Live Radio Live TV

Koninklijke onderscheiding voor Peter Corstjens Geplaatst op: 21-10-2016 22:03

Lid in de Orde van Oranje Nassau Thorn Ter gelegenheid van zijn afscheid van de vrijwillige brandweer post Thorn is Peter Corstjens (58) uit Thorn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens een bijeenkomst van de brandweer op vrijdagavond 21 oktober door burgemeester Stef Strous van de gemeente Maasgouw. De heer Corstjens is van 1988 tot heden lid van de vrijwillige brandweer geweest en hij is al diverse jaren penningmeester van PV De Stiftblussers.


Kunstwerpen in Leudal onderkomen of defect Geplaatst op: 21-10-2016 21:12

De 'droge' fontein in Haelen Leudal Tiny Reijnders van de CDA-fractie is van mening dat kunstwerken in de gemeente Leudal die in het verleden geplaatst zijn in de openbare ruimte dringend vragen om onderhoud. Zij verzoekt het college van B & W dan ook bij deze kunstwerken onderhoud te plegen en om, daar waar anderen eigenaar zijn, actie te ondernemen. Nu staan kunstwerken te verloederen, zijn onderkomen en worden niet gerepareerd. Drie voorbeelden zijn: het monument bij de Maascentrale in Buggenum;  de kolommen bij het oude gemeentehuis in Haelen en de fontein bij de kerk in Haelen.


Patrick van der Broeck nieuwe dijkgraaf Geplaatst op: 20-10-2016 22:03

Patrick van der Broeck  Regionieuws Patrick van der Broeck wordt de dijkgraaf van het nieuwe Waterschap Limburg. De algemeen besturen van de twee Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei hebben dit unaniem besloten. De benoeming tot dijkgraaf bij Waterschap Limburg gaat in op 1 januari 2017, de startdatum van het nieuwe waterschap. Op die datum fuseren Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei tot Waterschap Limburg. Patrick van der Broeck (50 jaar, Oirlo) is sinds 2006 als bestuurder met het openbaar bestuur verbonden. Eerst als wethouder van de gemeente Venray en vanaf 2011 als lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Vanuit deze functies heeft de heer Van der Broeck ruime ervaring opgedaan met de ontwikkelingen die zich voordoen op het platteland, de waterveiligheid en de waterketen. 


Nieuwe Raad van Toezicht Daelzicht benoemd Geplaatst op: 20-10-2016 21:45

De nieuwe voorzitter Antoinette Knoet-Michels Heel Per 1 november draagt de huidige Raad van Toezicht van Daelzicht haar taken over aan een geheel nieuwe Raad van Toezicht. Antoinette Knoet-Michels zal het voorzitterschap van de Raad op zich nemen. Daarnaast zal Charles Evers als lid van de Raad toetreden op 1 november en Jean-Paul Essers op 3 november. De nieuwe Raad beslist in de komende weken over toetreding van nog twee andere leden, waarmee de nieuwe Raad van Toezicht zal bestaan uit vijf nieuwe leden. Aanleiding voor een nieuwe RvT was dat per 1 juli vier van de zeven leden terug traden. De overige drie zetten direct de procedure in gang voor de werving van nieuwe toezichthouders. Hieraan voorafgaand zegde de OR in maart van dit jaar het vertrouwen op in de Raad van Bestuur (RvB). Het Managementteam (MT) deed dit in mei. Met de Raad van Toezicht (RvT) werd toen overeengekomen dat de RvB, in het belang van de organisatie, terug zou treden. Op 13 mei 2016 werd een interim bestuurder, Nettie Saarloos, aangesteld.


Tjechische onderscheiding voor Roel Rijks Geplaatst op: 20-10-2016 21:22

Roel Rijks met onderscheiding en oorkonde Heythuysen Roel Rijks uit Heythuysen heeft donderdag 20 oktober uit handen van Major Jindrich Plescher en uit naam van de Minister van Defensie van Tsjechië, het Erekruis van Verdienste Derde Klasse in ontvangst mogen nemen. Hij lid van de Stichting Herdenkingsmonument Militairen, Monument of Tolerance. Het Erekruis van Verdienste is een bijzondere Tsjechische ministeriële onderscheiding voor personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de Tsjechische krijgsmacht. Verder is Roel Rijks onder andere een van de initiators van een monument dat enkele jaren geleden in Petten werd onthuld ter nagedachtenis aan een daar in de buurt tijdens de Tweede Wereldoorlog gecrashte bommenwerper met Tsjechische bemanning. Hij houdt zich bovendien al jaren bezig met onderzoek naar crashes en andere zaken gerelateerd aan Tsjechië, onder andere een crash van een Tsjechische Wellington in Baexem.


