Live Radio Live TV

A.P.M. Rutten: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Geplaatst op: 20-4-2018 21:38

Ridder in de Orde van Oranje Nassau Horn Vrijdag 20 april werd aan de heer August P.M. Rutten (87 jaar) wonende in Horn een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De heer Rutten werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal tijdens de vergadering van de Vereniging het Reewild in Tungelroy. De heer Rutten zet zich al veel jaren met verve in voor de natuur en het wildbeheer. Zeker bestuurlijk heeft hij zijn sporen verdiend. Zo was hij onder andere medeoprichter (1980) van de Wildbeheerseenheid Land van Horne en bestuurslid van de Reewildcommissie. Daarnaast was hij bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en 25 jaar voorzitter van de redactie van het magazine De Jager. Hij was voorzitter en adviseur van de vereniging Het Reewild regio Limburg. Thans is docent van de cursus Reeënbeheer en organiseert hij bijeen- komsten voor reewildcoördinatoren uit de provincie Limburg. Rutten was tot 1992 werkzaam als chirurg in het St. Laurentius ziekenhuis in Roermond.


Maasgouw: brede coalitie Lokaal Belang - CDA - VVD Geplaatst op: 20-4-2018 20:58

Gemeente Maasgouw Maasgouw Informateur Johan Lalieu (lijsttrekker Lokaal Belang) heeft de informatiefase in de gemeente Maasgouw afgerond en maakt bekend dat een brede coalitie gevormd gaat worden van Lokaal Belang, CDA en VVD. Gezamenlijk hebben deze partijen 14 van de 19 zetels in de gemeenteraad van Maasgouw. Johan Lalieu: "De speerpunten in het verkiezingsprogramma van de VVD sluiten goed aan bij de speerpunten van Lokaal Belang en CDA. Bovendien heeft de VVD in de afgelopen periode op een constructieve wijze gedoogsteun verleend aan de coalitie.” In de formatiefase gaan de vertegenwoordigers van Lokaal Belang, CDA en VVD samen werken aan het opstellen van het nieuwe coalitieakkoord 2018- 2022. Op basis daarvan worden ook afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling in het college van B&W. De verwachting bestaat dat medio mei de formatiefase kan worden afgerond met een concept- coalitieakkoord. Ook de niet-coalitiepartijen worden kunnen hierop reageren. De voorlopige planning is dat eind mei de raadsvergadering kan plaatsvinden waarin de wethouders worden benoemd en het coalitieakkoord wordt vastgesteld.


Opnieuw volop bedrijvigheid op Pannenweg Geplaatst op: 19-4-2018 21:42

Start van de bouw van Deco-Nova Foto: Nederweert24Regionieuws Met het plaatsen van een staander van hun nieuwe gebouw is maandag 16 april de komst van het bedrijf Deco-Nova naar bedrijvenpark Pannenweg in Nederweert feestelijk gevierd. Het bedrijf richt zich op de interieurbouwwereld. Eerder werd al bekend dat het Wynmalen & Hausmann (W&H) Nemaasko uit Maasbracht naar het bedrijvenpark komt. W&H startte haar activiteiten in 1977 in Maasbracht en concentreerde zich op verkoop, revisie en service van grondverzetmachines. W&H is ondermeer importeur van Liebherr grondverzet- en overslag machines.


Stichting Wigwam wil in Heel terugkeren Geplaatst op: 19-4-2018 21:28

Wigwams Heel Stichting Wigwam, die meer dan tien jaar vakanties verzorgde voor gezinnen met gehandicapte kinderen, wil terugkeren naar het terrein van de Daelzicht in Heel. Er staan op dit moment drie wigwams op het terrein en de stichting wil terug naar totaal tien wigwams, de oude situatie. In 2017 diende de stichting een verzoek in bij de gemeente Maasgouw om de illegale situatie te legaliseren. De protestgroep BelevenisparkNee staat sceptisch tegenover de tien wigwams. Om de menig te peilen van de inwoners organiseren Daelzicht en de Stichting Wigwam in juni een bewonersavond.


Raad Leudal akkoord met nieuw bestemmingsplan Geplaatst op: 19-4-2018 21:07

Landgoed Leudal in Haelen Leudal Afgelopen dinsdag is de meerderheid van de gemeenteraad van Leudal akkoord gegaan met een nieuw bestemmingsplan voor Landgoed Leudal in Haelen. Tot 2026 mag het landgoed maximaal 300 arbeidsmigranten huisvesten. De eigenaar heeft reeds aangekondigd dat hij bezwaar zal aantekenen tegen dit besluit omdat het inhoudt dat hij vanaf 2026 geen arbeidsmigranten meer op het landgoed mag huisvesten. De in het bestemmingsplan opgenomen hoogte van de gebouwen blijft gehandhaafd om te voorkomen dat er gebouwen met twee etages komen. De actiegroep Houd Haelen Leefbaar heeft eveneens aangekondigd dat ze bezwaar hebben tegen het besluit van de raad en stappen zullen ondernemen.


