Live Radio Live TV

Woord op zondag (4-6-2017)

(Herhaling van 15 mei 2016) Woord op zondag is te midden van het leven van iedere dag, met al zijn drukte en misschien ook zorgen, op zondag samen in een moment van bezinning, door het uitspreken van een gedachte, vanuit een christelijk perspectief, stil te staan bij de bijzondere waarden van het leven.