Vragen van Ronduit Open over het AZC Geplaatst op: 19-10-2016 19:57

Een gedeelte van het AZC in Baexem Foto: website COALeudal Op 15 september 2015 is door de gemeenteraad van Leudal besloten om de opvangplaatsen in het AZC Baexem uit te breiden van 425 tot 600 opvangplaatsen. Dit besluit is genomen in een periode dat er veel vluchtelingen opgevangen moesten worden. Inmiddels is de vluchtelingen- stroom naar Nederland flink afgenomen en worden veel opvangcentra’s gesloten. Er zouden in het AZC ook aanpassingen gedaan worden om vijftig mindervalide bewoners op te kunnen vangen. Rob Flinsenberg van Ronduit Open heeft hierover vragen gesteld van het college van B&W o.a. hoeveel vluchtelingen er nu opgevangen zijn; of de aanpassingen uitgevoerd zijn voor 50 mindervaliden en deze mensen geplaatst zijn; of men ondanks de vermindering van de instroom van vluchtelingen men nog steeds 600 bewoners wil plaatsen en wel speciaal gezinnen. Verder voldoet het integratiebeleid van de gemeente Leudal aan een goede participatie en integratie van deze vluchtelingen binnen de gemeente. Ook informeert hij naar het overleg met het COA en de plaatselijke ondernemers over winkeldiefstallen door bewoners van het AZC. Flinsenberg geeft verder aan dat afgesproken is dat voortaan zoals ook eerder het geval was, de kosten voor inrichting van woningen voor statushouders vanaf 2017 wederom als een lening worden verstrekt en niet meer als een gift om niet. Kunt u bevestigen dat deze lijn vanaf 1 januari a.s. wordt ingezet? Waar kan ik dat vinden in de begroting voor komend jaar?


'De Pollart' in Roermond feestelijk geopend Geplaatst op: 18-10-2016 21:31

Dré Wagemans en mevrouw Bielders kiezen  de winnende wens die aan de wensboom hangtRegionieuws In zorgcentrum Proteion RCG Roermond was het vrijdag 14 oktober feest. Na een grondige verbouwing is verzorgingsafdeling De Pollart weer klaar voor de toekomst. Bouwkundig was De Pollart aan renovatie toe. Maar ook de verandering in zorgvraag en de veranderingen in overheidsbeleid dwongen Proteion ertoe om het gebouw te moderniseren. Wethouder Marianne Smitsmans van Roermond verrichtte de opening en sprak haar waardering en bewondering uit over de bewoners. Sommigen zijn binnen één jaar twee keer verhuisd en maakten zich aanvankelijk flinke zorgen. Het personeel wist gelukkig zeer goed om te gaan met verhuisperikelen door een flexibele en professionele opstelling. In de Pollart krijgen de bewoners zorg naar wens. Die gedachte was gesymboliseerd in de wensboom. Hierin konden de bewoners hun wens hangen. Dré Wagemans van de Cliëntenraad van Proteion nodigde bewoonster mevrouw Bielders uit om met hem de winnende wens uit de boom te plukken. De heer Rutten was de gelukkige. Hij wenste een uitstapje naar Noordwijk, omdat hij daar nog nooit was geweest.


Leudal kent geen geluidsnormen voor muziek Geplaatst op: 18-10-2016 17:38

Grote renovatie Franciscus Hospice in Weert Geplaatst op: 17-10-2016 21:03

Bouwstop bouw en renovatie Vogelmolen Geplaatst op: 16-10-2016 21:30

D66: Zorgen over accommodatiebeleid Geplaatst op: 15-10-2016 21:22

Resultaten Westa Tafeltennis Geplaatst op: 15-10-2016 21:12

Weerter Podium Publieksprijs uitgereikt Geplaatst op: 15-10-2016 16:05

Verbroederingsschieten Europees Schutterstreffen Geplaatst op: 13-10-2016 21:10

De regenboogvlag op Coming Out Day Geplaatst op: 12-10-2016 21:48


Meer nieuws ...TV dagelijks om 17:00 19:00 21:00 23:00 1:00u.


3ML Radio of TV kijken: Kijk op ontvangst.3ml.nl


Woord op zondag

23-10

Bekijk onlineWoord op zondag is te midden van het leven van iedere dag, met al zijn drukte en misschien ook zorgen, op zondag, samen, in een moment van bezinning, door het uitspreken van een gedachte, vanuit een christelijk perspectief, stil te staan bij de bijzondere waarden van het leven.


Archeologiedagen in Leudal

21-10 t/m 25-10

Bekijk onlineIn het kader van de Archeologiedagen heeft de werkgroep Archeologie van de studiogroep Leudal op 15 en 16 oktober 2016 verschillende workshops georganiseerd in het bezoekerscentrum Leudal.


E-health in Maasgouw

20-10 t/m 24-10

Bekijk onlineOnlangs werd er in Maasgouw een seniorenmiddag georganiseerd met als thema E-health, oftewel zorg op afstand dichtbij. De organisatie ligt in handen van de seniorenverenigingen KBO Maaskernen Maasbracht en de KBO afdeling Heel., in samenwerking met de gemeente Maasgouw.


Rondje Regio

22-10 t/m 23-10

Bekijk onlineDeze week staan de Archeologiedagen centraal in Rondje Regio.


Praot van de Straot

17-10 t/m 23-10

Bekijk onlineDeze keer staat 'het leven' centraal in Praot van de Straot.


Zondag