Advies locatie fusieschool overgenomen door B&W Geplaatst op: 18-4-2018 21:44

Het gemeentehuis van Leudal Leudal Het college van B&W van Leudal heeft het advies van de stuurgroep om de nieuwe fusieschool voor Haler, Hunsel, Neeritter en Ittervoort te bouwen in Hunsel aan de Kallestraat overgenomen. Alle leden van de stuurgroep, behalve de Dorpsraad van Neeritter, waren het eens over de locatie in Hunsel. Het college zal in de gemeenteraadsvergadering van mei met een uitgewerkt voorstel komen.


Natuuronderzoek Waterschap langs dijktraject Heel Geplaatst op: 18-4-2018 20:27

Een stuk tapijt; de zogenaamde reptielenplaat Heel Waterschap Limburg voert op dit moment diverse natuuronderzoeken uit langs dijktrajecten, onder andere in Heel. Hierbij worden stukken tapijt gebruikt. Benieuwd naar het natuuronderzoek in Heel en naar het waarom van het gebruik van stukken tapijt is Omroep 3ML ter plekke een kijkje gaan nemen samen met iemand van het Waterschap. Vanaf woensdag 18 april is een reportage te zien op 3ML-TV.


Dorpsraad Neeritter oneens locatie fusieschool Geplaatst op: 17-4-2018 19:34

Parochiekerk van Neeritter Foto: Jan GeenenLeudal De stuurgroep die de gemeente Leudal adviseert over de locatie voor een fusieschool voor Haler, Hunsel, Neeritter en Ittervoort, heeft een advies gestuurd naar het college van B & W van Leudal Met uitzondering van de dorpsraad van Neeritter hebben alle leden het advies gegeven dat de Kallestraat in Hunsel de voorkeurslocatie voor de nieuwe school voor de vier dorpen is. De stuurgroep bestaat uit de vier dorpsraden van de betrokken dorpen, de betrokken basisscholen, scholenkoepel SPOLT, Hoera kindcentra, de stichting Bibliocenter en S.G. Sint Ursula. Alleen de dorpsraad van Neeritter, Itter Laeftj, is het niet eens met de nieuwe locatie en heeft dit in een brief aan het college van B & W van Leudal laten weten. De dorpsraad vreest dat kinderen naar België zullen gaan als de school in Hunsel wordt gesitueerd. Ook is men bang er een basisschool komt met nauwelijks voorzieningen dan alleen een voor- en naschoolse opvang omdat er weinig concreets vast staat.


Start samenwerking 3ML en RTV Roermond Geplaatst op: 17-4-2018 12:24

Vivian Huyskens Heythuysen Tijdens een feestelijke bijeenkomst voor alle medewerkers, werden de toekomstplannen van beide omroepen gepresenteerd. Alleen door samenwerking kunnen de lokale omroepen in de toekomst overleven. De andere lokale omroepen in Midden-Limburg worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij deze samenwerking. De samenwerking start met het samenvoegen van de radio- en tv-uitzendingen onder een gezamenlijke hoofdredacteur. De radio- en tv- uitzendingen worden op korte termijn onder de naam ML5 gepresenteerd. Later gaat men samenwerken op technisch, financieel en organisatorisch gebied. Een gesprek met Vivian Huyskens, die sinds 1 januari 2018 Hoofdredacteur is bij beide lokale omroepen en vanaf nu dus bij ML5 is vanaf dinsdag 17 april te zien op 3ML-TV.


Nieuwe website voor zwangeren in Midden-Limburg Geplaatst op: 16-4-2018 19:48

De nieuwe website Regionieuws Sinds kort kunnen alle nieuwe zwangeren in Midden- Limburg zich op één punt aanmelden voor verloskundige zorg via de nieuwe website van het VSV Roermond: http://www.vsvroermond.nl . Alle verloskundigen in de regio en de gynaecologen van het Laurentius Ziekenhuis zijn verenigd in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Deze samenwerking is erop gericht de verloskundige zorg in de regio optimaal op elkaar te laten aansluiten: zowel tijdens de zwangerschap en de bevalling als in de kraamtijd. Recent is de samenwerking verder geïntensiveerd en dit heeft onder meer geleid tot de oprichting van een gezamenlijke website. Op de nieuwe website van het VSV kunnen zwangeren zich aanmelden en een keuze maken door wie ze begeleid willen worden tijdens de zwangerschap. Ook biedt de website betrouwbare informatie over de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Daarnaast is het mogelijk om je via de website in te schrijven voor de voorlichtingsbijeenkomsten over zwangerschap en bevalling en het geven van borstvoeding.


'Leer­lin­gen ver­be­te­ren de Don­der­berg' Geplaatst op: 16-4-2018 19:28

Donderberg in Roermond Foto: Google EarthRegionieuws Leerlingen van BC Broekhin en Lyceum Schöndeln zijn vanaf november vorig jaar aan de slag geweest met de vraag: “Hoe zou jij de Donderberg verbeteren?” Daarmee bieden ze jeugdige inspiratie aan het wijkontwikkelingsproces (WOP) dat de Roermondse wijk Donderberg rijk is. Tegelijk deden ze, buiten de schoolmuren, ervaring op met maatschappelijke vraagstukken in de samenleving. Op dinsdag 17 april is de finale van het zogenoemde Jeugd-WOP. Dan presenteren de leerlingen hun verbetervoorstellen aan een jury in het Gouvernement in Maastricht.


