Live Radio Live TV

Op de raadsagenda (6-11-2017)

In deze aflevering komen onderwerpen aan bod die actueel zijn in de aanstaande raadsvergadering.