellenden kunnen op vrijdag 24 november om 19.00 uur gaan luisteren naar Brigade-generaal Frits van Dooren, momenteel Commandant Opleidings en Trainingscommando Koninklijke Landmacht. Locatie: Generaal Spoorpaviljoen in het Nationaal Herdenkingspark Roermond, Maastrichterweg 19 in Roermond. Aanmelden is gewenst via 06 37194396 of veteranentreffen1roermond@gmail.com of Tijdens deze avond zal Frits van Dooren onder andere spreken over zijn uitzending als commandant van SFIR 5, Stabilisation Force Iraq. Tussen 2003 en 2005 zijn ongeveer 7770 Nederlandse militairen uitgezonden geweest naar Irak in de provincie Al-Muthanna. Men kan ook nu weer een zeer interessante uiteenzetting verwachten over een uitzendgebied waarvan men nog weinig gehoord heeft.


Leudal Sinterklaasjournaal

Sinterklaasjournaal Dit jaar verzorgt Regio Leudal.tv voor de derde maal het Leudal Sinterklaasjournaal. Het journaal wordt vanaf maandag 27 november tot en met vrijdag 1 december dagelijks uitgezonden via internet: regioleudal.tv.


Kerstmarkt in Grathem

Zondag 10 december organiseert JongNL Grathem een kerstmarkt. Van 11.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom in het Jeugdhoes aan de Sportlaan 3a in Grathem. Entree € 1,00 (tot 18 jaar gratis). Er zijn vele stands met onder andere kerstballen, kerstkaarten, sieraden, glas in lood, kerstbloem- stukken, fotografie en nog veel meer. Ook kunt u een kerstboom uitzoeken op de kerstmarkt. Deze wordt bij u thuis afgeleverd en in januari weer opgehaald. Aan de innerlijke mens is gedacht zoals wafels, Glühwein, broodje Bratwurst, erwtensoep of warme chocolademelk bij de vuurkorf bij de kerststal.


Vogelbeurs in Ittervoort

Zondag 26 november van 09.00 tot 11.30 uur houdt Vogelvereniging De Grensvogels een vogelbeurs in CC De Mortel, Leliestraat 2 te Ittervoort. Iedereen kan vogels meebrengen, wel in tentoonstellingskooien en die te ruil en te koop aanbieden. Er is een grote collectie vogels aanwezig onder andere kanaries, postuurkanaries, tropen en alle soorten parkieten. Kwartels zijn niet toegestaan. Ook kan men tentoonstellingskooien en alle soorten broedblokken kopen, kortom ook alles voor de kweek. Voor inlichtingen: 0475-565 987.