Onthulling infoborden historische wandelroute Stevensweert Geplaatst op: 16-4-2018 11:00

Unieke Historische Momenten Stevensweert De historische kern Stevensweert is dit jaar 25 jaar beschermd dorpsgezicht en vereniging Amici Insulae en het Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak bestaan dit jaar 35 jaar. Dit dubbele jubileum uit zich in een bijzonder project: de historische wandelroute ‘Unieke Historische Momenten’ over de geschiedenis van het Eiland in de Maas. Zondag 15 april werden de informatieborden van de wandelroute officieel onthuld. Vanaf maandag 16 april is een reportage te zien op 3ML-TV.


Natuuronderzoeken langs dijktrajecten Geplaatst op: 14-4-2018 20:57

Reptielen plaat waar de dieren onder kruipen Regionieuws Waterschap Limburg verricht voor de dijk- versterkingsprojecten diverse natuuronderzoeken. Nu het voorjaar is begonnen en het blad aan de bomen komt, start het onderzoek naar vleermuizen, flora, amfibieën en reptielen. Voor amfibieën worden voortplantingswateren actief bemonsterd met een schepnet om bijvoorbeeld alpenwater- salamanders en kamsalamanders te kunnen vinden. Om onderzoek te doen naar de levendbarende hagedis worden zogenaamde reptielenplaten uitgelegd langs de beoogde tracés onder andere in Heel en Beesel. Dit zijn vierkante stukken tapijt, waar de dieren onder kruipen. In de controlerondes kunnen deze dieren zo eenvoudig worden aangetroffen zonder dat het terrein minutieus hoeft te worden onderzocht. Het publiek wordt gevraagd deze platen niet aan te raken in verband met het onderzoek. De platen liggen van april tot en met september in het gebied. Het waterschap ruimt ze daarna weer op.


Werkbezoek Rens Raemakers aan Latasteschool Geplaatst op: 14-4-2018 11:00

 Horn Tweede Kamerlid Rens Raemakers bracht op vrijdag 13 april een werkbezoek aan de Latasteschool in Horn, die speciaal basisonderwijs biedt aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Hier werd Rens bijgepraat over passend onderwijs en hoe deze school hier invulling aan geeft. De school maakt deel uit van de Aloysius Stichting. Vanaf maandag 16 april is een reportage te zien op 3ML-TV.


Meer mogelijkheden pijnbestrijding tijdens bevalling Geplaatst op: 15-4-2018 08:00

Toedienen van lachgas Regionieuws Zwangere vrouwen die onder leiding van hun eigen verloskundige in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond bevallen, kunnen gebruik maken van lachgas om de bevalling minder pijnlijk te laten verlopen. Lachgas ofwel Relivopan is een mengsel van stikstof en zuurstof. Het wordt ingeademd via een masker. Lachgas is een middel dat snel verlichting biedt en veilig is voor moeder en kind. Bovendien kan de vrouw de bevalling bij volle bewustzijn meemaken. Iedere bevalling verloopt anders, maar zeker is dat een bevalling gepaard gaat met pijn. Soms is er behoefte aan pijnbestrijding. Voorheen moest de eerstelijns verloskundige de barende vrouw dan overdragen aan het ziekenhuis. Nu is het ook voor de verloskundigen mogelijk pijnstilling aan te bieden in de vorm van lachgas. Dat betekent dus geen nieuwe gezichten aan bed tijdens de bevalling.


VVV Midden-Limburg wordt: Limburg Marketing Geplaatst op: 15-4-2018 08:00

LM  Limburg Marketing VVV workgroup Regionieuws VVV Midden-Limburg is als marketing organisatie het VVV-jasje ontgroeid. Tijd om de expertise nadrukkelijker te etaleren onder een nieuwe naam: Limburg Marketing. Limburg Marketing is dé toeristische marketing-organisatie voor de regio. Het team is verantwoordelijk om (Midden-)Limburg nationaal en internationaal op de kaart zetten als culturele, gastvrije, groene, waterrijke regio in het hart van Limburg. Door middel van vernieuwende marketing inspanningen worden bezoekers verleid om langer te verblijven, meer te besteden en tot herhalingsbezoek over te gaan.


Geslaagden Ruitersportvereniging Haelen Geplaatst op: 12-4-2018 21:11

V.l.n.r.: Lynn Diederen, Fleur Wullms en Indy van RossumHaelen Drie leden van Ruitersportvereniging Haelen zijn onlangs geslaagd zijn voor het B-diploma. Indy van Rossum, Fleur Wullms en Lynn Diederen slaagden voor het theorie- en praktijkexamen. Het praktijkexamen bestond uit een dressuur- en springproef. Tijdens het theorie-examen moest het drietal vragen beantwoorden over de verzorging en huisvesting van paarden.


Nu ook Speelgoedbank in Leudal Geplaatst op: 12-4-2018 20:59

In het midden: Eric Mestrom van Synthese  Foto: Omroep 3MLLeudal Sinds kort heeft de gemeente Leudal ook een Speelgoedbank. Het uitgangspunt is dat elk kind een mooi cadeau verdient voor zijn verjaardag. De Speelgoedbank helpt daarom ouders die zelf geen verjaardagscadeau voor hun kinderen kunnen kopen. Speelgoedbank Peel en Maas bestaat al wat langer en is nu uitgebreid naar de gemeente Leudal, vandaar de nieuwe naam: Speelgoedbank Peel&Maas - Leudal. Onze verslaggever sprak met Eric Mestrom van Synthese en met mensen van een speelgoedwinkel. Het journaalitem is te zien vanaf 13 april op 3ML-TV.


Diamanten bruidspaar Mia en Tjeu Hendriks-Vaes Geplaatst op: 14-4-2018 08:00

Het diamanten paar Heythuysen Het echtpaar Mia en Tjeu Hendriks-Vaes in Heythuysen is zestig jaar getrouwd. Ze zijn op 11 april 1958 voor de wet en op 16 april 1958 voor de kerk getrouwd. Ze hebben in Roggel gewoond. Vanaf 18 januari jl. woonde vader Hendriks even alleen in Heythuysen, omdat er geen plaats voor een echtpaar was. Maar sinds 9 maart wonen Mia en Tjeu weer samen onder één dak. Zij zullen hun diamanten huwelijk vieren samen met hun 6 kinderen en partners, 19 kleinkinderen, 3 achterkleinkinderen en 2 kinderen die hun komst aangekondigd hebben.


Website koppelt kwetsbare jongeren en mentoren Geplaatst op: 15-4-2018 08:00

 Regionieuws Onlangs is de website www.nextturnroermond.nl online gegaan. Het project NextTurn richt zich op jongeren die zelf niet meer zo goed weten hoe ze hun leven kunnen en willen vormgeven. Vrijwillige mentoren helpen deze jongeren bij het zetten van nieuwe stappen en het maken van keuzes. NextTurn biedt een platform voor ontmoetingen tussen deze jongeren en vrijwilligers. Meer informatie: http://www.roermond.nl/?id=141104.


Informatiemarkt door Provincie over de N280 Geplaatst op: 11-4-2018 16:57

Impressie van de informatieavond Leudal Er wordt al jarenlang over gesproken: de oplossing voor de problematiek van de N280, waar het 'wegvak Leudal' onderdeel van uitmaakt. Dit is het stuk N280 tussen de Napoleonsweg en de A2. Onlangs hebben de gemeente Leudal en de provincie Limburg een realisatieovereenkomst ondertekend voor de herinrichting van dit traject van de N280. Op dinsdag 10 april vond in Baexem een informatiemarkt plaats over het verkeersontwerp dat nu bijna gereed is. Omroep 3ML was erbij en een reportage is te zien op 3ML- TV vanaf woensdag 11 april.


Nationale Buitenlesdag bij BS De Sleye Heel Geplaatst op: 11-4-2018 11:00

Beter presteren door buiten leren Heel Dinsdag 10 april was Nationale Buitenlesdag. Deze dag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie, waarbij leerlingen op meer dan 2100 scholen in Nederland buiten les kregen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat buiten leren leidt tot betere prestaties. Ook de leerlingen van Basisschool De Sleye in Heel kregen dinsdag buiten les. Vanaf woensdag 11 april is een reportage te zien op 3ML-TV.


Coalitie-onderhandelingen in het teken van inwoner Geplaatst op: 10-4-2018 19:35

Gemeentehuis van Leudal Leudal De drie Leudalse partijen Samen Verder, Ronduit Open en D66 zijn in gesprek om te komen tot een nieuwe coalitie. De eerste gesprekken verliepen in een goede en constructieve sfeer; de eerste contouren van een akkoord staan op papier. De drie partijen Samen Verder (7), Ronduit Open (6) en D66 (3) hebben een ruime meerderheid van zestien van de vijfentwintig zetels in de nieuwe raad. Dat wil echter niet zeggen dat er bij de onderhandelingen slechts gekeken wordt naar eigen partijprogramma’s. Ook andere politieke partijen uit Leudal worden gevraagd hun inbreng te leveren. Naast de inbreng uit de politiek, kunnen ook inwoners, verenigingen, instellingen en organisaties input leveren. "Het uiteindelijke coalitieakkoord is er niet voor de politiek, maar juist voor onze inwoners”, aldus fractievoorzitter Michel Graef van Samen Verder, die tevens de coalitieonderhandelingen coördineert. "We gaan als gemeente nog beter luisteren naar wat er leeft in onze zestien kernen en aansluiting zoeken bij de goede en kansrijke ideeën uit onze samenleving. Iedereen kan ideeën inbrengen voor maandag 23 april via e-mail: m.graef@leudal.nl."


Programma 36e editie van Sjwaampop bekend Geplaatst op: 9-4-2018 20:51

Miss Montreal Regionieuws Het programma van de 36e editie van Sjwaampop is compleet. Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus staan tal van dj’s en bands op de Markt in Swalmen. Miss Montreal, Van Dik Hout, Dune, The Overslept, La Fuente, Puinhoop Kollektiv, The Ragtime Rumours, Jägerstrike, ProdigyXL, Phantom Elite en DJ Admin staan op het programma. Voor meer informatie: www.sjwaampop.com en Facebook.com/sjwaampop voor alle ins & outs over de artiesten.


Expositie in het kader van de Mariamaand Geplaatst op: 9-4-2018 12:03

  Heythuysen Vrijdagavond 6 april vond de informele opening plaats van de expositie ‘Voor een hoger doel’ in de Missiekapel te Heythuysen in aanwezigheid van burgemeester Verhoeven. Beeldend kunstenaar Maria Stams is de 26ste kunstenaar die mag exposeren in de Missiekapel sinds de opening in 2012. Jan Peeters is projectleider van de Missiekapel en kiest de kunstenaars en de exposities altijd uit. Maria Stams exposeert gedurende de maanden april en mei tekeningen en een expressionistisch beeld in twee-eenheid van religieuze en wereldse betekenis. In de Missiekapel staan twee identieke sculpturen met verschillende kleur en hoofddoek tentoongesteld tot één universeel Mariabeeld. Vanaf maandag 9 april is een reportage te zien op 3ML-TV.


Project Connect en Maasparel Geplaatst op: 9-4-2018 11:55

 Stevensweert Het onderwijs aanpassen aan het kind. Dat kan door middel van het '10-14 onderwijs’. Het Connect College in Echt en de Maasparel in Stevensweert starten een pilot. Er is gekozen voor een nieuw onderwijsconcept dat vier jaar lang hetzelfde is. De winst voor kinderen zit in de afstemming tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ouders vinden dat naast zo veel mogelijk kennis vergaren ook algemene en studievaardigheden belangrijk zijn. Kinderen willen juist de kennis toepassen in de praktijk. Ook aandacht voor persoonlijke talenten is belangrijk. Komend schooljaar wil men starten met de gefaseerde invoering van ‘10-14 onderwijs’ op de Maasparel. Hoe kun je elk kind op zijn eigen niveau het best passende onderwijs aanbieden? Door alle ruimte voor ontwikkeling te geven en continu te blijven uitdagen. Dat is het doel. Bron: De Limburger


Leudal heeft nu ook een Speelgoedbank Geplaatst op: 8-4-2018 19:28

Aanbieding van de eerste cheque Regionieuws "Elk kind verdient een mooi cadeau voor zijn verjaardag!" Daarom helpt de Speelgoedbank ouders die zelf geen verjaardagscadeau voor hun kind kunnen kopen. Sinds kort doet de Speelgoedbank dat ook in de gemeente Leudal. Dit is gelukt met hulp van Lions Club Leudal, Rabobank Peel, Maas en Leudal en Synthese. In Peel en Maas is de Speelgoedbank al enkele jaren actief. Vanaf nu kunnen ook inwoners van de gemeente Leudal hiervan gebruik maken. De naam is Speelgoedbank Peel & Maas - Leudal. Dimass, de winnaar van de Ondernemersprijs Leudal doneerde € 1000,-. De Speelgoedbank is het goede doel voor de Ondernemersprijs Leudal 2018 die op 3 oktober georganiseerd wordt. Wethouder Richard Verheul van Leudal is blij dat de speelgoedbank in zijn gemeente actief wordt. Speelgoedbank Peel & Maas – Leudal geeft ouders die het financieel moeilijk hebben een waardebon van € 30,- voor de verjaardag van hun kind. Deze bon kan in de gemeente Leudal besteed worden bij Top1Toys Coenen in Roggel. Ouders met kinderen tussen de 4 en 14 jaar kunnen de bon bij Synthese in het Businesscentrum Leudal, Markt 6 in Roggel aanvragen. Eric Mestrom van Synthese is de contactpersoon. Stichting Leergeld, De Hertjes van Limburg en het Centrum voor Jeugd en Gezin zullen ouders op de Speelgoedbank wijzen. Kijk voor meer informatie op: http://www.speelgoedbankpeelenmaas.nl


Koninklijke onderscheiding voor Luc Jakobs Geplaatst op: 8-4-2018 14:37

Luc Jakobs en echtgenote en burgemeester Verhoeven Links koorlid dat afscheid neemt. Foto: Leon v. LierHeythuysen Zondag 8 april werd aan Luc Jakobs (61 jaar) uit Heythuysen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal. De uitreiking vond plaats na de feestelijke H. Mis bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia in de H. Nicolaaskerk in Heythuysen. Luc Jakobs is werkzaam als docent muziektheorie en is dirigent van het jubilerende kerkkoor St. Caecilia. Daarnaast componeert en schrijft hij nieuwe liederen alsmede complete missen. Hij maakt zich op meerdere fronten op muzikaal- en cultureel gebied verdienstelijk voor de gemeenschap Heythuysen, de gemeente Leudal en daarbuiten. Hij is medeoprichter en organisator van het Cultureel Café te Heythuysen dat podium biedt aan jonge muzikanten. Hij ondersteunt tevens diverse (muzikale) projecten waaronder de uitvoering van het Requiem van Gabriel Faure, de Cantates van Bach. Jakobs stelt de film samen die jaarlijks op de foto- expositie van de heemkundevereniging Heitse wordt vertoond. Verder was hij vrijwilliger bij de vastelaoves- vereniging De Kwakkert; pianist en arrangeur van de Heytser Hofzengers; dirigent van het Gemengd Koor Con Amore in Baexem en medeoprichter en dirigent van het Kamerkoor Couleur Vocale. Tevens was hij twintig jaar bestuurslid van de Stichting Kindervakantiewerk Heythuysen. Vanaf maandag is een reportage te zien bij 3ML-TV.


'Woodstoks' op Stokershorst gaat niet door Geplaatst op: 8-4-2018 12:27

Stokershorst Foto: website StokershorstRegionieuws Het Benefiet festival Breezyconcerts@Stokershorst dat vorig jaar in juni plaatsvond, was een schot in de roos. De opbrengst van het festival kwam ten goede aan het KWF en het Toon Hermanshuis in Weert. De talloze positieve reacties hebben ertoe geleid om een nieuw festival te organiseren met als naam Woodstoks op 16 juni op Stokershorst in Nederweert. De voorbereidingen voor dit festival waren in volle gang en tien bands waren al geboekt. Vanwege de onzekere toekomst van 'Stokershorst' en persoonlijke omstandigheden heeft de organisatie besloten om 'Woodstoks' te cancelen.


Maasgouw stelt zich kandidaat intocht Sinterklaas 2019 Geplaatst op: 6-4-2018 20:58

Aankomst van de Sint in Maasbracht enkele  jaren geleden. Foto: 3MLMaasgouw De gemeente Maasgouw heeft zich bij de NTR aangemeld als gastheer voor de landelijk Sinterklaasintocht in 2019. Maasgouw wil de landelijke intocht in 2019 organiseren in de haven van Maasbracht. Vanwege een verbouwing van het gemeentehuis en een grote reconstructie in de oude kern van Maasbracht was een kandidaatstelling voor de intocht van 2018 niet mogelijk. Burgemeester Strous wil de intocht graag naar zijn gemeente halen: "De haven van Maasbracht is een vande grootste binnenhavens van Nederland. Recent hebben wij het havengebied volledig opgeknapt. Maasbracht is daardoor erg geschikt voor de organisatie van dit bijzondere evenement. Het verzorgen van de landelijke intocht van Sinterklaas is een prachtige promotie van onze waterrijke gemeente met haar pittoreske historische kernen en van het schippersdorp Maasbracht in het bijzonder". De aanmelding van Maasgouw is 6 april naar de NTR verstuurd.
Nieuwe expositie in Pop Up Galerie Nederweert

Werk van Olga Salmans In Pop Up Galerie Nederweert aan de Kerkstraat 53 in Nederweert exposeren nog tot en met zaterdag 4 maart op vrijdagen, zaterdagen en koopzondagen van 13.00 tot 17.00 uur: Greet Boekholt Weert/kleurrijke collages en gedichten over planten, kruiden en bomen. Lucy van Duppen Weert/keramiek/schilderijen. Corien van der Heijden Maastricht/handbeschilderde kleding. Olga Salmans Weert/beelden (portretten) in diverse materialen en technieken. Anke van Gorp Boxmeer/ weefkunst. Sabine Tuchel Baarlo/schilderijen. Irene Pfennigs Sittard/rubberen sieraden. Annette Willems Nederweert/schilderijen. Meer info: http://www.popup-galerie.nl . In de Art Shop vindt men klein en betaalbaar werk van kunstenaars en creatieven die al eens in de galerie exposeerden.


Expositie in Art Gallery Rozendaal in Montfort

In Art Gallery Rozendaal Van zaterdag 24 maart tot en met zondag 22 april, inclusief het Paasweekend, exposeren vier kunstenaars bij Art Gallery Rozendaal in Montfort. Het adres is Rozendaal 10 in Montfort. De openingstijden zijn van 11.00 tot 17.00 uur. Tijden de openingstijden kan men de kunstenaars actief bezig zien. Bij goed weer kan men buiten op het terras vertoeven.


Een cultuurhistorisch dagje Swartbroek

Zondag 22 april Zondag 22 april organiseert Schutterij St. Cornelius in samenwerking met andere verenigingen een wandeling in Swartbroek. Inschrijven van 10.00 tot 15.00 uur in het schutterslokaal, Ittervoorterweg 70H in Swartbroek. Deelnamekosten € 1,00. Bij inschrijving krijg je een routekaartje met uitleg. Zie voor het volledige programma: www.stcorneliusswartbroek.eu . Informatie via: secretariaat@stcorneliusswartbroek.eu . Een gezinswandeling van 5 en 7,5 km door natuurgebied De Krang en langs andere dorpsfeestlocaties waar je een kijkje kunt nemen en uitleg krijgt. Je wandelt langs de bakstenen kerk van de H. Corneliusparochie, het militaire kerkhof, het Spoeëkejaegers standbeeldje, Theepottenmuseum en atelier van Saskia Lavell, werkschuur en kantoor Natuurmonumenten; hier verzorgt Bèr Peters de presentatie ‘Ken jij je dorp?’ Het schietterrein van Schutterij St. Cornelius en Molen de Hoop waar tevens een expositie te zien is van Henny Korten.


Opening Bijenoase bij Bezoekerscentrum Leudal

Zondag 22 april Zondag 22 april om 11.00 uur is de officiële opening van de Bijenoase bij Bezoekerscentrum Leudal aan de Roggelseweg 58 in Haelen door wethouder Walraven van de Gemeente Leudal. Van 11.30 tot 15.00 uur zijn er allerlei kijk- en doe- activiteiten rond het thema ‘de BIJ’ voor klein en groot. Kinderen kunnen bijvoorbeeld zaadbommen en/of een bijenhotelletje maken, er is een bijen- elektro-spel ‘herken je de bij?, er kan honing geproefd worden en er wordt doorlopend informatie gegeven over de bijen. Ook de bijenstand bij het Bezoekerscentrum is geopend. Wat er gemaakt wordt mag mee naar huis worden genomen. Verder is er een verrassing voor iedereen. Een Bijenoase zorgt voor een geschikte woonplek voor bijen en andere insecten. Gelegen in een kruidenrijke omgeving met veel bloemen heeft de bij het helemaal naar zijn zin.


Speurtocht het Roverspad bij Buitencentrum De Pelen

Op zoek naar het zwarte goud van De Peel Foto: Marijke Vaes-Schroën/StaatsbosbeheerZondag 22 april kun je meedoen met het Roverspad; een speurtocht voor gezinnen in Nationaal Park De Groote Peel. Starten kan tussen 13.00 en 15.00 uur bij de balie van Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. De tocht duurt ongeveer één uur. Deelname kost € 2,50 per persoon (volwassenen en kinderen) inclusief een broodje bakken en een stoere roversbutton voor elk kind. Aanmelden kan via: 0495–641 497 of: depelen@staatsbosbeheer.nl . Op een route van 2,5 km die wordt aangegeven met ravenpijlen staan zeven schatkisten met aanwijzingen. Door ze uit te voeren kom je achter het geheim van het zwarte goud.


Wessemse dorpsgezichten en portretten

Schilderij Frans v.d. Berg De Stichting Cultureel Erfgoed Wessem organiseert zaterdag 21 en zondag 22 april een schilderijen- tentoonstelling van Wessemse dorpsgezichten en portretten. Locatie: Sint Medarduskerk Wessem. Tijd: van 13.00 tot 17.30 uur. Entree € 2,00. De tentoongestelde schilderijen zijn van beroeps- kunstenaars als van hobbyisten van onder andere Frans v.d. Berg, Kees Bastiaans, Jerome Mertens, J. Beelen, A. Snijkers enz. Met de opbrengst wordt een bijdrage geleverd voor de restauratie van het Marianum in de kerk.


Wandeling ‘Speuren naar sporen’

Zondag 22 april Zondag 22 april kun je samen met een verkenner op zoek naar sporen van dieren in het GrensPark Kempen-Broek. Start om 14.00 uur bij het Infobord GrensPark aan de Pollismolen, Molenstraat 56, Opitter (Bree). Einde 16.00 uur. Veel dieren zijn schuw of worden pas ’s nachts actief. Je krijgt ze dus niet gemakkelijk te zien. Daarom ga je op zoek naar de sporen die ze achterlaten. De verkenner laat je zien hoe je diersporen kunt ontdekken en hoe dieren leven. Wie weet, vind je wel sporen van een bever of een ree?


411de Leudalbosloop van Atletiek Leudal

Bij de Leudalbosloop loop je nooit alleen Zondag 22 april vindt in de bossen bij Restaurant De Busjop, Busschopsweg 9 in Heythuysen de 411de door Atletiek Leudal georganiseerde trimloop plaats. Om 09.45 uur is de start van de Bishop Shorttrack (1 km jeugdloop); om 10.00 uur start de Leudalbos- loop (3, 6, 9, 12 of 15 km). Inschrijfgeld: Bishop Shorttrack € 1,00; Leudalbosloop € 2,00; leden van Atletiek Leudal gratis. Meer info: Annemiek Gielen: 0475-493 857 of http://www.atletiekleudal.nl . Het parcours door de bossen van het Leudalgebied is geheel onverhard.


Lezing Beeldende Kunst in Limburg 1900-1965

Werk van Robert Graafland: Kinderen in de wei Maandag 30 april aanvang 20.15 uur organiseert de Geschiedkundige en Heemkundige Kring Land van Thorn een lezing in Zaal Oad Thoear, Steegputstraat 4 te Thorn. Het onderwerp: 'Beeldende kunst in Limburg tussen 1900 en 1965. De lezing wordt verzorgd door Monique Dickhaut. Kort voor 1900 kwam de schilder Rob Graafland (1874-1940) naar Maastricht. Als docent aan het Stadstekeninstituut en initiator van de Zondagsschool voor Decoratieve Kunsten stond hij aan de basis van de opbloei van de beeldende kunst in Limburg.


Sint Jorisdag in Beesel

Zondag 22 april De Sint-Jorisdag vindt plaats op zondag 22 april bij creatief centrum Knooppunt 91, ter hoogte van Burgemeester Janssenstraat 51 te Beesel. "Ga samen met ons de strijd aan tegen de Draak van de verspilling en wordt een ware Sint-Joris!" Het evenement begint om 13.00 uur en zal naar verwachting tot 19.00 uur duren. Het gehele terrein is overdekt, er is parkeergelegenheid voor zowel auto’s als fietsen en de entree bedraagt € 2,00 per persoon. Meer info: http://www.sintjorisdagbeesel.com


Politieke netwerk- en infobijeenkomst voor vrouwen

Netwerk voor vrouwen Donderdag 26 april van 16.30 tot 19.00 uur ben je van harte welkom bij een gratis netwerkbijeenkomst voor vrouwen bij Bibliocenter Weert, Wilhelminasingel 250 in Weert. Voor aanmelden stuur je een mailtje naar info@famnetwerk.nl . Kijk op www.bibliocenter.nl voor meer informatie. Politieke betrokkenheid heeft voortdurend aandacht en onderhoud nodig. Je gaat in gesprek met ervaren politica’s en aanstormende talenten over hoe het tij gekeerd kan worden. Heeft het gebrek aan vrouwen in de politiek te maken met een bepaalde cultuur? Hoe bereik je een cultuuromslag die ‘watervrees’ wegneemt? Welke tips geven ervaren politica’s aan vrouwen die hun (politieke) positie willen versterken? In deze bijeenkomst ervaringen van raadsleden Suzanne Winters en Anneke Bours, ex-deelnemers aan het kweekvijvertraject Martine Roest en Najat Karime plus een workshop ‘Onderhandelen is meebewegen en overtuigen’ door Ilona Eichhorn van Debat.nl.


Speciale Koningsdagviering in Beegden

Impressie vorige Koningsdagviering Vrijdag 27 april van 10.30 tot 14.00 uur organiseren Stichting Kinderfeesten en Stichting Kindervakantie- werk een Koningsdag voor alle peuters, kleuters en basisschoolleerlingen uit Beegden. Alle kinderen, ouders en overige belangstellenden worden om 10.30 uur aan de voorzijde van Gemeenschapshuis ’t Leuke verwacht. Het liefst natuurlijk met een mooi versierde fiets, step of ander voertuig. Onder begeleiding van harmonie, schutterij en koor trekt de feestelijke stoet door de straten van Beegden naar het Gemeentepark aan de Kruisstraat. Hier vindt het officiële gedeelte plaats met een feestelijk defilé door alle kinderen. Je krijgt hier een gemeentelijke attentie en ook worden de mooist versierde fietsen en creaties beloond met een kadobon. Na terugkomst bij ’t Leuke start met Fitlala! het Koningsspelenlied-2018, het kinderprogramma: alle deelnemers krijgen een stempelkaart om een spellencircuit te doorlopen: op de grasvelden rond het gemeenschapshuis, op het achterterras en in de kleine zaal zijn Koningsspellen uitgezet.


Cas EP-Release presentatie in Roggel

Zondag 22 april Op zondag 22 april is in het Sjor in Roggel de Cas EP-Relaese presentatie. Speciale gast is Joep Reijnen. Zaal open om 15.00 uur; aanvang 16.00 uur. Er is gratis entree.


Vogelbeurs in Ittervoort

Zondag 29 april Zondag 29 april van 09.00 tot 11.30 uur houdt Vogelvereniging De Grensvogels een vogelbeurs in CC De Mortel, Leliestraat 2 te Ittervoort. Iedereen kan vogels meebrengen, wel in tentoonstellingskooien en die te ruil en te koop aanbieden. Er is een grote collectie vogels aanwezig onder andere kanaries, postuurkanaries, tropen en alle soorten parkieten. Kwartels zijn niet toegestaan. Ook kan men tentoonstellingskooien en alle soorten broedblokken kopen, kortom ook alles voor de kweek. Voor inlichtingen: 0475-565 987.


Kofferbakmarkt in Heythuysen

Zondag 29 april zijn verkopers en bezoekers van harte welkom op de maandelijkse kofferbakmarkt van Mannenkoor De Leudalzangers in Heythuysen. De locatie is naast Machinehandel Frank Coolen, Biesstraat 57 te Heythuysen (aan de provinciale weg Heythuysen/Horn). De markt is voor het publiek open van 09.00 tot 15.30 uur. Entree € 2,00 per persoon. Meer info en inschrijven (verplicht) via: http://www.kofferbakmarkt- heythuysen.nl .